logo

SCHRIJF JEZELF EEN BLAKENDE TOEKOMST VOOR

Te weten komen hoe geneesmiddelen werken. Meer nog: er zelf leren maken. Daarvoor met je neus in de vakliteratuur duiken. En er meteen ook de info uit halen om zelf een bona fide wetenschappelijk experiment op te zetten. In het labo natuurlijk - jouw toekomstige habitat. Maar je leert ook hoe je met patiënten om moet gaan. Een kunde die je dan op het einde aanscherpt tijdens een uitgebreide stage in een apotheek. Waarna je overal zelfstandig van a tot z aan de slag kunt. Je ziet het wel zitten, op die manier Farmaceutische Wetenschappen studeren? Dan is hier duidelijk sprake van chemie. Tussen jou en de VUB.

Werken als apotheker zie je wel zitten? Een job in de farmaceutische industrie lijkt je wel wat? Of liever onderzoek naar hersenaandoeningen zoals de ziekte van Parkinson? Dan zit je bij Farmaceutische Wetenschappen op je plaats!

Feeling voor farmacie

Je volgt de geneesmiddelenwereld op de voet

Doordat we het menselijk lichaam steeds beter gaan begrijpen, kunnen we geneesmiddelen steeds beter afstemmen op de te behandelen symptomen. Er zullen daarom ook in de (nabije) toekomst nieuwe geneesmiddelen en toedieningsvormen nodig zijn. Je verwerft de nodige inzichten en ontdekt hoe jij later actief je steentje kan bijdragen aan die toekomst.

Je leert omgaan met een veranderende zorgsector

De zorgsector beweegt continu. Zo zijn de patiënten van vandaag veel mondiger geworden en zijn ze beter geïnformeerd. Ze beslissen dan ook graag mee over hun behandelingswijze. De opleiding Farmaceutische Wetenschappen aan de VUB bereidt  toekomstige apothekers voor om op een gepaste wijze begeleiding te bieden met respect voor patiënt en behandeling. Hoe? Door veel interactie met proffen en medestudenten in kleine groepen en door een gedegen pakket aan stages en training.

Je wetenschappelijk denken wordt gevoelig aangescherpt

Oplossingen kunnen slechts gevonden worden als de oorzaak van een bepaald probleem helder is. Je leert hoe je een correcte probleemstelling formuleert en hoe je vandaaruit deze wetenschappelijk moet onderzoeken. Maar ook hoe je door een grondige analyse tot een hypothese of oplossing kan komen of een basis kan leggen voor verder onderzoek. Een kwestie van puzzelstukjes op hun plaats te krijgen.

Welke bestanddelen zitten in een geneesmiddel? Hoe zijn die erin gedoseerd? Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen? Hoe moet het worden ingenomen? En hoe bereid je zelf geneesmiddelen?

Je naam is expert. Farmaceutisch expert.

Beetje bij beetje word je een farmaceutisch expert. En kennen geneesmiddelen steeds minder geheimen voor jou. Maar dat is slechts de helft van het verhaal. Want je moet al die kennis ook begrijpelijk kunnen verwoorden. Meer bepaald tegenover patiënten. Wat moeten ze doen met dat doosje pillen, flesje siroop of potje zalf dat je hen geeft? Welk zorgadvies verstrek je als ze zonder doktersvoorschrift bij jou komen aankloppen? Ook hiervoor stoomt de opleiding aan de VUB je klaar. Op een wijze die je tegen dan als typisch VUB zult kennen: met de nadruk op een zelfsturende, probleemoplossende aanpak. En in het laatste masterjaar zelfs via een heus apothekergame.

In je masterjaren ga je écht in het werkveld staan, zoals dat heet. En wel tijdens een stage van zes maanden in een apotheek, waarvan je 1 maand ook in een ziekenhuisapotheek kunt doorbrengen. Een perfecte voorbereiding om na je studies succesvol aan een job als apotheker te beginnen. Dit kan zowel met de Master in de Geneesmiddelenontwikkeling als met de Master in de Farmaceutische Zorg. 

Maar dat is voor wanneer je je diploma al op zak hebt. Voor het zover is, moet je nog een masterproef indienen. En daarvoor moet je meewerken aan een onderzoeksproject in het Farmaceutisch Instituut. Je kunt ook kiezen voor een Erasmus project in het buitenland. In beide gevallen gaat het er om dat je jouw zelfstandigheid demonstreert. Wat niet wil zeggen dat je er alleen voor staat: je hebt altijd je promotor waar je op kunt terugvallen. én de deskundige ondersteuning van de onderzoeksgroep.

Faculteit


Geneeskunde en farmacie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail!

Contacteer ons

Hier vind je ons


Wegbeschrijving

Brussels Health Campus

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af wat je in de opleiding Farmaceutische wetenschappen allemaal voor de kiezen krijgt. Een overzicht van de vakken en de leerlijnen, de rode draden doorheen de bachelor en master, vind je hieronder. 

Een woordje uitleg over de leerlijnen

Leerlijn 1: Chemie en analyse
Binnen deze leerlijn komen er vooral opleidingsonderdelen aan bod die zich richten op biochemische, farmaceutische, medicinale en instrumentele aspecten van de opleiding. In het eerste jaar zal vooral je basiskennis fysica en chemie gevoelig worden aangescherpt. Hiervoor breng je heel wat uren door in het lab. Vanaf het tweede jaar spitst je kennis van de chemie zich toe op moleculen. Daarnaast leer je met tal van wetenschappelijke instrumenten werken en krijg je een aantal technieken onder de knie die eigen zijn aan het farmaceutische werkveld. Denk hier bijvoorbeeld aan scheidingstechnieken, infraroodspectroscopie, UV-absorptiemeting... 

Leerlijn 2: Van molecule tot patiënt
In deze leerlijn wordt dieper ingegaan op de werking van cellen en moleculen in het menselijk lichaam. Zo leer je eerst alles over de opbouw van het menselijk lichaam en in een later stadium bestudeer je hoe geneesmiddelen worden toegediend, opgenomen, verdeeld en uitgescheiden door het lichaam. Verder worden de bijwerkingen en toxiciteit besproken en krijg je een overzicht van hoe geneesmiddelen ontwikkeld, onderzocht en geregistreerd worden. In de master zal je je bezig houden met werkingsmechanismen, de gunstige en ongunstige effecten en andere klinisch relevante effecten van de belangrijkste geneesmiddelengroepen. Daarnaast sta je ook stil bij de toxiciteit van bepaalde stoffen en geneesmiddelen. In deze leerlijn komen er meerdere opleidingsonderdelen aan bod voor de Master in de Farmaceutische Zorg die dieper ingaan op de zorg naar de patiënt.

Leerlijn 3: Wetenschappelijk denken en onderzoek
Zoals de naam het zegt, ga je binnen deze leerlijn vooral op wetenschappelijk onderzoek uit. Je leert om kritisch om te gaan met onderzoek en je werkt in teamverband rond een bepaald onderwerp. Hierin zit onder andere het lijnproject vervat dat over de drie bachelorjaren heen loopt en waar kennis en praktijk elkaar tegenkomen en aanvullen. In je master werk je binnen deze leerlijn naar je masterproef toe. In de opleidingsonderdelen komen tal  van aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar voren. Het spreekt daarom ook voor zich dat er binnen de Master in de Geneesmiddelenontwikkeling meer nadruk ligt op deze leerlijn in vergelijking met de Master in de  Farmaceutische Zorg.

Lijnproject: Maak kennis met de apotheek
In het eerste jaar word je ingedeeld in kleine groepjes die elk een farmaceutisch product krijgen toegewezen.; een geneesmiddel, een cosmetisch of plantaardig product, of een voedingssupplement uit de apotheek… Hierover verzamel je dan in groep allerhande informatie, gaande van wettelijke bepalingen over de chemische samenstellingen tot het onderzoek naar nevenwerkingen. Ook breng je een aantal uren door in een apotheek. Op basis van wat je in de lessen leert en met behulp van je elektronisch portfolio bouw je dit informatiepakket rond je product verder uit gedurende alle bachelorjaren. Je krijgt regelmatig feedback van je promotor. Het project eindigt in het derde jaar van het modeltraject met een bachelorproef.

Bio-farmaceutische analyse: Breng al je kennis samen in een wetenschappelijk onderzoek
In je laatste bachelorjaar staat er een geïntegreerd practicum (Bio-)farmaceutische analyse op het menu. Je werkt in groep samen en krijgt een molecule (bijv. paracetamol) die je analyseert in verschillende monsters: grondstoffen, bereidingen, urine- en bloedstalen… Aan het einde van je project stel je je bevindingen voor. Zo maak je meteen kennis met wat een verdere opleiding binnen de industriële farmacie kan betekenen.

Een studiepunt (SP) komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

 

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Heb ik wel genoeg voorkennis?

Ben je niet zo zeker van je stuk? Heb ik wel genoeg wiskunde en chemie gehad? Om optimaal aan je opleiding te kunnen starten, kan je een aantal voorbereidingscursussen volgen om je kennis van het secundair onderwijs op te frissen. Voor Farmaceutische Wetenschappen kunnen de voorbereidingscursussen Chemie, Fysica en Wiskunde van pas komen. En met de zelftests weet je precies hoe je er voor staat. Die kan je trouwens ook tijdens een infodag komen doen. Je krijgt dan direct feedback van een van onze medewerkers. Wel zo handig, niet? www.vub.be/voorbereiden

Studiebegeleiding

Als VUB-student sta je er niet ineens alleen voor. Wij willen niet anders dan dat àl onze studenten een optimale slaagkans hebben. In het Studiebegeleidingscentrum Campus Jette stellen we dan ook alles in het werk om je te begeleiden bij een geslaagd parcours! Zo kan je voorbeeldexamens bekijken om een goed beeld te hebben van wat je te wachten staat. Ook zijn er blokpermanenties tijdens de examens en kan je er terecht voor feedback achteraf als je resultaten iets minder zijn.

Klik hier voor alle info over de vrijblijvende maar sterk aangeraden ijkingstoets!

Alle info

De juiste studiekeuze in 3 stappen

Studiekeuzewijzer

Test je kennis van chemie

Met deze korte quiz!

Studeren in semesters


2 X 13 WEKEN LES. DAN 2 WEKEN BLOK. DAN 3 WEKEN EXAMENS. DE EXAMENS ZIJN IN JANUARI EN JUNI. DE TWEEDE ZIT LOOPT VAN EIND AUGUSTUS TOT MIDDEN SEPTEMBER

Flexibel studeren


DE VAKKEN WAARVOOR JE NIET SLAAGT, NEEM JE MEE NAAR HET VOLGENDE JAAR EN COMBINEER JE MET NIEUWE VAKKEN. ZO KRIJG JE EEN GEÏNDIVIDUALISEERD STUDIETRAJECT. SOMMIGE STUDENTEN NEMEN BEWUST EEN DEELTIJDS PROGRAMMA OP, BIJVOORBEELD OM TE COMBINEREN MET EEN JOB.

Academische competenties


UIT GEGEVENS GEFUNDEERDE CONCLUSIES TREKKEN, ONDERZOEK OPZETTEN, UIT EEN PROBLEEMSTELLING DE KERN HALEN EN HELDER WEERGEVEN. NIEUWE, ONVERWACHTE VERBANDEN... DAT ZIJN ALLEMAAL ACADEMISCHE COMPETENTIES EN EEN UNIVERSITEIT ALS DE VUB IS DÉ PLAATS OM DIE AAN TE LEREN.

donderdag 9 december, 15:00

PhD Bosco Bwambale

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Bosco Bwambale Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Mr. Bosco Bwambale Promotors: Prof. dr. Matthieu Kervyn, Dr. Martine Nyeko, Prof. dr. Moses...

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van...

vrijdag 10 december, 09:00

The only planet: The land of sustainability

Tijdens keuzevak: Sustainability, an interdisciplinary approach schreven studenten een hoofdstuk voor het boek getiteld The Only Planet: The Land Of Sustainability. Studenten stellen hun werk voor tijdens deze online conferentie.

Tijdens keuzevak: Sustainability, an interdisciplinary approach schreven studenten een hoofdstuk ...

vrijdag 10 december, 15:00

PhD defence: Kinematic Assessment of Real‐time Motion Acquisition of Lower Limb Joints by Dynamic 4D Transversal Imaging (KARMA‐4D)

Public PhD defence in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy of Luca Buzzatti

Public PhD defence in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor in Rehabilitation S...

maandag 13 december, 17:30

PhD Tom Bettens

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Tom Bettens Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Mr. Tom Bettens Promotors: Prof. dr. Frank De Proft, Prof. dr. Mercedes Alonso   2.12.0.0 2...

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen va...

dinsdag 14 december, 19:00 - 21:30 U

Online symposium Levenseindzorg bij pasgeborenen

Onderzoek rond levenseindebeslissingen bij pasgeboren kinderen belicht in de dagelijkse praktijk....

Onderzoek rond levenseindebeslissingen bij pasgeboren kinderen belicht in de dagelijkse praktijk....

woensdag 15 december, 14:00

ASO's begeleiden bij persoonlijke problemen

Interactieve training van drie uur gericht op stagemeesters, supervisoren en supervisoren met een rol als mentor. Aan bod komen o.a. praktische gesprekstechnieken en (organisatorische) tips voor het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van alle soorten problematiek die een invlo...

Interactieve training van drie uur gericht op stagemeesters, supervisoren en supervisoren met ee...

woensdag 15 december, 14:30

PhD Helena Van Damme

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van mevrouw Helena Van Damme...

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswete...

woensdag 15 december, 17:00

Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur. Waarom de focus op dwang in het Belgische strafrechtelijke traject verruiming behoeft in het licht van een positieve vrijheidsconceptie

Publieke doctoraatsverdediging van Maarten Colette voor het behalen van de graad van Doctor in de rechten met het proefschrift getiteld ‘Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur. Waarom de focus op dwang in het Belgische strafrechtelijke traject...

Publieke doctoraatsverdediging van Maarten Colette voor het behalen van de graad van Doctor in de...

woensdag 15 december, 17:00

The Hybridisation of Conflict: A Defence Economic Perspective

Doctoraatsverdediging van Pieter Balcaen voor het behalen van de academische graad van Doctor in de economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘The Hybridisation of Conflict: A Defence Economic Perspective’....

Doctoraatsverdediging van Pieter Balcaen voor het behalen van de academische graad van Doctor in ...

woensdag 15 december, 18:30

BrIAS Forum : “Long term, evidence-based governance for protein diversification”

Introduction ...

Introduction ...

donderdag 16 december, 19:00

Photonics enhanced sensors for food safety screening - Wendy Meulebroeck

We all want our food to be 100% safe and healthy! But are you aware how complex it is to achieve this? How can we filter out tiny pieces of glass, stone or plastic, or microscopic insects, from mechanically harvested crops? How can we detect dangerous bacteria or carcinogenic...

We all want our food to be 100% safe and healthy! But are you aware how complex it is to achieve ...

vrijdag 17 december, 09:00

STATEN-GENERAAL INZAKE DE PROCESPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE

TOELICHTING...

TOELICHTING...

vrijdag 17 december, 13:30

Paddle virtuele demosessie voor onderzoeksgroepen

Na de analyse van de online communicatienoden van de onderzoeksgroepen zocht Marcom een intuïtief systeem dat aan zoveel mogelijk van de verzamelde noden voldoet. Paddle is hiervoor hét beste platform. Het Paddle CMS is een op Drupal gebaseerd Content Management Systeem met focus...

Na de analyse van de online communicatienoden van de onderzoeksgroepen zocht Marcom een intuïtie...

vrijdag 17 december, 15:00

The Politicisation of the EU and the Europeanisation of National Public Spheres: The case of the spitzenkandidat process

Doctoraatsverdediging van Stergios Fotopoulos voor het behalen van de academische graad van Doctor in de media- en communicatiestudies met het proefschrift getiteld ‘The Politicisation of the EU and the Europeanisation of National Public Spheres: The case of the spitzenkandidat...

Doctoraatsverdediging van Stergios Fotopoulos voor het behalen van de academische graad van Docto...

donderdag 23 december, 08:30

ITNA 23/12/2021

READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

vrijdag 21 januari, 12:00

Opleidingsintervisie

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onder begeleiding uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het opleiden op de werkvloer. Open ...

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onde...

vrijdag 28 januari, 12:00

CANCELLED: Food for Thought "Artistic Research"

Unfortunately we had to cancel this event due to the Covid-guidelines. We will reschedule this edition to a later date.   

Unfortunately we had to cancel this event due to the Covid-guidelines. We will reschedule this ed...

dinsdag 1 februari, 00:30

Online Course - Safety Assessment of Cosmetics in the EU - 2022

Safety of cosmetics is a key issue in the EU. ...

Safety of cosmetics is a key issue in the EU. ...

dinsdag 1 februari, 08:00 - 18:00 U

Online Safety Assessment of Cosmetics in the EU - Training Course 2022

Objectives of the online training course...

Objectives of the online training course...

dinsdag 8 februari, 00:00

ITACE for students 08/02/2022

ITACE for students 08/02/2022 in English...

ITACE for students 08/02/2022 in English...

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Beide masters leiden tot de titel van ‘apotheker’. Hoewel de nadruk binnen de twee masters op verschillende werkterreinen en –processen ligt, is het in principe mogelijk om als afgestudeerde Master in de Geneesmiddelenontwikkeling in een apotheek te gaan werken en omgekeerd kan je als Master in de Farmaceutische Zorg ook in de industrie terecht. De beroepsmogelijkheden zijn talrijk. Zo kan je aan de slag in verschillende sectoren:

• Officina

• Farmaceutische industrie en scheikundige nijverheid

• Voedingsnijverheid en cosmetische industrie

• Farmaceutische inspectie bij de overheid (ministerie Volksgezondheid, RIZIV, FAGG)

• Onderwijs

• Onderzoek

• Als ziekenhuisapotheker (mits manama Ziekenhuisfarmacie)

• Als industrieapotheker (mits manama Industriële Farmacie)

Na de master … De master-na-master!

Onafhankelijk van welke master je hebt gevolgd, kan je je verder specialiseren met de twee master-namasteropleidingen: Industriële Farmacie en Ziekenhuisfarmacie.

Industriële Farmacie (60 SP) - 1 jaar
Wanneer je binnen de industrie carrière wil maken, wordt er voor bepaalde functies vaak gevraagd dat je de Master-na-Master Industriële Farmacie kan voorleggen. Binnen deze opleiding leer je de processen van de bereiding en productie van geneesmiddelen op industriële schaal begrijpen en opvolgen. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan het implementeren en superviseren van de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen. De opleiding  stelt je eveneens in staat om ondersteuning te geven bij klinische studies, marketing en salesopdrachten. Bovendien wordt verwacht dat je de eindverantwoordelijkheid kunt dragen voor publiciteit en voorlichting, fabricatie en controle en dat je kan participeren in experimenteel en klinisch farmacologisch onderzoek. Na de éénjarige opleiding moet je nog een verplichte stage van een half jaar doorlopen. Er is een selectieprocedure die bepaalt of je wordt toegelaten tot deze opleiding.

 

Ziekenhuisfarmacie (60 SP) - 3 jaar
Als Master in de Ziekenhuisfarmacie kan je de farmaceutische wetgeving en de ziekenhuiswetgeving met betrekking tot de ziekenhuisapotheek toepassen, ben je vertrouwd met het financieel beheer van de ziekenhuisapotheek en kan je processen in verband met aankoop, voorraadbeheer en distributie beheren. Je leert er ook de tarifering van de ziekenhuisapotheek uitvoeren en krijgt inzicht in de principes van kwaliteitsborging. Deze opleiding stelt je in staat om te kunnen participeren in het beleid van het ziekenhuis met betrekking tot geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implantaten en ziekenhuishygiëne. De opleiding bevat 2 jaar stage,  verspreid over de 3 opleidingsjaren. Er is een selectieprocedure die bepaalt of je wordt toegelaten tot deze opleiding.

 

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr. in spe

Nog meer inspiratie van onze alumni

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Sven Declerck


Team Lead Chemical Laboratory bij farmareus Pfizer

"Laat je voor je jobkeuze inspireren door een career coach"

Jouw naam?


Schrijf je snel in of voeg je naam toe aan onze lijst

Ontdek onze 'wall of faces'

Hasret Ates


Requalification Lead bij Novartis

'Zoek naar een werkomgeving waarin je je veilig voelt'

Jouw naam?


SCHRIJF JE SNEL IN OF VOEG JE NAAM TOE AAN ONZE LIJST

Ontdek onze 'Wall of faces'

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Wit je dat de Brussels Health Campus baadt in het groen?

Het UZ Brussel en de VUB bundelen hier in het groene Jette hun krachten op het vlak van expertise en infrastructuur. Het resultaat is een medische campus die internationaal hoge ogen gooit doordat onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg elkaar voortdurend versterken. Allemaal actieve bestanddelen, om in farmaceutisch vakjargon te blijven, waar jij als student sterker van wordt.

Wist je dat je aan de Vrije Universiteit Brussel gedoceerd wordt in kleine groepen?

Door te kiezen voor kleine groepen, kiezen we voor het maximaliseren van de begeleiding en het minimaliseren van de afstand tussen professoren, assistenten en studenten.

Wist je dat de Brussels Health Campus 246 koten in eigen beheer heeft?

Handig toch, van je bed naar de les in amper 10 minuten.

Wist je dat er facultaire studentenkringen zijn?

Reeds vanaf de eerste dag word je opgevangen en omringd door tal van nieuwe gezichten. Studentenkringen zorgen voor de nodige ontspanning en plezier. Voor de studenten Farmacie neemt de Farmaceutische Kring die taak graag op zich.

Er een gloednieuwe tramlijn is aangelegd?

Zo is de Brussels Health Campus nog vlotter te bereiken met het openbaar vervoer. 

 

Een vliegende start

De lessen starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Hoe gaat het academiejaar 2021-2022 verlopen?

Als het gaat om veiligheid en gezondheid, nemen we onze verantwoordelijkheid. Daar wordt niets op afgedongen. Maar we doen er tegelijk alles aan om het onderwijs en het andere campusleven zo normaal mogelijk te laten verlopen. Daar heb je recht op. En het zeldzame goede dat is voortgekomen uit de Covid-19 tijden, gooien we niet overboord. Wat dat precies betekent voor het academiejaar 2021-2022, lees je hier.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studie- trajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten? Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationalteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! 

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie

Student chat

Sommige dingen hoor je liever van een student dan van een prof ...

Hoe is het echt om Farmaceutische Wetenschappen te studeren? Hoe cool zijn practica en labo's? Duurt het lang voor je je thuis voelt op de campus? Afgelopen zomer antwoordden onze studenten in een live chat op alle denkbare vragen. Hieronder kan je de chat opnieuw bekijken.

Heb je belangstelling in een chat over andere opleidingen van onze faculteit? Kijk dan ook even bij Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen.