logo

Bouw de intelligente systemen van de toekomst

Zo’n 60 jaar na de geboorte van Artificiële Intelligentie (AI), is het moeilijk om een technologie te bedenken waar AI haar intrede nog niet gemaakt heeft. Van een virtuele assistent op je smartphone die jouw stem kan verstaan, naar auto’s die alsmaar meer zelfstandig rijden, tot zelfs expert-toepassingen om vroegtijdig tumoren op te sporen, fraude te detecteren, en beleidsadviezen om een pandemie te bestrijden. Aan de bron van zulke technologieën vind je systemen die verrijkt zijn met intelligente software. In deze eerste bachelor AI van Vlaanderen ontdek jij er alles over!

Wat is Artificiële Intelligentie?

Artificiële intelligentie (AI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van technologieën die een vorm van intelligentie vertonen – computers en robots, maar bijvoorbeeld ook een slimme auto of een intelligent huis. Intelligentie is niet alleen het vermogen om een IQ-test af te kunnen leggen of om te kunnen schaken, maar is ook nodig voor allerhande activiteiten. Denk hierbij aan je in de ruimte kunnen oriënteren, plannen maken, of problemen oplossen door te redeneren. Daarnaast hebben improviseren en creatief zijn allemaal te maken met intelligentie. Maar ook alledaagse activiteiten zoals fietsen, je veters strikken of een gezicht herkennen vereisen verrassend veel intelligentie. Daarnaast is het kunnen gebruiken van taal een fundamenteel gegeven voor menselijke intelligentie.

Wat houdt de bachelor AI in?

In de bachelor Artificiële Intelligentie bestudeer je de aspecten van intelligentie en gebruik je die inzichten om zelf intelligente systemen te ontwikkelen. Intelligentie vind je niet enkel terug in het menselijk brein, maar ook op meer onverwachte plekken, bijvoorbeeld in een kolonie mieren! Daar is geen enkele mier op zichzelf heel intelligent, maar samen kunnen ze grote bouwwerken maken en gezamelijk veel grotere dieren domineren. Dit is een voorbeeld van collectieve intelligentie en is een nuttige inspiratiebron voor het ontwikkelen van samenwerkende intelligente systemen. AI is een zeer breed gebied waar vele disciplines – zoals psychologie, taalkunde of computerwetenschappen – elkaar ontmoeten en aan elk ervan bijdragen levert. In vakken zoals cognitieve psychologie, logica en computationele taalkunde maak je daarom kennis met deze disciplines. Om zelf intelligente systemen te kunnen bouwen, leren we je hoe je computers kan programmeren. Verder is een solide wiskundige basis fundamenteel om na te kunnen denken over efficiëntie en correctheid, en om AI-technieken goed te begrijpen en correct toe te passen. Tenslotte besteden we aandacht aan de ethische en legale aspecten van de AI.

Mens en machine in de maatschappij

De tijd dat AI enkel in een laboratorium aanwezig was, is voorgoed voorbij. AI is niet meer weg te denken uit de maatschappij en heeft een belangrijke impact op het dagelijks leven. Voorbeelden hiervan zijn gezichts- en nummerplaatherkenning, automatisch verhandelen van aandelen, en het helpen met medische diagnoses te stellen. Om dit in goede banen te leiden, moeten ontwikkelaars van zulke technologieën – studenten AI dus – op de hoogte zijn van meer dan enkel de te overwinnen technische problemen, maar ook van hoe mensen AI gebruiken, wat mensen van AI verwachten en van de ethische en maatschappelijke kwesties die bij AI komen kijken.

Bijvoorbeeld: soms kan het gebruik van AI-technologie tot ongewenste effecten leiden. Zo rapporteerden de media dat Google’s zoekfunctie voor afbeeldingen lang stereotype verbanden legde tussen bepaalde zoektermen en huidskleur of geslacht. Die verbanden waren geen keuze van de ontwikkelaars, maar een triest gevolg van wat er op het web te vinden is. Het is echter perfect mogelijk om AI-systemen te bouwen die van te voren weten wat fatsoenlijk is en wat niet en die uit kunnen leggen op welke gronden ze een beslissing nemen. Zulke systemen kunnen veilig getraind worden, zelfs met imperfecte data. Om zulke “fair-by-design” systemen te bouwen is echter een combinatie van technische kennis en kennis van menselijk gedrag en ethiek nodig – precies wat wij onderwijzen in onze bachelor AI, reeds vanaf je eerste bachelorjaar.

Verleg de grenzen van het mogelijke!

Als academisch instituut hecht de VUB veel belang aan wetenschappelijk onderzoek. Als afsluiter van je opleiding werk je daarom tijdens een bachelorproef aan je eerste echte bijdrage aan de AI, en verleg je zo mee de grenzen van het mogelijke. Om mee te zijn met de nieuwste doorbraken, sta je in contact met je promotor en onderzoekers van het Artificial Intelligence Lab. Het AI lab beschikt over expertise die tot de wereldtop behoort in verschillende deeldomeinen van de AI. Zo onderzoeken we onder andere met multi-agent systemen hoe je een populatie van zelfstandige AI-systemen samen laat werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s en slimme verkeerslichten die tezamen zorgen voor een vlotte doorstroom. Kennisrepresentatie laat ons toe (menselijke) kennis op zo’n manier voor te stellen dat deze zowel door mens als machine begrepen kan worden. Binnen de Evolutionaire AI bestuderen we (aan de hand van principes van evolutie) hoe intelligent gedrag spontaan kan ontstaan. Cognitieve AI ontwikkelt systemen met menselijke vermogens, zoals spraak, door het combineren van numerieke en symbolische redeneer-technieken. Binnen de Computationele Creativiteit ontwikkelen we systemen die op zichzelf creatief kunnen zijn. Reinforcement Learning stelt ons in staat systemen te laten bijleren vanuit de ervaring die ze zelfstandig opdoen.

De VUB heeft ook het AI Experience Center: een plaats waar onderzoekers, industrie en beleidsmakers elkaar kunnen vinden om samen te werken rond AI. In dit centrum staan een reeks demonstraties – vaak gebouwd door studenten – opgesteld die de mogelijkheden van AI illustreren. Wie weet vinden we er binnenkort ook jouw project?

 

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af wat er allemaal op het menu staat in deze opleiding. Een overzicht van de vakken uit de bachelor vind je in de schema's hieronder. In het eerste jaar maak je kennis met alle disciplines die bijdragen tot de AI. In het tweede jaar ga je vervolgens in een deeldomein beginnen verdiepen door het kiezen van een profiel naar keuze. In het derde jaar vult je vakkenpakket dit profiel nog verder aan.

BACHELORJAAR 1

SP

SEM

HOC

WPO

ZELF

Verplicht

57

 

     

Wiskunde: calculus en lineaire algebra

9

1+2

48

52

 

Kansrekening en statistiek

6

2

26

26

13

Logica en formele systemen

6

1

26

26

 

Structuur van computerprogramma's 1

9

1

39

39

 

Algoritmen en datastructuren 1

6

1

26

26

 

Inleiding tot de Artificiële Intelligentie

6

1+2

28

26

 

Wetenschappelijk werken en rapporteren

6

2

24

24

 

Cognitieve psychologie

3

2

26

   

Inleiding tot de algemene en computationele taalkunde

6

2

24

24

 

3 Studiepunten te kiezen

3

 

     

Basisvaardigheden wiskunde

3

1

6

24

12

Data en Samenleving

3

1

24

   

Beschikbaar vanaf academiejaar 2023-2024.

BACHELORJAAR 2

SP

SEM

HOC

WPO

ZELF

Verplicht

51

 

     

Discrete wiskunde

6

1

26

26

 

Kennisrepresentatie en Redeneren

6

1

26

26

 

Algoritmen en datastructuren 2

6

2

26

26

 

Human-Computer Interaction

3

1

24

   

Databanken

6

2

26

26

 

Objectgericht programmeren

3

1

13

13

 

AI Programmeerproject

6

1+2

 

78

90

Roots van de AI

3

2

24

   

Machine Learning

6

1

26

26

 

Cognitief Modelleren

6

2

24

24

 

Profielen in Bachelorjaar 2

9

 

     

Profiel Computerwetenschappen

9

 

     

Objectgerichte Systemen

3

1

13

13

 

Interpretatie van computerprogramma's

6

2

26

26

 

Profiel Taalkunde

9

 

     

Nederlandse taalkunde: woord- en zinsleer

6

1

26

26

50

Inleiding tot de variatielinguïstiek

3

2

26

 

25

Profiel Cognitie

9

 

     

Language and the brain

3

1

13

13

 

Biologische psychologie 1: Inleiding

6

2

39

 

13

Profiel Intelligente Systemen

9

 

     

Human-AI Interaction

3

2

24

   

AI Onderzoeksproject

6

1+2

 

78

90

1 profiel te kiezen

 

 

     

Beschikbaar vanaf academiejaar 2024-2025.

BACHELORJAAR 3

SP

SEM

HOC

WPO

ZELF

VERPLICHT

36

 

     

Wetenschappelijk rekenen

6

2

26

26

 

Automaten en berekenbaarheid

6

2

26

26

 

Neurale Netwerken

3

1

24

24

 

Agentgebaseerde Systemen

6

2

24

24

 

Law for Computer Scientists and Other Folk

6

1

26

 

80

Natuurlijketaalverwerking

3

1

24

   

Bachelorproef wetenschappen

6

1+2

   

170

Profielen in Bachelorjaar 3

24

 

     

Profiel Computerwetenschappen

24

 

     

Structuur van computerprogramma's 2

6

1

26

26

 

Software Engineering

6

1

26

24

 

Parallelism and Distribution

6

2

26

26

 

Computersystemen

6

1

26

26

 

Profiel Taalkunde

24

 

     

Nederlandse taalkunde: klank- en woordleer

6

2

26

13

52

Geschiedenis van het Nederlands

3

1

26

 

25

Diachronische studie van het Nederlands

3

2

26

 

25

Nederlands: genre- en registerkenmerken

6

1

12

12

100

Synchronic study of English

3

1

18

8

10

Language and the brain

3

1

13

13

 

Profiel Cognitie

24

 

     

Sociale Psychologie 1: Sociale Cognitie

6

1

39

   

Biologische Psychologie 2: Functies

6

1

39

 

15

Social psychology 2: Relations

3

2

39

   

Ontwikkelingspsychologie

6

1

39

26

 

Theoretische en historische grondslagen van de psychologie

3

2

26

   

Profiel Intelligente Systemen

24

 

     

Logisch programmeren

6

1

26

26

 

Autonome Systemen en Robotica

6

2

24

24

 

Computer Vision

6

1

18

12

 

Bayesiaanse Methoden

6

1

24

24

 

1 profiel te kiezen, zelfde als bachelorjaar 2

 

 

     

Een greep uit je eerste jaar

Aan wat kan je je verwachten in het eerste jaar? Hieronder vind je wat uitleg over een aantal vakken die op het programma staan.

Dit vak introduceert een reeks fundamentele technieken om aan de slag te gaan met AI. Je leert er over het voorstellen van kennis in computersystemen, logische bewijzen, statistische inferentie, lokale en globale zoektechnieken, classificeren van gegevens en redeneren met onzekerheden. Uiteindelijk gebruik en bouw je zelf een klein AI-systeem.

In dit vak maak je kennis met basisfuncties en basisprocessen van de menselijke kennisverwerving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan perceptie: hoe gaan we van de fysische realiteit naar een (subjectieve) ervaring hiervan? Of hoe werkt aandacht, zowel actief/bewust ergens op focussen als passief/onbewust? Hoe werkt ons geheugen, en wat zijn de verschillen tussen het kortetermijn- en het langetermijngeheugen? Ook taal komt in dit vak aan bod. Kortom, in dit vak maak je echt kennis met het menselijke denkvermogen.

In dit vak maak je kennis met taalkunde: wat zijn de bouwblokken van zowat alle talen die we kennen? Hoe zijn talen algemeen gezien opgebouwd, en waarom is taal nu juist zo belangrijk voor de menselijke kennisverwerving? Nadien gaan we over naar de computationele linguïstiek waar we “taal” en “berekening” mengen. We bestuderen veelgebruikte technieken, maar ook hoe deze worden toegepast in de praktijk, enerzijds in systemen die natuurlijke taal moeten kunnen verwerken (zoals Siri), en anderzijds in computermodellen die gemaakt worden om beter te begrijpen hoe menselijke taal precies werkt.

In dit vak maak je kennis met computationeel denken aan de hand van Scheme, een programmeertaal met een eenvoudige maar uiterst krachtige syntax, die ons toelaat om zelfs de meest geavanceerde programmeerconcepten onder de knie te krijgen. Zowel functionele, imperatieve als objectgerichte programmeerstijlen passeren in één semester de revue.

In dit vak bespreken we het belang van AI en big data voor de samenleving, en ook de mogelijkheden, risico’s en ethische dilemma’s die hierbij komen kijken. Elke docent van de opleiding zal een college geven om te illustreren wat de impact van zijn of haar specialisatie op de samenleving is. Ook jij zal een bijdrage leveren door artikelen te lezen en met andere studenten te bediscussiëren. Je maakt hier dus niet enkel kennis met de rol van AI in de samenleving, maar ook met de docenten en zal je actief samenwerken met de andere studenten.

Verdiep jezelf in jouw favoriete deeldomein

Nadat je in het eerste jaar kennis hebt gemaakt met de verschillende disciplines die bijdragen tot de artificiële intelligentie, zal je in het tweede jaar een profiel kiezen waarin je je meer wilt verdiepen. Je volgt dan 2 vakken over dat deeldomein en het vakkenpakket in je derde jaar vult dit nog verder aan. In het profiel cognitie leggen we dieper de nadruk op menselijke intelligentie. In het profiel intelligente systemen zoom je verder in op verscheidene topics  binnen de artificiële intelligentie. Ga je liever stevig de technische kant uit? Dan is er het profiel computerwetenschappen. Ben je geïnteresseerd in menselijke taal en hoe de computer die kan gebruiken? Dan is het profiel taalkunde vast geschikt voor jou. Op dit moment is de keuze misschien nog lastig, en weet je nog niet precies waar alle vakken en profielen juist voor staan, maar na je eerste bachelor heb je een gedetailleerd beeld van wat ze precies inhouden. Bovendien staan onze docenten en assistenten klaar om je te begeleiden bij het maken van deze keuze.

Wat na je bachelor?

Onze bachelor in de Artificiële Intelligentie laat toe je te verdiepen in domeinen die het best bij je interesses aansluiten, of het nu taalkunde, psychologie, of computerwetenschappen is. Dit principe zet zich ook verder na je bachelor. Wie zich nog verder wil verdiepen in de AI is welkom in de Master in de Toegepaste Informatica: Artificiële Intelligentie. Wie tijdens de bachelor een passie voor computerwetenschappen ontwikkelt, kan na het volgen van het profiel computerwetenschappen doorstromen naar de Master in de Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen, profiel Artificiële Intelligentie. Wie geboeid is door taal, en het profiel taalkunde volgt, wordt met open armen verwelkomd in de Master Taal- en letterkunde (profielen Nederlandse taalkunde). Het profiel cognitie, in combinatie met een kort voorbereidingsprogramma, stoomt je klaar voor de Master in de Psychologie. Verder ben je ook welkom in de Engelstalige Master of Applied Computer Science. Moest je toch niet het juiste profiel gevolgd hebben voor de master die jouw voorkeur heeft? Geen probleem! Dit kan allemaal nog rechtgezet worden door middel van een kort voorbereidingsprogramma.

Opleidingsfiches

Via het doorklik menu hieronder kan je de opleidingsfiches raadplegen. Hier vind je een overzicht van de vakken, toelatingsvoorwaarden en structuur van de opleiding.

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Heb jij een brede interesse, die zowel technologie als de menswetenschappen omspant? Ben je sterk in exacte wetenschappen en op zoek naar een richting die ook aandacht heeft voor menselijke aspecten? Dan zit je bij de Bachelor AI op de juiste plek. Door zijn unieke mix van psychologie, computerwetenschappen en taalkunde, is de Bachelor AI één van de weinige opleidingen die je op beide vlakken voldoende diepgang kan bieden. Bovendien kan je na je eerste bachelorjaar zelf nog kiezen in welke richting je je verder wil verdiepen.

 

Vind je het fascinerend hoe snel baby’s taal kunnen leren? Wil je weten wat intelligentie is en hoe het werkt in een menselijk brein en in een computer? Ben je benieuwd naar wat wij kunnen leren van mieren (op gebied van organisatie)? En bovenal, wil je deze kennis gebruiken om zelf intelligente systemen te maken? Wil jij de grenzen van het mogelijke verkennen en klaargestoomd worden voor een sleutelrol in de volgende technologische revolutie? Dan is Artificiële Intelligentie geknipt voor jou.

 

AI heeft veel te bieden. Het kent vele toepassingen en dekt vele interessegebieden. Je kan er zeker jouw ei in kwijt:

 • Wil je systemen iets aanleren zonder ze letterlijk te moeten programmeren? Met Machine Learning kan je algoritmes ontwikkelen die automatisch zoeken naar een oplossing, door ze enkel wat voorbeelden te geven.
 • Wil je de werking van het menselijke of dierlijke brein leren kennen? Cognitieve AI stelt je in staat virtuele modellen te bouwen die dit nabootsen.
 • Zoek je graag nieuwe uitdagingen op? Wil je computers onverwacht uit de hoek laten komen? Via Computationele Creativiteit kan je nieuwe muziek componeren of schilderijen genereren.         
 • Ben je bezorgd over wat technologie doet met je gegevens en hoe je ervoor kunt zorgen dat slimme software transparant blijft? Ethiek en Veiligheid is een van de pijlers in ons curriculum.
 • Heb je je altijd afgevraagd hoe talen kunnen ontstaan en evolueren doorheen de tijd? Wil je computers menselijke taal leren verstaan en spreken? Computationele linguïstiek en natuurlijke taalverwerking is dan hetgeen dat je zoekt.
 • Ben je een puzzelaar en benieuwd hoe het kan dat computers je toch nog blijven verslaan in schaken? Logische formalismen en redeneer-technieken leggen dit allemaal bloot.
 • Altijd al een robot-vriend willen hebben waarmee je kan communiceren over koetjes en kalfjes? Mens-Machine Interactie houdt zich bezig met uit te zoeken hoe technologie met jou kan samenwerken op een aangename manier.

 

 

Twijfel je aan je voorkennis? Er zijn verschillende manieren om je klaar te stomen voor de start:

Basisvaardigheden wiskunde
Wiskunde is vaak één van de struikelblokken voor studenten in hun eerste jaar. Wie eventuele tekorten in zijn of haar voorkennis wiskunde niet heeft kunnen wegwerken tegen de start van het academiejaar, kan hier tijdens het jaar nog aan werken. Binnen de opleiding Artificiële Intelligentie kan je het keuzevak “Basisvaardigheden wiskunde” in het eerste semester opnemen. Studenten worden intensief begeleid in het verwerven van essentiële wiskundige vaardigheden en bij het maken van oefeningen.

wiskunde_bijwerken

 

 

Neen, deelname aan een ijkingstoets is niet nodig om je in te schrijven voor deze opleiding.

Tijdens de onthaakweek zal je wel een 'pretoets' afleggen. Deze toets helpt je inschatten hoe het met je voorkennis is gesteld en of je nood hebt aan het vak 'Basisvaardigheden wiskunde'.

Wist je dat...

 • ... deze academische opleiding de allereerste bachelor in de AI in België is?
 • ... deze opleiding opgericht werd door het Departement Comuputerwetenschappen, dat in het verleden reeds pionier in Vlaanderen was toen de opleiding Computerwetenschappen werd ingericht?
 • ... er twee AI spin-offs aan de VUB zijn? Collibra, de eerste Belgische eenhoorn, heeft ondertussen een marktwaarde van 5 miljard! Axiles Bionics heeft als doel het prototype van hun robot-voetprothese te commercialiseren.
 • ... er sinds 2019 een AI Experience Center aan de VUB is? Dit is een innovatiehub waar verschillende onderzoeksgroepen, industrie en beleidsmakers elkaar kunnen vinden om samen te werken rond AI.
 • ... Europees Commissievoorzitter, Ursula von der Leyen, een bezoek heeft gebracht aan ons AI Experience Center in het kader van de publicatie van de Europese Commissie over AI-beleid?
 • ... toen het AI Lab van de VUB opgericht werd, dit het allereerste van Europese vasteland was?
 • ... je wereldwijd alumni met een masterspecialisatie AI van de VUB kunt terugvinden op de werkvloer in belangrijke functies?
 • ... in 2021, de VUB en ULB samen FARI hebben opgericht? Dit is een instituut waar we bestuderen hoe we AI kunnen gebruiken voor het gemeenschappelijke belang.
 • ... demo’s van het AI Lab wereldwijd in verschillende musea tentoongesteld werden? Zo was het Talking Heads Experiment bijvoorbeeld operationeel in Brussel, Parijs, Tokio en Londen.
 • ... je de meest laagdrempelige vorm van studiebegeleiding vindt bij de studentenvereniging Infogroep? Het uitgangspunt is simpel: studenten helpen studenten. Daarnaast is er professionele begeleiding vanuit het Studiebegeleidingscentrum (SBC).
 • ... je samen met je medestudenten kan proeven van het bruisende Brusselse studentenleven? Dat kan zowel via studentenvereniging Infogroep als via de facultaire studentenvereniging Wetenschappelijke Kring (WK).

Ben jij klaar voor de start?

Bereid je voor op d'unief

Maakt de mens plaats voor robotica?

Beluister de podcast

Het einde is pas het begin

Beeld je in: je studies zijn prima verlopen en je mag je diploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots. En terecht! Want met een diploma AI, al dan niet in combinatie met een van de vele vervolgmasters, op zak ben je als geen ander gewapend om de arbeidsmarkt te betreden. Maar, welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

De vraag naar werknemers met een solide, brede en interdisciplinaire academische expertise in Artificiële Intelligentie is sterk aan het groeien, zowel in het binnen- als buitenland! In Vlaanderen en Brussel alleen al, stonden er in 2019 meer dan 1000 vacatures in AI open. Wereldwijd is het aantal AI-gerelateerde jobs in de laatste 10 jaar zelfs met gemiddeld 48% per jaar gestegen. De Vlaamse overheid is zich bewust van de snel stijgende nood aan AI experts en investeert jaarlijks 32 miljoen euro in een beleidsplan voor artificiële intelligentie. De VUB speelt hier dan ook een belangrijke rol.

Aangezien de AI expertise die je in onze opleiding verwerft generiek is en er in heel wat domeinen nood is aan AI, kan je het verschil maken in een tal van sectoren, waaronder IT, de juridische sector, taal, media, bank- en verzekeringswezen, gezondheidssector, biotechnologie, farma, transportsector en energiesector. Bovendien zorgt onze interdisciplinaire aanpak ervoor dat je de nodige tools in handen hebt om je snel in te werken in een nieuw toepassingsgebied van de AI en samen te werken met domeinexperten.

Enkele voorbeelden:

Als Machine Learning Engineer ontwikkel je (zelf)lerende systemen. Door het opzetten van zelflerende systemen, en deze in de praktijk toe te passen, optimaliseer je diensten en processen en probeer je deze op te schalen. De belangrijkste rol van een Machine Learning Engineer is expertise te verwerven in de verscheidene tools die nodig zijn om systemen te trainen. Hiernaast is de Machine Learning Engineer ook verantwoordelijk voor het genereren, evalueren en beheren van zelflerende modellen.

In een bedrijfscontext is een data scientist verantwoordelijk voor het beheren en analyseren van grote hoeveelheden gegevens. Hiervoor wordt voornamelijk teruggegrepen naar gevorderde wiskunde en statistiek, maar eveneens naar Machine Learning en AI-technieken. Door het verwerken van data, zorgt de data scientist voor het verkrijgen van nieuwe inzichten om zo nieuwe producten te realiseren.

Doordat technologie alsmaar vaker grotere verantwoordelijkheden toegekend krijgt, hebben de beslissingen die AI-systemen maken ook meer impact op het menselijk leven. Daarom is het belangrijk dat er bij het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe AI-systemen rekening wordt gehouden met ethische en maatschappelijke kwesties, zoals bijv. de privacy van gebruikersgegevens en transparantie van de AI-systemen zelf. Als Legal AI Consultant wordt je ingeschakeld in AI-projecten om hierover te waken. Je bent zowel op de hoogte van de werking van bepaalde AI-technologie als van het wettelijk kader waarin zulke technieken gebruikt kunnen worden.

Een Business Intelligence Developer focust zich op het ontwikkelen van presenteerbare gegevens-overzichten die bedrijfsleiders kunnen gebruiken om hun beleid correct aan te passen. Je transformeert data en visualiseert deze in een makkelijk te interpreteren vorm. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het ontdekken van nieuwe inzichten in deze gegevens. Ook in deze functie grijpt een Business Intelligence Developer terug op geavanceerde statistiek en Machine Learning technieken, maar combineert deze met technieken uit de Information Visualisation om de bekomen resultaten te begrijpbaar te maken voor leken.

AI Architecten hebben een overkoepelende rol bij AI-projecten. Het doel van de AI architect is het creëren en onderhouden van de architectuur van het project, gebruikmakende van hoogstaande technologische AI frameworks. Je kan een AI architect voor AI-projecten vergelijken met een Enterprise Architect uit de IT-sector. Net zoals een enterprise architect de gehele architectuur van complexe systemen binnen de onderneming ontwerpt, houdt een AI-architect zich bezig met de strategische aanpak, het plannen en coördineren van AI-projecten. Ze dienen naar het grotere plaatje te kunnen kijken waar de uitrol van het AI-project in past, kennis te hebben van een breed arsenaal aan mogelijke AI-technieken, en eveneens in staat zijn om een team aan te kunnen sturen. Dit maakt dat deze functie ettelijke jaren ervaring vereist en dus pas later in je carrière aan bod kan komen.

Multinationals, zoals Facebook en Google, investeren veel in eigen onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe AI-technologieën. Als R&D Engineer ben je deel van een team van ontwikkelaars die aan de slag gaat met state-of-the-art technologie en hierop verder bouwt om de huidige mogelijkheden te overstijgen. Vaak werk je samen met de academische wereld en zal je je nieuwe bevindingen met de rest van de wereld delen op conferenties.

Vertalers laten zich tegenwoordig bijstaan door gesofisticeerde vertaalprogramma’s om hun werk efficiënter uit te kunnen voeren. Ontwikkelaars van zulke software moeten op de hoogte zijn van de noden van vertalers. Als computational linguist ben jij de brug die deze link legt! Je kennis over taalkunde en programmeren geeft jou het ideale profiel om software te ontwikkelen om taal te verwerken. Naast vertaalprogramma’s, hebben ook chatbots en virtuele assistenten baat aan jouw skills.

Als UX designer gebruik jij je kennis van hoe mensen denken en hoe gebruikers omgaan met technologie om die technologie te verbeteren. Je combineert technieken uit de psychologie met lerende AI-technieken en wetenschappelijke methoden om met behulp van subtiele experimenten user interfaces, games, websites en sociale media makkelijker te gebruiken, aantrekkelijker en ja, soms ook verslavender, te maken. Het succes van bijvoorbeeld Google, Facebook en booking.com is voor een groot deel aan UX designers te danken.

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Wil je zeker het bedrijfsleven in en je optimaal voorbereiden? Neem dan zeker eens een kijkje naar de opleidingen Innoverend Ondernemen en Bedrijfskunde!

Jouw naam?


SCHRIJF JE SNEL IN OF VOEG JE NAAM TOE AAN ONZE LIJST

Ontdek onze 'wall of faces'

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

We verwelkomen nieuwe studenten graag tijdens de onthaalweek midden september. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Kostenplaatje


Ja, studeren kost geld. Maar de VUB en het Vlaams onderwijs doen er alles gaan om het zo betaalbaar mogelijk te houden.

Meer weten

Op kot

Meer weten

Studiekeuze en -begeleiding


Een opleiding kiezen... geen eenvoudige opgave! Drie stappen die kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze.

Meer weten

Studentenleven

Meer weten

Studeren met beperking


We vinden het belangrijk om vanuit de VUB bij te dragen aan gelijke kansen, bijvoorbeeld met het ReFlex-statuut.

Meer weten

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Leerkrediet? Studiepunten? Help!

Een student zal deze begrippen meer dan eens tegenkomen in documenten of mails, maar wat willen ze nu eigenlijk zeggen?

Toelatingsvoorwaarden en individuele studietrajecten

Bachelor
Om aan een bacheloropleiding te beginnen moet je eerst en vooral over een diploma secundair onderwijs beschikken. ASO, TSO, KSO of BSO doet er eigenlijk niet toe, maar voor een BSO diploma heb je wel meer nodig dan een getuigschrift.

Schakel-, voorbereidingsprogramma & master
Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, bekijk dan de pagina 'programma' van de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een overzicht van de opleidingsfiches. Hierin staat telkens een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding.

 

Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen of vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie

Overtuigd om te komen studeren aan de VUB?

Start je inschrijving nu!

Kunnen we je nog ergens mee helpen?

Stel je vragen hier!