logo

Projecten met onderzoeksfondsen als promotor sinds 1991

RHEA-Centrum Gender en Diversiteit

 • Administrative Promotor of (1931110630) Sociale recrutering, Studie- en carriereverloop van vrouwelijker VUB-afgestudeerden., 1993 - 1997, budget 8230.07 Euro.
 • Administrative Promotor of (VLO20542) De preselectieproef voor eerstegeneratiestudenten aan de Vrije Universiteit Brussel, getoetst aan sociale en genderinvloeden., 1995 - 1997, budget 106237.26 Euro, external financer: Vl. Gem. Ond.
 • Administrative Promotor of (OZR297) Vrouwen en repressie. Een genderanalyse van de repressie van de collaboratie van vrouwen na de Tweede Wereldoorlog., 1999 - 2003, budget 6941.03 Euro, external financer: OZR.
 • Administrative Promotor of (OZR296) Het drop-out fenomeen in de eerste kandidatuur. Oorzaken, motivaties en perspectieven bij het stopzetten van universitaire studies., 1999 - 2000, budget 13138.36 Euro, external financer: OZR.
 • Administrative Promotor of (FWONL17) Vrouwen en de repressie. Een genderanalyse van de repressie van de collaboratie van vrouwen in België na de Tweede Wereldoorlog., 2000 - 2001, budget 98859.94 Euro, external financer: Min. Nat. Loterij (ikv FWO toek).
 • Administrative Promotor of (FWOAL148) Vrouwen en de repressie. Een genderanalyse van de repressie van de collaboratie van vrouwen in België na de Tweede Wereldoorlog., 2000 - 2004, budget 167714.68 Euro, man months: 36.00, external financer: FWO.
 • Administrative Promotor of (VLV78) Tweespraak Vrouwenstudies: vrouwen vertegenwoordigd, Wetstraat gekraakt ? Representativiteit femenistisch bekeken., 2003, budget 2415.00 Euro, external financer: Vl minister welzijn, gezondheid, gelijke kansen en ontwikksamenwerking (M. Vogels).
 • Administrative Promotor of (PRIBI35) Beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO) VUB: "Diversiteitsmeter: uitwerken op basis van NL-systeem"., 2004, budget 33296.71 Euro, external financer: Nationale Bank (NBB) - toekenning 2004.
 • Administrative Promotor of (OZR920) De professionele epuratie van RTT-werkneemsters na de Tweede Wereldoorlog: een genderanalyse van de epuratiedossiers., 2004 - 2007, budget 6600.00 Euro, man months: 48.00, external financer: OZR.
 • Administrative Promotor of (VLIR111) (EQUAL): EQUALITY GUIDE for universities- gelijke kansen gids voor universiteiten - HR instrumenten voor gelijke kansen. (Human resources instruments on equal opportunities. , 2005 - 2008, budget 79715.00 Euro, external financer: VLIR (en ESF).
 • Administrative Promotor of (FTW10) Politiek charter gender mainstreaming, 2005 - 2006, budget 45240.69 Euro, external financer: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
 • Administrative Promotor of (WDGO562) Het bieden van theoretische ondersteuning aan het netwerk 'Diversiteit van de Federale Politie'. Het uitwerken van specifieke diversiteitsthema's vr het netwerk en uiteenzetting tijdens tweemaandelijkse netwerkbijeenkomsten., 2006 - 2007, budget 5400.00 Euro, external financer: Federale Politie (Brussel).
 • Administrative Promotor of (WDVO50) Projet GAPP., 2007, budget 2000.00 Euro, external financer: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
 • Administrative Promotor of (FTW17) Integratie van gendermainstreaming in het federaal Belgisch beleid of de uitwerking van de wet van 12 januari 2007. (ikv oproep Europese commissie budgetlijn 04040105 VP/2007/010/103), 2007 - 2008, budget 90000.00 Euro, external financer: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
 • Administrative Promotor of (WDGO631) Afgesloten dossier. La réalisation de 40 interviews auprès des membres de la police sur le thème de la gestion de la diversité., 2007, budget 2557.11 Euro, external financer: l'Université de Liège - Etudes sur le Genre et la Diversité en Gestion.
 • Administrative Promotor of (PRIBI51) Beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO): Implementatie flexibilisering - verlenging (= Verlenging 75 % M. Almaci tot 30/6/2007), 2007, budget 10460.00 Euro.
 • Administrative Promotor of (DOZ35) Beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO): Implementatie flexibilisering - verlenging (= Verlenging 75 % M. Almaci tot 30/6/2007), 2007, budget 12290.00 Euro, external financer: DOZ-AGO-gelden (begroting 2006).
 • Administrative Promotor of (ADSI139) Impactstructuur van het syndicaal charter inzake gender mainstreaming., 2007, budget 1270.00 Euro, external financer: IISA vzw.
 • Administrative Promotor of (VLL42) Aanbieden van gender/diversiteitsstudies tijdens academiejaren 2007-2008 en 2008-2009., 2007 - 2009, budget 48000.00 Euro, external financer: Vlaamse Overheid- Minister mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen en de Minister werk, onderwijs en vorming.
 • Administrative Promotor of (OZR1368) Obstakels en stimuli in de loopbanen van mannen en vrouwen in optische wetenschappen., 2007 - 2010, budget 108526.55 Euro, man months: 24.00, external financer: OZR.
 • Administrative Promotor of (OZR1785) De professionele epuratie van RTT-werkneemsters na de Tweede Wereldoorlog: een genderanalyse van de epuratiedossiers., 2009, budget 29800.00 Euro, external financer: OZR.
 • Administrative Promotor of (VLL50) Gender in de les. Een educatief pakket gendereducatie voor de derde graad aso., 2009, budget 40000.00 Euro, external financer: Vlaamse overheid-Dept.diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid-Gelijke kansen in Vlaanderen.

BRIO

 • Administrative Promotor of (FWOAL315) Het taalgebruik in rechtszaken en inzonderheid binnen de Brussels magistratuur sinds de Tweede Wereldoorlog., 2005 - 2008, budget 222400.00 Euro, man months: 48.00, external financer: FWO.
 • Administrative Promotor of (OZR1301) Het taalgebruik in rechtzaken en inzonderheid binnen de Brusselse magistratuur sinds de Tweede Wereldoorlog., 2006, budget 2700.00 Euro, external financer: OZR.
 • Administrative Promotor of (VLV128) 1)Taal en identiteitsvorming in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 2) Relatie tussen tAdministrative Promotor of (VLV110) Uitbouw van een virtueel informatie- en documentatiecentrum over de Vlaamse rand rond Brussel (naar analogie met de BRIO-website)., 2007 - 2014, budget 500669.00 Euro, external financer: Vlaamse overheid/Diensten algemeen regeringsbeleid/Coördinatie Vlaamse rand.
 • Administrative Promotor of (VLV111) Toekenning subsidie aan het Brussels Informatie-, documentatie- en onderzoekscentrum (BRIO 2007 tem 2014), 2007 - 2015, budget 927000.00 Euro, external financer: Vlaamse Overheid:dept. diensten voor algemeen regeringsbeleid-Administratie Coördinatie Brussel. Taal en identiteit. De plaats van Nederlands en Vlaams als element in de identiteitsvorming van de Brusselaar., 2008 - 2010, budget 81000.00 Euro, external financer: Vl gem, Min. van cultuur, jeugd, sport en Brussel (Bert Anciaux).
 • Administrative Promotor of (VLV149) Strategie en beleid voor de Vlaams-Brusselse media: Een kwantitatief en kwalitatief publieksonderzoek naar het bereik van de Vlaams-Brusselse mediapartners., 2010, budget 60500.00 Euro, external financer: Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.
 • Administrative Promotor of (BRGEOZ181) Illustrating the spatial change through a social audit from a historical perspective by BRIO within the project: migration as a factor in the Brussels urbanization process., 2011, budget 21114.00 Euro, external financer: VGC-Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussels Hoofdstedleijk Gewest).
 • Administrative Promotor of (CONO375) Colloquium internationalisering van de Rand 26 april 2012, 2012, budget 8700.00 Euro, external financer: Vlaamse Overheid - Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid - Coördinatie Vlaamse Rand.
 • Administrative Promotor of (VLV169) Analyse van de taalstudie in de Vlaamse Rand., 2013, budget 103119.20 Euro, external financer: Vlaamse Overheid:dept. diensten voor algemeen regeringsbeleid-Adminstratie Coördinatie Brussel.

Projecten met onderzoeksfondsen als copromotor

BRIO

 • Co-Promotor of (VLW2) Taalverhoudingen, taalverschuivingen en taalidentiteit in Brussel., 1996 - 2000, budget 198314.82 Euro, external financer: Vl. Gem. , dep. Wet., Innovatie & Media.
 • Co-Promotor of (FWONL20525) De politieke aanwezigheid van de Vlamingen in Brussel-19 op gemeentelijk en gewestelijk vlak, 1946-1989., 1996 - 1997, budget 97075.11 Euro, man months: 24.00, external financer: Nat. Lot.
 • Co-Promotor of (OZR131) Taalverhoudingen, taalverschuivingen en taalidentiteit in Brussel., 1997 - 2001, budget 3718.41 Euro, external financer: OZR.
 • Co-Promotor of (FWONL1) De politieke aanwezigheid van de Vlamingen in Brussel - 19 op gemeentelijk en gewestelijk vlak, 1946-1995, 1997 - 1998, budget 148810.49 Euro, man months: 36.00, external financer: FWO Nat. Lot.
 • Co-Promotor of (BRGEOZ14) Taalverhoudingen, taalverschuivingen en identiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1998 - 1999, budget 69134.83 Euro, external financer: Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Co-Promotor of (FWOAL108) De Vlaamse Beweging(en) in Brussel/de Vlaamse beweging(en) én Brussel (1945-1993), 1999 - 2004, budget 213152.00 Euro, man months: 72.00, external financer: FWO.

RHEA

 • Co-Promotor of (FWOAL85) Overheidsstructuren ter bevordering van gelijke kansen, nieuwe vormen van vertegenwoordiging en het democratisch deficit: een internationaal vergelijkend onderzoek., 1998 - 2000, budget 150421.80 Euro, external financer: FWO.
 • Co-Promotor of (FWOAL67) De Belgische academicus in de periode 1920-1950: een historische analyse v/h sociaal en politiek profiel v/d professoren uit de faculteiten lettteren en wijsbegeerte van vier Belgische universiteiten., 1998 - 2001, budget 54933.21 Euro, man months: 48.00, external financer: FWO.
 • Co-Promotor of (VLO38) Drop-out in het eerste jaar hoger onderwijs: oorzaken, motieven en toekomstperspectieven bij het stopzetten van de studies. Uitbouw van een voorspellingsmodel, van een preventie- en remediëringsplan.(OBPWO 1998), 1999 - 2001, budget 189536.02 Euro, external financer: Vl. gem.
 • Co-Promotor of (OZR559) Belangenbehartiging en vertegenwoordiging. De evolutie in de behartiging van vrouwenbelangen door het Belgisch parlement., 2001 - 2002, budget 1239.47 Euro, external financer: OZR.
 • Co-Promotor of (VLO134) Allochtonen in het hoger onderwijs: factoren in studiekeuze en het studiesucces.(OBPWO 2003), 2004 - 2006, budget 153203.00 Euro, external financer: Min vl gem - afd beleidscoörd onderwijs.
 • Co-Promotor of (EULLP8) ITTP, Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects Political/Civic Education, Social/Cultural Studies and History in Europe - a comparative study., 2010 - 2012, budget 9373.20 Euro, external financer: EC-via Universität Wien.
 • Co-Promotor of (OZR2526) Expertisecentrum Gender, 2013 - 2014, budget 360000.00 Euro, external financer: Defiscalisering.

Nieuwe RHEA-lokalen

Sedert 1 Oktober 2014 ging het vernieuwde RHEA van start. Els Leye neemt de coördinatie voor haar rekening. Op 25 november 2014 was het eindelijk zo ver en verhuisde RHEA van gebouw C naar de nieuwe lokalen aan de Pleinlaan 5. U kan RHEA bereiken via e-mail (els.leye@vub.ac.be) of per telefoon (02/6148230), of een bezoekje brengen aan de Pleinlaan 5, vijfde verdieping (liefst na afspraak).

Contacteer het centrum

Contacteer Els Leye, de RHEA-coördinator
Tel: 02 614 8230
E-mail: els.leye@vub.ac.be