logo
Academisch onderwijs op 4 campussen!

4 campussen 8 programma's 3 trajecten

Op al onze campussen kan je genieten van kwalitatief hoogstaand academisch onderwijs met een sterke focus op de praktijk van het lesgeven. Je combineert theorie en praktijk en wordt van bij de start klaargestoomd om in verschillende contexten les te geven.

Maak kennis met onze campussen

8 Programma's

Ontdek ze

Contactonderwijs

Meer info

Blended onderwijs

Meer info

Leraar In Opleiding (LIO)

Meer info

KICK OFF educatieve master - digitaal welkomstmoment voor alle studenten

Herbekijk hier het live-event

STERKE WISSELWERKING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK

Het programma van de educatieve master is opgebouwd uit een raamwerk van zes leerlijnen die een logische opbouw doorheen de opleiding garanderen. Als student in het verkorte programma ben je vrijgesteld voor de leerlijn vakinhoud en volg je enkel de eerste vijf leerlijnen die samen de ‘component leraarschap’ vormen en 60 ECTS omvatten.

  1. Leerlijn beroepspraktijk
  2. Leerlijn reflecterend en onderzoekend handelen
  3. Leerlijn pedagogiek en didactiek
  4. Leerlijn visie
  5. Leerlijn vakdidactiek
  6. Leerlijn vakinhoud

De leerlijnen worden verbonden in thematisch ingevulde opleidingsonderdelen die maximaal inzetten op kansen om theorie en praktijk te integreren. Het programma bereidt je zo voor om verantwoordelijkheden op te nemen als leraar op drie niveaus: tegenover de leerlingen, binnen de school en in de bredere onderwijsgemeenschap en in de maatschappij.

Leerlijn beroepspraktijk

Beroepspraktijk centraal

Centraal in het programma staat de leerlijn beroepspraktijk die alle (ook voorbereidende) activiteiten met leerlingen omvat. De andere leerlijnen zijn ondersteunend en bieden just-in- time ondersteunende kaders en coachingsessies aan. Als afgestudeerde wil je zo breed mogelijk inzetbaar zijn in het secundair onderwijs. Het programma voorziet daarom ruimte voor twee vakdidactieken.

Een verkorte masterproef met impact: Onderzoekende School?!

Een masterproef in het verkort programma van de lerarenopleiding betekent onderzoek voeren samen met en voor de onderwijspraktijk. Met een divers team van leerlingen, leraren, student-leraren, lerarenopleiders en onderzoekers ga je aan de slag met vragen uit de klaspraktijk die misschien al jaren op een antwoord wachten. In dit type masterproef eindigt jouw opdracht niet op de universiteit, maar deel je het volledige onderzoeksproces met een school. Je maakt een volledig schooljaar deel uit van een onderzoekend team op jouw stageschool.

Samen met dit team formuleer je een praktijkrelevante onderzoeksvraag. Tijdens de onderzoekscyclus hanteer je een breed scala aan onderzoeksvaardigheden en ga je samen op zoek naar oplossingen. Onderzoekende School?! past binnen het verkorte traject en wordt als een jaaropleidingsonderdeel van 9 ECTS aangeboden

8 Programma's

Op basis van je voorlopleiding word je toegelaten tot één van de 8 educatieve masterprogramma's. Je volgt dit programma in een verkort traject met een omvang van 60 studiepunten. In elke master heb je de keuze voor minstens twee vakdidactieken. Welke dat zijn hangt af van jouw afstudeerrichting. Naast vakdidactiek krijg je ook een boeiende mix van pedagogie en didactiek, reflectered en onderzoekend handelen, visie op het onderwijs én beroepspraktijk! Praktijk staat centraal bij de VUB lerarenopleiding. Je krijgt onder deskundige begeleiding dan ook vanaf dag 1 de kans om voluit van de praktijk te proeven.

Elk programma kan gevolgd worden op onze 4 campussen. Ontdek de 3 verschillende trajecten: Contactonderwijs, Blended onderwijs en Leraar In Opleiding.

Innovatief contactonderwijs

Op campus Etterbeek geniet van je innovatief onderwijs! Het docententeam loodst je via interactieve werkcolleges, intervisiesessies en persoonlijke begeleiding doorheen het curriculum. @VUB we teach as we preach!

Een jaar langer studentikoos of een carrièreswitch? Op campus Etterbeek ben je aan het juiste adres!

Hoe werkt het?

Je volgt wekelijks les op onze groene campus in Etterbeek. Je ontdekt op actieve en interactieve wijze alle componenten van het leraarschap en proeft onmiddellijk van de praktijk. Wekelijks staan onze verschillende vakexperten (pedagogen, praktijkbegeleiders én vakdidactici uit alle disciplines) voor jou klaar. Je maakt bovendien kennis met het diverse grootstedelijke onderwijs vanop de eerste rij in het opleidingsonderdeel "urban education"!

Voor een optimale flexibiliteit kan je kiezen tussen voltijdse en deeltijdse trajecten. Aan jou de keuze!

Neem vlug een kijkje wanneer de lessen doorgaan.

Dit traject wordt enkel aangeboden op campus Etterbeek.

Campus Etterbeek

Contact

Een flexibel blended traject voor zij-instromers

Op zoek naar de perfecte combinatie tussen werken en studeren? Hou je van zelfstandig werken onder degelijke begeleiding van een onderwijsprofessional? Ben je een goede planner en jou je graag de regie over je eigen leerproces?

Dan is het blended traject van de verkorte educatieve master wel iets voor jou!

Een flexibel traject dichtbij huis en vanaf thuis

Hoe werkt het?

Het blended traject wordt aangeboden onder de vorm van 'blended leren' ofwel het doordacht combineren van face-to-face onderwijs met online leerervaringen. Dankzij dit traject kan je kwaliteitsvol universitair onderwijs op jouw eigen tempo volgen. Eén avond per week kom je naar de campus voor een verwerkingsmoment van de leerstof. Dit contactmoment wordt aangegrepen om op een interactieve en kwaliteitsvolle manier alle inhouden te verwerken onder de deskundige begeleiding van één van onze docenten. Daarnaast volg je per semester 4 zaterdagvoormiddagen les in jouw specifieke vakdidactieken. Deze momenten liggen goed op voorhand vast zodat je perfect kan plannen. Het zelfstandig verwerken van theorie kan je van thuis uit en op je eigen tempo. Stages en praktijk plan je in overleg met de stagebegeleider.

Voor een optimale flexibiliteit kan je kiezen tussen voltijdse en deeltijdse trajecten.

Gemakkelijk toch?

Neem hier een kijkje wanneer de lessen doorgaan.

Dit traject wordt aangeboden op volgende campussen:

Campus COOVI Anderlecht

Contact

Campus de Oranjerie Leuven

Contact

Campus de Oranjerie Diest

Contact
Te volgen op 4 campussen!

AL AAN DE SLAG ALS LERAAR ÉN OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING OP MAAT?

Indien je reeds een masterdiploma hebt en tewerkgesteld bent in het onderwijs kan je de verkorte educatieve master (60 ECTS) in een apart traject volgen, namelijk het Leraar-In-Opleiding (LIO) traject. Een Leraar-In-Opleiding is een actief personeelslid van een school in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs.

Gepersonaliseerd traject

Als student in een LIO- traject telt je lesopdracht mee als stage. De theoretische inhouden worden aangeboden in een flexibel en blended traject dat contactmomenten combineert met online leeractiviteiten. Je genite tijdens de opleiding van gepersonaliseerde ondersteuning van onze LIO-begeleiders. Via speciale ontwerpsessies met andere LIO-studenten word je begeleid bij het toepassen van de theorieën in je concrete lespraktijk. Je hebt bovendien een grote vrijheid in de volgorde waarmee je de theoretische componenten opneemt. Zo kan je je curriculum personaliseren zodat je just-in-time theoretische input krijgt voor onderwerpen die op dat moment voor jouw praktijk relevant zijn.

Inschrijven

Je schrijft in één van de 8 verkorte programma's in als reguliere student en vraagt toelating aan voor het LIO-traject via onderstaande button. Van zodra jouw toelating is goedgekeurd door de titularis brengt onze administratie jouw inschrijving voor het LIO-programma in orde.

Toelating aanvragen


Vraag hier je toelating voor het LIO-traject

Formulier

Campus Etterbeek

Contact

Campus De Oranjerie Leuven

Contact

Campus De Oranjerie Diest

Contact

Campus COOVI Anderlecht

Contact