logo

BEDRIJFSKUNDE

Behaal via een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma een master in de bedrijfskunde

Geef een nieuwe wending aan je professionele ontwikkeling

Je hebt een bachelor- of masterdiploma aan de hogeschool of universiteit en je wilt je competenties aanvullen met academische skills? Of werk je al en wil je op je eigen ritme een extra diploma bedrijfskunde behalen om je carrière een nieuwe richting uit te sturen?

Met de Master in de Bedrijfskunde maken we dit mogelijk door de kennis en vaardigheden aan te reiken die je wegwijs maken in het reilen en zeilen binnen het management van organisaties in de private en publieke sfeer.

We leggen daarbij sterk de nadruk op de ontwikkeling van je analytische vaardigheden en kritische geest.

  

Neem je tijd om op deze website alle informatie over deze opleiding te verzamelen. Heb je toch een (specifieke) vraag, vul dan het online vragenformulier in

Online vragenformulier
Jennifer Bal, alumna Master in de Bedrijfskunde en oud-studentenvertegenwoordiger

Testimonial

“Tijdens mijn master Sportmanagement kwam ik al meermaals in contact met bepaalde vakken uit de master Bedrijfskunde.

Ik merkte al snel dat deze mij enorm boeiden. Niet alleen de inhoud van de vakken sprak me heel hard aan maar ook de manier van lesgeven. Ik heb dan ook besloten om verder te studeren en de master Bedrijfskunde af te ronden. Juist die manier van lesgeven geeft een grote meerwaarde aan het al reeds interessant lessenpakket. De professoren proberen namelijk interactie te creëren met hun leerlingen om zo bepaalde ideeën uit te wisselen. Door de mix van achtergronden komen er fascinerende discussiepunten naar boven en kan je veel bijleren. Het interessante is ook dat er een heel aantal werkstudenten aanwezig zijn waardoor zij ook verschillende zaken kunnen toetsen met hun ervaringen in de praktijk en zo handige tips of inzichten kunnen meegeven.

De master Bedrijfskunde biedt, naar mijn gevoel, die extra economische kennis aan die nodig is om een carrière uit te bouwen in de bedrijfswereld.”

 

 

Solvay Business School?!

De Solvay Business School, onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vindt zijn oorsprong in de opleiding Handelsingenieur opgericht door Ernest Solvay in 1903. Een mooie en lange traditie van de mix tussen een technologische en economische opleiding die vandaag wordt voortgezet in alle opleidingen die de Solvay Business School aanbiedt. Nationale en internationale publieke instellingen en multinationale bedrijven hebben nood aan hoogopgeleide professionals met een uitstekende talenkennis en kritische open geest. Uiteraard is de hoofdstad van Europa de meest geschikte plaats om jezelf voor te bereiden op een lange, succesvolle carrière.

Een globale kijk op economie en management

Van boekhouden tot financieel management en van strategie tot operationeel beheer. Geen enkel aspect binnen het beheer van een organisatie wordt overgeslagen. Op die manier biedt de Master of Science in de Bedrijfskunde een brede kijk op het volledige managementgebeuren. Door de mix van een docentenkorps bestaande uit academici en professionals uit verschillende bedrijfstakken én een diverse studentenpopulatie, ontstaan er boeiende wisselwerkingen waar alle partijen uit leren.

Het schakelprogramma

Het volgen van een schakelprogramma is verplicht voor alle studenten met een professionele bachelor op zak en werd opgedeeld in 6 verschillende trajecten van 51 tot 57 ECTS. Afhankelijk van afstudeerrichting in je professionele bachelor volg je één bepaald traject. Wanneer het schakelprogramma is voltooid, kan je starten aan de MSc in de Bedrijfskunde (of kiezen voor de Engelstalige variant MSc in Management ). 

TRAJECT 1 - 57 ECTS

Voor houders van alle (andere) professionele bachelors die niet opgelijst worden hieronder. Deze groep volgt het volledige schakelprogramma (11 vakken).

TRAJECT 2 - 54 ECTS

Voor houders van een prof. bachelor in bedrijfsmanagement met AR accountancy-fiscaliteit en AR financie- en verzekeringswezen en bachelor in het onderwijs: sec. onderwijs, combinaties met optie "economie". Deze groep wordt automatisch vrijgesteld van het vak "Inleiding tot boekhouden en financiën".

TRAJECT 3 - 54 ECTS

Voor houders van een prof. bachelor in bedrijfsmanagement met AR logistiek management, bachelor in de toegepaste informatica, bachelor in netwerkeconomie, bachelor in de multimedia- en communicatietechnologie. Deze groep wordt automatisch vrijgesteld van het vak "Inleiding tot informatica en Supply Chain Management".

TRAJECT 4 - 54 ECTS

Voor houders van een prof. bachelor in bedrijfsmanagement met AR marketing, bachelor in communicatiemanagement. Deze groep wordt automatisch vrijgesteld van het vak "Inleiding tot marketing en marktonderzoek".

TRAJECT 5 - 54 ECTS

Voor houders van een prof. bachelor in bedrijfsmanagement met AR KMO-management, bachelor in Sociaal werk: personeelswerk. Deze groep wordt automatisch vrijgesteld van het vak "Inleiding tot managepment en HRM".

TRAJECT 6 - 51 ECTS

Voor houders van een prof. bachelor in bedrijfsmanagement met AR rechtspraktijk. Deze groep wordt automatisch vrijgesteld van het vak "Ondernemingsrecht".

Het voorbereidingsprogramma

Een voorbereidingsprogramma is verplicht voor alle studenten met een academisch diploma op zak, behalve voor houders van een Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen met minorprofiel Bedrijfsbeheer. Het voorbereidingsprogramma bestaat uit 18 ECTS (voor houders van een master) of 21 ECTS (voor houders van een bachelor) en kan worden gecombineerd met het masterprogramma (60 ECTS) in hetzelfde academiejaar. 

Houders van een bachelor/master in het bredere gebied van de Bedrijfskunde en Toegepaste Economische Wetenschappen kunnen deze opleiding niet aanvatten.

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

EEN VLIEGENDE START

De lessen van het academiejaar starten eind september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

STUDEREN AAN DE VUB


Ontdek alle voordelen

Heb je nog vragen?

Contacteer ons per mail

Een antwoord op al jouw vragen

Klik hieronder op de vraag om het antwoord te doen verschijnen.

Hoe zal volgend academiejaar worden georganiseerd?


Lees het officiële bericht

De masteropleiding bedrijfskunde richt zich op studenten uit verschillende achtergronden:

 •     Enerzijds op studenten met niet-bedrijfskundige universitaire bachelor of master
 •     Anderzijds op studenten met een professionele bachelor.

Het doel van deze opleiding om studenten in te weiden in de verschillende functiedomeinen binnen het bedrijfsleven: financiën, human resources, IT, marketing en logistiek.

Momenteel volgen 380 studenten de masteropleiding en bijna 500 studenten het schakelprogramma. In het voorbereidingsprogramma kunnen we jaarlijks zo’n 60-tal studenten verwelkomen.

Argumenten van onze studenten om deze opleiding aan te vatten:

 •     Zelfontwikkeling: de nood aan intellectuele uitdaging, nog niet “klaar” zijn om te gaan werken,
 •     De wil om te evolueren van specialist naar generalist;
 •     Hogere kansen willen op het vinden van een job;
 •     Ondernemerschap: het willen starten van een eigen zaak
 •     ….

De hele opleiding Bedrijfskunde wordt zowel in avondonderwijs als in dagonderwijs aangeboden.

Avondonderwijs betekent dat:

 •     de meeste lessen starten vanaf 18:00
 •     je af en toe les hebt op zaterdag
 •     er in vergelijking met het dagonderwijs minder contactmomenten zijn per vak
 •     er meer zelfstudie wordt verwacht

Studenten die werken en studeren willen combineren, raden we aan om de studielast te spreiden over meerdere academiejaren. Zo kan je starten met een aantal vakken in het eerste semester en daarna evalueren we hoe je studieloopbaan er verder kan uitzien. Om je hierbij te helpen, zijn er verschillende spreidingsvoorstellen uitgewerkt op https://student.vub.be/es#studietraject

We staan ook toe dat je als werkstudent af en toe deelneemt aan college's overdag, en vice versa. 

De opleiding Bedrijfskunde geeft recht op educatief verlof. Afhankelijk van je werksituatie kan je recht hebben op Betaald Educatief Verlof, Onthaal- en Vormingsverlof of op het Vlaams Opleidingsverlof. Meer informatie hierover vind je via

https://student.vub.be/specifieke-info-voor-werkstudenten#tegemoetkomingen

 

 •   Zelfstandig analyseren en interpreteren van bedrijfsproblemen
 •   Oplossingen en advies formuleren voor complexe organisatieproblemen
 •   Schriftelijk en mondeling rapporteren over analyse en oplossingen
 •   Bijdragen tot formulering en implementatie van bedrijfsstrategie
 •   Stakeholders motiveren om bij te dragen aan de bedrijfsstrategie
 •   Theoretische kennis toepassen in de praktijk en up-to-date houden
 •   Proactief en gepast anticiperen op marktveranderingen en bedrijfsproblemen
 •   En de belangrijkste competentie: integriteit: betrouwbaar zijn voor je omgeving

De studieprogramma’s Bedrijfskunde zijn ontworpen om te kunnen afronden als volgt

 •     Het schakelprogramma varieert van 51 tot 57 ECTS. Dit komt overeen met 1 academiejaar voltijds studeren
 •     Het voorbereidingsprogramma varieert van 18 tot 21 ECTS. Al deze vakken worden steeds in het eerste semester van het academiejaar gedoceerd.
 •     Het masterjaar omvat 60 ECTS. Dit komt overeen met 1 jaar voltijds studeren.

Hoelang je er als student over doet om de studie af te ronden, hangt af van verschillende factoren:

 •     Combineer je de studie met werken of ben je (voltijds) dagstudent.
 •     Studiemethode en studiesucces
 •     Veranderingen in je persoonlijk situatie (kinderen, overlijden, scheiding,…) of werksfeer (andere job, andere werkuren) die ervoor kunnen zorgen dat je meer of minder tijd/focus hebt voor de studie
 •     ….

Hieronder nog enkele cijfers:

 

De top vijf jobtitels van onze alumni zijn consultant, leerkracht, accountmanager, recruiter en analist. Maar alumni komen ook terecht in andere sectoren, zoals gezondheid, bouw, overheid en ICT. 31% heeft een management- of directiefunctie.

65% van onze alumni vindt binnen 3 maanden werk.

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een vak, of een deel ervan, examen af te leggen.

Om te weten te komen of er vrijstellingen kunnen worden toegekend, zal je een vrijstellingsdossier moeten indienen op het faculteitssecretariaat. Hoe je hierbij te werk moet gaan, vind je op https://student.vub.be/es#vrijstellingen

Concreet kan je het best de vakinhouden van de opleiding bedrijfskunde vergelijken met de vakken op basis waarvan je vrijstellingen denkt aan te vragen en zo je dossier samenstellen. Na het indienen van je dossier heb je normaliter binnen de 3 weken een antwoord. Onze vakinhouden vind je terug via https://caliweb.vub.ac.be/caliweb/?year=2021

Op basis van een professionele bachelor kan je binnen de opleiding Bedrijfskunde maximaal 3 vrijstellingen krijgen binnen het schakelprogramma en maximaal 1 vrijstelling binnen de master Bedrijfskunde. Heb je naast je professionele bachelor ook ECTS-credits behaald in een (onafgewerkte) universitaire opleiding? Dan kan je meer vrijstellingen aanvragen.

Om ervoor te zorgen dat je alle nodige kennis meekrijgt, is er helaas geen ruimte meer in het curriculum om een stage te organiseren. Momenteel worden ook stages buiten het curriculum niet ondersteund door de faculteit.

 

Afhankelijk van welk professioneel bachelordiploma je hebt behaald, kom je terecht in 1 van de 6 trajecten binnen het schakelprogramma.

Je vindt alle details bij 'programma'. Bij je inschrijving kan je enkel 'traject 1' selecteren. Je studietrajectbegeleider zal je nadien in het juiste traject inschrijven op basis van je officiële diploma.

Helaas, noch schakelprogramma noch (voorbereidings- en) masterprogramma hebben een luik vrijgehouden om internationale mobiliteit te ondersteunen.

Het is de vrijheid van de docent om lessen op te nemen en deze beschikbaar te maken. We zijn ons zeker bewust van de didactische voordelen, al hebben fysieke hoorcolleges ook voordelen. De combinatie van beide is welicht het beste.

Vakken worden op een zeer geconcentreerde manier aangeboden, in langere blokken (met regelmatig een pauze weliswaar) gedurende 8 lesweken (in het 2e semester). Na de paasvakantie volgen dan de examens van deze vakken.

De bedoeling van dit principe in het tweede semester is om na de examenperiode nog enkel weken volledig te kunnen focussen op het afwerken van je master thesis (een jaaropleidingsonderdeel waaraan je al vanaf het eerste semester begint met theoretisch luik (literatuurstudie) en opzet van het kwantitatieve luik).

Heb je nog een vraag?

Contacteer de programma coördinator

Kom langs op een infodag

Op een infodag kan je een infosessie bijwonen, professoren en assistenten ontmoeten en hen al je vragen stellen. Je ontdekt de campus en op de infomarkt krijg je informatie over studiebegeleiding, studentenvoorzieningen, enz.

Meer informatie en voorinschrijving via deze pagina

Inschrijven doe je per programma

Als nieuwe student schrijf je jezelf in voor elk "type" programma (schakel, voorbereiding en/of master). Indien je in hetzelfde academiejaar het voorbereidingsprogramma met het masterprogramma wenst te combineren, moet je je inschrijven voor elk van deze programma's. Als je start met je schakelprogramma, kan je nog niet inschrijven voor het masterprogramma. 

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Een exponentiële groei van carrière-opties

De MSc in de Bedrijfskunde geeft je een solide gereedschapskist om competitief de arbeidsmarkt te betreden. Ben je al actief op de arbeidsmarkt? Dan kan je met deze opleiding je positie en doorgroeimogelijkheden versterken.

De MSc in de Bedrijfskunde leert je de academische vaardigheden om in het management van een organisatie werkzaam te zijn. De opleiding opent carrièreperspectieven in diverse functionele domeinen zoals marketing, financiën en logistiek, en dit binnen verschillende sectoren. Aangezien de MSc in de Bedrijfskunde gericht is op mensen met verschillende, niet-bedrijfskundige achtergronden, zijn de jobmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. De master laat zich uitstekend combineren met vaardigheden uit tal van andere opleidingen. De uiteindelijke combinatie van vaardigheden, en met gevolg jobuitwegen, is per persoon verschillend.

Dankzij de bagage van de Master in de Bedrijfskunde ben je ook zeer goed voorbereid om als ondernemer je eigen bedrijf te starten. Met workshops en netwerkevenementen, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort, bieden we je bijkomende ondersteuning in je eventuele zoektocht naar andere uitdagingen. 

Birgit Wauters, alumna Master in de Bedrijfskunde

Testimonial

”Een master in Bedrijfskunde is een absolute must voor iedereen zonder economische achtergrond die op een korte tijdspanne de basics van het bedrijfsleven onder de knie wil krijgen. De opleiding is een perfecte mix van theorie en praktijk, door het schrijven van eigen papers en/of groepswerken en het in de praktijk omzetten van opgedane kennis in business games. Je krijgt alle facetten van het bedrijfsleven voorgeschoteld, van accounting tot HR en IT. Wat de master een echte meerwaarde geeft, is het nauwe contact met professoren en assistenten én de diverse achtergrond van de studenten. Hierdoor ontstaan er vaak interessante discussies en word je uitgedaagd om rekening te houden met vele verschillende inzichten en invalshoeken. Voor mij bleek deze master een perfecte aanvulling na mijn opleiding Sociologie en ik gebruik mijn opgedane kennis nog steeds voor mijn job in de financiële sector.”

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Digitale infosessies over deze opleiding

In de komende maanden organiseren we nog enkele digitale infosessies om je zo goed mogelijk te informeren, en om op al jouw vragen te antwoorden.

Hoe reserveer ik een digitale stoel in zo'n sessie?

Volg deze stappen:

 1. Klik op onderstaande oranje link 'boek online', je komt zo op de pagina met afsprakenkalender
 2. Je selecteert de dag en het uur dat je uitkomt op de kalender
 3. Je vult je persoonlijke informatie in, zodat we je een uitnodigingslink kunnen bezorgen
 4. Verstuur je reservering en je krijgt een bevestiging per mail
 5. Is er toch iets niet juist? Laat het ons weten via stbfaces@vub.be

De digitale infosessie gaat door via de app Microsoft Teams. Je krijgt hiervoor dus een uitnodiging per mail, 24u voor de start van de sessie (en ook nog een herinnering 30mins vooraf). Open de link in de Google browser (Chrome) op optimaal te kunnen deelnemen.

Reserveer je online stoeltje

Boek online