logo

Een unieke avondopleiding in Vlaanderen

De Master of Laws in het sociaal recht is de enige master-na-masteropleiding in het sociaal recht in Vlaanderen en staat ook open voor houders met een ander masterdiploma dan rechten. Het programma is zowel toegankelijk voor pas afgestudeerden als voor mensen die al in het beroepsleven zitten en hun kennis willen opfrissen of een carrièrewending voor ogen hebben. Je krijgt les van professoren met ruime ervaring in het sociaal recht en met een hoog specialisatieniveau. Dankzij het flexibele programma kan je het programma combineren met een baan en kies je zelf hoe lang je er over doet en wanneer je afstudeert. Hoorcolleges worden voornamelijk ‘s avonds gedoceerd in de vorm van synthese- of discussielessen. Lees verder of bekijk deze PowerPoint om nader kennis te maken met de Master of Laws in het sociaal recht. 

Wil je nog meer weten over onze opleiding, boek dan een van onderstaande digitale infosessies of leg je vraag voor aan de voorzitter van de opleidingsraad (guido.van.limberghen@vub.be).

De infosessies vinden plaats op onderstaande data:

  • vrijdag 12 maart 2021 van 18u tot 19u
  • woensdag 24 maart 2021 van 19u 20u
  • woensdag 28 april 2021 van 19u tot 20u
  • woensdag 26 mei 2021 van 19u tot 20u
  • woensdag 16 juni 2021 van 19u tot 20u
  • woensdag 30 juni 2021 van 19u tot 20u
  • woensdag 25 augustus 2021 van 19u tot 20u
  • woensdag 8 september 2021 van 19u tot 20u

Klik hier om jouw sessie te boeken!

De opleiding organiseert haar jaarlijkse onthaalavond voor (potentiële) nieuwe studenten online op 21 september 2021 (18u-20u). Registreer je hier om deel te nemen!

De master brengt gespecialiseerde kennis in het sociaal recht en inzicht in de doorwerking van het Europees en internationaal recht bij. ‘Bijzondere vraagstukken’ –vakken laten zeer goed toe actuele ontwikkelingen op de voet te volgen. Het verplichte curriculum vul je aan met keuzevakken die je volgens je eigen belangstelling kiest. Vreemdelingenrecht, human resources management en arbeids- en organisatiepsychologie zijn zijn enkele voorbeelden uit de lijst. Stoffige opleiding? Verre van waar!

Lees meer in onze opleidingsbrochure Master of Laws in het sociaal recht.

Waarom Sociaal Recht?

Van de indexsprong en het stakingsrecht tot arbeidsduur-vermindering of de verlenging van de pensioenleeftijd. Politieke, sociale en maatschappelijke evoluties in binnenen buitenland maken dat het sociaal recht voortdurend verandert. De Master of Laws in het sociaal recht speelt hier op in.

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Faculteit


Recht en criminologie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Actuele thema’s maken je het hof

De opleiding focust op die domeinen van het sociaal recht die betrekking hebben op de rechtspositie van arbeidende personen met 3 vakken in de module Verplichte studiedelen en ten minste 3 vakken in de module Verdiepende studiedelen. Zo komen bijzondere juridische vraagstukken aan bod inzake socialezekerheidsrecht, collectief arbeidsrecht, personeelsbeheer en reorganisatie van ondernemingen en kan je kiezen voor de studie van bepaalde deelgebieden van het sociaal recht, zoals sociaal handhavings- en procesrecht, grensoverschrijdende tewerkstelling, welzijn op het werk en arbeidswetgeving, het sociaal statuut van de zelfstandigen en de rechtspositie van het overheidspersoneel. De module Verbredende studiedelen geeft je de mogelijkheid om complexe sociaalrechtelijke problemen te situeren in het algemene rechtsbestel en in de brede maatschappelijke discussie over sociaalrechtelijke thema’s.

Een meester in theorie én praktijk

Je past de theoretische kennis ook direct toe. Casussen houden we grondig tegen het licht en in de oefenrechtbank bij ‘Sociaal handhavings- en procesrecht’ krijgen studenten stukken uit reële dossiers ter beschikking. Op basis daarvan stellen zij als eiser, verweerder, arbeidsauditeur of rechter procedurestukken op en houden zij pleidooien, geven zij adviezen of spreken zij vonnissen uit. Met de masterproef leer je met open geest een sociaalrechtelijk onderzoek voeren. De resultaten presenteer je glashelder aan vakgenoten en leken. Het onderzoek, schrijven en de verdediging van je masterproef vormen het slotpleidooi van je master. Zo leer je een bijdrage leveren aan het sociaalrechtelijke vakgebied of nieuwe sociaalrechtelijke regels ontwikkelen.

De hoorcolleges worden voornamelijk ’s avonds gedoceerd. Zo heb je de mogelijkheid om in het kader van jouw masterproef of buiten het curriculum een stage te volgen. De opleiding helpt je bij het vinden van een stageplaats en stelt een model van stageovereenkomst ter beschikking.

Voorbereidingsprogramma

Wie geen diploma in de Rechten heeft, kan, na onderzoek van het dossier, worden gevraagd ook het voorbereidingsprogramma voor de Master na Master in het sociaal recht te volgen. Het bestaat uit maximum 3 studiedelen (afhankelijk van je voorkennis): Inleiding tot het recht, Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht.

Programma

De Master of Laws in het sociaal recht bestaat voor 35 studiepunten uit verplichte opleidingsonderdelen. Daarnaast kan je ten minste 25 studiepunten zelf invullen met keuzevakken die zijn opgedeeld in een module Verdiepende studiedelen en een module Verbredende studiedelen. Om de leerresultaten van de opleiding te bereiken dien je wel ten minste 3 vakken te kiezen uit de module Verdiepende studiedelen.

Je kan er ook voor kiezen om vakken in het Frans te volgen aan onze zusteruniversiteit Université Libre de Bruxelles (niet in avondonderwijs).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Pleidooi voor je carrière

Interactie tussen docenten met rijke praktijkervaring en beroepsactieve studenten leidt tot uitwisseling van praktijkervaring met oog voor de diverse contexten waarin afgestudeerden terechtkomen. Via de alumnivereniging en de stage buiten curriculum zijn er sterke contacten met het beroepenveld. Met je diploma gaat de deur open voor een loopbaan bij gespecialiseerde advocatenkantoren, personeelsdiensten, werkgevers-, werknemers-, middenstands- en andere sociale organisaties, in overheidsdiensten en openbare instellingen, studiediensten van politieke partijen, of wetenschappelijk onderzoek. Vele studenten nemen hun (eerste of nieuwe) job reeds op tijdens de opleiding.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Valérie Vuurstaek, alumna en advocaat Employment, pensions & benefits bij Laga. Advocaten | Avocats

“Ik besloot de manama te volgen nadat ik al drie jaar als advocaat-stagiair had gewerkt, omdat toen pas duidelijk werd dat ik in het sociaal recht verder wilde. In de manama vond ik een opleiding die mij de nodige academische onderbouw gaf maar toch ook heel goed inspeelde op de dossiers waarmee ik in de dagdagelijkse praktijk werd geconfronteerd. Dat er veel aandacht wordt besteed aan de internationale context, is volgens mij één van de troeven van deze opleiding. Dit heeft mij toegelaten om snel complexe dossiers ter harte te nemen in de zakenadvocatuur, waar de internationale dimensie nooit weg te denken is. Een andere troef is de mogelijkheid om het aantal studiepunten te spreiden over twee academiejaren, waardoor de manama ook openstaat voor diegenen die al professioneel actief zijn. Een absolute aanrader. Zelf pluk ik er nog elke dag de vruchten van.”

Meer weten over onze alumni

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreekse toelating

De Master of Laws in het sociaal recht is rechtstreeks toegankelijk voor houders van een licentiaats- of masterdiploma in de rechten, houders van een licentiaatsof masterdiploma in de psychologie, afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie of bedrijfspsychologie en personeelsbeleid.

Toelating op dossier

Houders van een ander licentiaats- of masterdiploma, bijvoorbeeld van politieke of sociologische wetenschappen, kunnen worden toegelaten tot de opleiding, op voorwaarde dat zij aantonen te beschikken over een voldoende basiskennis van het recht in het algemeen en van het sociaal recht in het bijzonder. Zo nodig volgen zij een voorbereidingsprogramma. Zij richten daartoe een gemotiveerd verzoek aan de studietrajectbegeleiders, of aan de voorzitter van de opleidingsraad, Prof. G. Van Limberghen.

Studiegeld

Het studiegeld voor een master-na-masteropleiding varieert. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je raadplegen op www.vub.ac.be/inschrijven.

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding