logo

Kwaliteit van de Master of Arts in de Archivistiek: Erfgoed- en Hedendaagse Documentbeheer

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

 • Een unieke en interuniversitaire opleiding in Vlaanderen: de opleiding Master of Arts in de archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer is een unieke opleiding in Vlaanderen, ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de VUB, KU Leuven, UGent en UA. De verplichte vakken worden aan de VUB gedoceerd; de keuzevakken kunnen worden gevolgd in Brussel, Leuven, Gent of Antwerpen. 
 • Betrokkenheid docenten: Dankzij de kleine groepen is een nauwe interactie tussen studenten en docenten mogelijk. Docenten zijn gemakkelijk bereikbaar en studenten zijn tevreden over hun docenten.
 • Contact met het werkveld : Studenten komen al tijdens de opleiding uitgebreid in contact met het werkveld via de stage. Daarnaast bestaat er een actieve alumnivereniging. Tot slot heeft de opleidingsraad een uitgebreid netwerk in het werkveld via de actieve onderzoekslijnen en staan docenten ook vaak zelf in de praktijk.
 • Hoge tewerkstellingsgraad na afstuderen en een gevarieerd werkveld: Afgestudeerde studenten in de archivistiek komen terecht in een breed en gevarieerd werkveld. Zowel binnen de culturele sector als binnen het informatiebeheer kunnen zij aan de slag. 

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

 • Professionalisering in het archiefwezen: Voor de opleiding liggen nog opportuniteiten om nog meer internationale methodieken die zijn ontwikkeld, te integreren in de opleiding. 
 • Vanwege het kleine docentenkader en een aankomend emeritaat, zal de opleiding in de opvolging hiervan moeten bekijken welke expertise ze zullen aanwerven.
 • Door het interuniversitaire karakter van de opleiding zijn er nog mogelijkheden om de communicatie naar studenten beter te stroomlijnen.
 • Binnen enige tijd zal de beroepskwalificatie van de archivaris herbekeken. Op basis van de vooropgestelde competenties die hieruit vloeien, zal de opleiding moeten bekijken of deze in overeenstemming zijn met het huidige programma en leerresultaten van de opleiding en indien nodig hierop inspelen.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

 • De opleiding wil inspelen op de digitalisering die plaatsvindt in het werkveld. Hiervoor werd in 2019-2020 een nieuw keuzevak ontwikkeld dat zich hier specifiek op richt (‘Digitaal archief- en informatiebeheer’).
 • De opleiding verbeterde de beoordelingsformulieren van de masterproef en schreef een visie uit op hun evaluatiebeleid.
 • De opleiding blijft inspelen op hedendaagse evoluties van het werkveld, dankzij de nauwe professionele contacten en de praktijkervaring van de docenten. 

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021