logo

COMBINEER JIJ WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN MET INGENIEURSTECHNIEKEN?

Als bio-ingenieur ga je interessante eigenschappen of metabolismen bij planten, dieren en microorganismen in een andere context gebruiken om zo onze levenskwaliteit te verhogen. Je kan daarbij ingrijpen op de natuur door genen en moleculen te modelleren naar onze behoeften of je kan die nuttige eigenschappen gaan nabootsen op een heel ander terrein. Ideaal bezit de bio-ingenieur een stevige portie creativiteit en een gezonde interesse in alle wetenschappelijke vakken gaande van wiskunde tot biologie, chemie en fysica.

“Je doet al gauw een ontdekking van formaat.”
Excursie naar Belgomilk

Flinke dosis praktijk, afgewisseld met theorie: dat is Bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB

"Bij Bio-ingenieurswetenschappen hebben we veel labowerk. Practica van 9 tot 5 in professionele, hoogtechnische labo’s zijn geen uitzondering. In het eerste jaar kregen we vooral nog kleine, individuele experimenten, maar nu zijn het al meer grote experimenten en werken we in groepjes van twee of drie, en soms meer. De afwisseling tussen theorielessen en practica is vooral leuk. Typerend voor de Vrije Universiteit Brussel is dat je les krijgt in vrij kleine groepen. Dus je hebt echt wel de kans om je vragen te stellen aan de proffen en assistenten."

Om de concepten die tijdens de hoorcolleges behandeld worden met je eigen ogen te zien zal je ook deelnemen aan allerlei excursies. Bezoeken aan voedingsbedrijven uit de zuivelsector, bakkerijsector, vleessector, brouwerijsector en chocoladesector staan op het programma.

Doe grootste dingen met kleine elementen

Wellicht zit je met je voorliefde voor wetenschap niet te wachten op een stukje geschiedenis. Maar toch goed om weten: de oorsprong van de opleiding bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB ligt bij het Instituut voor Moleculaire Biologie. De klemtoon ligt daarom op het moleculaire, gentechnologische en toegepaste aspect. Je leert hier dus grootse dingen te doen met de allerkleinste puzzelstukjes van het leven.

Faculteit


Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor vind je via het schema onderaan de pagina.
Bij de start van je bachelortraject kweek je een prima basis van bekend in de oren klinkende wiskundige en natuurwetenschappelijke vakken. De levende cel is dan wel piepklein, er gaat echter ontzettend veel activiteit in om. Die biochemische processen ontrafelen en doorgronden, leer je in dat eerste jaar. In jaar twee en drie trek je het register biotechnologische wetenschappen volledig open. En òf je leert ingrijpen op de natuur. Want door fundamentele kennis over nucleïnezuren, proteïnen en de moleculaire opbouw van micro- en meercellige organismen op te doen, leer je bvb. kloneringstechnieken aan. Waar je ook zeker kennis mee maakt: celbiologie, immunologie, voedingsleer, voedingsbiotechnologie en milieutechnologie. In het derde bachelorjaar kies je ook uit 2 profielen: Cel-en Genbiotechnologie of Chemie en Bioprocestechnologie.

Neem eens een kijkje naar een voorbeeld van je toekomstig uurrooster! 

Wat na je bachelor?

Na het behalen van je bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen heb je rechtstreekse toegang tot twee masteropleidingen: Cel- en Genbiotechnologie enerzijds en Chemie en Bioprocestechnologie anderzijds. Bij beide masters heb je de keuze uit 3 afstudeerrichtingen zodat je je verder kan specialiseren in je interessegebied.

De Master Bio-Ingenieurswetenschappen in Chemie en Bioprocestechnologie biedt de volgende afstudeerrichtingen:

Voedingsbiotechnologie: Hier ligt de nadruk op de fundamentele studie en de toepassingen van de productieprocessen in de agro- en voedingsindustrie. Micro-organismen en enzymen spelen hierbij een belangrijke rol. Verder wordt aandacht besteed aan de (bio)chemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen, voedselveiligheid en de relatie tussen voeding, gezondheid en maatschappelijk welzijn.

Biochemische biotechnologie: Vanuit je gedetailleerde kennis van de werking en structuur van biomoleculen ga je verder in op de rol van deze moleculen in gezondheid en ziekte. Je tracht hierop in te werken voor het ontwerpen van nieuwe strategieën voor geneesmiddelenontwikkeling. Verder gaat aandacht naar hoe aangepaste biomoleculen met nieuwe eigenschappen ontworpen kunnen worden met toepassingen in o.a. bio-katalyse (fijnchemie) en diagnostiek of geneesmiddelenontwikkeling.

Chemische biotechnologie: Deze specialisatie richt zich op het aanvullen van kennis en vaardigheden die nuttig zijn in de chemische industrie, met een focus op de polymeerindustrie, de farmaceutische industrie en de petrochemie. Hierbij wordt steeds vertrokken vanuit de moleculaire basis van de synthese- en katalysestappen en is er een bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van de ontwikkelde processen. Als belangrijke ingenieursvaardigheid ligt daarnaast het accent ook op het analyseren en modelleren van bio(chemische) systemen en processen.

De Master Bio-Ingenieurswetenschappen in Cel- en Genbiotechnologie heeft de volgende afstudeerrichtingen:

Moleculaire biotechnologie: Je gaat verder in op de moleculaire aspecten van fysiologische processen in een brede waaier van organismen met het oog op toepassingen in de biogebaseerde industrie enerzijds en medische toepassingen anderzijds. Naast het verdiepen van de fundamentele kennis van genetische en metabolische processen en hun regulatie worden vaardigheden aangeleerd om genetische of genomische wijzigingen aan te brengen in micro-organismen, planten en dieren met verbeterde eigenschappen tot gevolg.

Medische biotechnologie: Hier ligt de nadruk op het aanvullen van kennis en vaardigheden gericht op biotechnologische toepassingen in de biomedische en farmaceutische sector. Naast moleculaire en celbiologische aspecten van immuniteit en de interacties van bacteriën, virussen en parasieten met de gastheer, gaat ook bijzondere aandacht naar de studie en het modelleren van de werking van geneesmiddelen en het effect daarvan op het lichaam. Verder komen ook de mogelijkheden voor diagnostiek en het ontwikkelen van geneesmiddelen (“drug design”) en vaccins aan bod, alsook antilichaam-gebaseerde, cellulaire en gentherapie.

Agrobiotechnologie: De afstudeerrichting heeft als doel ingenieurs met diepgaande kennis van zowel de (moleculaire) biotechnologie als de primaire plantenproductie en plantenveredeling op te leiden. Aandacht wordt besteed aan moleculaire genetica, plantenbiotechnologie en moleculaire plantenfysiologie, plantenteelt, plantenveredeling en fytopathologie.

Instromen vanuit een andere opleiding?

Na het behalen van je diploma als industrieel ingenieur in de biotechnologie, de chemie, de biochemie of aanverwante richting, kan je ook starten aan de masteropleiding in de Bio-ingenieurswetenschappen. Je volgt daarbij net hetzelfde studietraject als na een bachelor Bio-ingenieurswetenschappen, met uitzondering van 15 credits die je volgt uit het bachelorprogramma voor extra theoretische diepgang. Ter compensatie vallen de industriële stage en andere technische vakken uit de master weg waarin je al voldoende kennis en vaardigheid verworven hebt.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Leerresultaten Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie

Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Test je kennis van chemie!

Met deze korte quiz!

Wat is het verschil is tussen Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie en Biomedische Wetenschappen?

Kort gezegd gaat het om het verschil tussen een ingenieur, een fundamentele wetenschapper en een wetenschapper die zich vooral bezig houdt met ziekte en gezondheid van de mens.

Bio-ingenieur
Je bent geboeid door het leven, van mens tot bacterie. Je bent gedreven, creatief en innovatief en wil nieuwe technologieën ontwikkelen ten dienste van de landbouw, het milieu, de gezondheidszorg, de maatschappij en de industrie. Je wil uitzoeken hoe het anders en beter kan. Je wil je naast de ingenieurs- ook communicatievaardigheden en bedrijfseconomische aspecten eigen maken.

Wetenschapper: Bioloog
Je zit vol vragen en gaat graag op onderzoek uit. Je bent nieuwsgierig, je wil begrijpen hoe je omgeving in elkaar zit. Je wil natuurfenomenen verklaren en voorspellen en patronen herkennen in wat er dagelijks rondom jou gebeurt. Je houdt er van om kennis te genereren, verbanden te zoeken en zo bij te dragen tot de technologie van de toekomst.

Biomedische wetenschapper
Je bent geboeid door geneeskunde en biomedische processen die voorkomen bij de mens. Je wilt alles weten van het wetenschappelijk onderzoek rond ziekte en gezondheid van de mensheid.

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Goed voorbereid aan je studie beginnen

Voor een succesvolle start van je universitaire studies in de wetenschappen kan je best goed voorbereid zijn. Je kan je je eigen voorkennis wiskunde, chemie en fysica komen testen op de campus tijdens infodagen, deelnemen aan de ijkingstoets voor bio-ingenieurs of je inschrijven voor een cursus tijdens de zomermaanden.

Als je denkt dat sommige onderwerpen een opfrissing vragen of als je bepaalde onderdelen nooit gezien hebt, dan kan je daar voor de start van het academiejaar nog iets aan doen onder begeleiding van de vakspecialisten in het Studiebegeleidingscentrum.

Elyn Meert, Student bio-ingenieurswetenschappen, voorzitster van de Wetenschappelijke Kring 2014-2015

De perfecte mix van alle wetenschappen

"De opleiding Bio-ingenieurswetenschappen is voor mij een perfecte mix van de verschillende takken van de wetenschap die studenten toelaat te ontdekken waar ze echt mee verder willen. Naast een brede theoretische basis krijg je ook een grote portie praktijklessen waarin je de theorie kan toepassen. Doorheen de jaren worden deze labosessies steeds groter en specifieker. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die deze studierichting te bieden heeft. Een troef die de Vrije Universiteit Brussel typeert is dat de praktijksessies in kleine groepen doorgaan waardoor je steeds optimaal begeleid wordt en vragen kan stellen. Door het beperkt aantal studenten in de labo’s kan je altijd goed met alles meewerken en in alle stappen betrokken worden om zoveel mogelijk te leren tijdens de praktijksessies.”

Wist je dat...

  • De studentenkringen Biotecho en de Wetenschappelijke Kring er niet alleen zijn om feestjes te bouwen maar ook om je studietips te geven tijdens het jaar en voor de examens?
  • Je ook naar het buitenland kan via het Erasmusprogramma tijdens je studies Bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB? Ofwel kies je om het laatste semester van je bachelor te volgen aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universitair laboratorium in het buitenland. Je kan ook voor je stage kiezen voor een bedrijf in het buitenland.
  • Er dankzij de kleine groepen studenten heel veel practica doorgaan in hoogtechnologische labo’s waar onderzoekers dagdagelijks in werken?
  • De Vrije Universiteit Brussel een voortrekkersrol speelde in het Vlaamse ‘biotechnologie’-onderwijs? Door als eerste te starten met een programma dat leidde tot het diploma van “Ingenieur voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën – Specialisatie Biotechnologie”.
  • De kwaliteit van het onderzoek binnen de vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen zich onder andere weerspiegelt in de samenwerking met het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en de industrie?
  • Aan de Vrije Universiteit Brussel de bedrijfsstage een verplicht opleidingsonderdeel is voor alle studenten Bio-ingenieur? Zo krijg je voeling met de bedrijfsstructuren, de bedrijfsmentatliteit en de verschillende functies die een bio-ingenieur kan vervullen.
  • Het diploma Bio-ingenieur in de top 10 van diploma’s staat die het snelst naar werk leiden? (bron: VDAB, Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen)

VUB in de media

Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

zondag 22 maart, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

dinsdag 14 april, 09:00 - 16:00 U

Eerste Hulp bij Studiekeuze

Met de Eerste Hulp bij Studiekeuze maak jij de juiste start.

Met de Eerste Hulp bij Studiekeuze maak jij de juiste start.

zondag 26 april, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

woensdag 24 juni, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

woensdag 19 augustus, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

maandag 24 augustus, 09:00 - 17:00 U

Voorbereidingscursus Chemie en Fysica 2020

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie en Fysica.

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie ...

dinsdag 25 augustus, 09:00 - 12:00 U

Voorbereidingscursus Geschiedenis 2020

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de Voorbereidingscursus Geschiedenis.

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de Voorbereidingscursus Geschiedenis.

dinsdag 1 september, 09:30 - 16:30 U

Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen 2020

Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen.

Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wisk...

zondag 6 september, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

Exchange programmes

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Zo kan je tijdens het laatste semester van je bachelor vakken volgen aan een andere universiteit binnen of buiten Europa. Ook heb je de mogelijkheid om voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universitair labo in het buitenland te gaan. Tot slot kan je uiteraard ook je stage doen voor een bedrijf in het buitenland.

Internationaal erkende ingenieurstitel

Met een bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen beheers je de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuw biotechnologisch proces. En met een masterdiploma ben je in staat die basiskennis om te zetten in de praktijk. Als je de bachelor- en masteropleiding gevolgd hebt, krijg je de wettelijke academische ingenieurstitel. De titel van ingenieur is internationaal erkend en geeft aan dat je een wetenschappelijke en technische opleiding hebt afgerond.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmus-uitwisseling naar:

Hongarije

Polen

Spanje

Wens je meer info? Contacteer de facultaire exchange coördinator.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Als bio-ingenieur kies je voor een toekomstgericht beroep waarin de ontwikkeling en de duurzame productie van industriële grondstoffen, levensmiddelen, fijnchemicaliën en geneesmiddelen centraal staan.Met een bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen beheers je de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuw biotechnologisch proces. En met een masterdiploma ben je in staat die basiskennis om te zetten in de praktijk. Als je de bachelor- en masteropleiding gevolgd hebt, krijg je de wettelijke academische ingenieurstitel. De titel van ingenieur is internationaal erkend en geeft aan dat je een wetenschappelijke en technische opleiding hebt afgerond.

Van onderzoeker tot manager in een ontelbaar aantal sectoren

Vaak start je als bio-ingenieur met een technisch-commerciële of een onderzoeksfunctie om later door te groeien naar het middenkader of een leidinggevende functie in de bedrijfswereld of elders in binnen- of buitenland.

Je kan dankzij je brede vorming in tal van sectoren aan de slag: de landbouw-, de fermentatie- en de voedingsindustrie en aanverwante sectoren, chemie en fijnchemie, agrochemie, farmacie en fytofarmacie, milieubeheer en milieuwetgeving, de milieutechnologie en alternatieve energiewinning of biomedische sector. Je kan je bezighouden met veevoeders of meststoffen, levensmiddelen of chemische processen. Maar je kan eveneens een baan zoeken in de biotechnologische industrie voor de ontwikkeling van verbeterde planten, geneesmiddelen, vaccins...

Ook bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling, de (bio)informatica en in het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat bio-ingenieurs actief. Bekijk tal van getuigenissen op de website www.bioingenieursaanhetwerk.be, die tot stand kwam door een samenwerking tussen alle Vlaamse universiteiten.

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Wil je zeker het bedrijfsleven in en je optimaal voorbereiden? Neem dan zeker eens een kijkje naar de opleidingen Innoverend Ondernemen en Bedrijfskunde!

Bart Degeest, Afgestudeerd in 1995 als Bio-ingenieur in de Cel- en Genbiotechnologie, Algemeen directeur bij Yakult Belgium nv en Science Fellow Vrije Universiteit

“Als algemeen directeur van Yakult België maak ik deel uit van het algemene management van het bedrijf. Op Europees vlak houd ik me nog bezig met wetenschap, alsook met de relaties met een heleboel externe organisaties. De voornaamste taak van de algemeen directeur is ervoor zorgen dat het team op de best mogelijke manier samenwerkt en dat aan het einde van het jaar de resultaten behaald worden. Zeer concreet vertaalt zich dat in een stukje personeelsbeleid, maar ook het opvolgen van budgetten en het opstellen van een jaarplan alsook de langetermijnstrategie. Het wetenschappelijk deel omvat o.a. het organiseren en opvolgen van onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen, instituten, enz. Goede relaties met vooraanstaande wetenschappers, alsook een goed inzicht in het recente onderzoek in het domein van probiotica en functionele voeding zijn daarvoor van groot belang. Een laatste belangrijk luik is het opvolgen van de snel veranderende nationale, Europese en wereldwijde wetgeving rond functionele voeding.”

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studie- trajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekening vind je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! www.vub.be/inschrijvingen