Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Bachelor in de politieke wetenschappen

Onze troeven

 • Degelijke academische opleiding: Deze opleiding streeft qua inhoud en leerresultaten een hoog niveau van academische scholing na. 

 • Een hecht team: Het onderwijskorps bestaat uit gemotiveerde professionals, die als expert erkend worden in hun vakgebieden. Binnen de respectieve afstudeerrichtingen vormen ze dynamische teams die het onderwijs voor de studenten voortdurend trachten te optimaliseren. 

 • Objectivering evaluatieproces: De opleiding werkt gericht aan de objectivering van de evaluaties. Er bestaan duidelijke richtlijnen rond beoordeling van de verschillende evaluatievormen. 

 • Werkstudententraject: Door het aanbieden van een specifiek avondtraject kunnen studenten gemakkelijk werk en studie combineren. 

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Politieke_wetenschappen_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • We stellen de profilering van onze beide afstudeerrichtingen scherp. 
 • We benutten de bestaande personeelsbezetting zo efficiënt mogelijk en streven naar een uitbreiding van de onderwijséquipe door meer samenwerking met andere opleidingen en instellingen.
 • We hebben extra aandacht voor internationalisering en diversiteit, met name in de keuze van studiematerialen en leerinhouden, alsook voor mogelijkheden tot internationale mobiliteit.
 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • We werken aan een sterkere betrokkenheid van het werkveld en praktijkdeskundigen binnen de opleiding, ook voor de participatie in onderwijsopdrachten.
 • We versterken onze leerlijn methodologie doorheen de volledige bachelor en master, zowel voor kwalitatieve als voor kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Vanaf dit academiejaar kunnen gemotiveerde studenten extra uitdagingen aangaan binnen het format van een facultair excellentieportfolio.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.

Master in de politieke wetenschappen: democratie en leiderschap

 & Master Political Science: European and International Governance.

Onze troeven

 • Divers, toegankelijk en gemotiveerd onderwijsteam: De studenten waarderen de aanspreekbaarheid en luisterbereidheid van de docenten en assistenten. 

 • Inzet op praktijk: De opleiding hecht veel belang aan het voorbereiden van de studenten op het functioneren op de werkvloer.

 • Relatieve kleinschaligheid: Terwijl de opleiding groeit, bestaan heel wat opleidingsonderdelen nog uit kleine groepen.

 • Openheid voor diversiteit: De opleiding richt zich specifiek op het empoweren van kansengroepen met zeer diverse achtergronden.  De open minded mentaliteit is voor de studenten voelbaar doorheen de hele opleiding.

 • Brusselse inbedding en internationale oriëntatie: De aanwezigheid in het hart van Europa  brengt heel wat voordelen met zich mee, voor excursies en gastcolleges, alsook voor de verbinding met de arbeidsmarkt.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Politieke_wetenschappen_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • We benutten de bestaande personeelsbezetting zo efficiënt mogelijk en streven naar een uitbreiding van de onderwijséquipe door meer samenwerking met andere opleidingen en instellingen. 

 • Naast het versterken van teamwork competenties geven we studenten voldoende de kans zich individueel te kunnen onderscheiden bij evaluaties.

 • We bouwen verder aan een methode om de masterproeven zo efficiënt en objectief mogelijk te beoordelen met behulp van de bestaande software. 

 • Er zijn nog mogelijkheden tot implementatie van meer interdisciplinariteit in het keuzepakket van het programma, voornamelijk omtrent het thema ‘Leiderschap’.

 • We werken aan de consolidering van de huidige curricula, een coherente formulering van de leerresultaten en alignering hiervan met het opleidingsprogramma.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • We werken aan een sterke betrokkenheid van het werkveld en praktijkdeskundigen. 

 • We zetten in op de ontwikkeling van vaardigheden via activerende werk- en evaluatievormen.

 • De Nederlandstalige master krijgt een eigen opleidingsbrochure. Daarnaast breiden we onze opleidingsbrochures uit met getuigenissen van afgestudeerden.

 • De master onderging net een gedegen metamorfose. Na de uitrol hiervan volgt ook een grondige evaluatie van de nieuwe aanpak.

 • We versterken onze leerlijn methodologie doorheen de volledige bachelor en master, zowel voor kwalitatieve als voor kwantitatieve onderzoeksmethoden.

 • Nieuw is vanaf dit academiejaar het excellentieportfolio, waarmee gemotiveerde studenten extra uitdagingen kunnen aangaan.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020. De publieke informatie betreft eveneens de Engelstalige Master Political Science: European and International Governance.