Hoewel ieder werk van Cloet een subtiel zelfportret vormt, neemt hij als kunstenaar een erg bescheiden houding aan. De verhalen achter zijn werk houdt hij liever verborgen om de interpretatie van de toeschouwer niet te beïnvloeden. Zo ontkracht hij het idee van de kunstenaar als een figuur die invloed heeft op de manier waarop een kunstwerk geïnterpreteerd moet worden. Hij tracht de betekenissen achter zijn werken aan de toeschouwers door te geven via de emoties die ze bij hen oproepen. Zo geeft Cloet uiting aan zijn verlangen om de onzichtbare concepten achter zijn kunstobjecten zichtbaar te maken.

Ook bij de sculptuur Mia Casa staat de autonomie van de persoonlijke interpretatie centraal. Elk van de vijf objecten draagt een eigen betekenis. Zo verbeeldt de werktafel de stilte. Het is een plaats die zowel naar de geboorte als naar de dood verwijst en waar het woord overbodig is. Het horizontale oppervlak draagt het lichaam dat "wordt" of weer "on-wordt". Het spreekgestoelte staat symbool voor het declameren van het gesproken woord en vormt een plek waar de vrije gedachte wordt geuit. De verticaliteit van het object doet denken aan het lichaam dat zich opricht tijdens het spreken. De kopieertafel verwijst naar het verinnerlijken van kennis door diepgaande studie, herhaling, interpretatie en reflectie. Tijdens het schrijven neemt het lichaam een zittende houding aan en wordt het woord fysiek vormgegeven. De kist symboliseert een verborgen inhoud, veilig bewaard in een omhulsel van mogelijkheden. Volgens Cloet maken de toeschouwer en diens persoonlijke interpretatie bovendien onmisbaar deel uit van het kunstwerk.

Mia Casa werd in 2019 door de VUB aangekocht naar aanleiding van het nieuwbouwproject voor de gebouwen X, Y en I. Bij ieder gesubsidieerd bouwproject moet een klein percentage van het totale budget besteed worden aan de integratie van kunst. Een kunstadviescommissie ondersteunde de universiteit bij de selectie van enkele kunstwerken op basis van projectvoorstellen die door kunstenaars werden ingediend. Rond Mia Casa werd er een nieuwe appelboomgaard aangeplant, die via een olifantenpad te betreden is. Ook rond het voormalige Kultuurkaffee, dat plaats moest maken voor de nieuwbouw, groeiden er appelbomen.

Plan je bezoek 

Het Humanistisch Sculpturenpark  is 24/7  toegankelijk en gratis te bezichtigen.

Er is parkeermogelijkheid en het terrein is rolstoeltoegankelijk. 

VUB Main Campus

Pleinlaan 2

1050 Elsene

Informatie bij de sculpturen

Bij elke sculptuur vind je een QR-code die naar een audiofragment verwijst. Open de QR-code met je smartphone en ontdek alle verhalen. Breng een hoofdtelefoon mee voor meer luistercomfort. 

Permanente sculpturen

Tijdelijke sculpturen