Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

  • Leer van experten: De docenten die je onderrichten zijn internationaal erkende experten in hun vakgebied. Ze brengen ervaring uit het werkveld mee naar de colleges en hun professionele netwerk staat ten dienste van de studenten.
  • Multidisciplinaire input: Jurist of niet-jurist? Hier draag je vanuit je eigen discipline bij aan de uitwisseling van kennis en ervaring tussen studenten en docenten.
  • Meertalige benadering: De mogelijkheid om opleidingsonderdelen in het Nederlands, Frans en Engels te volgen zorgt voor een perfecte voorbereiding op een carrière in een Brusselse, Belgische en internationale context.
  • Flexibiliteit: De studenten kunnen rekenen op een persoonlijke benadering en flexibiliteit vanwege de opleiding. Handig wanneer je werken en studeren combineert.
  • Gericht op het werkveld: De opleiding wordt door meerdere werkgevers in de sector van het sociaal recht aangeraden aan hun (toekomstige) werknemers.
 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Sociaal_recht_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

  • We blijven werken aan de opbouw van het programma, in functie van de profilering van de opleiding en de noden van de diverse doelgroepen.
  • We zoeken naar mogelijkheden om de multidisciplinariteit die de brede doelgroep biedt, nog meer te benutten, door het onderwijs in te richten rond complexe casussen.
 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • We nemen initiatief voor meer structurele samenwerking met andere opleidingen en instellingen.
  • We bouwen een netwerk van afgestudeerden op en houden hen betrokken bij de opleiding.
  • We livestreamen onze colleges en zoeken nog meer evenwicht tussen traditionele lesvormen en vormen van blended learning, alsook tussen het klassiek academische en het praktijkgerichte.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.