logo

Zin om geschiedenis te schrijven?

Ontdek hier meer over onze opleiding

Je hebt een passie voor geschiedenis en wil die beter begrijpen

Je wil weten hoe we de ondergang van het Romeinse Rijk en de dekolonisatie van Afrika kunnen verklaren. Of mensen op eenzelfde manier met pandemieën omgingen ten tijde van de Zwarte Dood en de Spaans Griep als nu. Waarom steden net in de Nederlanden als paddenstoelen uit de grond schoten en de moderne welvaartstaat in Europa tot stand kwam.

Je bent ervan overtuigd dat we hedendaagse problemen zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid en migratiestromen niet kunnen doorgronden zonder hun historische wortels te kennen. Je wil zelf deelnemen aan actuele debatten op basis van je inzicht in hun voorgeschiedenis.

Je bent gefascineerd door de band tussen het verleden, het heden en de toekomst

Je wil kritisch informatie kunnen beoordelen

Je begrijpt dat fake news en alternative facts niet enkel hedendaagse problemen zijn en dat mensen doorheen de hele geschiedenis hun publiek probeerden te beïnvloeden. Je wil zo’n boodschappen kunnen decoderen en op hun betrouwbaarheid beoordelen, zodat je ze op een kritische manier kan gebruiken om het verleden te analyseren.

Je kijkt ernaar uit om Romeinse papyri en middeleeuwse perkamenten op te sporen in archieven en bibliotheken en om eeuwenoude schriftsystemen te ontcijferen. Je wil grote hoeveelheden data analyseren om lange termijn-trends te ontdekken of een microgeschiedenis schrijven op basis van persoonlijke documenten.

Je wil zelf aan de slag met authentieke historische bronnen

Spreken deze onderwerpen tot je verbeelding? Ben je gebeten om meer te weten en zelf op onderzoek te gaan? Dan is Geschiedenis aan de VUB de ideale opleiding voor jou!

Interesse om Geschiedenis te studeren?

Boek een online infosessie!

Chatten met onze studenten?


Ga naar Unibuddy

Proeven van de VUB-sfeer?


Kom naar een Infodag

Meer weten over de opleiding?


Bestel je brochure

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Een goede keuze

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? En wil je de meeste voldoening uit je studies halen? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Is Geschiedenis wel iets voor mij?

Ben je geïnteresseerd in maatschappelijke verandering en kijk je verder dan de waan van de dag? Hang je elke geschiedenisles aan de lippen van je leerkracht en kan je niet genoeg van alle verhalen krijgen? Met jouw interesse in geschiedenis zit het alvast goed! Maar vergis je niet: Geschiedenis studeren op de universiteit is niet te vergelijken met de geschiedenislessen in het secundair onderwijs. In je opleiding leer je om actief onderzoek te doen in bibliotheken en archieven, zelf aan de slag te gaan met naslagwerken, boeken, overzichten... Centraal in de opleiding staat inzicht in historische verandering van de Oudheid tot heden, door middel van zelfstandig, kritisch onderzoek. Dat bereik je door zelf aan geschiedenis te doen, en op die manier je eigen, kritische kijk te ontwikkelen.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het E-book

Meer weten over onze opleiding?

Neem deel aan een infosessie!

Heb ik specifieke voorkennis nodig voor Geschiedenis?

Voor de opleiding Geschiedenis heb je geen specifieke voorkennis nodig behalve een gezonde interesse voor de maatschappij van vroeger en nu in al haar aspecten. Dat neemt niet weg dat de stap van de middelbare school naar de universiteit behoorlijk groot is. Andere onderwijsvormen, grotere hoeveelheden leerstof, er wordt meer zelfstandigheid van je gevraagd... Je leert hier gaandeweg mee omgaan. Maar wie wil, kan zich al voorbereiden tijdens onze voorbereidingscursus ‘Klaar voor de start’. Hier wordt er alvast een tipje van de sluier gelicht en krijg je een mooi pakket tips mee om vol vertrouwen aan je studentencarrière te starten.

De VUB organiseert ook een voorbereidingscursus geschiedenis. Deze heeft tot doel je kennis uit het secundair onderwijs te kaderen in bredere vraagstellingen en structuren. Het bereidt je voor op een opleiding waarin je je eigen en andere maatschappijen gaat proberen begrijpen en kritisch benaderen.

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Blik op je bachelor

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor vind je hieronder. Zo ziet het modeltraject eruit.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Meesterlijk door je master

In de master heb je verdere vrijheid om je te specialiseren in thema’s die jou echt interesseren. Dit doe je met je zelfstandig onderzoek in een Masterthesis en door een gevarieerd gamma aan keuzevakken.

Kies je eigen afstudeeronderwerp

Het sluitstuk van de bachelor- en masteropleiding zijn de afstudeerscripties, waarin je al je verworven vaardigheden aanwendt om een origineel historisch onderzoek te voeren naar een onderwerp naar keuze. Zowel voor je bachelorpaper als je masterthesis geniet je grote vrijheid om zelf het onderwerp te kiezen waarin je je wenst te verdiepen, onder individuele begeleiding van een promotor.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Hoe pakt de VUB het komende academiejaar aan?

De organisatie van 2021-2022

Vragen over je traject?


Stel ze aan onze studietrajectbegeleider!

Stuur een mailtje

Er zit toekomst in geschiedenis

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met je diploma ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Amper 2.2% van de afgestudeerden geschiedenis in 2018 was een jaar later nog op zoek naar een job

Jobmogelijkheden

Gericht, kritisch en systematisch aan de slag kunnen met diverse bronnen van informatie, een brede basiskennis, inzicht in maatschappelijke veranderingsprocessen, vermogen tot zelfstandig werken, adequate mondelinge en schriftelijke communicatie, en een sterk ontwikkelde kritische zin. Al deze vaardigheden zitten in je rugzak als je de VUB straks als geschiedkundige verlaat en worden erg gewaardeerd in tal van sectoren. Volgens het schoolverlatersrapport van de VDAB was amper 2.2% van alle afgestudeerden met een masterdiploma geschiedenis in Vlaanderen in 2018 een jaar later nog op zoek naar een job. Dat ligt beduidend lager dan het gemiddelde werkzoekersaandeel voor alle academische masteropleidingen.

Welke richtingen kan je uit? Naast het onderwijs tref je VUB-historici aan in de media, de cultuursector, in wetenschappelijke instellingen, het politieke bedrijf, de overheid, de sociale sector en de bedrijfswereld. Heb je meer zin om echt historisch onderzoek te blijven doen? Dan is een onderzoekscarrière aan een universiteit of een wetenschappelijke instelling iets voor jou. Als geschiedkundige heb je een diploma dat veel raakvlakken heeft met andere disciplines. Met je brede basiskennis en kritische vaardigheden kan je dan ook terecht in een waaier aan sectoren.

Stefan Blommaert


buitenlandjournalist bij de VRT

Je kan overal belanden met geschiedenis

Sabe De Graef


advocate bij Eubelius

Bij Geschiedenis werd mijn kritische blik aangewakkerd

Gert Fouwé


stafmedewerker van het voedselagentschap

Ik zou mijn opleiding Geschiedenis zonder twijfel opnieuw doen

Joeri Januarius


coördinator bij ETWIE, Industriemuseum van Gent

In Geschiedenis leerde ik goed onderzoek voeren

Maartje van der Laak


AUTEUR EN ZELFSTANDIG HISTORICA

Ik wou inhoudelijk met geschiedenis bezig zijn

Michael Kegels


Directeur-Generaal voor Fedasil

Je leert om iemand te zijn die het beste uit zichzelf haalt

Harald Nilens


BELEIDSMEDEWERKER BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

Ik geef de archieven voor toekomstig historisch onderzoek vorm

Jouw naam?


Schrijf je snel in of voeg je naam toe aan onze lijst

Ontdek onze 'wall of faces'

Master, okee. Maar nooit meer studeren, nee!


OOK NA JE MASTERDIPLOMA KAN JE JE KENNIS BLIJVEN BIJSPIJKEREN. DE VUB BIEDT LIEFST 21 MASTER-NA-MASTEROPLEIDINGEN AAN

Ontdek onze ManaMa's!

Doctoreren?


ALS DOCTORAATSTUDENT DOE JE ZELF WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. JE SPECIALISEERT JE IN EEN ONDERWERP, WOONT CONGRESSEN BIJ EN PUBLICEERT WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELS

Dr in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Historici met passie

De docenten, assistenten en onderzoekers van de Opleiding Geschiedenis zijn gedreven door geschiedenisonderwijs en -onderzoek en staan graag voor je klaar. Velen van hen zijn internationaal erkende specialisten in hun vakgebied. Hieronder vind je meer info over hun interesses en expertises.

Vroegmoderne geschiedenis – Migratiegeschiedenis – Stadsgeschiedenis – Geschiedenis van sociaal beleid – Criminaliteitsgeschiedenis

Anne Winter
Middeleeuwen – Stadsgeschiedenis – Handelsgeschiedenis – Migratiegeschiedenis – Geschiedenis van de Nederlanden – Interdisciplinariteit

Bart Lambert
Congo – Kolonialisme – Postkolonialisme – Mondelinge geschiedenis – Centraal-Afrika – Wereldgeschiedenis en Wereldrijken

Benoît Henriet
Geschiedenis van het liberalisme – Vrijzinnigheid en antiklerikalisme – Gedrukte media – Funeraire cultuur – Geschiedenis van België

Christoph De Spiegeleer
Archieven – Roerend erfgoed – Digitale archivering en beheer – Geschiedenis van de VUB

Frank Scheelings
Middeleeuwen – Vroege Stadsgeschiedenis – Graafschap Vlaanderen – Schriftgebruik – Chronologie

Georges Declercq
Stadsgeschiedenis – Arbeidsgeschiedenis – Sociale ongelijkheid – Sociaal-economische geschiedenis

Heidi Deneweth
Hedendaagse politieke en culturele geschiedenis – Vrijzinnigheid en vrijmetselarij

Jeffrey Tyssens
Politiek en instellingen in Brussel (20ste eeuw) – Federalisering Belgische Staat – Herinneringseducatie – Militaire geschiedenis (20ste eeuw)

Joost Vaesen
Militaire geschiedenis – Voedingsgeschiedenis – Geschiedenis van humanitaire hulp – Gendergeschiedenis – Sociale geschiedenis – WO I en Interbellum

Nel de Mûelenaere
Klassieke oudheid – Klimaatverandering in de premoderne periode – Economische geschiedenis van de Romeinse wereld – Leger en oorlog tijdens de Republiek

Paul Erdkamp
Vroegmoderne Geschiedenis – Economische geschiedenis – Ongelijkheid – Stadsgeschiedenis – Geschiedenis van de Nederlanden – Consumptie- en Voedingsgeschiedenis

Wouter Ryckbosch

Onderzoeksgroepen

Leden van de Opleiding Geschiedenis zijn actief in verschillende onderzoeksgroepen. Hieronder stellen we er daar drie van aan je voor.

FOST: Sociaal-Culturele Voedingsstudies


FOST

HOST: Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen


HOST

FREE: Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij


FREE

Een vliegende start

Nieuw in de opleiding of op de VUB? We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten bij aanvang van het academiejaar. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten of ECTS. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bachelor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn kwijt en moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekening vind je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! 

Meer weten over onze voorzieningen?

Neem deel aan een online infosessie!

Wist je dat het buitenland ook aan de VUB binnen handbereik ligt?

Aan de VUB moet je niet naar het buitenland om een internationale ervaring te hebben. Via gastcolleges van buitenlandse proffen of de vele internationale studenten aan de VUB heb je de wereld binnen handbereik. Bovendien is Brussel een kosmopolitische stad die bruist en krioelt met culturen en talen. Aan jou om op ontdekking te gaan.

Wist je dat je de opleiding ook in avondonderwijs kan volgen?

De VUB biedt een ruim pakket opleidingen aan met les na 16u of in het weekend. Hierbij wordt ook dikwijls gebruik gemaakt van lesopnamen en afstandsonderwijs. Zo kan je delen van de opleiding in je eigen tijd aan je computer volgen. Dit maakt het mogelijk werk en studie te combineren.

Wist je dat de studenten vaak tijd maken om samen te studeren of te werken

 ...aan projecten in één van de verschillende rustige bibliotheken op de campus of in één van de gezellige koffiehuizen en bars op en naast de campus?