Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven
  • State of the art studiemateriaal

Onze studenten werken met geavanceerd materiaal, onder andere in de vorm van een talenpracticum, tolkencabines, tolkenkoffers, een redactie- en montageruimte, een opnamestudio en hypermoderne technologieën. Zo ondersteunen we de activerende en toegepaste werkvormen waar we in ons onderwijs van gebruik maken.

  • Brussel als living lab

Het meertalige Brussel is de ideale plek voor een opleiding in de toegepaste taalkunde, aangezien het sterk internationale karakter van de stad tal van mogelijkheden voor studenten biedt, zowel tijdens als na de opleiding. Behalve de talrijke internationale instellingen, die een gedroomde omgeving vormen voor tolken, vertalers en journalisten, hoor je de talen die de studenten hier leren, sowieso ook op straat én op de campus.

  • Internationaal netwerk

De masteropleiding Journalistiek is als enige Vlaamse masteropleiding lid van het internationaal netwerk European Journalism Training Association. De masteropleiding Vertalen maakt dan weer deel uit van het European Master’s in Translation netwerk (EMT), waarin kennis en best practices worden uitgewisseld.

  • Sterke wisselwerking tussen universiteit en beroepsveld

De masteropleiding Tolken wordt verzorgd door specialisten in tolkwetenschap én beroepstolken. Hetzelfde geldt voor de masters Vertalen en Journalistiek, waar respectievelijk professionele vertalers en journalisten een duidelijke inbreng hebben.

 
Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

Onze studenten krijgen tijdens hun academische loopbaan geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen. Onze proffen en assistenten geven dan weer aan hoe ze het werkveld zien evolueren, zodat we onze opleidingen daarop kunnen afstemmen. Ook bij onze oud-studenten en andere universiteiten in binnen- en buitenland peilen we naar de ontwikkelingen in het veld.

 
Kwaliteitscyclus
Ontwikkelkansen
  • We kunnen de aansluiting met het werkveld nog versterken door de deontologische aspecten meer te verwerken in het curriculum.
  • Door creatief te zijn kunnen we de traditionele scheiding tussen gedrukte en onlinemedia enerzijds en radio- en tv-journalistiek anderzijds overbruggen om verrijkende kruisbestuivingen waar te maken.
  • We kunnen voordeel halen uit het voortdurend onderzoeken van nieuwe samenwerkingen, want ontwikkelingen in het werkveld zorgen voortdurend voor veranderingen in de competentieprofielen van journalisten.
 
Waar is de opleiding nu al mee bezig?
  • We bieden een masterproef Onderzoeksjournalistiek aan als alternatief voor de klassieke masterproef om de opleiding nog verder te ontwikkelen.
  • We zijn de schakel- en voorbereidingsprogramma's aan het herzien zodat ze beter aansluiten op de huidige master.
  • We analyseren de resultaten van recente benchmarking met andere opleidingen om te evalueren welke aspecten van het curriculum we kunnen verbeteren.
 
Meer weten over onderwijskwaliteit aan de VUB? 

 

Check onze algemene visie