logo

Welkom bij de Opleiding Notariaat van de VUB!

Wil je graag bij ons komen studeren? Bekijk hieronder alvast onze infopresentatie met voice-over en ontdek zo de Opleiding Notariaat in al haar facetten! Je bent eveneens van harte welkom op één van onze infosessies op 28 juni en/of 6 september 2022, telkens van 19u00 tot 20u00 (zie hierna).  

Heb je na het bekijken van onze website en/of onze presentatie nog vragen? Je kan altijd terecht op ons algemeen e-mailadres opleiding.notariaat@vub.be. Indien je wenst dat wij telefonisch (of via Microsoft Teams) contact met jou opnemen, verzoeken wij je jouw telefoonnummer te vermelden in de e-mail. Wij trachten je zo snel mogelijk verder te helpen. 

 

Grenzeloos veelzijdig, mateloos boeiend, uitermate flexibel

Heb je belangstelling voor privaatrechtelijke vakken of wil je je nog verder verdiepen in materies zoals (familiaal) vermogensrecht en vereffening en verdeling, zakenrecht, erfbelastingen en registratierechten, ruimtelijke ordening en vennootschapsrecht? Dan is de Master Notariaat aan de Vrije Universiteit Brussel je op het lijf geschreven. Of je nu notariële ambities hebt of enkel je kennis van het recht wil vervolmaken, de Master Notariaat biedt heel wat mogelijkheden voor je carrière en dit zowel voor pas afgestudeerden als voor mensen met werkervaring.

Digitaal infomoment

De opleiding Notariaat organiseert op dinsdag 28 juni en dinsdag 6 september 2022 een digitaal infomoment en dat telkens van 19u00 tot 20u00.
Geïnteresseerde studenten kunnen zich registreren via deze link.

Individueel infomoment

Kan je niet aanwezig zijn op één van onze infomomenten en/of heb je na het bekijken van bovenstaande infopresentatie nog vragen? Neem dan contact met ons op via opleiding.notariaat@vub.be. Wij plannen graag een individueel contactmoment (per telefoon of Microsoft Teams) met jou in, waarop we al jouw vragen beantwoorden. 

Informatiebrochure Opleiding Notariaat

De gloednieuwe informatiebrochure over de Opleiding Notariaat vind je hier.

 

Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck
De 21ste Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck werd toegekend aan Prof. dr. en erenotaris Jan Bael. Deze leerstoel zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei vanaf 14u30 in aula QD (Gebouw Q, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel). De titel van de voordracht van Prof. dr. en ere-notaris Jan Bael luidt: "Familiaal vermogensrecht: een kwestie van gezond verstand?". Meer informatie vindt u in de flyer en op de inschrijvingspagina

De 20ste Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck 2018-2019 werd toegekend aan raadsheren Sven Mosselmans en Bart Van den Bergh. De titel van de voordracht van raadsheer Mosselmans luidde: “Rechter en notaris als pionnen bij de (onvolkomen) rechtsontwikkeling van het familiale vermogensrecht: enkele topics”. De titel van de voordracht van raadsheer Van den Bergh luidde: “De schuldeiser in het erfrecht”. De twintigste editie van de leerstoel Gommaar Van Oosterwyck vond plaats op vrijdag 10 mei 2019. Bekijk hier de fotoreportage.

Onthaalavond Notariaat 

Bij de start van het academiejaar organiseert de Opleiding Notariaat een onthaalavond Notariaat. Tijdens de onthaalavond worden de diverse opleidingsonderdelen overlopen en ontvang je praktische informatie over de opleiding. Je krijgt tevens de kans om kennis te maken met de professoren en de medewerkers van de Opleiding Notariaat en om vragen te stellen. Deze onthaalavond staat open voor zowel studenten die zich reeds hebben ingeschreven voor de Opleiding Notariaat als studenten die graag meer informatie wensen over deze opleiding. De onthaalavond voor academiejaar 2021-2022 vond plaats op de VUB-campus op maandag 27 september 2021 van 18.00-21.00 u in gebouw I, lokaal I.0.02. 

Opleiding Notariaat op Facebook en Linkedin

Word lid van onze Facebookgroep en Linkedingroep Opleiding Notariaat Vrije Universiteit Brussel en blijf op de hoogte van onze onthaalavonden en infomomenten, onze Permanente vormingcyclus Estate Planning (PEP), onze reeks Actualia Notariaat of andere interessante studiedagen en/of vacatures in de notariële of estate planningssector! Onze Facebook- en Linkedingroep staan open voor alle studenten, alumni en sympathisanten van de Opleiding Notariaat, van PEP en de Actualia Notariaat.

Studentenpakket Notarieel Wetboek (Wolters Kluwer)

Wolters Kluwer biedt in academiejaar 2021-2022 een studentenpakket aan met daarin het Notarieel Wetboek, een abonnement op Jura Campus en op de Juristenkrant voor de prijs van 99 EUR. Meer informatie vinden jullie hier

Permanente vormingscyclus Estate Planning (PEP)

In het kader van de Permanente Vormingscyclus Estate Planning (PEP) organiseert de Master of Laws in het notariaat opleidingen die het ruime domein van de vermogensplanning uitdiepen. Momenteel staat er nog geen nieuwe PEP-reeks ingepland. Wie graag op de hoogte wordt gehouden over de toekomstige edities van PEP, kan zich aanmelden voor de interesselijst via opleiding.notariaat@vub.be.

Lezingenreeks Actualia Notariaat 

In het najaar van 2019 organiseerde de Master of Laws in het notariaat voor het eerst een lezingenreeks Actualia Notariaat: een reeks vormingssessies die diverse notariële hot topics uitdiepen over de gewesten heen. Momenteel staat er nog geen nieuwe reeks van de Actualia Notariaat ingepland. Wie graag op de hoogte wordt gehouden over de toekomstige edities van de Actualia Notariaat, kan zich aanmelden voor de interesselijst via opleiding.notariaat@vub.be.

Opleiding Vereffening-Verdeling na echtscheiding

De Opleiding Notariaat organiseert in samenwerking met Knops Publishing op geregelde basis een opleiding Vereffening-verdeling na echtscheiding. Deze opleiding bestaat uit een online webinar en een live workshop. Tijdens de studienamiddag, die de vorm aanneemt van een webinar, worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Tijdens de live workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden inzake vereffening-verdeling na echtscheiding aangeleerd aan de hand van het Excel-rekenschema. Inschrijven kan voor één of beide onderdelen. De eerstvolgende editie zal plaatsvinden in het najaar van 2022. Wie graag op de hoogte wordt gehouden over de toekomstige edities van deze opleiding, kan zich aanmelden voor de interesselijst via opleiding.notariaat@vub.be.

Plechtige diploma-uitreiking Faculteit Recht en Criminologie
Op maandag 4 oktober 2021 vond op de Brusselse Grote markt de graduation ceremony plaats voor de afgestudeerden van de faculteit Recht en Criminologie van het academiejaar 2021-2022, incl. van de Master of Laws in het Notariaat. 

Studentenuitgaves van de cursussen van de opleiding Notariaat
De Opleiding Notariaat heeft een aantal van haar studentencursussen uitgegeven voor alumni en andere geïnteresseerden. In de reeks verschenen bij Knops Publishing zijn volgende titels beschikbaar: Inrichting van het notariaat (Prof. A. Michielsens en Prof. H. De Decker) en Notariële deontologie (Prof. A. Michielsens en Prof. H. De Decker). De commerciële uitgaven van de cursussen Notarieel familierecht en Vereffening-Verdeling zijn momenteel niet meer verkrijgbaar voor externen. Het is de bedoeling om deze cursussen op termijn opnieuw in een commerciële uitgave op de markt te brengen. 

Facultaire ombudspersoon
Wie klachten of opmerkingen heeft over de onderwijsorganisatie, de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang en het halen van een creditbewijs in het kader van de Opleiding Notariaat kan contact opnemen met de facultaire ombudspersoon, Prof. dr. Michel Maus

Vragen over de Opleiding Notariaat?
Voor al uw vragen over de Opleiding Notariaat kan u terecht op ons algemeen e-mailadres opleiding.notariaat@vub.be. Raadpleeg vooraf zeker eens onze FAQ's.

 

Meer weten over de opleiding?

Boek je infosessie

Faculteit


Recht en criminologie

Meer info

Heb je na het raadplegen van onze FAQ nog vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Wilt u de Opleiding Notariaat een financieel duwtje in de rug geven?


Doe dan een gift aan het Fonds Casman & Michielsens

Schenk nu

Onderwijskwaliteit


AAN DE VUB VINDEN WE GOED ONDERWIJS BELANGRIJK. WE ZIJN DAN OOK VOORTDUREND BEZIG MET HET BEWAKEN EN VERBETEREN VAN DE ONDERWIJSKWALITEIT EN WE ZIJN DAAR TRANSPARANT OVER, via een open kwaliteitszorgbeleid en publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Waarom kiezen voor de Master Notariaat

Met een masterdiploma Notariaat krijg je de wettelijke titel waarmee je een notariële functie of een activiteit binnen een notariskantoor of notariële instelling kan uitoefenen. Het betreft de conditio sine qua non voor wie de notariële wereld wil betreden. Maar ook voor andere juridische actoren vormt een gedegen kennis van het privaatrecht en de haar aanverwante materies zoals het fiscaal recht, het vennootschapsrecht, het vermogensrecht en het IPR een belangrijke troef.  We denken aan advocaten, magistraten, ambtenaren, juristen in financiële instellingen en personen die juridisch advies verstrekken met betrekking tot vermogensbeheer of vastgoedtransacties. Neem alvast akte van de vele jobuitwegen van deze opleiding!

Brussel, een meerwaarde voor je studies

Als thuisbasis voor alle wetgevende en uitvoerende machten in ons land, is Brussel de uitgelezen locatie om te specialiseren in het notariaat. In materies die niet langer tot de federale bevoegdheid behoren, worden de regelingen van de drie gewesten en gemeenschappen bestudeerd. Dit is onder meer zo in de vakken ‘Notarieel vermogensrecht’, 'Notarieel familierecht' en ‘Registratierechten en successierechten’. Iedere student met een masterdiploma Notariaat moet immers zijn beroepsactiviteit zowel in Vlaanderen als in Brussel of Wallonië kunnen uitoefenen. Wie wil krijgt de kans om zijn Franse taalkennis bij te schaven door het volgen van één of meerdere vakken aan onze zusteruniversiteit l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

Flexibele studietrajecten op maat van jouw persoonlijke en professionele situatie

De Master Notariaat aan de Vrije Universiteit Brussel staat garant voor flexibiliteit en is bijgevolg uitermate geschikt voor wie werk en/of gezin met studie wil combineren. Naast het eenjarige standaardtraject kan je ervoor opteren om de opleiding over anderhalf, twee, tweeënhalf of drie jaar te spreiden en zelf je deeltijds programma samen te stellen (zie hiervoor onze modeltrajecten die je hier kan terugvinden). Je kan de opleiding aanvatten in september of februari. Je kiest daarbij zelf of je in het kader van je opleiding al dan niet 40 dagen stage loopt op een notariskantoor. Een unieke kans om alvast wat notariële ervaring op te doen. Daarenboven kan je al het studiemateriaal terugvinden via ons online leerplatform Canvas en/of het online aankopen (bv. handboeken) en is je aanwezigheid in de lessen enkel verplicht voor de werkcolleges van ‘Vereffening en verdeling’, die op zaterdag gedoceerd worden. De andere lesmomenten zijn geconcentreerd op maandag en vrijdag, zodat er voor iedereen voldoende werk-, stage- en studeerruimte is. Tot slot worden voor alle opleidingsonderdelen digitale lesopnames ter beschikking gesteld: je kan de Master Notariaat dus volledig vanop afstand volgen. 

Maak de notariële vaardigheden tot jouw erfdeel

Aandacht gaat naar specifieke vaardigheden die bij een notariële opdracht moeten aangewend worden, in het bijzonder de contact- en communicatievaardigheid en het vermogen om conflictvermijdend en -oplossend op te treden via bemiddeling. Een aantrekkelijk onderdeel van het vak ‘Vereffening en verdeling’ bestaat uit een korte lessenreeks waarbij je vertrouwd wordt gemaakt met een wetenschappelijk gefundeerde methode van vereffening en verdeling, ontwikkeld door Prof. em. Hélène Casman en naderhand steeds geactualiseerd door het team van de Opleiding Notariaat. Deze methode hanteert het computerrekenprogramma Excel, dat je zelf leert aanpassen en toepassen op specifieke praktische problemen van vereffening en verdeling. Kom het zelf ontdekken en krijg het levenslang vruchtgebruik van deze onmisbare notariële skills!

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie

Lessenrooster

Meer info

Informatie en modeltrajecten voor werkende studenten

Meer info

FAQ

Meer info

NetID en e-mail

Meer info

Online leerplatform: Canvas

Meer info

Reglementen en formulieren

Meer info

Hoe inschrijven

Meer info

De opleiding

Eindtermen

Afgestudeerden hebben een diepgaande kennis van en inzicht in het brede domein van het notarieel recht in al zijn facetten. Afgestudeerden hebben inzicht in de verwevenheid van deze verschillende materies, ze zijn vertrouwd met een interdisciplinaire en contextuele benadering van de problemen die in een notariskantoor of een notariële instelling kunnen rijzen. Zij zijn vaardig in het opsporen en hanteren van de specifieke bronnen van het notarieel recht, de snelle ontwikkeling daarvan op te volgen en zich daaraan aan te passen.

Zij kunnen complexe feitelijke situaties analyseren, de deelapsecten ervan herkennen en wegen, omzetten in juridische vragen. Zij kunnen wetsconforme oplossingen suggereren en uitwerken, voor- en nadelen toelichten en alternatieve mogelijkheden aanreiken, overeenkomsten opstellen die duidelijk en volledig de afspraken tussen partijen vastleggen, de gevolgen daarvan inschatten en toelichten. Zij hebben de reflex om de hun voorgelegde vragen en de overwogen oplossingen daarvoor te toetsen, zowel aan hogere rechtsnormen als aan (strenge) deontologische normen.

De opleiding beoogt ook vaardigheden als creatief, flexibel en innoverend denken en ageren te stimuleren. Afgestudeerden geven voorts blijk van een kritische en reflectieve benadering van de beoefening van het notarieel recht

De Opleiding Notariaat brengt de studenten tot het gevorderde niveau van kennis en competenties dat hen moet toestaan autonoom te functioneren in een notariskantoor of een notariële instelling.

Dit kan zijn, hetzij de aanvang van de wettelijk voorgeschreven stage (art. 36 § 1 en 2 Organieke Wet op het Notarisambt), hetzij een activiteit als notarisbediende, binnen de hoogste functiegroep zoals omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari tot vaststelling van de functieclassificatie en loonvoorwaarden van de notarisbedienden.

Dat niveau laat de autonome beoefening van wetenschappelijke kennis toe bij de confrontatie met deze beroepsuitoefening.

Masterproefrichtlijnen Notariaat

Meer info

Onderwijs- en examenreglement (met facultaire aanvullingen)

Meer info

Stageovereenkomst, -reglement en -beoordeling

Meer info

Beoordelingsformulier masterproef Notariaat (met stage én zonder stage)

Meer info

Beoordelingsformulier stageverslag masterproef Notariaat (met stage)

Meer info

Ons gerenommeerd onderwijsteam schenkt jou hun expertise

De Master Notariaat aan de Vrije Universiteit Brussel wordt gedragen door professoren die academische deskundigheid combineren met praktijkervaring in uiteenlopende vakgebieden, gaande van het notariaat tot de advocatuur. Zo proef je meteen van de mariage parfait tussen notariële kennis en praktische competenties. Er staat ook een enthousiast team van ervaren medewerkers voor je klaar.

Wie is wie

 • Prof. em. Hélène CASMAN, ere-directeur van de opleiding.
 • Prof. André MICHIELSENS, ere-directeur van de opleiding.
 • Prof. Elisabeth ALOFS, directeur van de opleiding, doceert Notarieel familierecht en Vereffening en verdeling en superviseert de masterproeven.
 • Prof. Ruud JANSEN, co-directeur van de opleiding, notaris, doceert Notarieel executierecht en Notarieel vermogensrecht.
 • Prof. Hans DE DECKER, notaris, doceert Inrichting van het notariaat en Notariële deontologie.   
 • Prof. Pieter-Jan DE DECKER, notaris, co-titularis Vereffening en verdeling. 
 • Prof. Alain FRANCOIS, advocaat, doceert Notarieel vennootschapsrecht. 
 • Prof. Michel MAUS, advocaat, doceert Registratie- en Successierechten.
 • Prof. Mathieu MUYLLE, notaris, doceert Notarieel Internationaal Privaatrecht.
 • Arnaud CLYBOUW, bedrijfsrevisor, gastspreker Notarieel boekhoudrecht bij het opleidingsonderdeel Inrichting van het notariaat en notarieel boekhoudrecht.
 • Patrick HOFSTRÖSSLER, advocaat en Ere-Fellow VUB, gastspreker bij de opleidingsonderdelen Vereffening en verdeling en Notarieel familierecht.
 • Bruno LUYTEN, magistraat en Ere-Fellow VUB.   
 • Brigitte VERMEERSCH, notaris en Ere-Fellow VUB, coördineert de permanente vormingsreeks Actualia Notariaat.    
 • Sofie DE BUS, voltijds pedagogisch medewerker en doctoranda. 
 • Anne-Sophie VANDENBOSCH, stagiair gerechtsdeurwaarder en doctoranda, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling. 
 • Anna WILMOT, doctoranda. 
 • Elsemiek APERS, juridisch adviseur IRBN en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker. 
 • Febian APS, advocaat en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker.
 • Ferenc BALLEGEER, advocaat en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling.
 • Berte BOCKX, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling.
 • Warre DE METS, advocaat en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker. 
 • Johan DE RIDDER, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling.
 • Jan DONKERS, advocaat en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling.
 • Eline FRATEUR, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling. 
 • Fleur GOISTER, advocaat en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker.
 • Hélène GORET, notaris en en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling.
 • Filip HEIRBAUT, tax and treasury manager Credendo en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker. 
 • Michèle KNAPEN, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling.
 • Tom LENAERTS, advocaat en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker.
 • Fien MARTENS, advocaat en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker.
 • Dario PETOSA, advocaat en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker.
 • Jochen ROELENS, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling. 
 • Tim ROOVERS, vermogensplanner en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling en is gastspreker bij de opleidingsonderdelen Vereffening-verdeling en Notarieel familierecht.
 • An SIBIET, notaris en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker.
 • Melanie SINTOBIN, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling. 
 • Frederik VANDENBRIELE, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling.
 • Julie VAN DEN MEUTTER, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling. 
 • Nikolas VERSLYPE, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker. 
 • Marie-Charlotte WARNIER, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker, begeleidt mee de werkcolleges van Vereffening en verdeling.                      

Alumniwerking VUB

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Heb je vragen?

Contacteer ons

SCHRIJF DEZE DATA ZEKER IN JE AGENDA!

Op zoek naar informatie over de Opleiding Notariaat? Of ben je al student en wil je graag een overzicht van alle belangrijke deadlines? Hieronder vind je alle relevante data. 

Academische kalender VUB

De academische kalender voor academiejaar 2021-2022 vind je hier

Belangrijke data en infomomenten Master Notariaat

KALENDER OPLEIDING NOTARIAAT 2021-2022
Hier vind je een overzicht van alle belangrijke data voor de Opleiding Notariaat, gaande van deadlines voor je inschrijving en vakkenregistratie tot de indiening en verdediging van je masterproef.                                                  

ONTHAALAVOND OPLEIDING NOTARIAAT
Bij de start van het academiejaar organiseert de Opleiding Notariaat een onthaalavond Notariaat. Tijdens de onthaalavond worden de diverse opleidingsonderdelen overlopen en ontvang je praktische informatie over de opleiding. Je krijgt tevens de kans om kennis te maken met de professoren en de medewerkers van de Opleiding Notariaat en om vragen te stellen. Deze onthaalavond staat open voor zowel studenten die zich reeds hebben ingeschreven voor de Opleiding Notariaat als studenten die graag meer informatie wensen over deze Opleiding. De onthaalavond voor academiejaar 2021-2022 vindt plaats op de VUB-campus op maandag 27 september 2021 van 18.00-21.00 u in gebouw I, lokaal I.0.02. 

INDIVIDUEEL DIGITAAL INFOMOMENT 

Kan je niet aanwezig zijn op één van onze infomomenten en/of heb je na het bekijken van de infopresentatie nog vragen? Neem dan contact met ons op via opleiding.notariaat@vub.be. Wij plannen graag een individueel contactmoment (per telefoon of Microsoft Teams) met jou in, waarop we al jouw vragen beantwoorden. 

 

GETUIGENISSEN VAN ONZE ALUMNI

Als ervaringsdeskundigen kunnen onze alumni zeker een goed beeld schetsen over de opleiding. Hieronder geven enkelen hun ervaring mee.

Een goede start voor een verdere loopbaan in het notariaat.

"Ik ben notarieel juriste bij notaris Hans De Decker te Brasschaat.
Na mijn rechtenstudies te hebben voltooid, heb ik ervoor gekozen om nog een jaar notariaat te gaan bijstuderen aan de VUB (academiejaar 2005-2006).
Deze keuze heb ik me nog geen seconde beklaagd.
De opleiding is interessant, met een persoonlijke aanpak en praktijkgericht, wat goed van pas komt tijdens de studiestage die gelijktijdig met de lessen werd georganiseerd.
(Elke week telkens drie dagen les en drie dagen stage.)
Ook tijdens mijn verdere stage, heb ik meermaals de cursussen opnieuw ter hand genomen.
Een goede start voor een verdere loopbaan in het notariaat.
Ook de faculteit zelf is zeer aangenaam: mooie gebouwen, perfect bereikbaar zowel met de trein als met de auto."

An De Graeve

Veel proffen staan in de praktijk en hun jarenlange ervaring zorgt voor een boeiende benadering van het beroep

"Ik was al enkele jaren tewerkgesteld in het notariaat vooraleer ik de beslissing nam om de opleiding te volgen. Veel proffen staan in de praktijk en hun jarenlange ervaring zorgt voor een boeiende benadering van het beroep en het notarieel recht in het algemeen. De lessen zijn niet alleen een grondige opfrissing van je juridische basiskennis, je leert er als het ware de knepen van het vak. Ik heb er meer vertrouwen door gekregen en meer inzicht in de notariële praktijk, wat mijn job nu ook gevarieerder maakt. Bovendien biedt het de mogelijkheid tot nieuwe contacten in het notariaat en voor wie overweegt om zelf het ambt van notaris uit te oefenen, is de bijkomende opleiding niet alleen een noodzakelijke tussenstap, maar ook de perfecte voorbereiding op het vergelijkend examen dat de toegang tot het beroep verschaft."

Marijke Bellemans

De opleiding notariaat aan de V.U.B. is een unieke ervaring

"Mijn licentie notariaat aan de V.U.B. tijdens het academiejaar 1976 – 1977 heeft mijn professioneel leven bepaald!
Wat ik tijdens dat jaar heb meegekregen op het vlak van de essentie van het notarisberoep, niet enkel vaktechnisch maar ook deontologisch, was dermate boeiend, bruikbaar en begeesterend dat ik – als student zonder enig aanknopingspunt met het notariaat – bij mijn afstuderen zeker wist dat het notariaat mijn roeping was.
Na meer dan 30 jaar professionele ervaring kan ik in alle eerlijkheid en met de grootst mogelijke stelligheid bevestigen dat wat mij toen met zoveel bekwaamheid, toewijding en overtuiging door mijn professoren aangeleerd werd, nog steeds de onuitputtelijke bron is voor mijn dagdagelijks professioneel handelen. Mijn liefde en passie voor het notarisberoep zijn het rechtstreeks gevolg van de hoogstaande vorming die mij te beurt is gevallen , waarbij de Professoren Van Oosterwijck en Casman een determinerende rol gespeeld hebben.
Voor mij is het dus duidelijk en onbetwistbaar: de opleiding notariaat aan de V.U.B. is een unieke ervaring, waarvan het rendement onbetaalbaar is voor al wie belangstelling heeft voor het notariaat. Doen!"

Marc De Graeve, geassocieerd notaris te Antwerpen

"De licentie notariaat (1981) is voor mij een onmisbare aanvulling geweest op de rechtenopleiding. O.m. door de uitdieping van het familiaal vermogensrecht, dat ingrijpt op het leven van iedereen en aan bod komt in tal van betwistingen. Een grondige kennis ervan is dus voor iedere jurist noodzakelijk. Ook de aandacht voor de juiste formulering bij het opstellen van akten is mij goed van pas gekomen bij de redactie van conclusies en ontwerpen van vonnissen en arresten. Zowel in mijn loopbaan van advocaat, als in deze van magistraat, is de zeer praktijkgerichte en hoogstaande opleiding notariaat aan de VUB van onschatbare waarde geweest. Ook voor mensen die geen ambt als notaris beogen is deze bijkomende studie een zeer nuttige aanvulling van de rechtenstudie."

Bruno Luyten, Ere-eerste voorzitter het Hof van beroep te Antwerpen, Ere-advocaat bij de balie te Brussel, Ere-Fellow VUB

"Mijn voorkeur voor het notariaat is pas echt gegroeid bij de doelgerichte en persoonlijke aanpak van de docenten aan de VUB.
Meer dan professoren zijn het mentors voor het verdere leven die me altijd zullen bijblijven."

Stijn Walraevens

"Ik studeerde af in 1978. Onze professoren (toen waren het de professoren Van Oosterwijck, Rens en Casman die de toon zetten) waren creatieve juristen, maar ook mensen met een bewonderenswaardige ethische levenshouding. Zij stonden heel dicht bij ons, menselijk en professioneel. Die hechte band werd nooit verbroken. Dat maakt een opleiding in Brussel uniek. Je stapt stevig juridisch gewapend in het leven. En als oud-student kan je hen blijvend aanspreken. Heb ik zeer concreet meegemaakt."

Guy Walraevens

"Ik ben overtuigd dat de opleiding die ik genoten heb aan de VUB ertoe heeft bijgedragen om met een grondige kennis van het notarieel recht in het examen van kandidaat-notaris te slagen. De directe en persoonlijke aanpak van het professorenkorps en assistenten heeft ertoe geleid dat de studie ongetwijfeld als boeiend en leuk ervaren werd. De student is zeker geen nummer, noch onbekende en heeft onmiddellijk het gevoel een eigen bijdrage te leveren aan zijn genoten opleiding. De opleiding heeft geen ex-cathedra karakter, en alle mogelijke vragen, worden in overleg met de professoren en mede-studenten besproken. De praktijkgerichte wijze van doceren, onder meer in de cursus vereffening/verdeling, en de gastcollege gegeven door gastdocenten uit de praktijk, betekenen een uitstekende aanvulling en meerwaarde op de theorie. Ik ben echt overtuigd dat er geen betere en aangename manier bestaat om het diploma van master in het notariaat te behalen en uiteindelijk zich voor te bereiden voor het inmiddels gevreesd en berucht vergelijkend examen tot benoeming als kandidaat-notaris."

Cedric Honorez, geassocieerd notaris.

Nadat ik de opleiding rechten aan de VUB volgde als werkstudente heb ik de opleiding notariaat gevolgd. Ik heb deze ongelooflijke kans om praktijk en theorie te combineren met beide handen gegrepen. De opleiding is heel goed georganiseerd zodat ik ze probleemloos kon combineren met mijn werk als notarieel medewerkster.

Ik heb tijdens mijn opleiding vaak het compliment gekregen van mijn werkgeefster dat ik door het volgen van de opleiding notariaat enorm veel vooruitgang boekte in de praktijk en dat ik het kantoor en de collega’s veel bijbracht. Door de praktijkgerichte aanpak van de lessen aan de VUB was ik steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mijn cursussen maken nu een onmisbaar deel uit van de bibliotheek van het kantoor!

Ik haal mij de boeiende lessen van Professor Casman en Professor Michielsens nog vaak voor de geest, ik heb zoveel plezier beleefd aan hun lessen dat ik bijna spijt had dat ik mijn diploma kreeg!

Wie de opleiding volgt zal er nooit spijt van hebben.

Hélène Goret, geassocieerd notaris.