Een laboratorium in de buitenlucht

Experiment: hoe verandert het ecosysteem als je er mest aan toevoegt?

Welke gevolgen heeft de massale stikstofuitstoot in onze regio? De hoge concentratie aan veebedrijven in combinatie met een dicht netwerk van drukke wegen zorgt voor de uitstoot van stikstofhoudende stoffen zoals ammonium en stikstofoxiden. Jaarlijks slaat er zo’n 20 tot 40 kg/ha stikstof uit de lucht neer op het Vlaamse landschap. Dat bevordert de groei van enkele dominante plantensoorten, zoals bepaalde grassen, die op hun beurt heel wat bedreigde planten verdringen.

2022_Living Campus Walk_Een laboratorium in de buitenlucht_VUB

Om die gevolgen te onderzoeken, krijgen verschillende plantengemeenschappen in het lab gezelschap van... mest. De mest is afkomstig van herbivoren zoals konijnen, damherten, en zelfs de Europese bizon. Met het experiment willen wetenschappers het langetermijneffect onderzoeken op de samenstelling en diversiteit van de vegetatie: hoe verandert het ecosysteem als je er mest aan toevoegt? In andere experimenten wordt op gecontroleerde wijze stikstof en/of fosfor toegevoegd.

Experiment: hoe snel worden kruiden overwoekerd?

Daarnaast voeren wetenschappers hier ook langetermijnexperimenten in volle grond uit. Ze bestuderen bijvoorbeeld hoe snel een proefoppervlak, ingezaaid met alleen maar kruiden, overwoekerd raakt door grassoorten, en andersom.

2022_Living Campus Walk_Woekerende wortelstokken_VUB
2022_Living Campus Walk_Mug op groen bald_S_1404144338
Experiment: hoe kunnen we muggen misleiden?

In de watertanks proberen ze te achterhalen hoe we muggen kunnen misleiden, zodat ze er geen nieuwe eitjes komen leggen. Daarvoor gebruiken ze onder andere de geur van natuurlijke vijanden van muggen, zoals vissen en waterwantsen. Wanneer vrouwelijke muggen op zoek gaan naar een geschikte plek om eieren te leggen, kan de geur van deze roofdieren hen op andere ideeën brengen.