logo

ZIT JIJ OP DE JUISTE GOLFLENGTE VOOR FYSICA?

Fysica is de wetenschap die de mysteries van de natuur probeert te doorgronden door experimenteel en theoretisch onderzoek. Wil je meer weten over de bouw van de materie op de allerkleinste schaal, de laatste ontwikkelingen in de snaartheorie, de structuur van het heelal, de zwarte gaten, de donkere materie, zwaartekrachtsgolven of de eigenschappen van chaos en complexe systemen? Wil je begrijpen hoe sterren in hun inwendige de chemische elementen aanmaken waaruit wij opgebouwd zijn, en deze aan het einde van hun leven aan de ruimte terugschenken? Of ben je geboeid door actuele aspecten of toepassingen van de kwantumfysica zoals supergeleiding, superfluïditeit, Bose-Einstein condensaten, nanostructuren, lasertechnieken, fotonica, magnetische resonantie en medische beeldvorming?

Jorgen D’Hondt, professor fysica

Waarom vandaag Fysica en Sterrenkunde studeren?

“Omdat er nog zoveel te ontdekken valt, nog zoveel vraagtekens, nog zoveel fundamentele kennis die ontbreekt en en die kan leiden tot nieuwe, nu ondenkbare, bijdragen aan de maatschappij, aan de kwaliteit van ons leven. Waar zal het vakdomein staan binnen 10 à 20 jaar? Wat weten we dan over het universum of over de kleinste deeltjes? Er zijn ontelbare uitdagingen voor de nieuwe generatie wetenschappers. Fysici willen de materie rondom ons in al zijn aspecten kunnen begrijpen en beschrijven. We willen de kleinste bouwstenen van de materie kennen. Zo konden de experimenten te CERN het bestaan van het Higgs boson bevestiging en hiermee één van de hiaten opvullen in het zogenaamde Standaard Model van de deeltjesfysica. Maar als we naar het universum kijken, is maar 5% van de inhoud beschreven is door dit Standaard Model. De overige 95% is wat we noemen donkere energie of donkere materie, en we weten niet wat dit is!”

Jorgen D’Hondt is professor fysica aan de VUB, directeur van het Interuniversitair Instituut voor Hoge Energieën, voorzitter van de Jonge Academie in België, en verkozen tot “Young Scientist 2013” door het World Economic Forum. Hij was van 2015 tot 2017 voorzitter van het CMS experiment dat het Brout-Englert-Higgs deeltje heeft ontdekt. Op 16 november 2017 werd hij te CERN verkozen tot voorzitter van de Europese commissie voor nieuwe deeltjesversnellers. Met dit prestigieuze mandaat zal D’Hondt gedurende drie jaar het Europees onderzoek met de deeltjesversnellers wereldwijd vertegenwoordigen. 

Lichtjaren voorop

Hoe wordt een professor van een kleinere universiteit voorzitter van een gigantisch Nobelprijswinnend experiment in het CERN? Tja, dat ruikt een beetje naar fysica. De wetenschap die het allergrootste wil verklaren, en daarvoor o.a. onderzoek doet naar het onooglijk kleine. Aan de VUB, een redelijk eigenzinnig universum, sta je in pole position om zelf grootse puzzels te leggen, wie weet door kleine deeltjes te doen botsen. En als fysicus in spe ben je voor de VUB heel belangrijk: want jij komt te weten hoe wetenschap de duisternis kan overwinnen...

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een gedetailleerd overzicht van je vakken vind je via de opleidingsfiches onderaan de pagina.

Bachelor: hoe het allemaal begint

Dan bedoelen we niet het heelal, wel je opleiding. Die begint natuurlijk met een brede en grondige basis in de klassieke en moderne fysica. Om die kennis optimaal te doorgronden en gebruiken, maak je ook kennis met hedendaagse onderzoeksmethodes. De wisselwerking met andere wetenschappelijke disciplines, zoals chemie, informatica en ingenieurswetenschappen, staat ook op het menu. Het belang en het aandeel van wiskunde is onmiskenbaar: het is de taal waarin de wetten van de natuur worden geformuleerd.

Naarmate de jaren vorderen, duik je dieper in de subdisciplines van de moderne fysica: kwantumfysica, deeltjesfysica, relativiteit, statistische fysica en zoveel meer. Je begrijpt gaandeweg steeds beter wat het verband is tussen fundamentele vragen over het hoe en waarom van onze wereld en praktische wetenschappelijke toepassingen. Denk aan holografie; de werking van siliconenchips zonder dewelke computers, tablets en smartphones niet kunnen bestaan; medische beeldvorming; of de link tussen fotonica en vernuftige spelconsoles.

De bacheloropleiding omvat 180 studiepunten en is opgebouwd rond een verplicht pakket van 144 studiepunten. Dit is de kern van je bacheloropleiding. De kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 36 studiepunten dat je zelf samenstelt aan de hand van keuzevakken. In het flexibel gedeelte kan je kiezen voor verbreding of verdieping.

Master

De masteropleiding wordt samen met de Universiteit Gent georganiseerd. De expertise wordt gebundeld, waardoor je een ruimer aanbod krijgt aan keuzevakken en onderwerpen voor je masterproef.

Het masterprogramma wordt volledig in het Engels aangeboden binnen de Master of Science in Physics and Astronomy.

Je kan kiezen uit drie profielen:

  • Economy and Business
  • Education - Onderwijs
  • Research

De profielvakken van Education - Onderwijs worden in het Nederlands gedoceerd.

Binnen het profiel Research heb je voor het vak External Mobility ook de mogelijkheid om een stage te lopen bij een onderzoeksinstelling of een bedrijf of studiedelen kiezen aan een andere universiteit. Denk maar aan een stage in het CERN, KMI of de Sterrenwacht!

Andere masters

Door in je flexibel gedeelte bepaalde opleidingsonderdelen uit de ingenieursopleiding te nemen, kan je na je bacheloropleiding ook een master volgen in de Ingenieurwetenschappen: Fotonica of Biomedische ingenieurstechnieken.

Interesse om les te geven? Dan is de Educatieve Master iets voor jou. Je combineert kwaliteitsvol onderwijs in jouw vakdomein met een sterk pakket aan pedagogische en vakdidactische kennis. Met dit programma word je gevormd als master én kan je onmiddellijk lesgeven in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Opleidingsfiches

Via het doorklik menu hieronder kan je de opleidingsfiches raadplegen. Hier vind je een overzicht van de vakken, toelatingsvoorwaarden en structuur van de opleiding.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Vanaf academiejaar 2022-2023 is deelnemen aan de ijkingstoets verplicht om te starten in de opleiding Fysica en Sterrenkunde, maar het resultaat van deze toets is niet bindend.

De toets geeft je een idee hoe het met je voorkennis gesteld is, maar een lage score belet je niet om in te schrijven en wil niet zeggen dat je niet kan slagen voor de opleiding. Studiebegeleiding helpt je om  jouw voorkennis bij te spijkeren met ‘voorbereidingsactiviteiten’ en biedt doorheen het hele jaar ondersteuning.

Meer info op www.vub.be/ijkingstoets.

Kort gezegd gaat het om het verschil tussen een ingenieur en een wetenschapper:

Wetenschapper
Je zit vol vragen en gaat graag op onderzoek uit. Je bent nieuwsgierig, je wil begrijpen hoe je omgeving in elkaar zit. Je wil natuurfenomenen verklaren en voorspellen, en patronen herkennen in wat er dagelijks rondom jou gebeurt. Je houdt er van om kennis te genereren, verbanden te zoeken en zo bij te dragen tot de technologie van de toekomst.

Ingenieur
Je bent gefascineerd door processen, technologieën, systemen, producten ... Je vraagt je niet enkel af hoe iets werkt, maar ook hoe iets beter kan werken, anders kan werken. Je bent een probleemoplosser en kunt als geen ander concepten omzetten in realiteit.

Mysteries van de natuur doorgronden
Je wil het Hoe en Waarom weten van alles. Fysica is cruciaal om de wereld rond ons te begrijpen. Het daagt ons intellectueel uit en leidt tot grote ontdekkingen, zoals computers, internet en lasers en technologiën die ons leven veranderen. De fysica bestudeert fundamentele fenomenen in de natuur, van het allerkleinste (elementaire deeltjes) tot het allergrootste (melkwegstelsels).

Gegeerde vaardigheden
De opleiding Fysica en Sterrenkunde zorgt ervoor dat je later aan de slag kan gaan in alle takken van het onderzoek en van de bedrijfswereld dankzij de analytische en wiskundige inzichten die je verworven hebt.

Super actueel
Er is een hoge nood aan nieuwe technologieën om af te rekenen met maatschappelijke uitdagingen zoals hernieuwbare energie, efficiënt beheer van hulpbronnen, klimaatverandering, schaarste van materialen en gezondheidszorg. Fysica is onmisbaar voor het vinden van oplossingen voor deze problemen. Zo worden detectoren die oorspronkelijk komen uit het onderzoek naar elementaire deeltjes nu al volop gebruikt in ziekenhuizen om betere diagnoses te kunnen stellen. En zo zijn de meest efficiënte lichtbronnen nu de halfgeleiderlaser en LED, die voortkomen uit het onderzoek naar de interactie tussen licht ,en halfgeleiders in de jaren ‘60 van de vorige eeuw. En dit zijn maar enkele voorbeelden.

Twijfel je aan je voorkennis? Er zijn verschillende manieren om je klaar te stomen voor de start.

Je lesrooster zal afhangen van de keuzevakken die je opneemt, maar dit voorbeeldrooster geeft al een goed idee.

Op ons studentenportaal kan je de lesroosters bekijken van dit academiejaar, deze kunnen natuurlijk nog veranderen.

Let op: het uiteindelijke rooster kan aangepast worden in functie van wijzigingen in de COVID19 maatregelen van de VUB.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Heb ik voldoende voorkennis?

Bekijk welke voorkennis we verwachten

Wist je dat ...

  • er een gloednieuw Fysicalabo is? Zo kan je als student steeds gebruik maken van topinfrastructuur voor het voeren van toponderzoek.
  • fysici bij de top 10 best betaalde jobs staan? Hun gemiddelde maandelijks brutoloon bedraagt 5.029 euro (Bron: https://statbel.fgov.be september 2017).
  • je de keuze hebt uit verschillende studentenkringen? De meeste studenten Fysica en Sterrenkunde kiezen voor WK (Wetenschappelijke Kring).
  • je een deel van je studietijd in het buitenland kan doorbrengen? De meeste studenten doen dit in het tweede semester van het 3e bachelorjaar.

Maak kennis met onze proffen

In deze video's kan je al enkele van onze professoren uit de vakgroep Fysica en Sterrenkunde leren kennen.

VUB in de media

Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

DE WIJDE WERELD IN

Een internationale studie-ervaring, alleen voor de happy few? Niet bij ons. Omdat wij weten hoe belangrijk zo’n buitenlandse ervaring is voor je persoonlijke ontwikkeling, je academische vorming én voor je professionele carrière, willen we elke student de kans geven om de wijde wereld in te trekken.

Op Erasmus

De vakgebieden fysica en sterrenkunde zijn van nature uit zeer internationaal: de creatie en disseminatie van de kennis gebeurt reeds sinds generaties in internationale samenwerkingsverbanden.

De vakgroep Fysica wil studenten dan ook sterk aanmoedigen mobiel te zijn, liefst door een deel van de studietijd in het buitenland door te brengen. De flexibiliteit van het programma en het feit dat er bijna geen verplichte vakken geroosterd staan in het tweede semester van het 3de bachelorjaar faciliteren een Erasmusverblijf bij één van onze partneruniversiteiten in het buitenland.

Iedereen mobiel

Tijdens je masterjaren is het bovendien mogelijk om 12 ECTS 'externe mobiliteit' op te nemen. In de Research master is deze mobiliteitscomponent zelfs verplicht!

Mobiliteit kan voor elke student anders zijn. Zo is het mogelijk om vakken te volgen aan een andere Belgische universiteit, maar studenten mogen het gerust wat verder zoeken. Denk maar aan de CERN Summer School, de International NOVA School, een onderzoeksverblijf aan de University of Wisconsin at Madison (USA) om aan het IceCube-experiment te werken, een stage aan een andere universiteit of onderzoeksinstelling, etc.

Studenten worden ook aangemoedigd om eigen ideeën aan te brengen, zodat hun mobiliteit aansluit bij hun interesses, verrijkend én nuttig is.

 

Naar het buitenland?

Ontdek de mogelijkheden

Naar waar?

Bestemmingen

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Masters in de Fysica en Sterrenkunde van de Vrije Universiteit Brussel hebben een veelzijdige, parate kennis opgebouwd en bruikbare vaardigheden verworven waardoor ze zonder moeite een job vinden in de meest diverse sectoren. Ze kunnen in alle bedrijfstakken terecht waar probleemoplossend vermogen, analytische, wiskundige en IT-skills welkom zijn. De vraag naar fysici overstijgt momenteel het aanbod.

Vele afgestudeerden komen in het wetenschappelijk onderzoek terecht. Zowel in het binnen- als in het buitenland werken onze alumni mee aan de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook in de industrie en het bedrijfsleven zijn fysici zeer gegeerd. Door hun brede basis in modelleren: statistiek, informatica en problem-solving worden zij vaak ingezet voor onderzoek en ontwikkeling. Maar ook in het bank- en verzekeringswezen werken ook talrijke mensen met een fysicaopleiding. Hier werken zij onder andere rond risicoanalyse en de modellering van de financiële markten. Met de minor Onderwijs kan je leerkracht in het secundair en/of hoger onderwijs worden. Er is een grote nood aan leerkrachten die hun passie voor de fysica doorgeven aan de volgende generatie wetenschappers.

In deze brochure kan je een overzicht vinden van alle jobuitwegen voor fysici en sterrenkundigen!

Wist je dat fysici bij de top 10 best betaalde jobs staan?

Hun gemiddelde maandelijks brutoloon bedraagt 4.966 euro (Bron: FOD Economie update 2014).

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe
Joke, Studente Fysica

Joke wil doordringen tot de CERN van de zaken

"CERN is het grootste onderzoekscentrum voor elementaire deeltjes ter wereld en is gevestigd in Genève. Als bachelorstudent in de fysica hoor je vaak over dit gigantisch complex, maar het zelf eens zien is pas uniek. Zoals de enorme CMS-detector en overal bordjes en gevarensymbolen waarop staat: Danger! Radioactive: 40 μ Sv/h.! Het CLIC-experiment was heel interessant en bovendien grappig om te zien hoe chaotisch wetenschappers te werk gaan. Een heel leuke reis en we mogen zeker de vrije momenten niet vergeten waarbij je je medestudenten beter leert kennen."

Nog meer inspiratie van onze alumni

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Petra Van Mulders


DRONE CLUSTER MANAGER BIJ EUKA

“Laat je niet verblinden door wat ooit een droom was"

Jouw naam?


Schrijf je snel in of voeg je naam toe aan onze lijst

Ontdek onze 'wall of faces'

Laat van je horen!


Het einde van je studies hoeft niet het einde van je VUB-verhaal te betekenen.

Ontdek onze alumniwerking

Gerrit Van Onsem


Senior Researcher CERN Genève

"Leer jezelf kennen en ontdek wat je echt wil"

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Verplichte ijkingstoets

Vanaf academiejaar 2022-2023 is deelnemen aan de ijkingstoets verplicht om te starten in de opleiding Wiskunde & Data Science.

Deelnemen aan de ijkingstoets verplicht om te starten in de opleiding Fysica en Sterrenkunde, maar het resultaat van deze toets is niet bindend.

De toets geeft je een idee hoe het met je voorkennis gesteld is, maar een lage score belet je niet om in te schrijven en wil niet zeggen dat je niet kan slagen voor de opleiding. Studiebegeleiding helpt je om  jouw voorkennis bij te spijkeren met ‘voorbereidingsactiviteiten’ en biedt doorheen het hele jaar ondersteuning.

Meer info op www.vub.be/ijkingstoets.

Een vliegende start

We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. Meer informatie hierover kan je hier vinden. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Kostenplaatje


Ja, studeren kost geld. Maar de VUB en het Vlaams onderwijs doen er alles gaan om het zo betaalbaar mogelijk te houden.

Meer weten

Op kot

Meer weten

Studiekeuze en -begeleiding


Een opleiding kiezen... geen eenvoudige opgave! Drie stappen die kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze.

Meer weten

Studentenleven

Meer weten

Studeren met beperking


We vinden het belangrijk om vanuit de VUB bij te dragen aan gelijke kansen, bijvoorbeeld met het ReFlex-statuut.

Meer weten

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Leerkrediet? Studiepunten? Help!

Een student zal deze begrippen meer dan eens tegenkomen in documenten of mails, maar wat willen ze nu eigenlijk zeggen?

Toelatingsvoorwaarden en individuele studietrajecten

Bachelor
Om aan een bacheloropleiding te beginnen moet je eerst en vooral over een diploma secundair onderwijs beschikken. ASO, TSO, KSO of BSO doet er eigenlijk niet toe, maar voor een BSO diploma heb je wel meer nodig dan een getuigschrift.

Schakel-, voorbereidingsprogramma & master
Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, bekijk dan de pagina 'programma' van de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een overzicht van de opleidingsfiches. Hierin staat telkens een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding.

 

Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen of vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.

Overtuigd om te komen studeren aan de VUB?

Start je inschrijving nu!

Kunnen we je nog ergens mee helpen?

Stel je vragen hier!