Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving. De ingenieursopleidingen in Vlaanderen worden bijkomend gevisiteerd door een externe commissie: Commission des Titres d’Ingénieur (CTI, Frankrijk).

Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit Brussel en werd bekrachtigd door de Academische Raad op 19/06/2023.

Troeven van de opleiding

 • Brede opleiding: aan de start van de opleiding wordt een brede wetenschappelijke basis gelegd van architectuur-, ontwerp- en basiswetenschappen. Doorheen de opleiding worden deze drie domeinen steeds meer met elkaar verweven en raken studenten steeds meer vertrouwd met de combinatie van techniek en creativiteit.

 • Projectwerk: doorheen de opleiding wordt veel hands-on les gegeven waarbij studenten samen aan (ontwerp-)projecten werken. Evaluatie gebeurt vaak (deels) middels presentatie en peer-reviews (evaluatie door medestudenten). Studenten leren hoe ze correct feedback geven én hoe ze met kritiek kunnen omgaan, en leren helder communiceren.

 • Betrokkenheid werkveld: verschillende lesgevers in de opleiding staan ook in het werkveld. Door deze expertise in de lessen te integreren, maken studenten al vroeg kennis met de laatste trends in hedendaagse architectuur en ingenieurspraktijken, de nieuwste technologieën en technieken, beleid en verantwoordelijk en duurzaam ondernemen.

 • Duurzaamheid: al vanaf het eerste jaar worden studenten aangezet om na te denken over belangrijke middellange- en langetermijnvraagstukken van duurzame ontwikkeling, sociale verantwoordelijkheid en ethiek.

 • Individuele begeleiding: de opleiding zet in op individuele begeleiding van studenten en laagdrempelig contact met docenten. Het regelmatige, gemakkelijke en intense contact tussen docenten en studenten wordt erg geapprecieerd door zowel de studenten als de docenten.

 

Ontwikkelkansen

 • Het formaliseren van de spontane gesprekken die tijdens het jaarlijkse alumni-event voor Bouwkunde en Architectuur plaatsvinden, kan de opleiding verder ondersteunen om het curriculum gericht te optimaliseren.
 • Blijvende aandacht voor het aanscherpen van de digitale vaardigheden van onze studenten zal er mee voor zorgen dat zij optimaal voorbereid zijn op de jobs van morgen.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De opleiding neemt het curriculum onder de loep om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. De optimalisatie van het curriculum gaat gepaard met het opstellen en verfijnen van leerlijnen om de logische opbouw van thema’s doorheen de opleiding te expliciteren en monitoren.
 • Er wordt een visie uitgewerkt met duidelijke richtlijnen om het gebruik van verschillende innovatieve en digitale onderwijsvormen en -technieken te stroomlijnen doorheen de opleiding. Op die manier wil de opleiding een wildgroei aan digitale tools vermijden en is het leerplatform voor studenten én docenten transparanter en meer gestructureerd.
 • De deelname- en slaagpercentages van de examens worden gemonitord om eventuele struikelblokken in de doorstroom van studenten te kunnen identificeren en remediëren

Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit Brussel. De oorspronkelijke Engelse tekst werd bekrachtigd door de Academische Raad op 19/06/2023. Hieronder vind je een vertaling.

Troeven van de opleiding

 • Architectuur en ingenieurswetenschappen: het masterprogramma leidt ingenieur-architecten op met een stevige basis in architecturale wetenschappen, ingenieurswetenschappen en architecturale ontwerpkennis, gebaseerd op de expertise uit geavanceerd wetenschappelijk onderzoek die aanwezig is aan zowel de Vrije Universiteit Brussel als de Université Libre de Bruxelles.

 • Duurzaamheid: verschillende vakken integreren de ecologische, sociale en culturele impact van het vakgebied. Hierdoor worden studenten zich bewust van de steeds sneller veranderende noden van gebruikers en de maatschappij, wat resulteert in rationele en kritische reflectie over de principes van duurzame ontwikkeling voor de bebouwde omgeving.

 • Sterke relatie met de industrie: veel lesgevers zijn ook actief in het werkveld en, omgekeerd, experten uit het veld zijn regelmatig betrokken bij diverse cursussen doorheen het programma. Dit zorgt ervoor dat studenten niet alleen worden blootgesteld aan een academisch perspectief, maar ook aan een industrieel perspectief.

 

Ontwikkelkansen

 • De oprichting van een specifiek architectuurlabo of -atelier zou goed aansluiten bij de specifieke noden van de studenten van deze opleiding.
 • Het alumni-evenement dat gezamenlijk wordt georganiseerd door Architectuur en Bouwkunde biedt een interessante kans om op een meer gestructureerde en geformaliseerde manier de input van het werkveld te verzamelen om het programma verder te verbeteren.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • Het curriculum is bijgewerkt om de studiebelasting beter te spreiden en het studietraject logischer en aantrekkelijker te maken. De komende jaren monitort de opleiding de implementatie van het nieuwe curriculum en de impact ervan.
 • Om de beleving van het studeren in een interuniversitair programma te verrijken, besteedt de opleiding speciale aandacht aan de samenwerking en communicatie tussen de universiteiten en naar de studenten toe.
 • Recent voegde de opleiding een intake-interview toe aan de inschrijvingsprocedure. Uit een analyse van de impact van deze aanpassing blijkt dat een relatief klein aantal kandidaten zich daadwerkelijk inschrijft voor het programma. De opleiding en de faculteit onderzoeken de oorzaak en mogelijke oplossingen voor deze situatie.
 • Specifieke aandacht gaat uit naar de integratie van de internationale studenten. De opleiding wil de inclusie van de nieuwe internationale studenten vergemakkelijken door mede-studenten in te schakelen bij de begeleiding van nieuwe studenten.

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus Ingenieursopleidingen