De twee vuisten die onzacht met elkaar in aanraking komen in de sculptuur Power staan symbool voor de menselijke levenskracht. Meer nog: het vormt een aanmoediging om tegenstrijdige levensvisies gecontroleerd met elkaar in botsing te laten komen. Anders dan het ontwijken van elkaar, kan deze ervaring leiden tot een genuanceerd en evoluerend wereldbeeld. Het pluralisme aan denkrichtingen en opvattingen in onze samenleving komt tot haar recht dankzij het respectvolle debat als retorisch medium.

Power staat echter niet alleen symbool voor kracht, maar is daarnaast ook een toonbeeld van de vriendschap. Waar men elkaar tot voor kort uit beleefdheid een hand gaf als groet, geldt het geven van een vuist als een eerder gemoedelijke, kameraadschappelijke begroeting onder vrienden en gelijkgezinden. Het geven van een vuist groeide de voorbije jaren bovendien uit tot een ware “coronagroet” als een hygiënisch alternatief voor het traditionele schudden van de hand. Zo krijgt de sculptuur vandaag een nieuwe, actuele betekenislaag.

Plan je bezoek 

Het Humanistisch Sculpturenpark  is 24/7  toegankelijk en gratis te bezichtigen.

Er is parkeermogelijkheid en het terrein is rolstoeltoegankelijk. 

VUB Main Campus

Pleinlaan 2

1050 Elsene

Informatie bij de sculpturen

Bij elke sculptuur vind je een QR-code die naar een audiofragment verwijst. Open de QR-code met je smartphone en ontdek alle verhalen. Breng een hoofdtelefoon mee voor meer luistercomfort. 

Permanente sculpturen

Tijdelijke sculpturen