logo

Biomedische wetenschappen: bekijk het eens van binnenuit!

Ben je geboeid door ziekte en gezondheid? Lijkt het je wel wat om te werken in een laboratorium? Voer je graag proeven uit? Droom je ervan om mee aan de basis te staan van een doorbraak in biomedisch onderzoek?

Meekijken achter de schermen? Vanaf de eerste dag.

Biomedische wetenschappen aan de VUB. Boeiend voor lichaam en geest.

“Zou het kunnen dat…?” Dergelijke vragen zal je vaak stellen, als een hypothese. Je zal er vervolgens zelf het antwoord op zoeken, met behulp van wetenschappelijke onderzoekstechnieken. In een labo, je nieuwe natuurlijke habitat. Daar leer je het menselijk lichaam kennen als een omhulsel van regelende mechanismen. Jouw job is te onderzoeken wat er allemaal gebeurt als dat indrukwekkende raderwerk ontregeld raakt. Je omgeving inspireert alvast. Op onze Brussels Health Campus gaan onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg namelijk hand in hand.

De kogel is door de kerk. Je wordt wetenschapper. Dat treft, want daar is de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de VUB op gericht. Onze opdracht: jou de wetenschappelijke methode in de vingers doen krijgen. Eerst hypotheses formuleren, die dan bewijzen of ontkrachten. Je voert daartoe wetenschappelijk onderzoek uit, verwerkt correct de resultaten ervan, en communiceert die op zo’n manier dat al wie er belang bij heeft aan jouw wetenschappelijk bloed, zweet en tranen waardevolle informatie heeft. Als biomedisch wetenschapper lig jij aan de basis van nieuwe inzichten.

Wie de mens tot op celniveau wil doorgronden, duikt daarvoor het labo in. Het vergt tijd en inspanningen. Daarom verdien je de beste omkadering; de modernste apparatuur, tijd, middelen en de kans om zelfstandig onderzoek uit te voeren. Aan een universiteit die niét de grootste is, kan dat.

De praktijk is nooit veraf

Nog een uniek voordeel van de VUB: nergens anders kan je als student vanaf de eerste dag zo vrank en vrij meekijken achter de schermen van de praktijk. Dat is net het hele opzet van onze Brussels Health Campus in Jette. Het UZ Brussel, de VUB en de Erasmushogeschool Brussel zijn er buren die heel vaak bij elkaar over de vloer komen. De uitwisseling van ervaring en kennis zorgt voor een onbetaalbare kruisbestuiving tussen academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg die tot de wereldtop behoort.

Faculteit


Geneeskunde en Farmacie

Bezoek de website

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Chat met een student


Wil jij weten hoe het is om in Brussel aan de VUB te studeren?

Nu chatten

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Infomomenten

Meer infomomenten
woensdag 26 januari, 17:00

Chasing microns in rotor dynamics: An alternative take on the automatic ball balancer

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Gabriël Van De Velde. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

donderdag 27 januari, 20:00

Online infosessies voor ouders

Studiebegeleiding organiseert twee online infosessies voor ouders, met als thema's: kennismaking met studiebegeleiding aan VUB, wegwijs maken in het Hoger Onderwijs via BAMA woordenboek, uitdagingen Hoger Onderwijs en info over ‘Wat kost studeren in het Hoger Onderwijs?’.

Studiebegeleiding organiseert twee online infosessies voor ouders, met als thema's: kennismaking ...

vrijdag 28 januari, 12:00

CANCELLED: Food for Thought "Artistic Research"

Unfortunately we had to cancel this event due to the Covid-guidelines. We will reschedule this edition to a later date.   

Unfortunately we had to cancel this event due to the Covid-guidelines. We will reschedule this ed...

vrijdag 28 januari, 16:00

Multi-physical signal- and model-based fault detection, isolation and tolerance technique for power electronic converters in wind turbines

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Marcelo Nesci Soares. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

maandag 31 januari, 17:00

PhD Simon Marynissen

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Simon Marynissen                                                                    Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Mr. Simon Marynissen...

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

dinsdag 1 februari, 00:30

Online Course - Safety Assessment of Cosmetics in the EU - 2022

Safety of cosmetics is a key issue in the EU. ...

Safety of cosmetics is a key issue in the EU. ...

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor vind je hieronder in de studiewijzer.

4 leerlijnen doorheen je bachelor

Het onderwijs is gebaseerd op een moderne mix van hoorcolleges, seminaries, werkcolleges, practica en stages. Zo vul je als student op
proefondervindelijke wijze je theoretische kennis aan en bouw je een goede labovaardigheid op om later zelfstandig wetenschappelijk
onderzoek te verrichten. De biologie, wiskunde, chemie en fysica die je meeneemt uit het middelbaar wordt verder uitgebouwd in vier leerlijnen. In de oefeningen bij deze basisvakken leer je de theorie toe te passen in de praktijk: hoe moet je materiaal en instrumenten gebruiken, hoe pas je
meettechnieken toe, hoe verwerk je meetgegevens, hoe stel je een wetenschappelijk rapport op?

Leerlijn Structuur
Binnen deze leerlijn bouw je je kennis van de structuur van het lichaam op. Je start met de algemene opbouw van verschillende organismes. Tegelijkertijd krijg je ook meer inzicht in de structuur en functies van cellen, weefsels en uiteindelijk het complete menselijk lichaam. In de anatomiezaal ga je je kennis van de anatomie aanscherpen. In het tweede jaar wordt de kennis over het menselijk lichaam uitgebreid in de richting van ontwikkeling en embryologie.

Leerlijn Biochemie
Hier krijg je eerst een stevige basis in chemische kennis en algemene laboratoriumpraktijk. Je leert vervolgens meer over de structuur en functie van biomoleculen waaruit cellen zijn opgebouwd, net als de cellulaire stofwisseling van de gezonde mens en de afwijkingen hiervan bij een aantal
belangrijke ziekten. Daarna krijg je inzicht in de manier waarop cellen communiceren en hoe je wetenschappelijk onderzoek op cellulair niveau
uitvoert.

Leerlijn Fysiologie en Pathologie
In deze leerlijn kijk je naar de gezondheid van de mens als geheel. Eerst krijg je kennis van de normale humane fysiologie, waarna je leert wat er
mis kan gaan en welke fysiologische afwijkingen gepaard gaan met verschillende ziektes. Je krijgt ook inzicht in de moleculaire en cellulaire basis van ziektes (voortbouwend op de leerlijn Biochemie), de tekortkomingen in de huidige behandelmethodes en de strategieën voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Leerlijn Wetenschappelijk Denken en Onderzoek
Binnen deze leerlijn ga je vooral op wetenschappelijk onderzoek uit. Je verwerft up-to-date technieken en methodologie van biomedisch wetenschappelijk onderzoek. Je leert de literatuur raadplegen, gegevens verzamelen en interpreteren, probleemoplossend denken, in teamverband werken en helder communiceren.

Je bacheloropleiding afronden doe je met je bachelorproef: je ontwerpt onder begeleiding een wetenschappelijke hypothese en een onderzoeksplan om deze te testen. Deze leerlijn krijgt meer nadruk naarmate je studie vordert.

Meesterlijk door je master

In de master kan je drie kanten op:

Master of science in Biomedical Research
The master of science in Biomedical Research (taught in English) is aiming to train master students in biomedical research in a strong multidisciplinary environment at the Brussels Health Campus where biomedical scientists work together with clinicians and colleagues trained in other disciplines such as pharmaceutical sciences or bio-engineering. Biomedical scientists try to trace back the cause of diseases which opens up possibilities for prevention and the development of new diagnostic methods and treatments that do not only reduce the symptoms but really cure the patient. Especially the last aim is very challenging and can only be obtained by international collaboration between different scientific disciplines working at the crossroads of biomolecules, in vitro and in vivo preclinical research, clinical trials and patient care.

Management en Bedrijfsleven
Deze Nederlandstalige afstudeerrichting is een troef als je je zinnen hebt gezet op het bedrijfsleven, in het bijzonder als je wat voelt voor bijvoorbeeld de geneesmiddelenontwikkeling. Naast een verdere specialisatie in biomedisch onderzoek krijg je een breed inzicht in de algemene economische principes en de speciale aspecten van de gezondheidseconomie. Verder kan je kiezen uit een aantal trajecten binnen de bedrijfskunde, zoals management & marketing, human resource management en strategische marketing en volg je een opleiding project-management. De brug tussen het biomedisch onderzoek en het bedrijfsleven wordt vooral gelegd via een traject in de geneesmiddelen-ontwikkeling. Na een algemene introductie op het gebied van preklinisch onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling volgt de specialisatie op het gebied van klinisch onderzoek en leer je niet alleen hoe dit soort studies moeten worden georganiseerd, maar kom je ook uitgebreid in aanraking met juridische en ethische aspecten van het klinisch onderzoek. Met het behaalde certificaat voor Good Clinical Practice kan je aan de slag in de clinical trial centra van ziekenhuizen en in het bedrijfsleven.

Klinische Biomedische Wetenschappen
Deze afstudeerrichting bereidt je uitstekend voor op een functie als academicus binnen de medische en klinische laboratoria. Een aantal specifieke vakken is gericht op diagnostische en therapeutische laboratoriumtechnieken. Je volgt ook een gespecialiseerde stage binnen de RIZIV-erkende laboratoria. Verder maak je ook uitgebreid kennis met de organisatie van de gezondheidszorg en via keuzevakken kun je hierin verder specialiseren. Een tweede pijler in de afstudeerrichting Klinische BMW bestaat uit klinisch wetenschappelijk onderzoek wat in België een zeer interessant werkveld is voor biomedici, waarbij de academische/medische wereld en het bedrijfsleven bij elkaar komen. Na een algemene introductie op het gebied van preklinisch onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling volgt de specialisatie op het gebied van klinisch onderzoek en leer je niet alleen hoe dit soort studies moeten worden georganiseerd, maar kom je ook uitgebreid in aanraking met juridische en ethische aspecten van het klinisch onderzoek. Met het behaalde certificaat voor Good Clinical Practice kan je aan de slag in de clinical trial centra van ziekenhuizen en in het bedrijfsleven. 

Licht je in, vraag het rond.

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien. 

Het labo wordt je tweede thuis.

Biomedische Wetenschappen en jij: de perfecte match?

Een wetenschappelijke opleiding begin je niet zo maar. Dit geldt ook voor Biomedische Wetenschappen. Heb jij een gedegen voorkennis van wetenschappen (elk 2u per week) en wiskunde (5u per week)? Dan ben je al goed begonnen. Als je echt wil weten of Biomedische Wetenschappen jouw ding is, moet je ook de volgende punten nog afvinken.

Je bent geïnteresseerd in ziekte en gezondheid
Binnen de opleiding Biomedische Wetenschappen wordt onderzoek gevoerd in functie van geneeskundige vraagstukken. Hiervoor breid je je kennis van het lichaam uit en dit van top tot teen. Je leert hoe een gezond lichaam verstoord geraakt wanneer er een vorm van ziekte (kanker, diabetes, erfelijke ziektes, Alzheimer …) in het spel is en dit dan vooral op moleculair en cellulair niveau. 

Je gelooft pas iets als het bewezen is
Je wil graag van naald tot draad weten hoe het komt dat iets is zoals het is? Hiervoor moet je gaan meten. In het labo voer je de nodige onderzoeken uit, interpreteer je je meetgegevens en ga je je bevindingen  wetenschappelijk rapporteren. Deze bevindingen kunnen dan in een later stadium vertaald worden naar bijvoorbeeld nieuwe manieren van diagnose stellen of nieuwe ziektebehandelingen.

Het laboratorium wordt je nieuwe thuis
Een biomedicus brengt voor zijn onderzoek heel wat tijd door in een labo om onderzoeken uit te voeren. Je gaat aan de slag met tal van meettechnieken en moderne apparatuur om zo tot een gedetailleerde analyse te komen.
 

Heb ik wel genoeg voorkennis?

Ben je niet zo zeker van je stuk? Heb je wel genoeg wiskunde en chemie gehad? Niet twijfelen, maar gewoon de ijkingstoets doen om te kijken waar je staat. Moet je kennis opgefrist worden? Dan kan je bij ons een aantal voorbereidingslessen volgen. Voor Biomedische Wetenschappen kunnen de voorbereidingscursussen Chemie, Fysica en Wiskunde van pas komen. Meer info over een goeie voorbereiding vind je hier.

Onze studiebegeleiders staan stand-by

Als VUB-student sta je er niet ineens alleen voor. Wij willen niet anders dan dat àl onze studenten een optimale slaagkans hebben. In het Studiebegeleidingscentrum Campus Jette stellen we dan ook alles in het werk om je te begeleiden bij een geslaagd parcours! Zo kan je voorbeeldexamens bekijken om een goed beeld te hebben van wat je te wachten staat. Ook zijn er blokpermanenties tijdens de examens en kan je er terecht voor feedback achteraf als je resultaten iets minder zijn.

Tot slot

Tot slot nog dit. Zit je met vragen over je studiekeuze? Studeer je in een bijzondere situatie? Heb je bijvoorbeeld dyslexie, wil je je studie combineren met topsport of met een baan? Kom dan langs bij Studiebegeleiding, de plek voor alle hulp bij studievragen. Onze studiebegeleidingsmedewerkers zijn op elke infodag aanwezig, maar je kunt ze ook e-mailen op begeleiding@vub.ac.be.

Klik hier voor alle info over de vrijblijvende maar sterk aangeraden ijkingstoets!

Alle info

De juiste studiekeuze in 3 stappen.

Download het e-book

Test je kennis van chemie

Met deze korte quiz!

Meer weten over de opleiding?

Boek je online infosessie

Studeren in semesters


2 X 13 WEKEN LES. DAN 2 WEKEN BLOK. DAN 3 WEKEN EXAMENS. DE EXAMENS ZIJN IN JANUARI EN JUNI. DE TWEEDE ZIT VAN EIND AUGUSTUS TOT MIDDEN SEPTEMBER.

Flexibel studeren


DE VAKKEN WAARVOOR JE NIET SLAAGT, NEEM JE MEE NAAR HET VOLGENDE JAAR EN COMBINEER JE MET NIEUWE VAKKEN. ZO KRIJG JE EEN GEÏNDIVIDUALISEERD STUDIETRAJECT. SOMMIGE STUDENTEN NEMEN BEWUST EEN DEELTIJDS PROGRAMMA OP, BIJVOORBEELD OM TE COMBINEREN MET EEN JOB.

Academische competenties


UIT GEGEVENS GEFUNDEERDE CONCLUSIES TREKKEN, ONDERZOEK OPZETTEN, UIT EEN PROBLEEMSTELLING DE KERN HALEN EN HELDER WEERGEVEN. NIEUWE, ONVERWACHTE VERBANDEN... DAT ZIJN ALLEMAAL ACADEMISCHE COMPETENTIES EN EEN UNIVERSITEIT ALS DE VUB IS DÉ PLAATS OM DIE AAN TE LEREN.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Omdat ze getraind zijn als wetenschappelijk onderzoeker, kunnen veel biomedici als leidinggevende aan de slag in laboratoria. Dit kan binnen verschillende sectoren. Denk hier bijvoorbeeld aan onderzoekslaboratoria van universiteiten, bedrijven en ziekenhuizen, de farmaceutische industrie, de klinisch-biologische of biotechnologische sector. 

Had je nog meer zin om onderzoek te doen?

Aan de VUB wordt binnen verschillende vak- en onderzoeksgroepen biomedisch wetenschappelijk onderzoek verricht dat grensverleggend is en buitenlandse erkenning geniet. Deze groepen werken vaak samen in internationale netwerken. Het onderzoek dat gebeurt is zowel basiswetenschappelijk als klinisch toegepast. Het omvat de vroegtijdige opsporing van ziekten, het begrijpen van cellulaire, moleculaire en genetische oorzaken daarvan en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of behandelingswijzen. Enkele van de belangrijkste onderzoeksthema’s aan onze campus zijn:

  • Biomedische beeldvorming en fysische wetenschappen
  • Diabetes
  • Farmaceutische en biomedische analyse
  • Hart- en vaatziekten
  • Klinisch wetenschappelijk onderzoek
  • Lever- en celbiologie en toxicologie
  • Maatschappelijke gezondheidszorg en huisartsgeneeskunde
  • Neurowetenschappen
  • Oncologie
  • Reproductie en Genetica

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Dirk Lievens


Global Medical Advisor

'De enige optie is heus niet werken in een laboratorium.'

Jouw naam?


SCHRIJF JE SNEL IN OF VOEG JE NAAM TOE AAN ONZE LIJST

Ontdek onze 'wall of faces'

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website!

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr. in spe!

Meer weten over VUB almuni+?

Alumus ben je voor je hele leven

Volg de VUB

op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Hoe gaat het academiejaar 2021-2022 verlopen?

Als het gaat om veiligheid en gezondheid, nemen we onze verantwoordelijkheid. Daar wordt niets op afgedongen. Maar we doen er tegelijk alles aan om het onderwijs en het andere campusleven zo normaal mogelijk te laten verlopen. Daar heb je recht op. En het zeldzame goede dat is voortgekomen uit de Covid-19 tijden, gooien we niet overboord. Wat dat precies betekent voor het academiejaar 2021-2022, lees je hier.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bachelor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt en moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Studiegeld en Sociale dienst studenten

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een initiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken graag hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in aan de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving!

Klik hier voor alle info over de vrijblijvende maar sterk aangeraden ijkingstoets!

Alle info

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie

STUDENT CHAT

Sommige dingen hoor je liever van een student dan van een prof ...

Hoe is het echt om Biomedische Wetenschappen te studeren? Hoe cool zijn practica en labo's? Duurt het lang voor je je thuis voelt op de campus? Afgelopen zomer antwoordden onze studenten in een live chat op YouTube op alle denkbare vragen. Hieronder kan je de chat opnieuw bekijken.

Heb je belangstelling in een chat over andere opleidingen van onze faculteit? Kijk dan ook even bij Geneeskunde of Farmacie.