Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving. De meeste ingenieursopleidingen in Vlaanderen worden bijkomend gevisiteerd door een externe commissie: Commission des Titres d’Ingénieur (CTI, Frankrijk).

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit Brussel. De originele Engelse tekst werd bekrachtigd door de Academische Raad op 19/06/2023. Hieronder vindt u een vertaling.

Troeven van de opleiding

  • Interuniversitair: de masteropleiding leidt tot een gezamenlijk diploma van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Docenten van beide universiteiten zijn actief in onderzoek op hoog niveau in de vakgebieden waarin ze lesgeven, waardoor ze in hun vakken rekening kunnen houden met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.
  • Multidisciplinair: de kernvakken fotonica worden gecombineerd met een breed scala aan fotonica-keuzevakken en multidisciplinaire modules (Biomedische Technologie, Bedrijfskunde, Informatietechnologie, Natuurkunde & Materialen, ...). Het programma omvat ook ondernemerschap en innovatie met specifieke vakken, stages en netwerkevenementen.
  • Link met de industrie: studenten krijgen de kans om de professionele omgeving te leren kennen en te ervaren dankzij een uitgebreid en vertrouwd netwerk van gerenommeerde lokale en internationale industriële partners. Dit gebeurt op verschillende manieren tijdens het programma, bijvoorbeeld door samenwerking bij afstudeeronderwerpen, (internationale) stages, netwerkevenementen en gastcolleges van fotonica-professionals.

 

Ontwikkelkansen

  • De reeds sterke band met de industrie kan nog versterkt worden door de ontwikkeling van een stevig alumninetwerk, met regelmatige activiteiten en betrokkenheid bij het curriculum via o.a. gastcolleges.
  • Dankzij het online traject dat recent ingericht werd, kunnen studenten gedurende een jaar vanop afstand studeren. Dit biedt kansen voor (internationale) studenten met minder financiële middelen om hoger onderwijs te volgen.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • De opleiding wenst een bijkomend fotonicavak in de bacheloropleiding ingenieurswetenschappen te introduceren en onderzoekt hoe dit het beste ingebed kan worden in het programma. Hiermee zullen mogelijks meer bachelorstudenten doorstromen naar de master in fotonica.
  • De opleiding implementeert en verfijnt haar communicatiestrategie die in 2021-2022 werd gelanceerd. Dit omvat het regelmatig bespreken van de website, brochures en sociale mediakanalen.
  • Er worden samenwerkingsverbanden met (internationale) universiteiten opgezet. De uitwisseling van studenten kan verder bijdragen aan de uitbreiding van het continu groeiende internationale fotonica-netwerk.

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus Ingenieursopleidingen