logo

POLITIEKE WETENSCHAPPEN

We schuwen geen enkel thema en voeden je interesse in lokale, nationale en internationale politiek.

Maak in een paar minuten kennis met de opleiding

Haal het beste uit jezelf

Politiek bepaalt hoe samenlevingen worden georganiseerd en bestuurd. In de opleiding Politieke Wetenschappen aan de VUB bestudeer je hoe dat precies gebeurt. Je leert hoe macht functioneert, hoe conflicten kunnen worden opgelost, en hoe gewone burgers hun stempel kunnen drukken op de politiek. Je krijgt ook het broodnodige inzicht in economie, recht, sociologie en ethiek mee zodat je de grote uitdagingen van de moderne samenleving kan doorgronden. Deze opleiding daagt je uit om het beste uit jezelf naar boven te halen. Als politiek wetenschapper van de VUB ben je dan ook klaar om plaats te nemen in de cockpit van de democratie.

Klaar voor de wereld

Het gaat niet alleen over theorieën en concepten. De opleiding bereidt je voor op het werkveld en op de beleidspraktijk. Tijdens je studie heb je de mogelijkheid om stage te lopen in een lokale, nationale of internationale organisatie naar keuze. Een aantal van onze stagestudenten kwamen de afgelopen jaren terecht op Belgische ambassades in het buitenland; anderen gingen in eigen land aan de slag als parlementair medewerker, beleidsadviseur of journalist, of liepen stage in een NGO.

Ook studenten die geen stage volgen, komen steevast in aanraking met de politieke praktijk. In de les Politieke partijen en verkiezingen (Bachelor 3) ontwerp je bijvoorbeeld je eigen verkiezingscampagne, en in het Beleidsinnovatielab (Master) ontwikkel je als consultant innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen van onze tijd. Tijdens je opleiding Politieke Wetenschappen aan de VUB word je dan ook klaargestoomd voor de wereld.

Bachelorprogramma


Welke vakken? Welke focus? Welke taal?

Ontdek het hier

Masterprogramma


Een unieke master op jouw maat

Master: Democratie en leiderschap

Zij-instroom


Al een bachelor of master op zak?

Schakelprogramma of voorbereidingsprogramma

English taught master


Kies voor onze Engelstalige master

Master in European and International Governance

Neem je tijd om op deze website alle informatie over het programma te verzamelen. Heb je toch een (specifieke) vraag, vul dan het online vragenformulier in

Online vragenformulier

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

MAAK EEN GOEDE STUDIEKEUZE

Hoe doe je dat precies? Ga actief aan de slag: een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien. 

Veelgestelde vragen

Klik op één van onderstaande veelgestelde vragen (FAQ's) en het antwoord komt tevoorschijn. Heb je toch een vraag die er niet tussen staat of waarover je meer te weten wil komen? Aarzel niet en stel ze per mail via info@vub.be. Onder de FAQ vind je info over op kot gaan, studeren in Brussel en over het studentenleven. Neem je tijd om alle opties te ontdekken.

Wil je begrijpen waarom Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen won en waarom de Britten besloten om de Europese Unie verlaten? Ben je gefascineerd door de Belgische politiek en al haar bijzonderheden? En wil je weten of Amerika en Noord-Korea afstevenen op een onvermijdelijk conflict? Dan moet je Politieke Wetenschappen aan de VUB bovenaan je lijstje zetten.

We schuwen geen enkel thema en voeden je interesse in lokale, nationale en internationale politiek.

Om een opleiding Politieke Wetenschappen te starten heb je geen specifieke voorkennis nodig. Een gezonde interesse in mens, maatschappij en politiek strekt uiteraard wel tot aanbeveling. Als je dus regelmatig de krant leest, het nieuws volgt en interesse hebt in grote maatschappelijke en politieke uitdagingen (zoals de klimaatverandering, verkiezingen, internationale conflicten…), dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Aangezien een deel van het leermateriaal, vooral vanaf de tweede Bachelor, Engelstalig is, vertrek je het beste van een goede kennis van het Engels. Je krijgt in de eerste Bachelor echter nog alle kansen om je talenkennis bij te spijkeren.

Qua richting zien we dat de meeste studenten in het secundair onderwijs Economie-Moderne talen, Humane Wetenschappen of Latijn-Moderne Talen hebben gevolgd. De overige studenten komen uit een grote diversiteit van andere richtingen.

Een diploma Politieke Wetenschappen betekent zeker niet dat je later enkel in de politiek terecht kan. Uiteraard kom je onze afgestudeerden tegen in parlementen, bij politieke partijen, in internationale organisaties, in de diplomatie, en bij de Europese Commissie. Maar veel alumni komen ook terecht in het bedrijfsleven, op de nieuwsredactie of bij de krant.

Politicologen van de VUB vind je dus vrijwel overal. De combinatie van een brede basisopleiding, een resem aan praktische vaardigheden, en de mogelijkheid om in verschillende richtingen te specialiseren, maakt dat onze afgestudeerde politieke wetenschappers op uiteenlopende plaatsen carrière maken.

Politiek, dat studeer je natuurlijk in het centrum van de macht. Brussel is niet enkel de nationale hoofdstad, maar ook een internationale hoofdstad met talrijke internationale instellingen (de EU, de NAVO, ambassades…).

Daar maken we aan de VUB optimaal gebruik van. Als student Politieke Wetenschappen aan de VUB volg je niet enkel les op onze groene campus, maar trek je ook Brussel in. Zo krijg je regelmatig les in één van de parlementen, overheidsgebouwen en internationale instellingen die Brussel rijk is.

We brengen Brussel daarnaast ook binnen in de les. Ministers, parlementsleden, ambassadeurs en diplomaten verzorgen gastcolleges, en ondernemers, politieke consultants en mensen uit het middenveld gaan met onze studenten in gesprek. Of je nu interesse hebt in Belgische of internationale politiek: het beste dat Brussel te bieden heeft is op de VUB binnen handbereik.

In de academische opleiding Politieke Wetenschappen neemt theorie natuurlijk een belangrijke plek in. Niettemin vinden we praktijk in de opleiding erg belangrijk. Doorheen de Bachelor en de Master zetten we sterk in op die praktische vaardigheden die je later op de arbeidsmarkt nodig hebt. We bieden je workshops aan over onderhandelen en presenteren. We leren je om beleidsnota’s, opiniestukken en speeches te schrijven en om mensen te overtuigen. En doorheen de opleiding leer je ook samenwerken met anderen door groepswerk.

Daarnaast willen we onze studenten nauw in contact brengen met mensen uit de beleidspraktijk. De afgelopen jaren kwamen talrijke politici, ambassadeurs, overheidsmanagers, journalisten en andere leiders spreken in de lessen. Zo bouw je niet enkel kennis op, maar ook praktische vaardigheden en netwerken.

Vanaf de derde bachelor is een stage een optie. Weet dat een stage aantrekkelijk is om verschillende redenen: het is proeven van het werkveld, je doet professionele ervaringen op en je legt al een netwerk.

Ja, dat is geen enkel probleem. Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor Politieke Wetenschappen en Sociologie. Pas vanaf het tweede jaar moet je de keuze maken.

Meer leerstof, minder toetsmomenten en nieuwe vakken. Ga je aan de universiteit studeren, dan zal je je manier van studeren moeten aanpassen. Dat klopt. Maar wij laten je uiteraard niet aan je lot over: onze professoren en assistenten zijn steeds bereikbaar voor feedback, hulp en one-on-one gesprekken. De VUB staat immers bekend om haar kleinschaligheid en persoonlijke aanpak.

Bang voor grote hoeveelheden leerstof aan het begin van een blokperiode? Door werkcolleges, seminaries en interactieve hoorcolleges raak je al in de loop van het semester vertrouwd met de materie.

De eerste twee jaren van je bacheloropleiding vinden plaats in Brussel, maar in de derde bachelor en de master kan je op Erasmus naar het buitenland. Als student Politieke Wetenschappen kan je kiezen uit 15 verschillende bestemmingen gaande van Berlijn tot Barcelona, en van Kopenhagen tot Warschau.

Als je honger naar het onbekende nog niet gestild is, dan bieden we je de mogelijkheid om op ontdekking te gaan buiten Europa. Zo hebben we uitwisselingsakkoorden met universiteiten in Canada, Zuid-Korea, en China, en bestaat de mogelijkheid om stage te lopen aan het Washington Center in de Verenigde Staten. De wereld ligt aan je voeten.

Onze cursus statistiek is erg toegepast op de sociale wetenschappen: we verwachten niet dat je dat een wiskundige richting hebt gevolgd, ook heb je geen gigantische wiskundeknobbel nodig. De lessen starten vanaf nul, alle statistieken worden vanaf het begin duidelijk uitgelegd.

Via dit document vind je meer informatie over de verwachte voorkennis wiskunde na het secundair. We bieden je ook een voorkennistest (geheel vrijblijvend en zonder gevolgen). Als je onzeker bent over je basiskennis, raden we aan om de Voorbereidingscursus "wiskunde voor de humane wetenschappen" in september te volgen.

Tijdens het jaar heb je naast de hoorcolleges die door de professor gegeven worden elke week intensieve werkcolleges, waar je in kleine groepjes samen met een assistent oefeningen maakt. Als je daarnaast toch problemen hebt, kan je altijd voor extra hulp terecht bij het studiebegeleidingscentrum.

Wie een half- of voltijdse baan uitoefent, kan het schakel- of voorbereidingsprogramma voor de master Politieke Wetenschappen in avondonderwijs volgen. Er ligt meer nadruk op zelfstudie en daarom voorziet de Vrije Universiteit Brussel ook speciale begeleiding voor bepaalde vakken en worden een aantal lessen opgenomen om aan te bieden als weblectures.

Meer informatie over de combinatie werken en studeren vind je op https://www.vub.be/werken-studeren/#werken-en-studeren.

In het eerste jaar zit je nog samen met de studenten sociologie en telt de groep een kleine honderd studenten. Vanaf het tweede jaar wordt de groep kleiner (vijftigtal). In de werkcolleges zijn de groepen nog kleiner (twintigtal) om een kwaliteitsvolle persoonlijke begeleiding te kunnen garanderen.

Bereid je voor op d'unief

Ontdek onze voorbereidingsactiviteiten

DE JUISTE KEUZE IN 3 STAPPEN

Download het e-book

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens, gepland in januari en juni. De tweede zit loopt van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Op kot!?


Je hebt heel wat opties op en rond de campus

Ontdek de mogelijkheden

Brussel studentenstad


En veel meer

Ontdek waarom

Een nieuw hoofdstuk


Sta sterk op eigen benen

Ontdek het studentenleven

JE BENT ERVAN OVERTUIGD DAT JE POLITIEKE WETENSCHAPPER WIL WORDEN, DAN ZET JE HIER DE EERSTE STAP!

Start hier je online inschrijving

Bachelorprogramma

Als je de microbe al te pakken hebt, vraag je je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. De opleiding Politieke Wetenschappen aan de VUB bestaat uit een Bachelor en een Master die je toelaten om je eigen talenten te ontdekken en je eigen ambities te ontwikkelen.

In het eerste bachelorjaar krijg je les met de studenten Sociologie. Deze formule staat je toe na het eerste jaar alsnog een omslag te maken van Politieke Wetenschappen naar Sociologie, of andersom. Vanaf het tweede jaar ga je je verder verdiepen in de Politieke Wetenschappen. Tijdens het vak Bestuur en beleid leer je hoe een overheid functioneert, terwijl International Relations Theory je inzicht geeft in hoe de internationale politiek in elkaar zit. We focussen echter niet enkel op grote structuren en politieke elites, maar ook de homo politicus komt ter sprake. Tijdens Politieke Psychologie kijken we immers naar de ‘gewone’ burger, en proberen we te verklaren wat mensen aanzet om bijvoorbeeld klimaatmarsen te steunen, hoe we conflicten tussen verschillende culturen kunnen oplossen, en waarom mensen sociale media gebruiken om hun politiek ongenoegen te uiten.

Hieronder vind je een volledig overzicht van het bachelorprogramma. Klik op een titel voor de volledige inhoudsfiche van het vak, waar je meer in detail ontdekt wat het vak inhoudt, wie het doceert en wanneer (semester) en welke examenvorm er is voorzien (mondeling, schriftelijk, werkcollege, etc). Voor details over de leerresultaten van de bachelor in de Politieke Wetenschappen, klik je door naar deze pagina.

Brussel is slechts het begin

De eerste twee jaren van je bacheloropleiding vinden plaats in Brussel, maar in de derde bachelor en de master kan je op Erasmus naar het buitenland. Als student Politieke Wetenschappen kan je kiezen uit 15 verschillende bestemmingen gaande van Berlijn tot Barcelona, en van Kopenhagen tot Warschau. Als je honger naar het onbekende nog niet gestild is, dan bieden we je de mogelijkheid om op ontdekking te gaan buiten Europa. Zo hebben we uitwisselingsakkoorden met universiteiten in Canada, Zuid-Korea, China, Japan, en Marokko, en bestaat de mogelijkheid om stage te lopen aan het Washington Center in de Verenigde Staten. De wereld ligt aan je voeten.

Welke master past bij jou?

Ga je voor de Nederlandstalige Master in de Politieke Wetenschappen: Democratie en Leiderschap, of voor de Engelstalige Master of Political Science: European and International Governance? Hier ontdek je beide programma's. 

Master in de Politieke Wetenschappen: Democratie en Leiderschap

Als enige in Vlaanderen biedt de VUB een Master in de Politieke Wetenschappen: Democratie en Leiderschap aan.

Het programma

De master in de Politieke Wetenschappen: Democratie en Leiderschap bereidt studenten voor op een boeiende carrière als beleidsmaker van morgen. Je leert wat de grote uitdagingen van de samenleving zijn, maar vooral ook hoe je praktisch aan de slag kan gaan om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Tijdens je master volg je vier verplichte vakken en de rest kan je zelf invullen in functie van je eigen interesses en ambities. De masterproef is het kroonstuk waarmee je laat zien dat je in staat bent om kritisch te reflecteren op een onderwerp dat je volledig zelf kan kiezen. Zo variëren de thema’s van onze masterproeven van het politiek gebruik van sociale media en de ontwikkeling van stedelijk fietsbeleid, tot separatistische bewegingen in Europa en het handelsbeleid van de EU. Real-life, real-world vaardigheden dus, waarmee je in een brede waaier aan jobs terecht kan.

Hieronder vind je een volledig overzicht van verplichte vakken en keuzevakken in deze master. Klik op een titel en je belandt op de inhoudsfiche van het vak, waar je meer in detail kan ontdekken wat het vak inhoudt, wie het doceert en wanneer (semester) en welke examenvorm er is voorzien (mondeling, schriftelijk, werkcollege, etc). Voor details over de leerresultaten van deze master klik je door naar deze pagina.

Master of Political Science: European and International Governance

Naast bovenstaande Nederlandstalige masteropleiding kunnen studenten met een bachelordiploma (of via het schakelprogramma) in de Politieke Wetenschappen ook kiezen voor de Engelstalige masteropleiding "Political Science: European and International Governance". Ontdek het programma van deze opleiding hieronder. Voor meer informatie kan je terecht op deze website.

Het programma

Hieronder vind je een volledig overzicht van verplichte vakken en keuzevakken in deze master. Klik op een titel en je belandt op de inhoudsfiche van het vak, waar je meer in detail kan ontdekken wat het vak inhoudt, wie het doceert en wanneer (semester) en welke examenvorm er is voorzien (mondeling, schriftelijk, werkcollege, etc). Voor details over de leerresultaten van deze master klik je door naar deze pagina.

COURSES ECTS-CREDITS
Methods Total 18 ECTS
Research Design and Methodology 3
Master Thesis 15
Skills and leadership development Total 12 ECTS
Skills Lab 6
Modern Diplomacy 6
Substantive courses Total 30 ECTS
Institutions and Governance of the EU 6
World Politics 6
European Economics 6
International Political Economy 6
International Security and Strategic Studies 6

Vragen? Stel ze tijdens een infosessie!

---

Master in de Politieke Wetenschappen: Democratie & Leiderschap


Volg een online infosessie

Inschrijvingen

Master of Political Science: European and International Governance


Volg een online infosessie

Inschrijvingen

JE BENT ERVAN OVERTUIGD DAT JE POLITIEKE WETENSCHAPPER WIL WORDEN, DAN ZET JE HIER DE EERSTE STAP!

Start hier je online inschrijving

Je hebt al een diploma hoger onderwijs?

Dan volg je een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma in de aanloop naar onze master

Schakelprogramma

Heb je een bachelordiploma van de hogeschool op zak en wil je je verder specialiseren? Dan kan je via het schakelprogramma van 66 studiepunten doorstromen naar de master in de Politieke Wetenschappen.

Studenten die graag willen doorstromen naar de Engelstalige master nemen best bij de start van het schakelprogramma contact op met de studietrajectbegeleider.

Schakelprogramma en master "democratie en leiderschap": ook in avondonderwijs

Wie een half- of voltijdse baan uitoefent, kan het schakelprogramma en de master Politieke Wetenschappen: Democratie en Leiderschap in avondonderwijs volgen. Dat betekent dat de colleges ’s avonds doorgaan, meestal op een weekdag vanaf 17 à 18u. Voor slechts enkele vakken zijn er wekelijkse contactmomenten. Voor de meeste vakken zijn er drie à vijf contactmomenten per semester. Naast de contactmomenten wordt er heel wat lesmateriaal online ter beschikking gesteld en wordt er van werkstudenten veel zelfstudie verwacht. De spreidingsvoorstellen vind je hier. Meer algemene informatie voor werkstudenten vind je terug op deze pagina

Het programma overzicht

Voorbereidingsprogramma

Studenten met een academische bachelor of master op zak volgen het voorbereidingsprogramma dat op dossier zal worden samengesteld in overleg met de studietrajectbegeleider. Het bovenstaande schakelprogramma geldt als basis waar mogelijk enkele vakken uit wegvallen, afhankelijk van jouw voorgaande opleiding.

Voorbereidingsprogramma en master "democratie en leiderschap": ook in avondonderwijs

Wie een half- of voltijdse baan uitoefent, kan het voorbereidingsprogramma en de master Politieke Wetenschappen: Democratie en Leiderschap in avondonderwijs volgen. Dat betekent dat de colleges ’s avonds doorgaan, meestal op een weekdag vanaf 17 à 18u. Voor slechts enkele vakken zijn er wekelijkse contactmomenten. Voor de meeste vakken zijn er drie à vijf contactmomenten per semester. Naast de contactmomenten wordt er heel wat lesmateriaal online ter beschikking gesteld en wordt er van werkstudenten veel zelfstudie verwacht. De spreidingsvoorstellen vind je hier en meer algemene informatie voor werkstudenten vind je terug op deze pagina

Online infomomenten voor zij-instromers

Schijf je in

JE BENT ERVAN OVERTUIGD DAT JE POLITIEKE WETENSCHAPPER WIL WORDEN, DAN ZET JE HIER DE EERSTE STAP!

Start hier je online inschrijving

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je als geen ander gewapend om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Je kan net zo goed vragen waar je geen politicologen tegenkomt. Je vindt onze afgestudeerden in het wetenschappelijk onderzoek, bij overheidsorganisaties, in lokale besturen, in het sociaal werk, in culturele instellingen, in internationale organisaties, in de diplomatie, bij de Europese Commissie, bij derdewereldorganisaties, in het internationale vluchtelingenwerk, bij de krant, op de nieuwsredactie, in de politiek, ... Politicologen vind je dus vrijwel overal. Dat komt omdat ze een brede basisopleiding hebben gekregen en zich in heel verschillende richtingen hebben kunnen specialiseren.

ALUMNI TALK

Enkele van onze recent afgestudeerde masters getuigen over hun studie Politieke wetenschappen aan de VUB

Daan Vertongen, Class of 2015

"Als studentenvertegenwoordiger leerde ik vergaderen"

“Ik ging uiteindelijk voor Politieke Wetenschappen door het brede lessenpakket en de mogelijkheid om je in de master te verdiepen in specifieke thema’s zoals de Europese politiek. Ik ben ook opgegroeid in een politiek nest. Mijn vader was lang schepen in Grimbergen dus ik was al van kindsbeen af betrokken bij politieke campagnes. De VUB was absoluut een evidente keuze. De campus in Etterbeek ligt vlak bij het politieke machtscentrum van Europa, de beste plek dus om Politieke Wetenschappen te studeren. Bovendien krijg je les in kleine groepen waardoor je veel persoonlijk contact hebt met de proffen. Dat is heel leerrijk en een groot pluspunt van de opleiding. Academische opleidingen blijven vrij theoretisch, maar die theorie moet je op de werkvloer vlot kunnen omzetten naar de praktijk. Daarbij hebben mijn sociale engagementen sterk geholpen. Als studentenvertegenwoordiger zette ik mijn vergaderskills on point en leerde ik nadenken op beleidsniveau.” 

Daan is vandaag aan de slag als adjunct-directeur bij de Belgian Passenger Information Unit (BelPIU), Nationaal Crisiscentrum. Meer over de ervaring van Daan aan de VUB en in zijn huidige functie lees je hier.

Ann-Sophie Rottée, Class of 2019

"Ruimte voor debat en kritische vragen"

“Vanaf mijn eerste jaar was ik lid van de opleidingsraad en mocht ik waarnemen hoe de opleiding evolueerde tot hoe ze nu is. De professoren, maar ook de studenten, zijn nauw verbonden aan de uitbouw van het programma. De lessen werden zelden gegeven aan honderden studenten, waardoor er ruimte was voor debat en kritische vragen. Momenteel studeer ik General Management aan de Vlerick Business School. Daar pas ik de waarden toe die de VUB uitdraagt: altijd kritisch blijven maar tegelijkertijd openstaan voor de diversiteit aan opinies.”

Gide Van Cappel, Class of 2019

"Bijzondere dynamiek met professoren"

“In de opleiding Politieke wetenschappen heb ik me kunnen ontplooien tot een kritische geest, met een doordachte visie op mens en samenleving. De lessen aan de VUB vinden plaats in kleine groepen, met plaats voor debat, diepgaande gesprekken of gewoon eens een luchtig mopje. Die manier van werken gebruik ik vandaag ook in mijn klas. In mijn job kan ik dagelijks gebruikmaken van de opgedane kennis tijdens de opleiding politieke wetenschappen. Naast de interessante vakken, blijft me vooral de bijzondere dynamiek met verschillende professoren bij. Tot op vandaag, bijna twee jaar na afstuderen, kan ik mijn professoren nog contacteren met vragen. Ze beantwoorden die met plezier. Ik koester dan ook niets dan goede herinneringen aan deze opleiding.”

Gide is vandaag leerkracht geschiedenis in het GO! Athena in Oostende en actief in de lokale politiek.

Finke Jacobs, Class of 2016

"Dé troef is Brussel"

Dit was een vrij logische keuze voor mij. Al van jongs af aan ben ik gefascineerd in dynamieken en organisatie van samenlevingen, en dus ook in politieke processen en actualiteit. De VUB is gewoon al een leuke universiteit om aan te studeren. Je hebt er veel groene plekken, alles is gecentraliseerd op één campus, en de universiteit staat voor sterke waarden zoals kritisch denken, diversiteit en internationale focus. Maar dé troef van de VUB voor politieke wetenschappen is haar locatie in Brussel, een van de politieke hoofdsteden in de wereld. Je hebt hier de instelling van de Europese Unie, NAVO, massa's ambassades en daarnaast ook de plaats van alle regeringen en parlementen.

Finke is vandaag Adviseur bpost, Proximus en digitalisering op het Kabinet Petra De Sutter - Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

Kirsten Devlieger, Class of 2019

"Mijn volharding werd op de proef gesteld"

De richting politieke wetenschappen aan de VUB gaf mij niet enkel de vrijheid om na te denken maar ook de uitdaging om beargumenteerd een mening te vormen. Deze opleiding stelde mijn volharding op de proef, maar gaf mij wel de mogelijkheid om stage te lopen bij de US Department of Defence en om professioneel te groeien. Deze opleiding staat garant voor een dichte relatie met assistenten en professoren die enkel het beste met u voorhebben en het onderste uit de kan willen halen. Bovenal zijn het vooral de vriendschappen die daar gecreëerd zijn die mij verder helpen in de zoektocht naar een mooie carrière. Vandaag steun en help ik bedrijven bij het verdedigen van hun belangen bij de Europese Commissie, het Europees Parlement, Europese lidstaten en Europese agentschappen.

Kirsten is momenteel aan de slag als Trainee Consultant for Sustainability – Kreab

Mathis Saeys, Class of 2018

"Op zoek naar de oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen van morgen"

"Ongetwijfeld is de belangrijkste troef van de opleiding politieke wetenschappen aan de VUB zijn positie binnen Brussel. Via het uitgebreide lesmateriaal, de interessante lezingen, verschillende praktijkervaringen en extra-curriculaire activiteiten laat de opleiding je als toekomstige politicoloog dan ook gretig kennismaken met het lokale, nationale en internationale karakter van de stad. De opleiding leidt je, in de eerste plaats, niet op om (beroeps)politicus te worden. Het bereidt je eerder voor om met een kritische, genuanceerde en vooral verwonderende blik naar de samenleving te kijken en mee naar oplossingen helpen zoeken voor de grote maatschappelijke uitdagingen van morgen. De jobuitwegen zijn bijgevolg eindeloos! In de veelzijdige, en vaak complexe, samenleving waarin we leven zorgt het dynamische team van professoren, assistenten en onderzoekers ervoor dat iedereen haar/zijn interesses kan verkennen, verdiepen en ontplooien."

Mathis is vandaag onderzoeksassistent bij BRIO - Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

Nog meer inspiratie van onze alumni

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Sammy Mahdi


Staatssecretaris Asiel & Migratie

‘Maak je netwerk zo groot als mogelijk’

Marcel Vanthilt


Mediafiguur en creatieve duizendpoot

'Doe wat je graag doet'

Jouw naam?


Schrijf je snel in of voeg je naam toe aan onze lijst

Ontdek onze 'wall of faces'

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

VUB Careercenter

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Ben je gebeten door onderzoek?


Bekijk de opties om te doctoreren

Doctoreren aan VUB

Volg de VUB

Op LinkedIn