Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

 • Stages vanaf het eerste jaar: de opleiding biedt vanaf het eerste bachelorjaar stages aan (kijkstage in een huisartspraktijk en zorgstage in het ziekenhuis). In het eerste masterjaar starten de klinische stages waarbij de studenten een ruime en vrije keuze aan stageplaatsen aangeboden krijgen.

 • Hands-on onderwijs in een wereldstad: de stages worden grondig voorbereid in de leerlijn Medische vaardigheden en via een ruim aanbod aan hands-on onderwijs, practica en simulaties, o.a. in de moderne anatomiezaal en het Clinical Skills and Simulation Center op de campus. Hierbij heeft de opleiding ook oog voor communicatieve, ethische, sociale en economische vaardigheden. Maatschappelijke stages vormen een deel van de opleiding en buitenlandse stages, bv. in ontwikkelingslanden, behoren tot de mogelijkheden. De multiculturele context van het UZ Brussel biedt hierbij een unieke kans om de eigen interculturele vaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

 • Gepersonaliseerde aanpak in kleine groepen: de opleiding zet in op individuele begeleiding, een gepersonaliseerde aanpak via kleine studentengroepen en een laagdrempelig contact met de docententeams. Feedback op het werk, maar ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, het eigen welbevinden en zelfreflectie worden op deze manier makkelijk geïntegreerd in het onderwijs.

 • Evidence-based Medicine: een duidelijke wetenschappelijke leerlijn zorgt vanaf het eerste jaar voor de nodige evidence-based onderbouwing van de praktijk. De wetenschappelijke stage in de master vormt het sluitstuk.

 • Multidisciplinair integratief onderwijs: experts uit het ruime werkveld integreren de verschillende disciplines in de opleiding. Hierbij wordt de mate van autonomie voor de student jaar na jaar opgebouwd.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Geneeskunde_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • Hoewel de studenten de weg naar het buitenland al vinden, erkent de opleiding de nood om dit structureel te verankeren in een beleid rond internationalisering en internationale uitwisseling. Zo kan men de studenten meer ondersteuning bieden voor, tijdens en na hun verblijf in het buitenland.

 • De richtlijnen rond het studiemateriaal dat in de opleiding door de verschillende docenten gebruikt wordt, zullen worden gestroomlijnd.

 • De huidige maatschappelijke context vereist een voldoende aantal huisartsen om de noden van de bevolking te blijven opvangen. De opleiding gaat de voortgezette opleiding Huisartsgeneeskunde nog meer promoten doorheen de hele opleiding.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De opleiding vergelijkt zichzelf met andere binnen- en buitenlandse medische opleidingen. Een diepgaande screening van de inhoud van het programma met alle betrokken docententeams, zal ervoor zorgen dat de opleiding de vinger aan de pols houdt van de recentste ontwikkelingen.

 • Om de studenten voor te bereiden op stages en later een carrière in Franstalige ziekenhuizen, wordt een leerlijn Medisch Frans uitgewerkt doorheen de hele opleiding. Dit gebeurt met de nodige ondersteuning voor de studenten om basis- en medische kennis van de Franse terminologie te verbeteren. Op die manier kan de student met de nodige taalcompetenties en met vertrouwen de Franstalige patiënt en hun familie te woord staan.

 • De opleiding blijft nadenken over de optimale inzet van e-learning en innoverende onderwijsvormen in het programma.

 • De opleiding blijft de kwaliteit van het geleverde onderwijs opvolgen met bijzondere aandacht voor een evenwichtige studielast door een voortdurende dialoog met de studenten op opleidingsraden en in focusgesprekken.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.