Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

  • De Bachelor en Master Agogische Wetenschappen zijn unieke opleidingen in Vlaanderen. De combinatie sociaal welzijn, cultuur en onderwijs is een troef.

  • Het zijn brede opleidingen waardoor er veel afwisseling in de vakinhouden zit en de studenten ook kunnen kijken naar een breed werkveld na afstuderen. Bovendien is de opleiding multidisciplinair en bouwt voornamelijk verder op de ‘driepoot’ sociologie, psychologie en filosofie.

  • Community Engaged Learning staat centraal: de opleiding zet in op maatschappijbetrokken en toekomstgericht onderwijs, met aandacht voor de interactie tussen theorie, onderzoek en het werkveld. Dit gebeurt o.a. aan de hand van stages, partnerschappen met de praktijk en real-life opdrachten.

  • De agoog treedt op als begeleider, innovator in beheer en beleid, en onderzoeker. Dit vormt een mooie rode draad doorheen de opleiding die door de studenten als wezenlijk voor de opleiding wordt beschouwd.

  • De openheid, flexibiliteit en betrokkenheid van de docenten is erg groot. Studenten kunnen bij problemen steeds terecht bij de docenten en er is ruimte om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Studenten worden persoonlijk benaderd en voelen zich steeds welkom bij de docenten dankzij een cultuur van open bureaus.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Agogische_wetenschappen_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

  • De opleidingen zouden nog meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die Brussel kan bieden aan de opleiding. Zo kan er o.m. bekeken worden om nog meer excursies te organiseren, een vak in het centrum van Brussel te geven, de samenwerking met Brusselse hogescholen of met anderstalige en multiculturele organisaties te versterken.

  • De meerwaarde van agogische wetenschappen als universitaire opleiding, ten opzichte van aanverwante hogeschoolopleidingen, kan nog beter in de verf worden gezet. Agogen hebben immers een onderzoeksgerichte, meer diepgaande kennis en zijn daarnaast ‘hands-on’, multidisciplinair en kritisch.

  • Op het vlak van internationalisering kunnen de mogelijkheden voor een ervaring in het buitenland vroeger in het curriculum en duidelijk kenbaar worden gemaakt. Betere gestroomlijnde communicatie hierrond zou de deelname kunnen doen verhogen.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • De opleidingen werken aan curriculumhervormingen en een personeelsplanning voor 2023. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar een intensievere samenwerking met aanverwante opleidingen, zoals psychologie, criminologie, sociologie of de educatieve master.
  • De opleidingen werken aan een strategisch plan en visie. Middels een hernieuwde strategische visie willen de opleidingen zich sterker profileren in de markt en krachtiger communiceren over hun programma. 

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2021.