Onderwijskwaliteit van de opleiding

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Aan de VUB staat onderwijskwaliteit centraal. We zeggen dit niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn en ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren en updaten. Bovendien zijn we hier transparant over en zijn deze sterktes en actiepunten publiek.

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit Brussel en werd bekrachtigd door de Academische Raad op 04/09/2023.

Troeven

 • Goed beheer: De opleidingsraad betrekt studenten en de werkomgeving effectief in alle processen. Ze identificeren nauwkeurig de gebieden die aandacht behoeven en ondernemen passende stappen om deze aan te pakken.
 • Veelzijdige managementtraining: De studie biedt een omvattende basis in management onderwerpen, specifiek voor studenten zonder een academisch en/of bedrijfsgerichte achtergrond.
 • Toegewijd onderwijsteam: Het team van lesgevers zet zich vol passie en motivatie in voor de studie en haar studenten.
 • Praktijkgericht en academisch curriculum: De studie speelt in op de behoeften van de arbeidsmarkt. De focus ligt op praktijkgericht leren op academische niveau.
 • Culturele diversiteit: De opleiding trekt studenten uit verschillende landen aan, wat een internationaal karakter aan de studie geeft. De studenten geven aan dat ze deze diversiteit waarderen, aangezien het hun internationale competenties versterkt en hen voorbereidt op een globaliserende arbeidsmarkt.
 

Ontwikkelkansen

 • Het schakelprogramma moet eventuele achterstand in kennis bij alle studenten effectief wegwerken. Met name de academische kennis van bedrijfseconomie en onderzoeksmethodologie kunnen in dit leerplan verder worden uitgebouwd.
 • Helder communiceren naar studenten wat ze kunnen verwachten wat betreft randvoorwaarden, studiebelasting en resultaten, kan afhaken voorkomen.
 • De opleiding kan proactiever zijn in het benutten van mogelijkheden om haar activiteiten en succesverhalen onder de aandacht te brengen bij zowel studenten als externe partijen.
 • Binnen de opleiding hebben studenten de kans om zich te bekwamen in interculturaliteit, duurzaamheid, innovatieve technologie en (ethisch) ondernemerschap. Deze vaardigheden verdienen meer nadruk in het programma, en door ze expliciet op te nemen in de leerdoelen, kan hun ontwikkeling beter beoordeeld worden bij studenten.
 • Er kunnen vanuit de opleidingsraad meer kansen gecreëerd worden voor studenten en hun vertegenwoordigers om te netwerken.
 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De onderdelen statistiek en academisch schrijven in het schakelprogramma werden recentelijk uitgebreid in studieomvang.
 • Om toekomstige studenten meer duidelijkheid te geven over de benodigde basiskennis om de opleiding te kunnen volgen, heeft de opleiding haar beleid rond toelating en vrijstellingen aangescherpt. De resultaten hiervan zullen de komende jaren nauwlettend worden beoordeeld.
 • Met het oog op het bieden van flexibiliteit voor studenten om hun studie over meerdere jaren te plannen, werden als leidraad optimale studietrajecten uitgestippeld en gepubliceerd op de website.
 • Na een vergelijking van de aanpak van de masterproeven met die van andere opleidingen binnen de faculteit, heeft de opleiding aanpassingen aangebracht. Er is een coördinator aangewezen om de vorm en begeleiding te stroomlijnen en studenten mogen hun masterproef nu samen met een andere student schrijven.

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt ook een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus