Camiel Van Breedam wil met zijn oeuvre een sociaal engagement aangaan. Met zijn kunst geeft hij kritiek op de wegwerpcultuur, sociale ongelijkheid, oorlog, bureaucratie en milieuvervuiling. Voorwerpen die volgens de voorschriften van onze wegwerpcultuur onbruikbaar zijn geworden, worden kunst in zijn handen. Van Breedam zoekt schoonheid in schijnbaar waardeloze objecten en geeft ze opnieuw waarde door ze op een sokkel, in een kastje of aan de muur tentoon te stellen.  

Op schroothopen en in oude fabrieken zoekt hij voorwerpen en materialen die hun oorspronkelijke gebruiksfunctie verloren zijn. Hij stelt ze samen tot nieuwe kunstwerken, vaak gekenmerkt door een barokke overdadigheid. Van Breedam was een van de eersten die zich in Vlaanderen bezighield met assemblagekunst, waarbij ongewone materialen samengebracht worden tot kunstwerken die de categorieën 'schilderkunst' en 'beeldhouwkunst' overstijgen.   

Ook bij de creatie van Libertad I & II paste Van Breedam deze assemblagetechniek toe. In de roestige kaders, die op een eigenzinnige wijze twee ‘vensters’ voorstellen, monteerde Van Breedam telkens een assemblage van afgeleefde, metalen voorwerpen. De kunstenaar beschouwt het venster als een symbolische grens tussen binnen en buiten. Enerzijds kan een venster een beschermende functie hebben. Denk maar aan een gevangenis, waar vensters de doorgang van binnen naar buiten afsluiten, of aan een fort, waar ze de toegang van buiten naar binnen verhinderen. Anderzijds kan een open venster ook een vriendelijke uitnodiging zijn om binnen te kijken in een gastvrije woonplaats. In dat geval symboliseert het venster de vrijheid die de mens heeft om met een open blik naar de wereld te kijken.  

In 1995 werden Libertad I & II door Van Breedam vervaardigd en door de VUB aangekocht. De aankoop kaderde binnen het project “Kunst op de Campus” en was de eerste verwezenlijking van de pas opgerichte cultuurraad. Hun doel: het culturele leven aan de universiteit bevorderen. De officiële inhuldiging van het kunstwerk op de campus vond plaats op 18 mei 1995, tijdens de viering van het 25-jarige bestaan van de universiteit.

De sculpturen Libertad I & II zijn overigens niet de enige kunstwerken van Camiel Van Breedam in de kunstcollectie van de VUB. Op de tweede verdieping van gebouw D op de VUB Main Campus kan je ook een installatie met een interessante titel bekijken: Handelingen XXVI, 24 "Ge raaskalt (*) Paulus: uw grote geleerdheid maakt u waanzinnnig" (*) Veel van wat Paulus zei was voor de Indiaan, de heiden, onbegrijpelijk” uit 1977.

Van Breedam gebruikt het verhaal over de vervolging van de Indianen in Noord-Amerika als een metafoor voor groepen die uitgesloten worden op basis van hun anders-zijn. Hij stelt zich kritisch op tegenover de wandaden die vanuit de Westerse idealen van welvaart en vooruitgang door kapitalistische grootmachten gepleegd worden tegen inheemse bevolkingsgroepen. De Indiaan staat hier symbool voor elke onderdrukte minderheidsgroep en kan evengoed verwijzen naar de strijd van Joden, homoseksuelen of verzetsstrijders. Van Breedams kritische en humanistische visie sluit aan bij de vrijzinnige ideologie waarop de VUB gestoeld is.

Plan je bezoek 

Het Humanistisch Sculpturenpark  is 24/7  toegankelijk en gratis te bezichtigen.

Er is parkeermogelijkheid en het terrein is rolstoeltoegankelijk. 

VUB Main Campus

Pleinlaan 2

1050 Elsene

Informatie bij de sculpturen

Bij elke sculptuur vind je een QR-code die naar een audiofragment verwijst. Open de QR-code met je smartphone en ontdek alle verhalen. Breng een hoofdtelefoon mee voor meer luistercomfort. 

Permanente sculpturen

Tijdelijke sculpturen