logo

Farmaceutische Zorg

Als officina-apotheker combineer je wetenschappelijk inzicht met minstens even relevante communicatieve en sociale competenties.

Als brug tussen patiënt en geneesmiddel draag je een zeer grote verantwoordelijkheid. Met patiënten die steeds mondiger zijn en (al dan niet correct) geïnformeerd  wordt deze rol er bovendien niet eenvoudiger op. En met steeds complexere geneesmiddelen en behandelingswijzen, brengt ook het puur wetenschappelijke aspect een hele uitdaging met zich mee ...

Faculteit


Geneeskunde en farmacie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail!

klik hier

Hier vind je ons


Wegbeschrijving

Brussels Health Campus

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De Master in de Farmaceutische Zorg is gericht op de vereiste kennis en vaardigheden met betrekking tot de dagelijkse praktijk van de apotheek. Niet alleen krijg je de nodige kennis over alle aspecten van de farmaceutische zorg, maar ook over de nodige communicatieve vaardigheden om informatie en advies over geneesmiddelen te verschaffen. De opleiding bereidt je voor op de taken van een apotheker in een openbare apotheek, terwijl de Master in de Geneesmiddelenontwikkeling je klaarstoomt voor de taken van een apotheker in de industrie en het onderzoek. Binnen deze Master zijn er twee afstudeerrichtingen: Master in de Geneesmiddelenontwikkeling-Apother en de Master in de Geneesmiddelenontwikkeling (zonder officinastage).

De Master Farmaceutische Zorg en de Master Geneesmiddelenontwikkeling-Apotheker leiden tot de titel van 'Apotheker' en omvatten een stage van 6 maanden in een openbare officina.

De Master in de Geneesmiddelenontwikkeling omvat een professionele stage buiten de officina.

Naast de stage werk je tijdens je masteropleiding mee aan een onderzoeksproject in een van de onderzoekseenheden van het Farmaceutisch Instituut of in het buitenland. De deskundigheid van de verschillende onderzoeksgroepen in hun wetenschappelijk domein garandeert de kwaliteit van deze eindwerken.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Als afgestudeerde met een masterdiploma van de Vrije Universiteit Brussel beschik je over alle intellectuele en praktische kennis en vaardigheden om een succesvolle loopbaan uit te bouwen.

De Master in de Farmaceutische Zorg bereidt je specifiek voor op de officinapraktijk. Naast de openbare officina bestaat er ook zoiets als een gesloten officina, zoals bijvoorbeeld de ziekenhuisapotheek. Hier zorgt de apotheker in samenspraak met de artsen voor het aanmaken en het verdelen van de medicatie voor de ziekenhuispatiënten.

Andere afgestudeerden vinden dan weer een boeiende baan in het onderwijs, bij de overheid of in het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan je als apotheker ook aan de slag in de farmaceutische industrie, cosmetica-industrie of voedingsnijverheid.

Ook na je masterdiploma kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Na de master … De master-na-master!

Onafhankelijk van welke master je hebt gevolgd, kan je je verder specialiseren met de twee master-na-masteropleidingen: Industriële Farmacie en Ziekenhuisfarmacie.

Industriële Farmacie (60 SP) - 1 jaar
Wanneer je binnen de industrie carrière wil maken, wordt er voor bepaalde functies vaak gevraagd dat je de Master-na-Master Industriële Farmacie kan voorleggen. Binnen deze opleiding leer je de processen van de bereiding en productie van geneesmiddelen op industriële schaal begrijpen en opvolgen. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan het implementeren en superviseren van de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen. De opleiding  stelt je eveneens in staat om ondersteuning te geven bij klinische studies, marketing en salesopdrachten. Bovendien wordt verwacht dat je de eindverantwoordelijkheid kunt dragen voor publiciteit en voorlichting, fabricatie en controle en dat je kan participeren in experimenteel en klinisch farmacologisch onderzoek. Na de éénjarige opleiding moet je nog een verplichte stage van een half jaar doorlopen. Er is een selectieprocedure die bepaalt of je wordt toegelaten tot deze opleiding.

 

Ziekenhuisfarmacie (60 SP) - 3 jaar
Als Master in de Ziekenhuisfarmacie kan je de farmaceutische wetgeving en de ziekenhuiswetgeving met betrekking tot de ziekenhuisapotheek toepassen, ben je vertrouwd met het financieel beheer van de ziekenhuisapotheek en kan je processen in verband met aankoop, voorraadbeheer en distributie beheren. Je leert er ook de tarifering van de ziekenhuisapotheek uitvoeren en krijgt inzicht in de principes van kwaliteitsborging. Deze opleiding stelt je in staat om te kunnen participeren in het beleid van het ziekenhuis met betrekking tot geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implantaten en ziekenhuishygiëne. De opleiding bevat 2 jaar stage,  verspreid over de 3 opleidingsjaren. Er is een selectieprocedure die bepaalt of je wordt toegelaten tot deze opleiding.

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.

Internationale kansen

Verruim je blik in het buitenland

Via het Erasmusprogramma kan je een deel van je opleiding in het buitenland volgen en via de Erasmus docentenuitwisseling kom je tijdens de hoorcolleges in contact met professoren uit andere Europese landen.