logo

INGENIEURSWETENSCHAPPEN: COMPUTERWETENSCHAPPEN

Wil je een loopbaan uitbouwen in de informaticasector als specialist? Wil je een onderzoeksfunctie in de academische wereld of in de industrie? Wil je je specialiseren in een bepaalde tak van de computerwetenschappen? Ben je geboeid door nieuwe ICT-technologieën en wil je daar zelf aan bijdragen? Ben je in het bezit van een academisch bachelordiploma Informatica of Computerwetenschappen of een informaticadiploma van een hogeschool en zoek je een aanvullende universitaire masteropleiding?

Deze master biedt een fundamentele benadering van computerwetenschappen, gecombineerd met praktische en onderzoeksgerichte vaardigheden en de kans om deel te nemen aan het onderzoek in gespecialiseerde onderzoeksgroepen. Tevens is het  een up-to-date programma met oog voor de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksvragen. Masterproefonderwerpen die direct bijdragen aan het onderzoek in je gekozen specialisatierichting.

Stijn, Student Computerwetenschappen

Stijn houdt van logisch nadenken

"De opleiding Computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel is gewoon de beste en leukste opleiding in Vlaanderen. Ik was goed in wiskunde, wou wel iets wetenschappelijk doen. Bij informatica komt heel wat logisch nadenken kijken. Je kan er constructief problemen mee oplossen en je krijgt onmiddellijk feedback over je werk. Het vakgebied blijft ook razendsnel evolueren, alles moet sneller en krachtiger."

Belang van computers in onze maatschappij

Computers zijn in onze leefwereld niet meer weg te denken. De volledige administratie van bedrijven draait op computers. In de televisie-, de film- en de muziekindustrie worden computers gebruikt voor het samenstellen van het eindproduct, het toevoegen van speciale effecten en het maken van animaties. In de medische sector zorgen ze voor het bijhouden en uitwisselen van patiëntengegevens, voor de verwerking van beelden en geluiden, en voor de sturing van complexe apparatuur. Maar ook je MP3-speler, spelconsole, digitaal fototoestel, GSM of GPS is een computer. En tenslotte zijn al deze computers met elkaar verbonden om zo een gigantisch web en een bron van informatie te vormen: het internet.

Rik, Student Computerwetenschappen, één van de Student Ambassadors

Rik koos voor Computerwetenschappen in bruisend Brussel

"Studeren aan de universiteit alleen maar theorie zonder praktijk? Niet bij ons: bij Computerwetenschappen toetsen we de theorie steeds opnieuw aan de praktijk. Algoritmen en datastructuren, of discrete wiskunde klinken misschien niet als muziek in je oren, maar worden heel boeiend wanneer je de toepassingen ervan gaat inzien en mag uittesten.

Bovendien vind ik het belangrijk dat je altijd bij een prof terecht kan met vragen of dat die openstaat voor discussie. De opleiding Computerwetenschappen aan de VUB geeft mij dit allemaal en dat in combinatie met studeren in deze bruisende stad."

VUB in de media

Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Events

Meer events
zaterdag 2 april, 09:00 - 17:00 U

Voorbereidingscursus Chemie en Fysica 2022

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie en Fysica.

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie ...

woensdag 6 april, 10:00 - 18:00 U

Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen 2022

doorlopend inschrijven mogelijk - Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen.

doorlopend inschrijven mogelijk - Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit ...

dinsdag 16 augustus, 00:00

Zomerkamp Groeituin 5.0

Kamp 2...

Kamp 2...

woensdag 17 augustus, 13:00

Voorkennistoetsen 17 augustus

Voorkennistoetsen...

Voorkennistoetsen...

maandag 22 augustus, 09:30

University-Industry Collaboration on Innovation

Doctoraatsverdediging van Wenjing Wang voor het behalen van de academische graad van Doctor in de economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘University-Industry Collaboration on Innovation’....

Doctoraatsverdediging van Wenjing Wang voor het behalen van de academische graad van Doctor in de...

donderdag 25 augustus, 08:30

ABC-cursus

Good practices van innovatie voor de onderwijspraktijkStudie- en ontmoetingsdag voor leraren, directies, mentoren, pedagogische begeleiders, onderwijsverantwoordelijken, lerarenopleiders, studenten en alumni

Good practices van innovatie voor de onderwijspraktijkStudie- en ontmoetingsdag voor leraren, di...

maandag 29 augustus, 09:00 - 12:00 U

Voorbereidingscursus Geschiedenis 2022

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de Voorbereidingscursus Geschiedenis.

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de Voorbereidingscursus Geschiedenis.

woensdag 31 augustus, 10:00

The Influence of Housing Taxation on the Housing Market

Doctoraatsverdediging van Wouter Vangeel voor het behalen van de academische graad van Doctor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur met het proefschrift getiteld ‘The Influence of Housing Taxation on the Housing Market’....

Doctoraatsverdediging van Wouter Vangeel voor het behalen van de academische graad van Doctor in ...

Vier specialisaties

De 2-jarige Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen laat je toe om te specialiseren in een deeldomein van de computerwetenschappen. Het programma bereidt je zowel voor op een carrière als specialist binnen de software-industrie, als op een onderzoekscarrière, en dit evengoed in de academische wereld als in de industrie. Het is een master in de Ingenieurswetenschappen en dus levert het je de titel van burgerlijk ingenieur op. Binnen deze tweejarige master volg je een gemeenschappelijke kern van vakken, en kies je daarbovenop één specialisatie uit vier mogelijke specialisaties. De vier specialisaties zijn:

 

 • De specialisatie Artificiële Intelligentie gaat over het bouwen van intelligente software-artefacten. We benadrukken de principes van dynamische systemen en zelf-organisatie en beginnen met de principes van complexe dynamische systemen in aanverwante vakken, zoals wiskunde, natuurkunde en biologie. Naast data-mining en big data zullen studenten worden blootgesteld aan actuele onderzoek in de vakken van adaptieve systemen, multi-agent systemen, de origine van taal, bioinformatica en computationele creativiteit.
 • De Data Management en Analytics specialisatie spitst zich in de interdisciplinaire context van Data Science en Big Data toe op schaalbare en gedistribueerde gegevensbeheersystemen, information retrieval en data mining algoritmes, alsook technieken voor informatievisualisatie en human-data interactie. Je bestudeert algoritmes, technieken, architecturen en methoden voor het beheer, de verwerking en de interactie met zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Je past de verworven theoretische kennis toe in het ontwerp van applicaties die nieuwe inzichten ontsluiten uit stromen van data zoals bijvoorbeeld geproduceerd door Internet of Things apparaten.
 • De Multimediaspecialisatie verkent technieken voor signaalverwerking en -communicatie van multimediacontent. Het programma beoogt een grondige technologische en wetenschappelijke kennis op te bouwen van verschillende multimediadomeinen, zoals digitale televisie, telefonie en videofonie, computeranimatie, computerspelletjes en het internet. De studenten doen ervaring op met complexe ICT-architecturen voor de verwerking, distributie en consumptie van multimediacontent.
 • De specialisatie Software-talen en software-engineering dekt de programmeertalen, ontwikkeltools, en de abstractie- en compositiemechanismen die nodig zijn voor het bouwen en onderhouden van grootschalige toepassingen. De vakken variëren van theoretische grondslagen (bv. typetheorie in Haskell, formele bewijzen in Agda), over programmeertaal-paradigma's (bv. multi-core en gedistribueerd programmeren in Clojure en Scala) en implementatietechnieken (bv. compilers en virtuele machines) tot geavanceerde software engineering concepten (bv. quality assurance en security, meta-programmeren).

 

Artificiële Intelligentie

Meer...

Data Management en Analytics

Meer...

Multimedia

Meer...

Software Languages en Software Engineering

Meer...

Fundament en verdieping

Naast een meticuleus ontworpen kern van brede fundamentele vakken aangevuld met een pakket verdiepende vakken uit state-of-the-art specialisaties, biedt het programma een brede waaier aan keuzevakken om de opleiding op jouw interesses af te stemmen. Actief leren wordt aangemoedigd via een verscheidenheid aan instructietechnieken waaronder de klassieke hoorcolleges, maar ook projectwerk, seminaries, workshops, onderzoeks-trainingen, en gastcolleges van experten in het veld. 

Er is een sterke inhoudelijke band tussen de vakken en de onderzoeksactiviteiten van de professoren, die elk onderzoekslijnen met maatschappelijke en economische impact uitgewerkt hebben – vaak in samenwerking met internationale partners uit de academische wereld en het bedrijfsleven.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Schakel- & Voorbereidingsprogramma's

Heb je een diploma academische bachelor in de Computerwetenschappen of in de Informatica op zak? Dan wordt je rechtstreeks toegelaten tot de master.

Anders krijg je toegang tot de master na een 1-jarig schakelprogramma of na een 1-jarig voorbereidingsprogramma. De vakken in deze programma's zijn afhankelijk van je vooropleiding. Onze academische bachelor (180 ECTS) kent namelijk vier soorten van vakken: fundamentele vakken Computerwetenschappen, technologische vakken Computerwetenschappen, basisvakken uit de Wetenschappen (voornamelijk wiskunde), en verbredende vakken. 

Ons schakelprogramma (60 ECTS) bestaat vooral uit de fundamentele vakken Computerwetenschappen en de basisvakken uit de wetenschappen. Deze komen immers vrijwel niet voor in de professionele bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Voor de voorbereidingsprogramma's deden we een gelijkaardige oefening. In het curriculum zal je enkel de vakken terugvinden  die onvoldoende aan bod komen in de bacheloropleidingen Industriële Wetenschappen of Ingenieurswetenschappen. 

Lees hier meer over onze schakel- en  voorbereidingsprogamma's. 

 

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van alle schakel- en voorbereidingsprogramma's die toegang geven tot de Master in de Computerwetenschappen of de Master Toegepaste Informatica.

Jobuitwegen

Je kan alle kanten uit

Computerwetenschappen is de ideale opleiding om als specialist aan de slag te gaan binnen de software-industrie. Je kan je specialisatie ook aanwenden in de informatica-afdeling van bedrijven waarvan de kerntaken zich niet in de informatica bevinden zoals banken en verzekeringsmaatschappijen of in de industriële sector, gezondheidszorg, transport, overheidsdiensten… Typische benamingen van jobs voor een universitair geschoolde informaticus zijn:

 • De ICT-consultant analyseert concrete problemen bij bedrijven en overheidsinstellingen, en stelt een nieuw project voor als oplossing of brengt aanpassingen aan een bestaand ICT project. Organisatorische processen worden op die manier verbeterd en vaak vereenvoudigd.
 • De ICT-analist bestudeert tijdens de voorstudie van een ICT project de behoeften van de klant en zet deze om in een plan voor een concrete oplossing, inclusief een raming van de benodigde inspanningen en kosten. Vaak werken zij in tandem met de architect.
 • De ICT-architect tekent de blauwdrukken voor de software-oplossing uit. Dit werk is te vergelijken met dat van een bouwkundig architect, die de technische en de functionele structuur van een gebouw uittekent.
 • De ontwikkelaar verfijnt en vertaalt de blauwdrukken voor de software-oplossing naar een programma, vaak in team- verband met meerdere ontwikkelaars.
 • De databasemanager is verantwoordelijk voor het ontwerp en het beheer van de databanken in het ICT project, met een nadruk op het vrijwaren van de efficiëntie van opvragingen en de veiligheid van de opgeslagen gegevens.
 • De webspecialist is gespecialiseerd in ICT projecten met webgebaseerde software-oplossingen, zoals portalen, e-commerce systemen, e-government systemen, en e-learning systemen.
 • De projectmanager is verantwoordelijk voor de algemene opvolging van het ICT project, zoals het contact met de klant en de leveranciers, de coördinatie van alle medewerkers, en het respecteren van het lastenboek en de deadlines.
 • De data scientist analyseert gegevens teneinde er inzichten uit te distilleren, en combineert daarbij technieken uit de computerwetenschappen en de statistiek. Deze technieken vinden alsmaar vaker commerciële toepassingen, alsook in tal van andere vakgebieden zoals bio-informatica.
 • De onderzoeker draagt bij tot de vooruitgang van de computerwetenschappen. Het vakgebied is nog in volle ontwikkeling en er is geen gebrek aan uitdagingen. Als onderzoeker kan men aan de slag aan een universiteit, in een onderzoeksinstituut, of in een bedrijf met een onderzoeksafdeling.

Academische of industriële onderzoekscarrière

De opleiding is tevens een ideale voorbereiding voor het uitbouwen van een academische of industriële onderzoekscarrière en het voorbereiden van een doctoraat. Een eigen zaak opstarten behoort eveneens tot de mogelijkheden

Werken en/of studeren?

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Een eigen zaak, of liever voor de klas?

Een eigen zaak opstarten behoort eveneens tot de mogelijkheden. Je kan je opleiding ook aanvullen met de lerarenopleiding, zodat je les kunt geven in het reguliere onderwijs (secundair en hoger onderwijs) of in het bedrijfsleven.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr. in spé

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Overstijg je grenzen

We leren je niet alleen over de grenzen van je specialisatie of je vakgebied heen te stijgen: je kan ook over de grenzen van Vlaanderen heen stijgen door een semester lang aan een buitenlandse universiteit, bv. in Duitsland, Spanje, Zweden of Zwitserland te gaan studeren.

Binnen de opleiding Computerwetenschappen kan je op uitwisseling naar:

Duitsland

Spanje

Zweden

Zwitserland

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Beat Signer

Een vliegende start

De lessen van academiejaar starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiepunten

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.