logo

Eenjarige specialisatie

Recente maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het domein van de musculoskeletale revalidatie hebben een expliciete nood gecreëerd voor onderwijs op specialistisch niveau. De master-na- master Manuele Therapie vult dit vacuüm.

In de eenjarige opleiding bouw je je biomedische en therapeutische kennis verder uit. Je leert functiestoornissen in de gewrichten van het menselijk lichaam te behandelen, op te heffen of te verminderen door middel van therapeutische manipulatie, zoals articulaire technieken. Deze articulaire technieken worden niet alleen teweeggebracht vanuit de ruststand van de gewrichten, maar ook vanuit andere standen, waarbij een aantal variabelen worden ingesteld vanuit een cockpitmodel.

Combineer werk en studie

De opleiding Manuele Therapie kan je in dag-en avondonderwijs volgen. De cursussen worden gedoceerd op dinsdag- en donderdagmiddag en avond en op zaterdag overdag. Dat laat je toe de combinatie werk en studie vlot aan te gaan. De Vrije Universiteit Brussel kent een lange traditie in het aanbieden van programma’s in avondonderwijs, en kan heel wat expertise aan de dag leggen om de combinatie werken en studeren zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Faculteit


Geneeskunde en farmacie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail.

Contacteer ons

Manuele therapie is een diagnostisch en therapeutisch proces van functiestoornissen van het bewegingssysteem, evenals van de daaruit voortvloeiende beperkingen in activiteiten en participatie. Drie leerlijnen vormen de rode draad doorheen de opleiding.

De docenten zijn gemotiveerde experten binnen hun domein en doceren vanuit hun uitgebreide klinische ervaring gesteund op een sterke wetenschappelijke achtergrond.

3 leerlijnen

In de leerlijn Biomedische wetenschappen komen vooral opleidingsdelen aan bod die zich richten op aanvullende anatomie, aanvullende biomechanica inclusief artrokinematica, aanvullende neurofysiologie en medische beeldvorming. De focus ligt op het musculoskeletaal stelsel.

In de leerlijn Methodologie van de manuele therapie zijn modules van manuele therapie van de wervelkolom opgenomen, zowel in theorie als in de praktijk. Thema’s als functionele oefentherapie, wetenschappelijke evidentie, indicaties en contra-indicaties van manuele therapie komen aan bod. Je bouwt aan je competenties van manueel therapeut als behandelaar, zorgverstrekker, coach en adviseur.

De leerlijn Wetenschappelijk denken en onderzoek omvat de masterproef. Je toont aan dat je in staat bent een wetenschappelijke bijdrage te leveren met betrekking tot de manuele therapie of aanverwante disciplines. Je bouwt aan je competenties van manueel therapeut als beroepsontwikkelaar, beroepsinnovator en wetenschappelijk vorser. Het stelt je in staat om na afstuderen een bijdrage te leveren aan richtlijnen op het domein van de manuele therapie.

Voeling met de praktijk

De opleiding is een academische opleiding die ernaar streeft je volwaardige en geactualiseerde theoretische kennis aan te leren. Dit wordt rijkelijk aangevuld met praktische inzichten en competenties. Doel is dat je leert om op zelfstandige basis als manueel therapeut aan de slag te gaan. Tijdens de opleiding wordt daarom aandacht besteed aan zelfstudie en oefeningen in kleine groepjes. De docenten zijn gemotiveerde experten binnen hun domein en doceren vanuit hun uitgebreide klinische ervaring gesteund op een sterke wetenschappelijke achtergrond. Je loopt ook stage. Hierbij kan je je verworven kennis, inzichten, attitudes en vaardigheden progressief tot uitvoering brengen in een reële klinische context, onder de begeleiding van deskundige stagemeesters.

Studiepunten

Een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2018-2019 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreekse toelating
• Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen, optie manuele therapie

Toelating via Voorbereidingsprogramma

  • Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Internationaal verkort traject 

  • Master in de manuele therapie met IFOMPT-erkend diploma: 45 studiepunten.

Neem steeds contact op met de studietrajectbegeleider om te bekijken hoe jouw traject samengesteld kan worden.
Meer info via stbfacgf@vub.ac.be.

Studiegeld

Het studiegeld voor een master-na-masteropleiding naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je raadplegen op  www.vub.be/inschrijven. Indien u alle 60 ECTS credits opneemt in hetzelfde jaar dan betaalt u 3989 Euro.  

Je kan een subsidieaanvraag indienen voor onze master-na-masteropleiding. De Vlaamse Overheid helpt tot 40% van jouw inschrijvingsgeld mee te betalen. Binnen 14 dagen na de start van de opleiding moet je aanvraag ingediend worden. De VUB is erkend als dienstverlener met instellingscode: DV.O103793. Je registratie gebeurt online via http://www.kmoportefeuille.be