Nijlganzen aan de VUB-vijver

Die sierlijke nijlgans (Alopochen aegyptiaca) werd voor het eerst gespot in België in 1984. Vandaag vinden we meer dan 2.500 broedparen in ons land. Eén van die paren vind je aan de VUB-vijver.

Hoewel de nijlganzen graag geziene gasten zijn op de VUB, vormt deze watervogel een bedreiging voor de biodiversiteit. Nijlganzen eten voornamelijk waterplanten. Hun uitwerpselen zorgen voor eutrofiëring (een overmaat aan voedingsstoffen) van het water en de bodem van parken en tuinen. Hierdoor worden sommige plantensoorten dominant ten nadele van andere planten.

2022_Living Campus Walk_Sierlijke Nijlgans_VUB
Invasieve exoot (uitheemse watervogel)

Bovendien concurreren ze met andere, inheemse watervogels, bijvoorbeeld door hun nesten in te palmen als broedplaats. De nijlgans staat bekend om zijn agressieve gedrag, in het bijzonder tijdens het broedseizoen, en deinst er niet voor terug om kleintjes van andere eend-achtigen te verdrinken. 

Daarom zijn nijlganzen geclassificeerd als invasieve exoot in de Europese Unie. Ze vormen met andere woorden officieel een bedreiging voor lokale watervogels. Het is toegestaan om de nijlganzen actief te bestrijden, wat meestal gebeurt door het prikken van de eieren om de voortplanting tegen te gaan. Ook de geelwangschildpadden dragen hieraan bij door de eieren en de kuikens van de nijlganzen op te eten. 

Zoek ook de visjes en waterschildpadden aan de vijver

Quacquak

De nijlganzen hebben zich ontpopt tot ware VUB-iconen en leiden een digitaal leven op een eigen Facebookpagina. In hun memes geven ze hun ongefilterde mening over het nijlganzenleven aan de VUB. De geelwangschildpadden waarmee ze hun vijver moeten delen, zijn kop van jut. 

Volg de satirische Facebookpagina