logo

SCHRIJF JEZELF EEN BLAKENDE TOEKOMST VOOR

Te weten komen hoe geneesmiddelen werken. Meer nog: er zelf leren maken. Daarvoor met je neus in de vakliteratuur duiken. En er meteen ook de info uit halen om zelf een bona fide wetenschappelijk experiment op te zetten. In het labo natuurlijk - jouw toekomstige habitat. Maar je leert ook hoe je met patiënten om moet gaan. Een kunde die je dan op het einde aanscherpt tijdens een uitgebreide stage in een apotheek. Waarna je overal zelfstandig van a tot z aan de slag kunt. Je ziet het wel zitten, op die manier Farmaceutische Wetenschappen studeren? Dan is hier duidelijk sprake van chemie. Tussen jou en de VUB.

Werken als apotheker zie je wel zitten? Een job in de farmaceutische industrie lijkt je wel wat? Of liever onderzoek naar hersenaandoeningen zoals de ziekte van Parkinson? Dan zit je bij Farmaceutische Wetenschappen op je plaats!

Feeling voor farmacie

Je volgt de geneesmiddelenwereld op de voet

Doordat we het menselijk lichaam steeds beter gaan begrijpen, kunnen we geneesmiddelen steeds beter afstemmen op de te behandelen symptomen. Er zullen daarom ook in de (nabije) toekomst nieuwe geneesmiddelen en toedieningsvormen nodig zijn. Je verwerft de nodige inzichten en ontdekt hoe jij later actief je steentje kan bijdragen aan die toekomst.

Je leert omgaan met een veranderende zorgsector

De zorgsector beweegt continu. Zo zijn de patiënten van vandaag veel mondiger geworden en zijn ze beter geïnformeerd. Ze beslissen dan ook graag mee over hun behandelingswijze. De opleiding Farmaceutische Wetenschappen aan de VUB bereidt  toekomstige apothekers voor om op een gepaste wijze begeleiding te bieden met respect voor patiënt en behandeling. Hoe? Door veel interactie met proffen en medestudenten in kleine groepen en door een gedegen pakket aan stages en training.

Je wetenschappelijk denken wordt gevoelig aangescherpt

Oplossingen kunnen slechts gevonden worden als de oorzaak van een bepaald probleem helder is. Je leert hoe je een correcte probleemstelling formuleert en hoe je vandaaruit deze wetenschappelijk moet onderzoeken. Maar ook hoe je door een grondige analyse tot een hypothese of oplossing kan komen of een basis kan leggen voor verder onderzoek. Een kwestie van puzzelstukjes op hun plaats te krijgen.

Welke bestanddelen zitten in een geneesmiddel? Hoe zijn die erin gedoseerd? Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen? Hoe moet het worden ingenomen? En hoe bereid je zelf geneesmiddelen?

Je naam is expert. Farmaceutisch expert.

Beetje bij beetje word je een farmaceutisch expert. En kennen geneesmiddelen steeds minder geheimen voor jou. Maar dat is slechts de helft van het verhaal. Want je moet al die kennis ook begrijpelijk kunnen verwoorden. Meer bepaald tegenover patiënten. Wat moeten ze doen met dat doosje pillen, flesje siroop of potje zalf dat je hen geeft? Welk zorgadvies verstrek je als ze zonder doktersvoorschrift bij jou komen aankloppen? Ook hiervoor stoomt de opleiding aan de VUB je klaar. Op een wijze die je tegen dan als typisch VUB zult kennen: met de nadruk op een zelfsturende, probleemoplossende aanpak. En in het laatste masterjaar zelfs via een heus apothekergame.

In je masterjaren ga je écht in het werkveld staan, zoals dat heet. En wel tijdens een stage van zes maanden in een apotheek, waarvan je 1 maand ook in een ziekenhuisapotheek kunt doorbrengen. Een perfecte voorbereiding om na je studies succesvol aan een job als apotheker te beginnen. Dit kan zowel met de Master in de Geneesmiddelenontwikkeling als met de Master in de Farmaceutische Zorg. 

Maar dat is voor wanneer je je diploma al op zak hebt. Voor het zover is, moet je nog een masterproef indienen. En daarvoor moet je meewerken aan een onderzoeksproject in het Farmaceutisch Instituut. Je kunt ook kiezen voor een Erasmus project in het buitenland. In beide gevallen gaat het er om dat je jouw zelfstandigheid demonstreert. Wat niet wil zeggen dat je er alleen voor staat: je hebt altijd je promotor waar je op kunt terugvallen. én de deskundige ondersteuning van de onderzoeksgroep.

Faculteit


Geneeskunde en farmacie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail!

Contacteer ons

Hier vind je ons


Wegbeschrijving

Brussels Health Campus

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af wat je in de opleiding Farmaceutische wetenschappen allemaal voor de kiezen krijgt. Een overzicht van de vakken en de leerlijnen, de rode draden doorheen de bachelor en master, vind je hieronder. 

Een woordje uitleg over de leerlijnen

Leerlijn 1: Chemie en analyse
Binnen deze leerlijn komen er vooral opleidingsonderdelen aan bod die zich richten op biochemische, farmaceutische, medicinale en instrumentele aspecten van de opleiding. In het eerste jaar zal vooral je basiskennis fysica en chemie gevoelig worden aangescherpt. Hiervoor breng je heel wat uren door in het lab. Vanaf het tweede jaar spitst je kennis van de chemie zich toe op moleculen. Daarnaast leer je met tal van wetenschappelijke instrumenten werken en krijg je een aantal technieken onder de knie die eigen zijn aan het farmaceutische werkveld. Denk hier bijvoorbeeld aan scheidingstechnieken, infraroodspectroscopie, UV-absorptiemeting... 

Leerlijn 2: Van molecule tot patiënt
In deze leerlijn wordt dieper ingegaan op de werking van cellen en moleculen in het menselijk lichaam. Zo leer je eerst alles over de opbouw van het menselijk lichaam en in een later stadium bestudeer je hoe geneesmiddelen worden toegediend, opgenomen, verdeeld en uitgescheiden door het lichaam. Verder worden de bijwerkingen en toxiciteit besproken en krijg je een overzicht van hoe geneesmiddelen ontwikkeld, onderzocht en geregistreerd worden. In de master zal je je bezig houden met werkingsmechanismen, de gunstige en ongunstige effecten en andere klinisch relevante effecten van de belangrijkste geneesmiddelengroepen. Daarnaast sta je ook stil bij de toxiciteit van bepaalde stoffen en geneesmiddelen. In deze leerlijn komen er meerdere opleidingsonderdelen aan bod voor de Master in de Farmaceutische Zorg die dieper ingaan op de zorg naar de patiënt.

Leerlijn 3: Wetenschappelijk denken en onderzoek
Zoals de naam het zegt, ga je binnen deze leerlijn vooral op wetenschappelijk onderzoek uit. Je leert om kritisch om te gaan met onderzoek en je werkt in teamverband rond een bepaald onderwerp. Hierin zit onder andere het lijnproject vervat dat over de drie bachelorjaren heen loopt en waar kennis en praktijk elkaar tegenkomen en aanvullen. In je master werk je binnen deze leerlijn naar je masterproef toe. In de opleidingsonderdelen komen tal  van aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar voren. Het spreekt daarom ook voor zich dat er binnen de Master in de Geneesmiddelenontwikkeling meer nadruk ligt op deze leerlijn in vergelijking met de Master in de  Farmaceutische Zorg.

Lijnproject: Maak kennis met de apotheek
In het eerste jaar word je ingedeeld in kleine groepjes die elk een farmaceutisch product krijgen toegewezen.; een geneesmiddel, een cosmetisch of plantaardig product, of een voedingssupplement uit de apotheek… Hierover verzamel je dan in groep allerhande informatie, gaande van wettelijke bepalingen over de chemische samenstellingen tot het onderzoek naar nevenwerkingen. Ook breng je een aantal uren door in een apotheek. Op basis van wat je in de lessen leert en met behulp van je elektronisch portfolio bouw je dit informatiepakket rond je product verder uit gedurende alle bachelorjaren. Je krijgt regelmatig feedback van je promotor. Het project eindigt in het derde jaar van het modeltraject met een bachelorproef.

Bio-farmaceutische analyse: Breng al je kennis samen in een wetenschappelijk onderzoek
In je laatste bachelorjaar staat er een geïntegreerd practicum (Bio-)farmaceutische analyse op het menu. Je werkt in groep samen en krijgt een molecule (bijv. paracetamol) die je analyseert in verschillende monsters: grondstoffen, bereidingen, urine- en bloedstalen… Aan het einde van je project stel je je bevindingen voor. Zo maak je meteen kennis met wat een verdere opleiding binnen de industriële farmacie kan betekenen.

Een studiepunt (SP) komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

 

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Heb ik wel genoeg voorkennis?

Ben je niet zo zeker van je stuk? Heb ik wel genoeg wiskunde en chemie gehad? Om optimaal aan je opleiding te kunnen starten, kan je een aantal voorbereidingscursussen volgen om je kennis van het secundair onderwijs op te frissen. Voor Farmaceutische Wetenschappen kunnen de voorbereidingscursussen Chemie, Fysica en Wiskunde van pas komen. En met de zelftests weet je precies hoe je er voor staat. Die kan je trouwens ook tijdens een infodag komen doen. Je krijgt dan direct feedback van een van onze medewerkers. Wel zo handig, niet? www.vub.be/voorbereiden

Studiebegeleiding

Als VUB-student sta je er niet ineens alleen voor. Wij willen niet anders dan dat àl onze studenten een optimale slaagkans hebben. In het Studiebegeleidingscentrum Campus Jette stellen we dan ook alles in het werk om je te begeleiden bij een geslaagd parcours! Zo kan je voorbeeldexamens bekijken om een goed beeld te hebben van wat je te wachten staat. Ook zijn er blokpermanenties tijdens de examens en kan je er terecht voor feedback achteraf als je resultaten iets minder zijn.

De juiste studiekeuze in 3 stappen

Studiekeuzewijzer

Test je kennis van chemie

Met deze korte quiz!

Studeren in semesters


2 X 13 WEKEN LES. DAN 2 WEKEN BLOK. DAN 3 WEKEN EXAMENS. DE EXAMENS ZIJN IN JANUARI EN JUNI. DE TWEEDE ZIT LOOPT VAN EIND AUGUSTUS TOT MIDDEN SEPTEMBER

Flexibel studeren


DE VAKKEN WAARVOOR JE NIET SLAAGT, NEEM JE MEE NAAR HET VOLGENDE JAAR EN COMBINEER JE MET NIEUWE VAKKEN. ZO KRIJG JE EEN GEÏNDIVIDUALISEERD STUDIETRAJECT. SOMMIGE STUDENTEN NEMEN BEWUST EEN DEELTIJDS PROGRAMMA OP, BIJVOORBEELD OM TE COMBINEREN MET EEN JOB.

Academische competenties


UIT GEGEVENS GEFUNDEERDE CONCLUSIES TREKKEN, ONDERZOEK OPZETTEN, UIT EEN PROBLEEMSTELLING DE KERN HALEN EN HELDER WEERGEVEN. NIEUWE, ONVERWACHTE VERBANDEN... DAT ZIJN ALLEMAAL ACADEMISCHE COMPETENTIES EN EEN UNIVERSITEIT ALS DE VUB IS DÉ PLAATS OM DIE AAN TE LEREN.

dinsdag 9 oktober, 19:30

Verwonderd: Lotgenotengroep Zelfverwondend Gedrag

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou je graag samen met lotgenoten zoeken naar hoe je hiermee kan omgaan? Dan kan je bij Verwonderd terecht. Elke tweede dinsdag van de maand organiseren we een praatavond waar we onze...

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou j...

maandag 23 september, 12:00

Tai Chi & Kung Fu Autumn 2019

Tai Chi...

Tai Chi...

maandag 23 september, 13:45 - 16:00 U

Wiskunnend Wiske wedstrijd 2019-2020

Jaarlijks kruisen ongeveer 2000 wiskundeknobbels uit het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs de degens. Ze buigen zich over een aantal intrigerende wiskundige opdrachten in de Wiskunnend Wiske Wedstrijd. Einddoel? Een plaatsje én overwinning in de finale, deze keer...

Jaarlijks kruisen ongeveer 2000 wiskundeknobbels uit het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs...

maandag 23 september, 18:00

Chinese Language Courses Autumn 2019

The Confucius Institute at the Vrije Universiteit Brussel organises a range of Chinese Mandarin language courses at the Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus (Campus Etterbeek). We guarantee that:...

The Confucius Institute at the Vrije Universiteit Brussel organises a range of Chinese Mandarin...

woensdag 25 september, 16:00

Thiol-disulfide redox switches for the enzymatic reduction of protein methionine sulfoxide

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van mevr. Maria-Armineh TossounianPromotor: Prof. dr. Joris Messens

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswete...

woensdag 25 september, 17:00

A Decision Support System for Synchromodal Transport and the Physical Internet

Doctoraatsverdediging van Tomas Ambra voor het behalen van de academische graad van Doctor in de toegepaste economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘A Decision Support System for Synchromodal Transport and the Physical Internet’....

Doctoraatsverdediging van Tomas Ambra voor het behalen van de academische graad van Doctor in de ...

donderdag 26 september, 18:15

WHY NOT START NOW? Launch Event VUB (Advanced) Starter Seminars 2019

Want to become an entrepreneur and start your own business?By following the VUB Starter or Advanced Starter Seminars you will acquire the vocabulary and mindset needed to develop your venture and interact more efficiently with tech transfer offices, investors and other partners.The...

Want to become an entrepreneur and start your own business?By following the VUB Starter or Advanc...

vrijdag 27 september, 11:00

Agglomerating Media Activities in the City - Media cluster development in Brussels and beyond

Doctoraatsverdediging van Marlen Komorowski voor het behalen van de graad van Doctor in de media- en communicatiestudies met het proefschrift getiteld: “Agglomerating Media Activities in the City - Media cluster development in Brussels and beyond”....

Doctoraatsverdediging van Marlen Komorowski voor het behalen van de graad van Doctor in de media-...

vrijdag 27 september, 12:00

Food for Thought EUTOPIA

Registrations for this event are now closed. If you are interested in joining our tables please contact jane.verlinden@vub.be and we will try to fit you in....

Registrations for this event are now closed. If you are interested in joining our tables please c...

vrijdag 27 september, 13:30 - 16:45 U

The CREA Final Conference - 2019, Conflict Resolution with Equitative Algorithms

 ...

 ...

vrijdag 27 september, 17:00

Consumer Spatial Behaviour and Retail Location Strategy: Choice and Agent-Based Simulation Models in an Omnichannel Environment

Doctoraatsverdediging van Penelope Schoutteet voor het behalen van de academische graad van Doctor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur met het proefschrift getiteld ‘Consumer Spatial Behaviour and Retail Location Strategy: Choice and Agent-Based Simulation...

Doctoraatsverdediging van Penelope Schoutteet voor het behalen van de academische graad van Docto...

zaterdag 28 september, 19:00

SKAR - Alumni Event

Recent of minder recent afgestudeerd? Kom samen met je oud-studiegenoten naar onze alumni receptie in de Bozar!

Recent of minder recent afgestudeerd? Kom samen met je oud-studiegenoten naar onze alumni recepti...

maandag 30 september, 13:15

Uitnodiging Openingsrede Francqui-Leerstoel ‘Coaching Generation Z Athletes’ Daniel Gould, Ph.D.

Maandag 30 september 2019 presenteert Prof. Daniel Gould zijn Inaugurale Lezing als houder van de Francqui-Leerstoel die hem op voordracht van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel door de Francqui Stichting werd toegekend.   Prof....

Maandag 30 september 2019 presenteert Prof. Daniel Gould zijn Inaugurale Lezing als houder van de...

maandag 30 september, 18:00

Contemporary pain neuroscience applied to pediatric chronic pain: From mechanisms to treatment

Public PhD defence in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy of Roselien Pas.

Public PhD defence in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Rehabilitation ...

maandag 30 september, 18:00

Open Courses Autumn 2019

Two open courses will be organised in the autumn of 2019....

Two open courses will be organised in the autumn of 2019....

dinsdag 1 oktober, 14:00

Symposium ‘Patiënt & zorgverlener: piloot & co-piloot?’

In de zorg is de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie tussen patiënt en zorgverlener essentieel. Wat zijn vandaag de kenmerken van een kwalitatieve relatie voor optimale zorg? Tien experten geven hun visie rond de relatie patiënt-zorgverlener.

In de zorg is de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie tussen patiënt en zorgverlener essen...

dinsdag 1 oktober, 18:15

WHY NOT START NOW? VUB Starter Seminars 2019

Want to become an entrepreneur and start your own business?By following the Starter Seminars you will acquire the vocabulary and mindset needed to develop your venture and interact more efficiently with tech transfer offices, investors and other partners.The seminars are destined...

Want to become an entrepreneur and start your own business?By following the Starter Seminars you ...

woensdag 2 oktober, 14:00 - 13:00 U

ARABISCHE TAALLESSEN 2019-2020

De VUB presenteert een nieuwe lessenreeks voor Arabische taal voor kinderen tussen 6 en 15 jaar. De lessen worden georganiseerd door de VUB en de Scholengroep Brussel, met de steun van experten in Arabische taal. De lessen zullen plaatsvinden op vier lokaties in Brussel vanaf...

De VUB presenteert een nieuwe lessenreeks voor Arabische taal voor kinderen tussen 6 en 15 jaar. ...

woensdag 2 oktober, 18:00

Inaugurale lezing ManaMa Internationaal en Europees recht

Naar goede gewoonte opent de afdeling Internationaal en Europees Recht een nieuw academiejaar steevast op plechtige wijze met een inaugurale lezing. We nodigen een spreker uit die in de praktijk van het internationaal en Europees recht werkzaam is. Op deze manier kunnen de...

Naar goede gewoonte opent de afdeling Internationaal en Europees Recht een nieuw academiejaar ste...

donderdag 3 oktober, 12:00

Mindfulness training for PHD candidates - BRUCC

In this 8 week training you will learn skills on how to deal with stress and improve your quality of life. This BRUCC training will combine mindfulness techniques with state-of-the-art insights into stress mechanisms, coping with rumination and negative feelings, somatic complaints...

In this 8 week training you will learn skills on how to deal with stress and improve your quality...

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Beide masters leiden tot de titel van ‘apotheker’. Hoewel de nadruk binnen de twee masters op verschillende werkterreinen en –processen ligt, is het in principe mogelijk om als afgestudeerde Master in de Geneesmiddelenontwikkeling in een apotheek te gaan werken en omgekeerd kan je als Master in de Farmaceutische Zorg ook in de industrie terecht. De beroepsmogelijkheden zijn talrijk. Zo kan je aan de slag in verschillende sectoren:

• Officina

• Farmaceutische industrie en scheikundige nijverheid

• Voedingsnijverheid en cosmetische industrie

• Farmaceutische inspectie bij de overheid (ministerie Volksgezondheid, RIZIV, FAGG)

• Onderwijs

• Onderzoek

• Als ziekenhuisapotheker (mits manama Ziekenhuisfarmacie)

• Als industrieapotheker (mits manama Industriële Farmacie)

Na de master … De master-na-master!

Onafhankelijk van welke master je hebt gevolgd, kan je je verder specialiseren met de twee master-namasteropleidingen: Industriële Farmacie en Ziekenhuisfarmacie.

Industriële Farmacie (60 SP) - 1 jaar
Wanneer je binnen de industrie carrière wil maken, wordt er voor bepaalde functies vaak gevraagd dat je de Master-na-Master Industriële Farmacie kan voorleggen. Binnen deze opleiding leer je de processen van de bereiding en productie van geneesmiddelen op industriële schaal begrijpen en opvolgen. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan het implementeren en superviseren van de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen. De opleiding  stelt je eveneens in staat om ondersteuning te geven bij klinische studies, marketing en salesopdrachten. Bovendien wordt verwacht dat je de eindverantwoordelijkheid kunt dragen voor publiciteit en voorlichting, fabricatie en controle en dat je kan participeren in experimenteel en klinisch farmacologisch onderzoek. Na de éénjarige opleiding moet je nog een verplichte stage van een half jaar doorlopen. Er is een selectieprocedure die bepaalt of je wordt toegelaten tot deze opleiding.

 

Ziekenhuisfarmacie (60 SP) - 3 jaar
Als Master in de Ziekenhuisfarmacie kan je de farmaceutische wetgeving en de ziekenhuiswetgeving met betrekking tot de ziekenhuisapotheek toepassen, ben je vertrouwd met het financieel beheer van de ziekenhuisapotheek en kan je processen in verband met aankoop, voorraadbeheer en distributie beheren. Je leert er ook de tarifering van de ziekenhuisapotheek uitvoeren en krijgt inzicht in de principes van kwaliteitsborging. Deze opleiding stelt je in staat om te kunnen participeren in het beleid van het ziekenhuis met betrekking tot geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implantaten en ziekenhuishygiëne. De opleiding bevat 2 jaar stage,  verspreid over de 3 opleidingsjaren. Er is een selectieprocedure die bepaalt of je wordt toegelaten tot deze opleiding.

 

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Wit je dat de Brussels Health Campus baadt in het groen?

Het UZ Brussel en de VUB bundelen hier in het groene Jette hun krachten op het vlak van expertise en infrastructuur. Het resultaat is een medische campus die internationaal hoge ogen gooit doordat onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg elkaar voortdurend versterken. Allemaal actieve bestanddelen, om in farmaceutisch vakjargon te blijven, waar jij als student sterker van wordt.

Wist je dat je aan de Vrije Universiteit Brussel gedoceerd wordt in kleine groepen?

Door te kiezen voor kleine groepen, kiezen we voor het maximaliseren van de begeleiding en het minimaliseren van de afstand tussen professoren, assistenten en studenten.

Wist je dat de Brussels Health Campus 246 koten in eigen beheer heeft?

Handig toch, van je bed naar de les in amper 10 minuten.

Wist je dat er facultaire studentenkringen zijn?

Reeds vanaf de eerste dag word je opgevangen en omringd door tal van nieuwe gezichten. Studentenkringen zorgen voor de nodige ontspanning en plezier. Voor de studenten Farmacie neemt de Farmaceutische Kring die taak graag op zich.

Er een gloednieuwe tramlijn wordt aangelegd?

Zo zal de Brussels Health Campus nog vlotter te bereiken zijn met het openbaar vervoer. 

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2018-2019 starten in de laatste week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studie- trajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten? Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationalteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving!