logo

BEN JE GEBOEID DOOR DE INTERACTIE TUSSEN MENS EN MILIEU?

Wil je meewerken aan onderzoek rond actuele milieuthema’s zoals de opwarming van de aarde, bodemerosie en impact van stedelijke ontwikkeling op de omgeving? Zoek je inzicht in maatschappelijke processen met een uitgesproken ruimtelijk karakter, zoals globalisering, mobiliteit van mensen en diensten en vestigingsgedrag van bedrijven? Zou je graag een actieve rol spelen in het ruimtelijk beleid en bijdragen tot een duurzaam gebruik van de ruimte? Het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die aan bod komen in de opleiding Geografie.

Geen betere plaats dan de groene VUB-campus waar naast allerhande studentenvoorzieningen, zeven faculteiten gegroepeerd zijn.

Naar een wijder perspectief

Het bachelorprogramma biedt je een uitgebalanceerde opleiding tot allround geograaf. Je maakt met kennis met de belangrijkste disciplines uit de geografie, zoals klimaat- en weerkunde, glaciologie (alles wat te maken heeft met ijsmassa’s en gletsjers) cartografie, demografie, stedelijke ontwikkeling… Je analyseert de samenhang tussen mens, maatschappij en ruimte. Welke processen bepalen het fysisch en sociaal milieu? Hoe plaats je milieu- en maatschappelijke problemen in een ruimtelijke context? Je raakt vertrouwd met specifieke analysemethoden en -technieken die eigen zijn aan het geografisch onderzoek en je leert concrete milieu- en maatschappelijke problemen vanuit een ruimtelijke invalshoek analyseren.

Moderne technieken en ruimtelijk modelleren

Om fysische en maatschappelijke processen in detail te kunnen bestuderen en in kaart te brengen, doen geografen beroep op moderne technieken voor het verzamelen, analyseren en cartografisch voorstellen van ruimtelijke informatie. Aardobservatie vanuit satellieten speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Geografen ontwikkelen ook modellen die toelaten complexe interacties tussen omgevingsfactoren beter te begrijpen en evoluties te voorspellen. Denk maar aan de talrijke effecten van klimaatsverandering en aan de impact van stedelijke uitbreiding op de kwaliteit van onze leefomgeving. Direct vanaf het begin dompelen we je onder in diverse domeinen van het onderzoek en maak je kennis met de nieuwste evoluties in het vakgebied. Je leert recente technologische ontwikkelingen in de geo-informatiekunde kennen en ga je zelf met ruimtelijke modellen aan de slag.

Tom, Student Geografie

Tom voelde dat de sfeer in de groep vanaf dag één goed zat

"In de geografie krijg je aanvankelijk een gevarieerd en breed programma voorgeschoteld. De eerste jaren zijn een uitgebreide verkenningsfase waarin je ruim de tijd krijgt om te ontdekken wat je later echt wilt doen. Vanaf het derde jaar kies je meer je eigen weg.

Je komt terecht in een gezellige groep waar de sfeer vanaf dag één goed zit. Het contact met de proffen en assistenten is heel persoonlijk en iedereen staat paraat om je te helpen slagen. Praktische vakken worden afgewisseld met meer theoretische cursussen.

Elk jaar ga je een week op excursie. Voor sociale geografie trek je naar een stad (Berlijn, Barcelona, Lissabon, Manchester...), voor fysische geografie naar de Normandische kust, de Ardeche, de Alpen, Zuid-Spanje…

Geografie heeft ook een eigen studentenkring: de BAK (Brusselse Aardrijkskunde Kring). Die helpt je om je nog beter thuis te voelen en om kennis te maken met het studentenleven!"

 

Een wereld aan mogelijkheden ligt voor je open

Geografie is een interdisciplinaire wetenschap. Een vakgebied waarin de aandacht voor de ruimte én het duurzaam gebruik ervan centraal staat. Met een veelzijdige aanpak en open blik benaderen we zowel maatschappelijke als natuurlijke processen en hoe het een het ander beïnvloedt. Het is net deze veelzijdigheid die één van de belangrijkste troeven is van de geograaf. Daar staan we aan de VUB garant voor.

Faculteit


Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor vind je hieronder. De bacheloropleiding in de Geografie omvat 180 studiepunten die je normaal in drie jaar behaalt. Deze flexibele bachelor is opgebouwd rond een verplicht pakket van 144 studiepunten. Dit is de kern van je bacheloropleiding. De kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 36 studiepunten dat je zelf samenstelt aan de hand van keuzevakken. In het flexibel gedeelte kan je kiezen voor bijspijkeren, verbreding of verdieping. Je kan er ook voor opteren om reeds in je bachelor, als een eerste kennismaking, één of twee modules uit de lerarenopleiding op te nemen. Beslis je dan later, tijdens of na je master, om de lerarenopleiding verder af te werken, dan kan je de reeds behaalde credits meenemen. Zo kan je reeds van in de bachelor een studietraject uitstippelen dat aansluit bij jouw interessesfeer.

Neem eens een kijkje naar een voorbeeld van je toekomstig uurrooster! 

Ter Kamerenbos, een oase van groen gelegen langs de campus, ideaal voor een pauze tijdens het studeren!

Terreinwerk / Excursie

Elk bachelorjaar omvat een buitenlandse excursie van een week, gericht op zowel sociale geografie als fysische geografie en biedt de kans om wat in de cursus theoretisch behandeld werd concreet toe te passen. Door middel van een combinatie van literatuuronderzoek, rondleidingen, lezingen en onderzoeksopdrachten krijg je inzicht in tal van problemen en uitdagingen waar economisch belangrijke regio’s en grote steden binnen Europa vandaag de dag mee kampen en hoe ze hun ruimtelijk beleid hierop afstemmen. Je leert ook de fysische kenmerken van een landschap interpreteren aan de hand van waarnemingen, aangevuld met literatuur en via praktisch werk op het terrein zelf (topografische opmetingen, handboringen, kartering). Specifieke aandacht wordt besteed aan mens-milieu interactie, zowel in rurale als stedelijke omgevingen.

Wat na je bachelor?

De tweejarige Master in de Geografie wordt georganiseerd in samenwerking met de KULeuven. Deze voor Vlaanderen unieke interuniversitaire samenwerking, waarbij studenten van beide universiteiten twee dagen per week les volgen aan de Vrije Universiteit Brussel en twee dagen aan de KU Leuven, heeft als groot voordeel dat je tijdens je opleiding beroep kan doen op een brede waaier aan expertise in diverse disciplines van het geo-onderzoek die aan beide universiteiten aanwezig is. In de masterfase van je opleiding heb je de keuze uit 3 finaliteiten:

  • Onderzoek
  • Professionalisering
  • Onderwijs

De onderzoeksgerichte master is volledig Engelstalig. Voor de profielen binnen de onderzoeksgerichte master kan je hier een kijkje nemen. De master gericht op onderwijs en professionalisering is Nederlandstalig, maar omvat ook een aantal vakken die in het Engels worden gedoceerd. Binnen deze finaliteiten heb je ook te kiezen uit 3 profielen:

  • Terrestrische ecosystemen en global change
  • Stadsgeografie
  • Ruimtelijke analyse van de Omgeving

Na je bachelor in de Geografie heb je ook rechtstreeks toegang tot de Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, de Master in Urban Studies (Standard Track VUB/ULB) en de Euromaster in Urban Studies (4Cities).

Heb je reeds een diploma professionele bachelor Secundair Onderwijs: Aardrijkskunde dan kan je via een ad hoc schakelprogramma van zo’n  80 studiepunten ook toegang krijgen tot de Master in de Geografie.

 

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Geografie, wat maakt dat zo interessant?

Fysische en maatschappelijke processen
Geografie is een erg veelzijdig vakgebied dat zich situeert op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. Geografen bestuderen de fysische processen die het landschap vormen en het natuurlijk milieu bepalen, zowel op globale, als op lokale schaal. Ze onderzoeken ook het complexe samenspel van sociale, economische en politieke factoren dat de omgeving, waarin de mens zijn activiteiten ontplooit, haar typische ruimtelijke structuur geeft.

Duurzaam gebruik van de ruimte
Geografen analyseren de problemen die het gebruik van de ruimte met zich meebrengt. Daarbij denken we aan veranderingen in het fysisch milieu, zoals zeespiegelstijgingen, de opwarming van de aarde, bodemerosie en verwoestijning. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen vormen onderzoeksstof voor geografen: van de problematiek rond globalisatie en de groter wordende kloof tussen de rijkste en armste landen, tot de dagelijkse verkeerschaos en de impact van stedelijke uitbreiding op de groene ruimte. Wil je met je opgedane kennis concrete problemen aanpakken die te maken hebben met de interactie tussen de mens en zijn omgeving, dan is geografie zeker jouw ding.

Interdisciplinariteit met een actuele focus
De opleiding Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel biedt je een interdisciplinaire opleiding op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. De focus ligt daarbij op actuele maatschappelijke thema’s: milieuveranderingen, globalisering, mobiliteit, sociale uitsluiting, duurzame ontwikkeling. Bovendien kan je rekenen op een training in geavanceerde onderzoeksmethoden: ruimtelijke modellering, moderne surveytechnieken, satelietteledectie, geografische informatiesystemen.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Test je kennis van chemie

Met deze korte quiz!

Wist je dat...

  • Geografiestudenten een eigen studentenkring hebben, de Brusselse Aardrijkskundige Kring (BAK)?
  • Je op de VUB kan meewerken aan EcoCampus met bijvoorbeeld het project ‘Ecocampuskrak’ waarbij studenten op een creatieve manier hun campus milieuvriendelijker maken?
  • De geografen van de VUB wereldwijd bekend zijn voor hun onderzoek rond klimaatsverandering? Als student kan je meehelpen bij het opvolgen van de afsmelting van gletsjers in de Alpen.
  • De VUB deel uitmaakt van EGEA, een Europees netwerk van geografiestudenten, dat regelmatig uitwisselingen tussen verschillende Europese universiteiten organiseert?

Emilie Delhaye, Studente Geografie

“Kiezen voor geografie is kiezen voor de ontwikkeling van een kritische blik op onze maatschappij en omgeving. Aangezien geografie een breed opgevatte studie is, krijgt men in de beginjaren van de opleiding een zeer gevarieerd aanbod aan vakken. Dit gaat van exacte wetenschappen zoals fysica, biologie en wiskunde tot menswetenschappelijke vakken als sociale geografie, economie en sociologie. Vanaf het tweede jaar kan je kiezen uit een ruim aanbod van keuzevakken om je specifieker te gaan verdiepen in je eigen interesse.Via een jaarlijkse excursie kan je je theoretische kennis omzetten in praktische vaardigheden op het terrein. Deze excursies zijn afwisselend gericht op de stad (Berlijn, Manchester, Istanbul...) en de fysische omgeving (Opaalkust, Vercors, Alpen, Zuid-Spanje...).

Een groot voordeel van geografie studeren aan de VUB is dat je terecht komt in een relatief kleine, maar uiterst gezellige groep van studenten. Al heel snel leer je iedereen kennen. Kleine groepen zorgen er ook voor dat zowel professon als assistenten zeer toegankelijk  zijn. “

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Basisvaardigheden wiskunde

Wiskunde is vaak een van de grote knelvakken voor studenten in hun eerste jaar. Wie eventuele tekorten in zijn voorkennis wiskunde niet heeft kunnen wegwerken tegen de start van het academiejaar, kan hier tijdens het jaar nog aan werken. Binnen de opleiding Geografie kan je het keuzevak “Basisvaardigheden wiskunde” opnemen in het eerste semester. Studenten worden intensief begeleid in het verwerven van essentiële wiskundige vaardigheden en bij het maken van oefeningen. Een overzicht van de verwachte voorkennis Wiskunde, Fysica en Chemie kan je opzoeken op we.vub.ac.be/nl/voorkennis-wetenschappen-wiskunde.

Als je denkt dat sommige onderwerpen een opfrissing vragen of als je bepaalde onderdelen nooit gezien hebt, dan kan je daar voor de start van het academiejaar nog iets aan doen.

VUB in de media

Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

zondag 22 maart, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

dinsdag 14 april, 09:00 - 16:00 U

Eerste Hulp bij Studiekeuze

Met de Eerste Hulp bij Studiekeuze maak jij de juiste start.

Met de Eerste Hulp bij Studiekeuze maak jij de juiste start.

zondag 26 april, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

woensdag 24 juni, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

woensdag 19 augustus, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

maandag 24 augustus, 09:00 - 17:00 U

Voorbereidingscursus Chemie en Fysica 2020

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie en Fysica.

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie ...

dinsdag 25 augustus, 09:00 - 12:00 U

Voorbereidingscursus Geschiedenis 2020

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de Voorbereidingscursus Geschiedenis.

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de Voorbereidingscursus Geschiedenis.

dinsdag 1 september, 09:30 - 16:30 U

Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen 2020

Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen.

Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wisk...

zondag 6 september, 10:00 - 15:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

De wijde wereld in

Als geografiestudent volg je niet alleen hoor-en werkcolleges. Ieder jaar vertrek je meermaals op excursie. We bezoeken niet alleen fysisch geografisch interessante gebieden zoals de Alpen, Noord-Franse kust, Frans Centraal Massief (onder andere vanwege vulkanisme), maar ook grote steden zoals Berlijn, Parijs, Barcelona en Londen. Tijdens de excursies merk je pas echt wat het is om aan de VUB te studeren: indivuele begeleiding, direct contact met je proffen en assistenten. Excursies blijken niet alleen onvergetelijke herinneringen uit je studententijd te zijn, maar het zijn ook uitstekende gelegenheden om je theoretische kennis toe te passen. Meteen de reden waarom terreinwerk en excursies zo’n grote plaats innemen aan de VUB, al van het eerste jaar.

Smaken de buitenlandse excursies naar meer? Denk dan eens aan steden als Parijs, Utrecht, Wenen en Stockholm: hier kun je vanaf je derde bachelorjaar naar toe op Erasmusuitwisseling. Voorts zijn er ook een hele rits andere mogelijkheden om op uitwisseling te gaan voor studie, thesis of stage, zowel binnen als buiten Europa.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmusuitwisseling naar:

België

Duitsland

Estland

Finland

Frankrijk

Hongarije

Italië

Luxemburg

Nederland

Noorwegen

Oostenrijk

Polen

Spanje

Tsjechië

Zweden

Zwitserland

Wens je meer info? Contacteer de facultaire exchange coördinator.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

De toenemende belangstelling voor het milieu, de groeiende bezorgdheid omtrent stedelijke ontwikkeling en sociale ongelijkheid, de ruimtelijke planning en de recente toepassingen van digitale cartografie en geo-IT bieden geografen tal van tewerkstellingsmogelijkheden.

Milieu, planning, cartografie...
Afgestudeerde geografen gaan vandaag voornamelijk aan de slag in overheidsinstellingen en privébedrijven waar milieu- en planningsvraagstukken centraal staan, maar ook in de cartografische sector die sinds de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen voor ruimtelijk informatiebeheer (GIS) een alsmaar groeiende afzetmarkt voor jonge geografen vormt. Een belangrijk deel van de afgestudeerden komt ook terecht in het onderwijs en in het onderzoek.

Werken aan een geïntegreerd milieubeleid
Als fysisch geograaf kan je aan de slag in uiteenlopende sectoren die betrokken zijn bij het uittekenen en het uitvoeren van een geïntegreerd milieubeleid. Je vervult ofwel een coördinerende, ofwel een technische functie in overheidsdiensten of privéstudiebureaus. Fysisch geografen vinden ook hun weg in het global change onderzoek en in de weersvoorspelling.

Vorm geven aan ruimtelijk en stedelijk beleid
Als stadsgeograaf ben je uitstekend geplaatst om voor de overheid of voor privéstudiebureaus te werken, waar je het ruimtelijk en stedelijk beleid mee vorm kan geven (stadsontwikkeling, mobiliteit, toerisme, city marketing ...). Er is eveneeens een steeds grotere groep van semi-publieke instellingen en stedelijke vzw’s die actief zijn op het terrein van economische, sociale en culturele actie en programmatie (onder andere stadsprojecten, wijkontwikkelingsprojecten...) waar je met je expertise terecht kan.

Cartografie of toegepast ruimtelijk onderzoek?
Als geo-informatiedeskundige kan je aan de slag in de cartografische wereld en in een alsmaar groeiend aantal sectoren waar GI-technologie wordt toegepast. Je taak is ofwel coördinerend, ofwel van meer technische of commerciële aard (cartograaf, GI-analist, GI-coördinator, GI-technisch-commercieel medewerker). Steeds meer geografen komen ook terecht in het toegepast onderzoek in het GI- en aardobservatiedomein dat plaatsvindt aan universiteiten en in gespecialiseerde researchinstellingen.

Lees hier de brochure met 100 beroepen voor geografen biologen.

 

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiepunten

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekening vind je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving!