logo

COMBINEER JIJ WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN MET INGENIEURSTECHNIEKEN?

Als bio-ingenieur ga je interessante eigenschappen van planten, dieren en microorganismen in een andere context gebruiken om zo onze levenskwaliteit te verhogen. Je kan ingrijpen op de natuur door genen en moleculen te modelleren naar onze behoeften of hun nuttige eigenschappen na te bootsen op een heel ander terrein. Ideaal bezit de bio-ingenieur een stevige portie creativiteit en een gezonde interesse in alle wetenschappelijke vakken gaande van wiskunde tot biologie, chemie en fysica.

“Je doet al gauw een ontdekking van formaat.”

Een stevige mix van praktijk en theorie

"Bij Bio-ingenieurswetenschappen hebben we veel labowerk. Practica van 9 tot 5 in professionele labo’s zijn geen uitzondering. In het eerste jaar kregen we vooral nog kleine, individuele experimenten, maar nu zijn het al meer grote experimenten en werken we vaak in groepjes. Typerend voor de Vrije Universiteit Brussel is dat de groepen vrij klein zijn. Je hebt dus echt de kans om je vragen te stellen aan proffen en assistenten."

Om de concepten die tijdens de hoorcolleges behandeld worden met je eigen ogen te zien zal je ook deelnemen aan allerlei excursies. Bezoeken aan voedingsbedrijven uit de zuivel-, bakkerij-, vlees-, brouwerij- en chocoladesector staan op het programma."

Doe grootste dingen met kleine elementen

Wellicht zit je met je voorliefde voor wetenschap niet te wachten op een stukje geschiedenis. Maar toch goed om weten: de oorsprong van de opleiding bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB ligt bij het Instituut voor Moleculaire Biologie. De klemtoon ligt daarom op het moleculaire, gentechnologische en toegepaste aspect. Je leert hier dus grootse dingen te doen met de allerkleinste puzzelstukjes van het leven.

 

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Chat met een student


Wil jij weten hoe het is om in Brussel aan de VUB te studeren?

Nu chatten

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een gedetailleerd overzicht van je vakken vind je via de opleidingsfiches onderaan de pagina.

Bachelor

Bij de start van je bachelortraject kweek je een stevige basis in wiskundige en natuurwetenschappelijke vakken. De levende cel is dan wel piepklein, er gaat ontzettend veel activiteit in om. Die biochemische processen ontrafelen en doorgronden, leer je in dat eerste jaar.

In jaar twee en drie trek je het register biotechnologische wetenschappen volledig open. Je vindt vlot je draai in hoogtechnologische onderzoekslabo’s en leert ingrijpen op de natuur. Want door fundamentele kennis over nucleïnezuren, proteïnen en de moleculaire opbouw van micro- en meercellige organismen op te doen, leer je bvb. kloneringstechnieken aan. Waar je ook zeker kennis mee maakt: celbiologie, immunologie, voedingsleer, voedingsbiotechnologie en milieutechnologie.

In het derde bachelorjaar kies je ook uit 2 profielen: Cel-en Genbiotechnologie of Chemie en Bioprocestechnologie.

Master

Na het behalen van je bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen heb je rechtstreekse toegang tot twee masteropleidingen:

 • Master Bio-Ingenieurswetenschappen in Cel- en Genbiotechnologie
 • Master Bio-Ingenieurswetenschappen in Chemie en Bioprocestechnologie

Bij beide masters heb je de keuze uit drie afstudeerrichtingen zodat je je verder kan specialiseren in je interessegebied.

  Master Bio-Ingenieurswetenschappen in Cel- en Genbiotechnologie: afstudeerrichting Moleculaire biotechnologie

  Je gaat verder in op de moleculaire aspecten van fysiologische processen in een brede waaier van organismen met het oog op toepassingen in de biogebaseerde industrie enerzijds en medische toepassingen anderzijds. Naast het verdiepen van de fundamentele kennis van genetische en metabolische processen en hun regulatie worden vaardigheden aangeleerd om genetische of genomische wijzigingen aan te brengen in micro-organismen, planten en dieren met verbeterde eigenschappen tot gevolg.

  Master Bio-Ingenieurswetenschappen in Cel- en Genbiotechnologie: afstudeerrichting Medische biotechnologie
  Hier ligt de nadruk op het aanvullen van kennis en vaardigheden gericht op biotechnologische toepassingen in de biomedische en farmaceutische sector. Naast moleculaire en celbiologische aspecten van immuniteit en de interacties van bacteriën, virussen en parasieten met de gastheer, gaat ook bijzondere aandacht naar de studie en het modelleren van de werking van geneesmiddelen en het effect daarvan op het lichaam. Verder komen ook de mogelijkheden voor diagnostiek en het ontwikkelen van geneesmiddelen (“drug design”) en vaccins aan bod, alsook antilichaam-gebaseerde, cellulaire en gentherapie.

  Master Bio-Ingenieurswetenschappen in Cel- en Genbiotechnologie: afstudeerrichting Agrobiotechnologie
  De afstudeerrichting heeft als doel ingenieurs met diepgaande kennis van zowel de (moleculaire) biotechnologie als de primaire plantenproductie en plantenveredeling op te leiden. Aandacht wordt besteed aan moleculaire genetica, plantenbiotechnologie en moleculaire plantenfysiologie, plantenteelt, plantenveredeling en fytopathologie.

  Master Bio-Ingenieurswetenschappen in Chemie en Bioprocestechnologie: afstudeerrichting Voedingsbiotechnologie

  Hier ligt de nadruk op de fundamentele studie en de toepassingen van de productieprocessen in de agro- en voedingsindustrie. Micro-organismen en enzymen spelen hierbij een belangrijke rol. Verder wordt aandacht besteed aan de (bio)chemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen, voedselveiligheid en de relatie tussen voeding, gezondheid en maatschappelijk welzijn.

  Master Bio-Ingenieurswetenschappen in Chemie en Bioprocestechnologie: afstudeerrichting Biochemische biotechnologie

  Vanuit je gedetailleerde kennis van de werking en structuur van biomoleculen ga je verder in op de rol van deze moleculen in gezondheid en ziekte. Je tracht hierop in te werken voor het ontwerpen van nieuwe strategieën voor geneesmiddelenontwikkeling. Verder gaat aandacht naar hoe aangepaste biomoleculen met nieuwe eigenschappen ontworpen kunnen worden met toepassingen in o.a. bio-katalyse (fijnchemie) en diagnostiek of geneesmiddelenontwikkeling.

  Master Bio-Ingenieurswetenschappen in Chemie en Bioprocestechnologie: afstudeerrichting Chemische biotechnologie

  Deze specialisatie richt zich op het aanvullen van kennis en vaardigheden die nuttig zijn in de chemische industrie, met een focus op de polymeerindustrie, de farmaceutische industrie en de petrochemie. Hierbij wordt steeds vertrokken vanuit de moleculaire basis van de synthese- en katalysestappen en is er een bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van de ontwikkelde processen. Als belangrijke ingenieursvaardigheid ligt daarnaast het accent ook op het analyseren en modelleren van bio(chemische) systemen en processen.

  Starten na een andere opleiding?

  Verkorte bachelor
  Een aantal opleidingen geven toegang tot een verkorte bachelor. Op basis van een dossier wordt individueel en ad hoc de samenstelling van het programma bepaald. Bekijk de opleidingsfiche hieronder voor alle informatie.

  Master
  Na het behalen van je diploma als industrieel ingenieur in de biotechnologie, de chemie, de biochemie of aanverwante richting, kan je ook starten aan de masteropleiding in de Bio-ingenieurswetenschappen.

  Je volgt daarbij het standaard mastertraject, met uitzondering van 15 credits die je volgt uit het bachelorprogramma voor extra theoretische diepgang. Ter compensatie vallen de industriële stage en andere technische vakken uit de master weg waarin je al voldoende kennis en vaardigheid verworven hebt. Bekijk de opleidingsfiche hieronder voor alle informatie.

  Opleidingsfiches

  Via het doorklik menu hieronder kan je de opleidingsfiches raadplegen. Hier vind je een overzicht van de vakken, toelatingsvoorwaarden en structuur van de opleiding.

  Leerresultaten

  De leerresultaten geeft een overzicht van de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die je zal beheersen na het afronden van een opleiding.

  Licht je in, vraag rond

  Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

  Kort gezegd gaat het om het verschil tussen een ingenieur, een fundamentele wetenschapper en een wetenschapper die zich vooral bezig houdt met ziekte en gezondheid van de mens.


  Bio-ingenieur
  Je bent geboeid door het leven, van mens tot bacterie. Je bent gedreven, creatief en innovatief en wil nieuwe technologieën ontwikkelen ten dienste van de landbouw, het milieu, de gezondheidszorg, de maatschappij en de industrie. Je wil uitzoeken hoe het anders en beter kan. Je wil je naast de ingenieurs- ook communicatievaardigheden en bedrijfseconomische aspecten eigen maken.

  Wetenschapper: Bioloog
  Je zit vol vragen en gaat graag op onderzoek uit. Je bent nieuwsgierig, je wil begrijpen hoe je omgeving in elkaar zit. Je wil natuurfenomenen verklaren en voorspellen en patronen herkennen in wat er dagelijks rondom jou gebeurt. Je houdt er van om kennis te genereren, verbanden te zoeken en zo bij te dragen tot de technologie van de toekomst.

  Biomedische wetenschapper
  Je bent geboeid door geneeskunde en biomedische processen die voorkomen bij de mens. Je wilt alles weten van het wetenschappelijk onderzoek rond ziekte en gezondheid van de mensheid.

  Vanaf academiejaar 2022-2023 is deelnemen aan de ijkingstoets verplicht om te starten in de opleiding Bio-Ingenieurswetenschappen, maar het resultaat van deze toets is niet bindend.

  De toets geeft je een idee hoe het met je voorkennis gesteld is, maar een lage score belet je niet om in te schrijven en wil niet zeggen dat je niet kan slagen voor de opleiding. Studiebegeleiding helpt je om  jouw voorkennis bij te spijkeren met ‘voorbereidingsactiviteiten’ en biedt doorheen het hele jaar ondersteuning.

  Meer info op www.vub.be/ijkingstoets.

  Twijfel je nog aan je voorkennis?

  Er zijn verschillende manieren om je klaar te stomen voor de start:

  Je lesrooster zal afhangen van de keuzevakken die je opneemt, maar dit voorbeeldrooster geeft al een goed idee.

  Op ons studentenportaal kan je de lesroosters bekijken van dit academiejaar, deze kunnen natuurlijk nog veranderen.

  Let op: het uiteindelijke rooster kan aangepast worden in functie van wijzigingen in de COVID19 maatregelen van de VUB.

  De juiste studiekeuze in 3 stappen!

  Download het e-book

  Heb ik voldoende voorkennis?

  Bekijk welke voorkennis we verwachten
  Elyn Meert, Student bio-ingenieurswetenschappen

  De perfecte mix van alle wetenschappen

  "De opleiding Bio-ingenieurswetenschappen is voor mij een perfecte mix van de verschillende takken van de wetenschap die studenten toelaat te ontdekken waar ze echt mee verder willen. Naast een brede theoretische basis krijg je ook een grote portie praktijklessen waarin je de theorie kan toepassen. Doorheen de jaren worden deze labosessies steeds groter en specifieker. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die deze studierichting te bieden heeft. Een troef die de Vrije Universiteit Brussel typeert is dat de praktijksessies in kleine groepen doorgaan waardoor je steeds optimaal begeleid wordt en vragen kan stellen. Door het beperkt aantal studenten in de labo’s kan je altijd goed met alles meewerken en in alle stappen betrokken worden om zoveel mogelijk te leren tijdens de praktijksessies.”

  Wist je dat...

  • De studentenkringen Biotecho en de Wetenschappelijke Kring er niet alleen zijn om feestjes te bouwen maar ook om je studietips te geven tijdens het jaar en voor de examens?
  • Er dankzij de kleine groepen studenten heel veel practica doorgaan in hoogtechnologische labo’s waar onderzoekers dagdagelijks in werken?
  • De VUB een voortrekkersrol speelde in het Vlaamse ‘biotechnologie’-onderwijs? Door als eerste te starten met een programma dat leidde tot het diploma van “Ingenieur voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën – Specialisatie Biotechnologie”. Lees meer over de geschiedenis van de vakgroep.
  • De kwaliteit van het onderzoek binnen de vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen zich onder andere weerspiegelt in de samenwerking met het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en de industrie?
  • Aan de VUB de bedrijfsstage een verplicht opleidingsonderdeel is voor alle studenten Bio-ingenieur? Zo krijg je voeling met de bedrijfsstructuren, de bedrijfsmentatliteit en de verschillende functies die een bio-ingenieur kan vervullen.
  • Het diploma Bio-ingenieur in de top 10 van diploma’s staat die het snelst naar werk leiden? (bron: VDAB, Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen)

  VUB in de media

  Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

  DE WIJDE WERELD IN

  Een internationale studie-ervaring, alleen voor de happy few? Niet bij ons. Omdat wij weten hoe belangrijk zo’n buitenlandse ervaring is voor je persoonlijke ontwikkeling, je academische vorming én voor je professionele carrière, willen we elke student de kans geven om de wijde wereld in te trekken.

  Exchange programmes

  Naar het buitenland tijdens je studies Bio-ingenieurswetenschappen? Dat kan! Via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa.

  Zo kan je tijdens het laatste semester van je bachelor vakken volgen aan een andere universiteit binnen of buiten Europa. Ook heb je de mogelijkheid om voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universitair labo in het buitenland te gaan. Tot slot kan je uiteraard ook je stage doen voor een bedrijf in het buitenland.

  Internationaal erkende ingenieurstitel

  Met een bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen beheers je de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuw biotechnologisch proces. En met een masterdiploma ben je in staat die basiskennis om te zetten in de praktijk.

  Als je de bachelor- en masteropleiding gevolgd hebt, krijg je de wettelijke academische ingenieurstitel. De titel van ingenieur is internationaal erkend en geeft aan dat je een wetenschappelijke en technische opleiding hebt afgerond.

  Naar het buitenland?

  Ontdek de mogelijkheden

  Naar waar?

  Bestemmingen

  Het einde is pas het begin

  Als bio-ingenieur kies je voor een toekomstgericht beroep waarin de ontwikkeling en de duurzame productie van industriële grondstoffen, levensmiddelen, fijnchemicaliën en geneesmiddelen centraal staan.

  Bachelor, master of beide?

  Met een bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen beheers je de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuw biotechnologisch proces.

  En met een masterdiploma ben je in staat die basiskennis om te zetten in de praktijk. Als je de bachelor- en masteropleiding gevolgd hebt, krijg je de wettelijke academische ingenieurstitel. De titel van ingenieur is internationaal erkend en geeft aan dat je een wetenschappelijke en technische opleiding hebt afgerond.

  Van onderzoeker tot manager

  Vaak start je als bio-ingenieur met een technisch-commerciële of een onderzoeksfunctie om later door te groeien naar het middenkader of een leidinggevende functie in de bedrijfswereld of elders in binnen- of buitenland.

  Je kan in tal van sectoren aan de slag: de landbouw-, de fermentatie- en de voedingsindustrie en aanverwante sectoren, chemie en fijnchemie, agrochemie, farmacie en fytofarmacie, milieubeheer en milieuwetgeving, de milieutechnologie en alternatieve energiewinning of biomedische sector. Je kan je bezighouden met veevoeders of meststoffen, levensmiddelen of chemische processen.

  Maar je kan eveneens een baan zoeken in de biotechnologische industrie voor de ontwikkeling van verbeterde planten, geneesmiddelen, vaccins...

  Ook bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling, de (bio)informatica en in het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat bio-ingenieurs actief.

  Bekijk tal van getuigenissen op de website www.bioingenieursaanhetwerk.be, die tot stand kwam door een samenwerking tussen alle Vlaamse universiteiten.

  Doctoreren?


  VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

  Dr in spe

  Inspiratie nodig?


  Bekijk tal van getuigenissen

  bioingenieursaanhetwerk.be

  Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

  Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

  Wil je zeker het bedrijfsleven in en je optimaal voorbereiden? Neem dan zeker eens een kijkje naar de opleidingen Innoverend Ondernemen en Bedrijfskunde!

  Bart Degeest, Afgestudeerd in 1995 als Bio-ingenieur in de Cel- en Genbiotechnologie, Algemeen directeur bij Yakult Belgium nv en Science Fellow Vrije Universiteit

  “Als algemeen directeur van Yakult België maak ik deel uit van het algemene management van het bedrijf. Op Europees vlak houd ik me nog bezig met wetenschap, alsook met de relaties met een heleboel externe organisaties. De voornaamste taak van de algemeen directeur is ervoor zorgen dat het team op de best mogelijke manier samenwerkt en dat aan het einde van het jaar de resultaten behaald worden. Zeer concreet vertaalt zich dat in een stukje personeelsbeleid, maar ook het opvolgen van budgetten en het opstellen van een jaarplan alsook de langetermijnstrategie. Het wetenschappelijk deel omvat o.a. het organiseren en opvolgen van onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen, instituten, enz. Goede relaties met vooraanstaande wetenschappers, alsook een goed inzicht in het recente onderzoek in het domein van probiotica en functionele voeding zijn daarvoor van groot belang. Een laatste belangrijk luik is het opvolgen van de snel veranderende nationale, Europese en wereldwijde wetgeving rond functionele voeding.”

  Meer weten over onze alumni?

  Meer info

  Volg de VUB

  Op LinkedIn

  Verplichte ijkingstoets

  Vanaf academiejaar 2022-2023 is deelnemen aan de ijkingstoets verplicht om te starten in de opleiding Bio-Ingenieurswetenschappen.

  Deelnemen aan de ijkingstoets verplicht om te starten in de opleiding Bio-Ingenieurswetenschappen, maar het resultaat van deze toets is niet bindend.

  De toets geeft je een idee hoe het met je voorkennis gesteld is, maar een lage score belet je niet om in te schrijven en wil niet zeggen dat je niet kan slagen voor de opleiding. Studiebegeleiding helpt je om jouw voorkennis bij te spijkeren met ‘voorbereidingsactiviteiten’ en biedt doorheen het hele jaar ondersteuning.

  Meer info op www.vub.be/ijkingstoets.

  Een vliegende start

  We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. Meer informatie hierover kan je hier vinden. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

  Kostenplaatje


  Ja, studeren kost geld. Maar de VUB en het Vlaams onderwijs doen er alles gaan om het zo betaalbaar mogelijk te houden.

  Meer weten

  Op kot

  Meer weten

  Studiekeuze en -begeleiding


  Een opleiding kiezen... geen eenvoudige opgave! Drie stappen die kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze.

  Meer weten

  Studentenleven

  Meer weten

  Studeren met beperking


  We vinden het belangrijk om vanuit de VUB bij te dragen aan gelijke kansen, bijvoorbeeld met het ReFlex-statuut.

  Meer weten

  Studeren in semesters


  2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

  Flexibel studeren


  De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

  Academische competenties


  Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

  Leerkrediet? Studiepunten? Help!

  Een student zal deze begrippen meer dan eens tegenkomen in documenten of mails, maar wat willen ze nu eigenlijk zeggen?

  Toelatingsvoorwaarden en individuele studietrajecten

  Bachelor
  Om aan een bacheloropleiding te beginnen moet je eerst en vooral over een diploma secundair onderwijs beschikken. ASO, TSO, KSO of BSO doet er eigenlijk niet toe, maar voor een BSO diploma heb je wel meer nodig dan een getuigschrift.

  Schakel-, voorbereidingsprogramma & master
  Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, bekijk dan de pagina 'programma' van de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een overzicht van de opleidingsfiches. Hierin staat telkens een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding.

   

  Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen of vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.

  Overtuigd om te komen studeren aan de VUB?

  Start je inschrijving nu!

  Kunnen we je nog ergens mee helpen?

  Stel je vragen hier!