Praktisch

donderdag, 18 april, 2024 - 18:00 tot 20:00
Brussels Information Point (BIP)

Pleinlaan
2

1050
Elsene

Gratis

De Vrije Universiteit Brussel, VUB-professor Alex Housen en ULB-professor Nell Foster nodigen je van harte uit om het debat bij te wonen.

Aan het debat nemen zowel Nederlandstalige als Franstalige lijsttrekkers deel. De kans is dus groot dat het een zeer levendig treffen wordt. U bent van harte uitgenodigd en kunt, indien gewenst, alvast het laatste memorandum van de Brusselse Raad voor Meertaligheid hier downloaden: ​​MEMORANDUM (betalky.brussels).

Deelnemers

 • CD&V: Benjamin Dalle-
 • DEFI: Bernard Clerfayt 
 • ECOLO: Gilles Vanden Burre
 • GROEN: Elke Van den Brandt
 • LES ENGAGES: Jean-François Thayer
 • MR: David Leisterh
 • N-VA: Cieltje Van Achter
 • Open VLD: Sven Gatz 
 • PS: Martin Casier
 • PTB-PVDA: Jan Van Busselen 
 • VOORUIT: Ans Persoons

Meer info en inschrijven

Over het Marnixplan voor een meertalig Brussel

Het Marnixplan voor een meertalig Brussel is een gemeenschappelijke inspanning om het leren van verschillende talen te bevorderen onder alle lagen van de Brusselse bevolking. Het geeft de voorrang aan het Frans, het Nederlands en het Engels en moedigt de overdracht van alle moedertalen aan.

Het Marnixplan wil bruggen slaan tussen de vele breuklijnen die binnen de Brusselse bevolking lopen, en het klimaat van wederzijds onbegrip, rivaliteit en wantrouwen om te buigen tot een klimaat van wederzijds respect, vertrouwen en steun. Het doel is om mensen samen te brengen, te informeren en aan te moedigen om de meertaligheid van de Brusselse bevolking te stimuleren. 

Het Marnixplan wordt gecoördineerd door Alex HOUSEN (hoogleraar Taalkunde en Toegepaste Taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel), Philippe VAN PARIJS (gasthoogleraar aan de UCLouvain, de KULeuven en de European University Institute (EUI) in Florence), en Nell FOSTER (pedagogisch consulent, lector Engels aan de Université libre de Bruxelles, en doctoranda in de sociolinguïstiek aan de Universiteit Gent).

Lees meer over het Marnixplan

De wereld heeft je nodig

Dit initiatief maakt deel uit van het publieksprogramma van de VUB: een programma voor iedereen die vindt dat het anders kan in de wereld en gelooft dat wetenschappelijke inzichten, kritisch denken en dialoog een belangrijke eerste stap zijn om je stempel te drukken op jouw omgeving en de wereld. 

Als Urban Engaged University wil de Vrije Universiteit Brussel een drijvende kracht van verandering in de wereld te zijn. Met ons academisch onderwijs en ons innovatief onderzoek dragen we bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en drukken we mee onze stempel op de toekomst.

Creëer mee(r) impact