logo

VOEL DE POLITIEKE POLSSLAG IN HET CENTRUM VAN EUROPA

Wil je begrijpen waarom Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen won, en waarom de Britten besloten om de Europese Unie verlaten? Ben je gefascineerd door de Belgische politiek en al haar bijzonderheden? En wil je weten of Amerika en Noord-Korea afstevenen op een onvermijdelijk conflict? Dan moet je Politieke Wetenschappen aan de VUB bovenaan je lijstje zetten. We schuwen geen enkel thema en voeden je interesse in lokale, nationale en internationale politiek.

Haal het beste uit jezelf

Politiek bepaalt hoe samenlevingen worden georganiseerd en bestuurd. In de opleiding Politieke Wetenschappen aan de VUB bestudeer je hoe dat precies gebeurt, en hoe politieke beslissingen worden genomen. Je leert hoe macht functioneert, hoe conflicten kunnen worden opgelost, en hoe gewone burgers hun stempel kunnen drukken op de politiek. Je krijgt ook het broodnodige inzicht in economie, recht, sociologie en ethiek mee zodat je de grote uitdagingen van de moderne samenleving kan doorgronden. Deze opleiding daagt je uit om het beste uit jezelf naar boven te halen. Als politiek wetenschapper van de VUB ben je dan ook klaar om plaats te nemen in de cockpit van de democratie.

Onze studenten publiceerden recent opiniestukken over holebirechten in Rusland, en over de ecologische impact van Pink Lady appels. Zij –en jij– maken een verschil.

Jij maakt het verschil

Studenten Politieke Wetenschappen van de VUB hebben impact. Ze nemen deel aan Model United Nations, ze zetten zich in als studentenvertegenwoordiger, en ze bepalen mee het beleid van de universiteit. Maar ook in de buitenwereld klinkt hun stem luid en duidelijk. Zo publiceerden verschillende van onze studenten recent opiniestukken over holebirechten in Rusland, en over de ecologische impact van Pink
Lady appels. Zij –en jij– maken een verschil.

Klaar voor de wereld

Het gaat niet alleen over theorieën en concepten. De opleiding bereidt je voor op het werkveld en op de beleidspraktijk. Tijdens je studie heb je de mogelijkheid om stage te lopen in een lokale, nationale of internationale organisatie naar keuze. Een aantal van onze stagestudenten kwamen de afgelopen jaren terecht op Belgische ambassades in het buitenland; anderen gingen in eigen land aan de slag als parlementair medewerker, beleidsadviseur of journalist, of liepen stage in een NGO.

Ook studenten die geen stage volgen, komen steevast in aanraking met de politieke praktijk. In de les Politieke partijen en verkiezingen (Bachelor 3) ontwerp je bijvoorbeeld je eigen verkiezingscampagne, en in het Beleidsinnovatielab (Master) ontwikkel je als consultant innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen van onze tijd. Tijdens je opleiding Politieke Wetenschappen aan de VUB word je dan ook klaargestoomd voor de wereld.

DIT PROGRAMMA WORDT GEORGANISEERD DOOR

Faculteit Sociale wetenschappen & Solvay business school

ZIT JE NOG MET VRAGEN?

Contacteer ons (per mail)

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

POLITIEKE IETS VOOR MIJ?

Voor de opleiding Politieke Wetenschappen moet je natuurlijk een gezonde interesse hebben in politiek. Maar een specifieke vooropleiding in het secundair onderwijs is er niet.

Taalvaardigheid is een belangrijke sleutel tot het welslagen van je studie. Je zal immers teksten zoals rondzendbrieven en beleidsnota’s moeten analyseren en interpreteren en ook zelf in de pen kruipen. Je krijgt ook les in het Engels – de beste manier om de taal te leren – en krijgt vanaf het eerste jaar ook handboeken in het Engels te verwerken. Het is dus best dat je wat aanleg hebt voor talen.

Een goede basis en gezonde interesse in geschiedenis zijn ook een troef als je wil starten met de opleiding Politieke Wetenschappen aan de VUB.

DE JUISTE KEUZE IN 3 STAPPEN

Download het e-book

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens, gepland in januari en juni. De tweede zit loopt van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

EEN TWIJFELKONT OF ONZEKER?

Vraag je je af of je wel genoeg wiskunde hebt gehad? Of wil je leren hoe je een studieplanning maakt? Om optimaal te kunnen starten aan je opleiding, kan je een aantal voorbereidingscursussen volgen om je kennis van het secundair onderwijs op te frissen. De voorbereidingscursus ‘Wiskunde voor humane wetenschappen’ bijvoorbeeld is specifiek gericht op het vak ‘Statistiek’. De voorbereidingscursus Geschiedenis brengt je op niveau om de geschiedkundige vakken aan te kunnen.

woensdag 19 februari, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

zondag 22 maart, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

dinsdag 14 april, 09:00 - 16:00 U

Eerste Hulp bij Studiekeuze

Met de Eerste Hulp bij Studiekeuze maak jij de juiste start.

Met de Eerste Hulp bij Studiekeuze maak jij de juiste start.

zondag 26 april, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

woensdag 24 juni, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

woensdag 19 augustus, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

BACHELOR IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN

In het eerste bachelorjaar krijg je les met de studenten Sociologie. Deze formule staat je toe na het eerste jaar alsnog een omslag te maken van Politieke Wetenschappen naar Sociologie, of andersom. Vanaf  het tweede jaar ga je je verder verdiepen in de Politieke Wetenschappen.

Tijdens het vak "Bestuurswetenschappen" leer je hoe een overheid functioneert, terwijl "International Relations Theory" je inzicht geeft in  hoe de internationale politiek in elkaar zit. We focussen echter niet enkel op grote structuren en politieke elites, maar ook de homo politicus komt ter sprake. Tijdens "Politieke psychologie en publieke opinie" kijken we immers naar de ‘gewone’ burger, en proberen we te verklaren wat mensen aanzet om bijvoorbeeld op Donald Trump te stemmen, hoe we conflicten tussen verschillende culturen kunnen oplossen, en waarom mensen sociale media gebruiken om hun politiek ongenoegen te uiten.

LEERRESULTATEN

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

STUDIEPUNTEN

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Democratie en leiderschap

In 2019-2020 starten we met het vernieuwde masterprogramma

Unieke master

Als enige in Vlaanderen, biedt de VUB een Master in de Politieke Wetenschappen: Democratie en Leiderschap aan. Deze masteropleiding bereidt studenten voor op een boeiende carrière als beleidsmaker van morgen. Je leert wat de grote uitdagingen van de samenleving zijn, maar vooral ook hoe je  praktisch aan de slag kan gaan om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Tijdens je master volg je vier verplichte vakken, en de rest kan je zelf invullen in functie van je eigen interesses en  ambities.

De masterproef is het kroonstuk waarmee je laat zien dat je in staat bent om kritisch te reflecteren op een onderwerp dat je volledig zelf kan kiezen. Zo variëren de thema’s van onze masterproeven van het politiek gebruik van sociale media, en de ontwikkeling van stedelijk fietsbeleid, tot separatistische bewegingen in Europa en het handelsbeleid van de EU. Real-life, real-world vaardigheden dus, waarmee je in een brede waaier aan jobs terecht kan.

Het programma

Voor een gedetailleerd overzicht klik je door naar deze pagina

Instromen via de zijdeur

SCHAKEL- OF VOORVEBEREIDINGSPROGRAMMA

Na het behalen van een professionele bachelor kan je uitkomen in het schakelprogramma politieke wetenschappen. Dit programma zorgt ervoor dat je in één academiejaar wordt bijgeschoold zodat je met dezelfde academische voorkennis aan de masteropleiding kan beginnen. Je krijgt de nodige theoretische bagage en academische vaardigheden aangereikt (zoals informatie verzamelen en onderzoeksmethodiek verwerven).

Na het behalen van een academisch bachelor- of masterdiploma kan je instromen in het voorbereidingsprogramma politieke wetenschappen. Dit programma zorgt in één academiejaar voor de nodige bijscholing zodat je met dezelfde voorkennis als de rechtstreeks toegelaten academische bachelors aan de masteropleiding kan beginnen.

PROGRAMMA (66 ECTS)

Een gedetailleerd overzicht vind je op deze pagina

JE KAN OP INTERNATIONALE UITWISSELING

Brussel is een politiek zenuwcentrum. Je vindt er zowel de Belgische politieke instellingen als Europese en internationale. Maar je kan ook je vleugels uitslaan en via uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus+ een deel van je opleiding aan een andere Belgische of Europese universiteit verder zetten. Zie je jezelf al het politieke toneel van Berlijn, Madrid, Barcelona, Kopenhagen of Amsterdam van dichterbij bestuderen? Je kan ook naar de Verenigde Staten trekken waar je stage loopt je in een publieke, private of non-profitorganisatie in de regio Washington, gecombineerd met een academisch seminarie en een opleiding aan het Washington Center.

2 KEER 13 WEKEN LES

Studeren aan de VUB gebeurt in semesters. Meer bepaald twee. Elk van die twee semesters bestaat uit 13 lesweken. Die worden telkens gevolgd door 2 weken blok. Daarna heb je 3 weken examens: in januari en in juni. Sommige van die examens vallen tegen? Dan zet je dit recht tijdens de tweede zit in augustus en september.

Een druk schema? Met een goede studiemethode valt het beter mee dan je zou denken. Zelfs met al die taken, presentaties en groepswerken tussendoor. En bovendien, na elke examenperiode heb je een weekje vakantie. Plus een aantal dagen "academisch verlof".

DUIK HET STUDENTENLEVEN IN MET KEPS

KEPS staat voor Kring der Economische, Politieke en Sociale Wetenschappen. Maar je kan ook lid worden van een regionale kring zoals Antverpia of je engageren in een politieke studentenkring. We laten je hierin vogelvrij.

FLEXIBEL STUDEREN

Vroeger moest je voor één onvoldoende een heel jaar opnieuw doen. Dat is niet meer zo. Het hoger onderwijs is de laatste jaren veel flexibeler geworden. De vakken waarvoor je niet bent geslaagd, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Zo'n traject stel je altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Een vliegende start

De lessen starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

STUDEREN AAN VUB


Ontdek alle voordelen

WERKEN EN STUDEREN


De mogelijkheden op een rijtje

HEB JE NOG EEN VRAAG?

Stuur ons een mailtje!

LEERKREDIET, JOUW RUGZAK

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

JOBUITWEGEN

Je kan net zo goed vragen waar je geen politicologen tegenkomt. Je vindt onze afgestudeerden in het wetenschappelijk onderzoek, bij overheidsorganisaties, in lokale besturen, in het sociaal werk, in culturele instellingen, in internationale organisaties, in de diplomatie, bij de Europese Commissie, bij derdewereldorganisaties, in het internationale vluchtelingenwerk, bij de krant, op de nieuwsredactie, in de politiek, ... Politicologen vind je dus vrijwel overal. Dat komt omdat ze een brede basisopleiding hebben gekregen en zich in heel verschillende richtingen hebben kunnen specialiseren.

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

POLITIEKE WETENSCHAPPEN ALS WERKSTUDENT

Wie een half- of voltijdse baan uitoefent, kan het schakel- en voorbereidingsprogramma voor de master Politieke Wetenschappen in avondonderwijs volgen. Er ligt meer nadruk op zelfstudie en daarom voorziet de Vrije Universiteit Brussel ook speciale begeleiding voor bepaalde vakken en worden een aantal lessen opgenomen om aan te bieden als weblectures. Meer informatie over de combinatie werken en studeren vind je op https://www.vub.be/werken-studeren/#werken-en-studeren.

NOOIT MEER STUDEREN? NEE.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn