Een exotische invasie

Of ze zijn ontsnapt of losgelaten werden, weten we niet. Feit is dat in de jaren '70 een aantal halsbandparkieten (Psittacula krameri) uit het toenmalige Meli-dierenpark op de Heizel in het wild terechtkwamen. Daarvoor was er al een broedgeval gerapporteerd in Tervuren. Deze individuen groeiden uit tot een populatie van intussen duizenden vogels.

2022_Living Campus Walk_Halsbandparkiet_Etterbeek_VUB

Halsbandparkiet. Foto door Luca de Carli. Bron: Waarnemingen.be.

2022_Living Campus Walk_Alexander Parkieten_S__1442557649

Daarnaast treffen we sinds 1998 ook de alexanderparkiet (Psittacula eipatria) aan in Brussel. Die is verwant aan de halsbandparkiet en vormt er vaak gemengde groepen mee. De alexanderparkiet komt op verschillende plaatsen in Europa voor. Ook deze dieren zijn vermoedelijk ontsnapt uit gevangenschap.

De derde parkietensoort die je in Brussel aantreft, is de Zuid-Amerikaanse monniksparkiet (Myiopsitta monachus). Ze maken bijzonder grote gemeenschappelijke nesten waarvan er mooie voorbeelden te vinden zijn in het park van Vorst. In de lentemaanden zie je ze vaak ’s ochtends op de VUB Main Campus wanneer ze zich te goed doen aan de knoppen van de madeliefjes. Deze soort is het minst schuw van de drie.

2022_Living Campus Walk_Monk Parkieten_S_520737940

Ondanks hun exotische en vrolijk klinkende namen, zien we uitheemse dieren niet altijd graag verschijnen in België. Zo nestelen de halsband- en alexanderparkieten zich in boomholtes en kunnen ze inheemse soorten zoals de boomklever verdringen.