Wat leer je in de opleiding? 

Een overzicht van de kennisdomeinen die in de bachelor en master aan bod komen.

 • Kennisdomein Chemie en analyse

Binnen dit domein komen vooral opleidingsonderdelen aan bod die zich richten op biochemische, farmaceutische, medicinale en instrumentele aspecten van de opleiding. In het eerste jaar scherpen we je basiskennis fysica en chemie aan. Hiervoor breng je heel wat uren door in het labo. Vanaf het tweede jaar spits je je toe op moleculen. Daarnaast leer je met tal van wetenschappelijke instrumenten werken en krijg je enkele technieken onder de knie die eigen zijn aan het farmaceutische werkveld. Denk bijvoorbeeld aan scheidingstechnieken, infraroodspectroscopie of UV-absorptiemeting.

 • Kennisdomein Van molecule tot patiënt

In dit domein gaan we dieper in op de werking van cellen en moleculen in het menselijk lichaam. Daarna bestudeer je de toediening, opname, verdeling en uitscheiding van geneesmiddelen. Je krijgt ook les over mogelijke bijwerkingen en de ontwikkeling en registratie van medicijnen. In de master zal je je bezighouden met werkingsmechanismen, gunstige en ongunstige effecten en andere klinisch relevante effecten van de belangrijkste geneesmiddelengroepen. Daarnaast sta je stil bij de toxiciteit van bepaalde stoffen en geneesmiddelen.

 • Kennisdomein Wetenschappelijk denken en onderzoek

Vervolgens focussen we op wetenschappelijk onderzoek. Je leert hoe je kritisch omgaat met research en werkt in teamverband rond bepaalde onderwerpen. In je master werk je binnen dit kennisdomein naar je masterproef toe.

 • Lijnproject: maak kennis met de apotheek

In je eerste jaar neem je in groepsverband een farmaceutisch product onder de loep. Dat kan een geneesmiddel, een cosmetisch of plantaardig product of een voedingssupplement uit de apotheek zijn. Samen met je medestudenten verzamel je allerhande informatie over het product, van wettelijke bepalingen over chemische samenstelling tot nevenwerkingen. Je brengt al enkele uren door in een apotheek. Op basis van wat je in de lessen opsteekt en met behulp van je elektronische portfolio bouw je het infopakket over je product verder uit tijdens je bachelorjaren. Het project mondt uiteindelijk uit in een bachelorproef.

 • Bio-farmaceutische analyse: breng al je kennis samen in een wetenschappelijk onderzoek

In je laatste bachelorjaar staat er een geïntegreerd practicum (bio-)farmaceutische analyse op het menu. Je werkt in groep samen en krijgt een molecule (bijvoorbeeld paracetamol) die je analyseert in verschillende monsters: grondstoffen, bereidingen, urine- en bloedstalen, ... Aan het einde van je project stel je je bevindingen voor. Zo ontdek je meteen wat een verdere opleiding binnen de industriële farmacie kan betekenen.

De masteropleiding splitst zich op in 3 mogelijke specialisaties:

 • Master in de Farmaceutische Zorg. Als officina-apotheker combineer je wetenschappelijk inzicht met communicatieve en sociale competenties. Als brug tussen patiënt en geneesmiddel draag je een grote verantwoordelijkheid. Complexere geneesmiddelen en behandelingswijzen maken dit extra uitdagend. De master in de Farmaceutische Zorg bereidt je praktisch voor op de officinapraktijk, zowel de openbare officina (de spreekwoordelijke apotheek om de hoek) als de gesloten officina of de ziekenhuisapotheek.
 • Master in de Geneesmiddelenontwikkeling. In deze afstudeerrichting maak je kennis met de verschillende aspecten van het industriële en onderzoekswetenschappelijke apothekerswerk. Je belandt in een hoogtechnologische wereld, die bovendien snel evolueert. Inzicht en laboratoriumervaring zijn hier belangrijker dan feitenkennis. Je leert over de industriële bereiding van geneesmiddelen en krijgt de nodige competenties om de kwaliteit van geneesmiddelen te controleren.
 • Master in de Geneesmiddelenontwikkeling – Apotheker. Deze master komt grotendeels overeen met de master Geneesmiddelenontwikkeling, maar houdt tezelfdertijd ook de optie officina open. Terwijl de master in de Farmaceutische Zorg je voorbereidt op de taken van een apotheker in een openbare apotheek, zal de master in de Geneesmiddelenontwikkeling je klaarstomen voor de industrie en het onderzoek.

 

De masters Farmaceutische Zorg en Geneesmiddelenontwikkeling – Apotheker leiden tot de titel van apotheker en omvatten een stage van 6 maanden in een openbare officina.

De master in de Geneesmiddelenontwikkeling omvat een professionele stage buiten de officina.

Naast je stage werk je tijdens je masteropleiding ook nog mee aan een onderzoeksproject in een van de onderzoekseenheden van het Farmaceutisch Instituut of in het buitenland.

Bekijk het studieprogramma 

 

De troeven van onze opleiding Farmaceutische Wetenschappen

 • Neen, de VUB is niet de grootste universiteit. Maar dat heeft ook voordelen! Zo krijg je als student voldoende tijd en middelen om zelfstandig op onderzoek uit te gaan. Je krijgt niet alleen les in kleinere groepen, maar ook veel praktijk. Dankzij die persoonlijke aanpak kan je het beste uit jezelf halen.
 • Aan de VUB geloven we in laagdrempelig onderwijs. Proffen en assistenten spreek je dus gewoon aan als je een vraag of een probleem hebt. We voeden je liefde voor wetenschap, dagen je uit om altijd kritisch na te denken én bereiden je grondig voor op de werkpraktijk. 
 • Hiervoor krijg je de modernste wetenschappelijke apparatuur ter beschikking. De VUB beschikt over een eigen Farmaceutisch Instituut, compleet met seminarieruimtes, simulatielokalen, practicumlokalen en laboratoria. Alles is dus voorzien om jou de nodige praktische vaardigheden aan te leren.
 • Nog een extra troef: op de VUB Health Campus in Jette vind je niet alleen de onderzoekslabo's, maar ook ons universitair ziekenhuis UZ Brussel. Onderzoekers én studenten kunnen zo genieten van de kruisbestuiving tussen fundamenteel en klinisch onderzoek, onderwijs en medische praktijk.
 • Met een masterdiploma Geneesmiddelenontwikkeling, Geneesmiddelenontwikkelling – Apotheker of Farmaceutische Zorg kan je veel richtingen uit. Alle wegen liggen open, aan jou de keuze.

Ontdek alle troeven van de VUB 

Na je studie

Ongeacht de specialisatie die je kiest in je masteropleiding Farmaceutische Wetenschappen zijn de beroepsmogelijkheden voor farmaceutische wetenschappers talrijk. De masters die als apotheker afstuderen kunnen in een apotheek werken. Alle masters, dus ook de masters in de Farmaceutische Zorg, kunnen kiezen voor een job in de farmaceutische industrie.

In deze sectoren kan je aan de slag:

 • Apotheken/officina (als je apothekertitel hebt)
 • Ziekenhuizen
 • Onderwijs
 • Onderzoek
 • Farmaceutische industrie en scheikundige nijverheid
 • Voedings- en cosmetische industrie
 • Overheidsinstellingen (zoals FOD Volksgezondheid, RIZIV, FAGG, Sciensano)

Ontdek je beroepsmogelijkheden

2022_Infopunt studenten tijdens infodag_24 april_Etterbeek_VUB

Deze opleiding beter leren kennen?

Wil je je verdiepen in deze VUB-opleiding? Neem deel aan onze (online) studiekeuzeactiviteiten. Doorblader onze brochure, chat met studenten, stel vragen aan onze proffen tijdens een online infosessie, lees getuigenissen van alumni of doe mee aan een open lesdag of infodag.

Overzicht