logo

BEDRIJFSKUNDE

De manager van de toekomst is een generalist

Ontdek het programma in 8 minuten

De skills om door te groeien tot de top

Je hebt een bachelor- of masterdiploma aan de hogeschool of universiteit en je wilt je competenties aanvullen met academische skills? Of werk je al en wil je op je eigen ritme een extra diploma bedrijfskunde behalen om je carrière een nieuwe richting uit te sturen?

Met de Master in de Bedrijfskunde maken we dit mogelijk door de kennis en vaardigheden aan te reiken die je wegwijs maken in het reilen en zeilen binnen het management van organisaties in de private en publieke sfeer.

We leggen daarbij sterk de nadruk op de ontwikkeling van je analytische vaardigheden en kritische geest.

Studeren aan de VUB Solvay Business School

De Solvay Business School, onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vindt zijn oorsprong in de opleiding Handelsingenieur opgericht door Ernest Solvay in 1903. Een mooie en lange traditie van de mix tussen een technologische en economische opleiding die vandaag wordt voortgezet in alle opleidingen die de Solvay Business School aanbiedt.

Nationale en internationale publieke instellingen en multinationale bedrijven hebben nood aan hoogopgeleide professionals met een uitstekende talenkennis en kritische open geest. Uiteraard is de hoofdstad van Europa de meest geschikte plaats om jezelf voor te bereiden op een lange, succesvolle carrière.

Heb je vragen over deze opleiding? Contacteer ons!

faces@vub.be

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Ideale mix

Van boekhouden tot financieel management en van strategie tot operationeel beheer. Geen enkel aspect binnen het beheer van een organisatie wordt overgeslagen. Op die manier biedt de Master of Science in de Bedrijfskunde een brede kijk op het volledige managementgebeuren. Door de mix van een docentenkorps bestaande uit academici en professionals uit verschillende bedrijfstakken én een diverse studentenpopulatie, ontstaan er boeiende wisselwerkingen waar alle partijen uit leren.

Het schakelprogramma

Het volgen van een schakelprogramma is verplicht voor alle studenten met een professionele bachelor op zak en werd opgedeeld in 6 verschillende trajecten van 51 tot 57 ECTS. Afhankelijk van afstudeerrichting in je professionele bachelor volg je één bepaald traject. Wanneer het schakelprogramma is voltooid, kan je starten aan de MSc in de Bedrijfskunde (of kiezen voor de Engelstalige variant MSc in Management ). De details ontdek je via de link bovenaan deze pagina.

Het voorbereidingsprogramma

Een voorbereidingsprogramma is verplicht voor alle studenten met een academisch diploma op zak, behalve voor houders van een Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen met minorprofiel Bedrijfsbeheer. Het voorbereidingsprogramma bestaat uit 18 ECTS (voor houders van een master) of 21 ECTS (voor houders van een bachelor) en kan worden gecombineerd met het masterprogramma (60 ECTS) in hetzelfde academiejaar. 

Houders van een bachelor/master in het bredere gebied van de Bedrijfskunde en Toegepaste Economische Wetenschappen kunnen deze opleiding niet aanvatten.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Veel gestelde vragen

We maakten alvast een samenvatting van de meest gestelde vragen waar toekomstige studenten bedrijfskunde mee worstelen. Klik hieronder op de vraag om het antwoord te doen verschijnen.

De masteropleiding bedrijfskunde richt zich op studenten uit verschillende achtergronden:

 •     Enerzijds op studenten met niet-bedrijfskundige universitaire bachelor of master
 •     Anderzijds op studenten met een professionele bachelor.

Het doel van deze opleiding om studenten in te wijden in de verschillende functiedomeinen binnen het bedrijfsleven: financiën, human resources, IT, marketing en logistiek.

Momenteel volgen 380 studenten de masteropleiding en bijna 500 studenten het schakelprogramma. In het voorbereidingsprogramma kunnen we jaarlijks zo’n 60-tal studenten verwelkomen.

Argumenten van onze studenten om deze opleiding aan te vatten:

 •     Zelfontwikkeling: de nood aan intellectuele uitdaging, nog niet “klaar” zijn om te gaan werken,
 •     De wil om te evolueren van specialist naar generalist;
 •     Hogere kansen willen op het vinden van een job;
 •     Ondernemerschap: het willen starten van een eigen zaak
 •     ….

De hele opleiding Bedrijfskunde wordt zowel in avondonderwijs als in dagonderwijs aangeboden.

Avondonderwijs betekent dat:

 •     de meeste lessen starten vanaf 18:00
 •     je af en toe les hebt op zaterdag
 •     er in vergelijking met het dagonderwijs minder contactmomenten zijn per vak
 •     er meer zelfstudie wordt verwacht

Studenten die werken en studeren willen combineren, raden we aan om de studielast te spreiden over meerdere academiejaren. Zo kan je starten met een aantal vakken in het eerste semester en daarna evalueren we hoe je studieloopbaan er verder kan uitzien. Om je hierbij te helpen, zijn er verschillende spreidingsvoorstellen uitgewerkt op https://student.vub.be/es#studietraject

We staan ook toe dat je als werkstudent af en toe deelneemt aan college's overdag, en vice versa. 

De opleiding Bedrijfskunde geeft recht op educatief verlof. Afhankelijk van je werksituatie kan je recht hebben op Betaald Educatief Verlof, Onthaal- en Vormingsverlof of op het Vlaams Opleidingsverlof. Meer informatie hierover vind je via

https://student.vub.be/specifieke-info-voor-werkstudenten#tegemoetkomingen

 

 •   Zelfstandig analyseren en interpreteren van bedrijfsproblemen
 •   Oplossingen en advies formuleren voor complexe organisatieproblemen
 •   Schriftelijk en mondeling rapporteren over analyse en oplossingen
 •   Bijdragen tot formulering en implementatie van bedrijfsstrategie
 •   Stakeholders motiveren om bij te dragen aan de bedrijfsstrategie
 •   Theoretische kennis toepassen in de praktijk en up-to-date houden
 •   Proactief en gepast anticiperen op marktveranderingen en bedrijfsproblemen
 •   En de belangrijkste competentie: integriteit: betrouwbaar zijn voor je omgeving

De studieprogramma’s Bedrijfskunde zijn ontworpen om te kunnen afronden als volgt

 •     Het schakelprogramma varieert van 51 tot 57 ECTS. Dit komt overeen met 1 academiejaar voltijds studeren
 •     Het voorbereidingsprogramma varieert van 18 tot 21 ECTS. Al deze vakken worden steeds in het eerste semester van het academiejaar gedoceerd.
 •     Het masterjaar omvat 60 ECTS. Dit komt overeen met 1 jaar voltijds studeren.

Hoelang je er als student over doet om de studie af te ronden, hangt af van verschillende factoren:

 •     Combineer je de studie met werken of ben je (voltijds) dagstudent.
 •     Studiemethode en studiesucces
 •     Veranderingen in je persoonlijk situatie (kinderen, overlijden, scheiding,…) of werksfeer (andere job, andere werkuren) die ervoor kunnen zorgen dat je meer of minder tijd/focus hebt voor de studie
 •     ….

Hieronder nog enkele cijfers:

 

De top vijf jobtitels van onze alumni zijn consultant, leerkracht, accountmanager, recruiter en analist. Maar alumni komen ook terecht in andere sectoren, zoals gezondheid, bouw, overheid en ICT. 31% heeft een management- of directiefunctie.

65% van onze alumni vindt binnen 3 maanden werk.

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een vak, of een deel ervan, examen af te leggen.

Om te weten te komen of er vrijstellingen kunnen worden toegekend, zal je een vrijstellingsdossier moeten indienen op het faculteitssecretariaat. Hoe je hierbij te werk moet gaan, vind je op https://student.vub.be/es#vrijstellingen

Concreet kan je het best de vakinhouden van de opleiding bedrijfskunde vergelijken met de vakken op basis waarvan je vrijstellingen denkt aan te vragen en zo je dossier samenstellen. Na het indienen van je dossier heb je normaliter binnen de 3 weken een antwoord. Onze vakinhouden vind je terug via https://caliweb.vub.ac.be/caliweb/?year=2021

Op basis van een professionele bachelor kan je binnen de opleiding Bedrijfskunde maximaal 3 vrijstellingen krijgen binnen het schakelprogramma en maximaal 1 vrijstelling binnen de master Bedrijfskunde. Heb je naast je professionele bachelor ook ECTS-credits behaald in een (onafgewerkte) universitaire opleiding? Dan kan je meer vrijstellingen aanvragen.

Om ervoor te zorgen dat je alle nodige kennis meekrijgt, is er helaas geen ruimte meer in het curriculum om een stage te organiseren. Momenteel worden ook stages buiten het curriculum niet ondersteund door de faculteit.

 

Afhankelijk van welk professioneel bachelordiploma je hebt behaald, kom je terecht in 1 van de 6 trajecten binnen het schakelprogramma.

Je vindt alle details bij 'programma'. Bij je inschrijving kan je enkel 'traject 1' selecteren. Je studietrajectbegeleider zal je nadien in het juiste traject inschrijven op basis van je officiële diploma.

Helaas, noch schakelprogramma noch (voorbereidings- en) masterprogramma hebben een luik vrijgehouden om internationale mobiliteit te ondersteunen.

Het is de vrijheid van de docent om lessen op te nemen en deze beschikbaar te maken. We zijn ons zeker bewust van de didactische voordelen, al hebben fysieke hoorcolleges ook voordelen. De combinatie van beide is welicht het beste.

Vakken worden op een zeer geconcentreerde manier aangeboden, in langere blokken (met regelmatig een pauze weliswaar) gedurende 8 lesweken (in het 2e semester). Na de paasvakantie volgen dan de examens van deze vakken.

De bedoeling van dit principe in het tweede semester is om na de examenperiode nog enkel weken volledig te kunnen focussen op het afwerken van je master thesis (een jaaropleidingsonderdeel waaraan je al vanaf het eerste semester begint met theoretisch luik (literatuurstudie) en opzet van het kwantitatieve luik).

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Een exponentiële groei van carrière-opties

De MSc in de Bedrijfskunde geeft je een solide gereedschapskist om competitief de arbeidsmarkt te betreden. Ben je al actief op de arbeidsmarkt? Dan kan je met deze opleiding je positie en doorgroeimogelijkheden versterken.

De MSc in de Bedrijfskunde leert je de academische vaardigheden om in het management van een organisatie werkzaam te zijn. De opleiding opent carrièreperspectieven in diverse functionele domeinen zoals marketing, financiën en logistiek, en dit binnen verschillende sectoren. Aangezien de MSc in de Bedrijfskunde gericht is op mensen met verschillende, niet-bedrijfskundige achtergronden, zijn de jobmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. De master laat zich uitstekend combineren met vaardigheden uit tal van andere opleidingen. De uiteindelijke combinatie van vaardigheden, en met gevolg jobuitwegen, is per persoon verschillend.

Dankzij de bagage van de Master in de Bedrijfskunde ben je ook zeer goed voorbereid om als ondernemer je eigen bedrijf te starten. Met workshops en netwerkevenementen, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort, bieden we je bijkomende ondersteuning in je eventuele zoektocht naar andere uitdagingen. 

Birgit Wauters, Class of 2008

Deze master in Bedrijfskunde is een absolute must voor iedereen zonder economische achtergrond die op een korte tijdspanne de basics van het bedrijfsleven onder de knie wil krijgen.

De opleiding is een perfecte mix van theorie en praktijk, door het schrijven van eigen papers en/of groepswerken en het in de praktijk omzetten van opgedane kennis in business games. Je krijgt alle facetten van het bedrijfsleven voorgeschoteld, van accounting tot HR en IT. Wat de master een echte meerwaarde geeft, is het nauwe contact met professoren en assistenten én de diverse achtergrond van de studenten. Hierdoor ontstaan er vaak interessante discussies en word je uitgedaagd om rekening te houden met vele verschillende inzichten en invalshoeken. Voor mij bleek deze master een perfecte aanvulling na mijn opleiding Sociologie en ik gebruik mijn opgedane kennis nog steeds voor mijn job in de financiële sector.

Birgit is vandaag Chapter Lead Data Analyst and Customer Journey Experts bij ING Belgium in de "Tribe 1-1 Analytics"

Jente Bruynseels, Class of 2020

De lessen die ik hier heb meegekregen, zowel op academisch als persoonlijk vlak, zullen mij altijd bijblijven.

Als ik terugdenk aan mijn jaren op de VUB, dan begin ik te glimlachen. Qua omgeving, is dit een fantastische universiteit waar diversiteit een sterkte is en ook de kleinschaligheid zijn charme heeft. Ik heb er geweldige vrienden gemaakt en ben er als persoon erg gegroeid. De universiteit hecht belang aan continu leren op alle vlakken. Ik ben afgestudeerd in de Master of Science in de Bedrijfskunde en dit heeft mij, bovenop mijn eerdere Bachelor Rechtspraktijk, heel wat opportuniteiten opgeleverd. De kennis van de verschillende aspecten van management, economie, strategie en een brede kijk op een onderneming maken van jou een aantrekkelijke werknemer voor heel wat sectoren. Dankzij deze Master heb ik een goed pakket aan kwaliteiten kunnen ontwikkelen om mijn professionele ambities waar te maken. Ik heb nog veel dromen en ben ervan overtuigd dat mijn tijd op de VUB mij zal helpen om deze waar te maken.

Jente is vandaag Portfolio Manager (Real Estate) bij Ceusters

Ken Wittebrood, Class of 2020

Het behalen van een masterdiploma als werkstudent was een hele onderneming, maar de VUB biedt heel wat faciliteiten.

Aan de VUB is levenslang leren geen holle leuze. De VUB bood mij de mogelijkheid om werken en studeren te combineren. Gezonde nieuwsgierigheid, openheid voor vernieuwing en de wil tot onderzoek zijn attitudes die ik aan de VUB gaandeweg meekreeg. Attitudes die in een kenniseconomie steeds belangrijker zijn. Dus, ik ben ervan overtuigd dat een masterdiploma nieuwe kansen zal bieden. De professoren staan dicht bij de studenten en zijn altijd bereid om feedback te geven. Ook gedurende het gehele proces van de masterthesis werd ik door mijn promotor met raad en daad bijgestaan. Ik kan de master Bedrijfskunde aanbevelen aan iedereen die op academisch niveau een brede kennis wil verwerven over het bedrijfsleven. Wat ik heb geleerd, komt dagelijks terug in mijn job als pedagogisch medewerker bij de vakgroep Business.

Ken is vandaag pedagogisch medewerker aan de VUB, bij de vakgroep Business

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Bekijk het aanbod

Gebeten door onderzoek?


Blijf plakken als doctoraatstudent

PhD @ VUB

EEN VLIEGENDE START

De lessen van het academiejaar starten eind september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

STUDEREN AAN DE VUB


Ontdek alle voordelen

Neem deel aan een online infosessie

We proberen minstens één infosessie per maand te organiseren, vanaf januari tot september 2021. Tijdens zo'n infosessie maak je kennis met enkele gezichten van de opleiding, krijg je een korte presentatie over de opleiding en kan je al je vragen stellen. We nemen uitgebreid de tijd om te antwoorden op al jouw vragen.

Kom langs op een infodag

Op een infodag kan je een infosessie bijwonen, professoren en assistenten ontmoeten en hen al je vragen stellen. Je ontdekt de campus en op de infomarkt krijg je informatie over studiebegeleiding, studentenvoorzieningen, enz. In 2021 organiseren we twee on campus infodagen: hopelijk nog eentje voor de zomer (mei of juli) en zondag 5 september.

Meer informatie en voorinschrijving via deze pagina

Inschrijven doe je per programma

Als nieuwe student schrijf je jezelf in voor elk "type" programma (schakel, voorbereiding en/of master).

Nieuwe studenten van het schakelprogramma kunnen zich enkel inschrijven voor TRAJECT 1 tijdens de aanmeldingsprocedure. Nadien zet onze administratie jou in het juiste traject, op basis van het aangeleverde diploma.

Indien je in hetzelfde academiejaar het voorbereidingsprogramma met het masterprogramma wenst te combineren, moet je je inschrijven voor elk van deze programma's. Let op: als je start met je schakelprogramma, kan je je nog niet inschrijven voor het masterprogramma.