logo

Geef vorm aan ruimte en samenleving

Als stedenbouwkundige of ruimtelijk planner geef je mee vorm aan de wereld door ruimtelijke antwoorden te formuleren op maatschappelijke uitdagingen, en dat op verschillende schaalniveaus. Zowel in als rond de stad werk je aan de vormgeving van de bebouwde en onbebouwde ruimte, door het ontwerpen of opvolgen van masterplannen, ruimtelijke beleidsplannen, ontwikkelingsvisies of mobiliteitsplannen, en door het begeleiden van participatie- en planningsprocessen.

De Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (STeR*) is een interdisciplinaire opleiding die je onderdompelt in de ruimtelijke dimensie van hedendaagse transitievraagstukken. Je leert om duurzame antwoorden te formuleren in de vorm van ruimtelijke analyse en ontwerp, en dit aan de hand van theoretische kennis en praktijkgerichte ervaring. De opleiding biedt een uniek inzicht in de Vlaamse en Brusselse planning en plaatst die in een internationale context. Bij STeR* krijgt je de kans om je creativiteit en ontwerptalent te ontwikkelen, gevoed met sociaalgeografische kennis en wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden.

Marlieke Janssen, Bachelor Stedenbouwkundig Ontwerpen & Master STeR*, 24 jaar

”Ik deed een Bachelor Stedenbouwkundig Ontwerp in Deventer en zocht een Master waar ik niet alleen met de neus in de boeken zou zitten, maar waar ik ook echt bezig zou zijn met analyse en ontwerp. Die vond ik bij STeR*. Bovendien leek het me leuk om in Brussel te wonen, een heerlijke stad waar ik drie jaar met plezier gestudeerd en gewoond heb. Positief aan de opleiding is dat je je programma flexibel kunt samenstellen, waardoor ik de deeltijdse master voltijds kon volgen.” 

Interdisciplinair

Deze opleiding trekt een breed publiek aan en richt zich specifiek (maar niet uitsluitend) op werkstudenten, die elk hun eigen ervaring meebrengen. Ze is bovendien ingebed in de Vakgroep Geografie die ook de opleidingen Geografie, 4Cities en Urban Studies organiseert. Je studeert en werkt dus samen met medestudenten met diverse achtergronden en vaardigheden, en kan veel bijleren uit deze waardevolle uitwisselingen.

Ingebed in onderzoek en praktijk

De docenten combineren onderzoeksexpertise met ervaring uit de ontwerp- en planningspraktijk. Ze zijn enerzijds verbonden aan de interdisciplinaire onderzoeksgroep Cosmopolis – Centre for Urban Research die zich bezighoudt met onderzoek rond heel diverse stedelijke uitdagingen zoals wonen, mobiliteit, energie, migratie enzovoort. Hierdoor worden de theoretische opleidingsonderdelen continu gevoed door de meest recente inzichten in de grootstedelijke realiteit van Brussel en de verspreide verstedelijking van Vlaanderen, geplaatst in een internationale context. Anderzijds worden verschillende opleidingsonderdelen gedoceerd door nationale en internationale gastdocenten vanuit hun dagelijkse ervaring in gerenommeerde ontwerp- en studiebureaus.

Proeven van het beroep

Tijdens de opleiding kan je een korte praktijkstage (2 tot 4 werkweken) volgen in een relevante werkomgeving, zoals een (lokaal) bestuur, een middenveldorganisatie of een studie-, ontwerp- of procesbegeleidingsbureau. Zo kan je je opgebouwde kennis concreet leren toepassen in een professionele omgeving.

Mooie beelden van de SteR excursie naar Lissabon in 2018, dank aan Ward Joppen

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

VUB in de media

Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

Hoe zit de opleiding in elkaar ?

De vakken (of opleidingsonderdelen) in de master zijn gegroepeerd in de pijlers
maatschappij en transitie, ontwerptheorie- en vaardigheden,
planningsprocessen en -instrumenten

en een cluster met synthesevakken.

programma ma 120

De master bestaat uit kern- en ondersteunende opleidingsonderdelen, die verplicht zijn. De kern is identiek voor alle studenten, de ondersteunende opleidingsonderdelen hangen af van je vooropleiding. Je vult je programma aan met enkele keuzevakken (6-12 SP). Vrijstellingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor studenten met een achtergrond in architectuur, geografie of urban studies.

Alleen studenten die al over een masterdiploma beschikken kunnen voor de ondersteunende opleidingsonderdelen een vrijstelling bekomen, bachelors die al een credit voor een van de ondersteunende opleidingsonderdelen behaalden, moeten in de plaats een bijkomend keuzevak opnemen.

Door de hervorming van het programma gelden er overgangsmaatregelen voor studenten die al voor academiejaar 2022-2023 waren ingeschreven voor de Master STeR*. Je vindt de overgangsmaatregelen bij de Praktische info. Voor meer info kan je ook terecht bij de studietrajectbegeleiders.

Maatschappij en transitie

In de pijler ‘maatschappij en transitie’ krijg je een brede vorming over de maatschappelijke context van het ruimtelijk plannen en ontwerpen. Je verwerft inzicht in belangrijke transitievraagstukken waar je als stedenbouwkundige ruimtelijke antwoorden op formuleert. De interdisciplinair georiënteerde opleidingsonderdelen van deze pijler gaan in op de historische, sociale, economische, ecologische en geografische aspecten van onze samenleving, vanuit een ruimtelijk perspectief. Je vindt hier ook opleidingsonderdelen met een thematische focus op cruciale domeinen van de stedenbouw zoals mobiliteit, ecologie, landschap of wonen. Die bieden zowel theoretische achtergrond als inzicht in actuele uitdagingen en inspirerende praktijken, en doen daarvoor regelmatig beroep op specialisten uit het werkveld.

Ontwerptheorie- en vaardigheden

De ontwerpstudio’s vormen een centraal onderdeel van de opleiding. Je ontwikkelt er je competenties als ontwerper. Ze worden ondersteund door opleidingsonderdelen waarin je de nodige vaardigheden opbouwt en een theoretische en historische achtergrond van het ontwerp meekrijgt. In het eerste deeltraject van de master reiken opleidingsonderdelen zoals Grafische vaardigheden en Methoden en technieken belangrijke basisvaardigheden aan voor Ruimtelijk ontwerp, ook voor wie weinig vertrouwd is met ontwerpen. In het tweede deeltraject bestudeer je in groep een uitdagender thema in een complexe context, en werk je samen een ruimtelijk project uit in de Design studio. Het ontwerpen gebeurt altijd in een specifieke stedelijke omgeving, meestal in het Brusselse metropolitane gebied, en in kritische dialoog met de bestaande planningscontext en maatschappelijke sleutelactoren.

Planningsprocessen en -instrumenten

In deze pijler bestudeer je de theorie en praktijk van de ruimtelijke planning, met inbegrip van planningsprocessen en -instrumenten, ruimtelijk recht en projectmanagement. Je maakt kennis met de diverse planningstheoretische benaderingen die in de loop van de twintigste eeuw werden ontwikkeld. Je krijgt inzicht in de rol van planners en stedenbouwkundigen in het toekomstig functioneren van de stedelijke samenleving. Ook hier bouwen de docenten op hun ervaring uit de praktijk, bijvoorbeeld als ambtenaar, consultant, specialist omgevingsrecht of kabinetsmedewerker.

Synthese

In een laatste groep van opleidingsonderdelen komen de inzichten uit de andere pijlers samen. Doorheen de opleiding krijg je de kans om zowel aan een lokale als aan een internationale excursie deel te nemen, en kan je ook waardevolle praktijkervaring opdoen tijdens een stage of (internationale) ontwerpworkshop. Het opleidingstraject wordt afgerond met een masterproef. Daarbij kan je kiezen voor een eerder theoretisch of beleidsgericht onderzoek, of voor een theoretisch onderbouwd ontwerpend onderzoek. Je wordt niet alleen begeleid door een persoonlijke promotor maar volgt ook een collectief georganiseerd thesisseminarie.

Schakel- en voorbereidingsprogramma

Afhankelijk van je vooropleiding is het mogelijk dat je een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma moet volgen, dat je reeds kan combineren met een aantal opleidingsonderdelen uit de master. Het voorbereidingsprogramma wordt op maat samengesteld in functie van je vooropleiding en telt 6 tot 18 studiepunten. Het schakelprogramma telt 45 studiepunten en bestaat uit een vaste kern, aangevuld met 6 studiepunten keuzevakken.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Studeer op jouw ritme

We bieden je een flexibele opleiding aan die je zowel deeltijds als voltijds kan volgen. De lessen vinden ’s avonds en op zaterdag plaats (op enkele uitzonderingen na) om maximaal rekening te houden met de behoeften van werkstudenten. We combineren dit met afstandsonderwijs.

Werken en studeren of voltijds studeren

Als werkstudent volg je een studieprogramma dat je toelaat de masteropleiding over drie jaar te spreiden, waarbij in het derde jaar de focus op de masterproef komt te liggen. Als je voltijds studeert kan je het traject ook op twee jaar afleggen. Ook een alternatief traject van vier jaar is mogelijk.

Voorbeeldtrajecten

Afhankelijk van je vooropleiding (professionele bachelor, academische bachelor of master) en van de gewenste looptijd van het traject zijn verschillende varianten van het studieprogramma mogelijk. Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten terug, bijvoorbeeld in combinatie met het schakel- of voorbereidingsprogramma of met een spreiding van het masterprogramma over twee, drie of vier jaar.

DE WIJDE WERELD IN

Een internationale studie-ervaring, alleen voor de happy few? Niet bij ons. Omdat wij weten hoe belangrijk zo’n buitenlandse ervaring is voor je persoonlijke ontwikkeling, je academische vorming én voor je professionele carrière, willen we elke student de kans geven om de wijde wereld in te trekken.

Fietsexcursie in Barcelona

Internationale kansen

Tijdens de opleiding neem je twee keer deel aan een meerdaagse excursie, die afwisselend in het binnen- en buitenland plaatsvindt. Bij de binnenlandse excursie ligt de focus op Vlaanderen en de Brusselse metropolitane regio. Je ontdekt stedelijke projecten van publieke en private actoren, krijgt lezingen van ruimtelijke beleidsmakers, en gaat in dialoog met de ontwerpers van de bezochte stadsvernieuwingsprojecten. Bij de buitenlandse excursie bezoek je een stad met een toonaangevend stedelijk ontwikkelingsbeleid zoals Lissabon, Barcelona of Kopenhagen. Je bezoekt er niet alleen boeiende stadsprojecten, maar leert ook de ruimtelijke visie kennen van verschillende actoren zoals lokale en regionale ambtenaren, academici, ontwerpers en middenveldorganisaties.

Ontwerpworkshop in Palestina

Workshops en Summer Schools in het buitenland!

Wie dat graag wil, kan deelnemen aan internationale ontwerpworkshops of Summer Schools in binnen- en buitenland. Deze intensieve ontwerpprogramma’s van één tot twee weken vormen een unieke gelegenheid om samen met studenten uit de hele wereld en in een internationale context, een specifieke ruimtelijke uitdaging te verkennen. STeR*-studenten participeerden reeds in ontwerpworkshops en Summer Schools in Brussel, Barcelona, Palestina, Shanghai en Porto Alegre. Deelname aan deze activiteiten vereist een specifieke toelating en levert een vrijstelling op voor een vak uit het reguliere curriculum.

Erasmus

Als je voor een paar maanden naar het buitenland wilt kan je bovendien via de internationale Erasmus-uitwisselingen voor een semester onder meer naar de HafenCity Universität Hamburg, de Universiteit van Amsterdam en talrijke andere bestemmingen. Ontdek ze hieronder !

Naar het buitenland?

Ondek de mogelijkheden

Naar waar?

Bestemmingen

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Een STeR*-diploma staat voor een hoge kwalificatie en een interdisciplinaire kijk op ruimte en samenleving. Het is vereist voor het behalen van een erkenning als ruimtelijk planner door de Vlaamse en Brusselse overheid. Het geeft toegang tot een job als stedenbouwkundig ambtenaar of als staf- en beleidsmedewerker bij verschillende overheden en middenveldorganisaties die zich bezighouden met ruimtelijke planning, stedelijk beleid, wonen, mobiliteit, milieu en omgeving.

Stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners kunnen ook aan de slag in de private sector waar tal van studiebureaus op zoek zijn naar gekwalificeerde werkkrachten. Je bestrijkt een breed veld van activiteiten, zoals het opstellen van plannen (ruimtelijke beleidsplannen, uitvoeringsplannen, beheersplannen, beeldkwaliteitsplannen, verkeersplannen) en ontwerpen (van straten, pleinen, woonwijken, landschapsparken), het uitvoeren van onderzoek (landschapsstudies, mobiliteits- en woningmarktonderzoek, onderzoek naar sociale veiligheid, handel, kansarmoede, leefbaarheid) en het coachen van ruimtelijke participatieprocessen.

Rien Van de Wall, Master Geschiedenis & Master STeR*

"Ruimte en het ingrijpen van de mens in de ruimte in het bijzonder zijn thema’s die me van jongsaf hebben geboeid. Door deze opleiding te kiezen wilde ik mijn jobkansen verhogen en in een interdisciplinair métier terechtkomen. Die interdisciplinariteit is een troef van de opleiding. De mix van verschillende achtergronden bij de studenten, en van academici en praktijkmensen bij het docentenkorps zorgde voor ongemeen interessante en verrijkende uitwisselingen. Ik raakte gefascineerd door Brussel en heb me volledig ondergedompeld in de stad. In mijn huidige job bij het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling werk ik zelf mee aan de ontwikkeling van Brussel." 

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Meer weten over onze alumni

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens de onthaalweek. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

Ongeveer een kwart van de studenten in de opleiding heeft een vooropleiding in de humane wetenschappen, de anderen komen uit technische, wetenschappelijke of ontwerprichtingen. Heb je vragen over de toelating, stuur dan een mail naar stedenbouw@vub.be.

Rechtstreekse toegang tot de master

Beschik je over een diploma (bachelor of master) in de architectuur (architecture), in de ingenieurswetenschappen: architectuur (architectural engineering), in de geografie, geografie en geomatica, geography of urban studies, dan kun je rechtstreeks inschrijven.

Toelating op dossier tot de master

Beschik je over een ander masterdiploma dan deze die rechtstreeks toegang tot de master geven, dan kan je na toelating inschrijven. De toelating wordt tijdens de inschrijving verleend door de faculteit.

Via voorbereidingsprogramma

Beschik je over een ander academisch bachelordiploma dan deze die rechtstreeks toegang tot de master geven, dan kun je na toelating inschrijven voor het voorbereidingsprogramma (6-18 SP) en de master. Je kan beide combineren.

Via schakelprogramma

Beschik je over een bachelordiploma in de landschaps- en tuinarchitectuur of in het vastgoed - landmeten, dan kun je rechtstreeks inschrijven voor het schakelprogramma (45 SP) en vervolgens de master. Gezamenlijke inschrijving voor beide programma’s is mogelijk. Andere professionele bachelors kunnen dit doen na toelating.

Overgangsmaatregelen

Door de hervorming van het programma gelden er overgangsmaatregelen voor studenten die al voor academiejaar 2022-2023 waren ingeschreven voor de Master STeR*. Je vindt de overgangsmaatregelen hieronder. Voor meer info kan je ook terecht bij de studietrajectbegeleiders.

Algemene overgansmaatregelen

Het OUDE programma blijft uitdovend actief tot en met academiejaar 2024-2025 zodat studenten die startten voor academiejaar 2021-2022 nog 3 jaar hebben om af te ronden in het oude programma.

  • OO’s ‘Casestudies in urban planning and design’ 3 SP, ‘Land use planning and growth management’ 3 SP, ‘Masterproef’ 21 SP en ‘Seminarie masterproef’ 3 SP blijven uitdovend bestaan tot en met academiejaar 2024-2025.
  • Het OO ‘Publieke ruimte’ wordt vanaf academiejaar 2022-23 niet meer ingericht. Het vak blijft uitdovend bestaan tot academiejaar 2023-2024 met enkel de mogelijkheid om examen af te leggen voor studenten die het vak reeds opgenomen hebben maar nog niet slaagden.

Overgangsmaatregelen per studentengroep

Studenten die in academiejaar 2021-2022 het schakelprogramma volgden

Je schrijft in 2022-2023 in voor het NIEUWE masterprogramma voor het Studieplan MA op dossier (dus NIET in het studieplan ‘BA via SCH of VRB’)[i], [ii].

Studenten die in academiejaar 2021-2022 Deeltraject 1 volgden

Je zal voor academiejaar 2022-2023 overgebracht worden naar het NIEUWE masterprogramma door de facultaire administratie. Gelieve daarom TIJDIG her in te schrijven voor academiejaar 2022-2023 !

  • voor het Studieplan BA of MA rechtreeks indien vooropleiding Ba of Ma (Ir)Arch, Geografie of Urban Studies
  • voor het Studieplan MA op dossier voor alle andere diploma’s.

Eerder verworven credits worden overgezet naar het nieuwe programma[iii].

Studenten die in academiejaar 2021-2022 het volledige eerste jaar van het voltijdse traject volgden

(= Deeltraject 1 + Publieke Ruimte + Landschap 1 + Economic and Financial Geography + Theory of Urban Planning and Design)

Je volgt verder het OUDE masterprogramma vanaf 2022-2023[iv], [v].

Studenten die startten in academiejaar 2020-2021 of vroeger

Je volgt verder het OUDE masterprogramma vanaf 2022-2023[vi].

Als je problemen ondervindt bij registratie van vakken, contacteer dan de studietrajectbegeleiders via studietraject.we@vub.be .

Bijkomende opmerkingen

  • Eerder verworven credits zullen steeds gevaloriseerd kunnen. Indien het gaat om credits die (niet meer) ingericht worden of geen deel uitmaken van het (nieuwe) programma, zal steeds bekeken worden hoe deze credits gevaloriseerd kunnen worden, in de plaats van een keuzevak bijvoorbeeld.
  • Omdat het OO ‘Theory of urban planning and design’ verhuist van het 2de naar het 1ste deeltraject en van sem 1 naar sem 2, kan voor sommige studenten de studiebelasting in sem 2 iets zwaarder uitvallen en is overlap in het uurrooster mogelijk. Aangezien dit OO uitsluitend uit HOC en ZELF bestaat, zal voor de HOC in lesopname voorzien worden.

[i] Indien je het schakelprogramma nog niet hebt afgerond, kan je de vakken uit het OUDE schakelprogramma verder opnemen. Doordat 2 vakken in het nieuwe Schakelprogramma iets meer studiepunten hebben, kan het totale aan SP voor het Schakelprogramma iets hoger uitvallen: Onderzoekspaper Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van 8 naar 9 SP; Sociale geografie van 4 naar 6 SP.

[ii] Indien je nog maar een beperkt aantal credits behaalde in het schakelprogramma kan je eventueel overschakelen naar het nieuwe schakelprogramma na akkoord van de opleidingsverantwoordelijken. Contacteer daarvoor de studietrajectbegeleiders (studietraject.we@vub.be).

[iii] Indien je reeds een credit verwierf voor het OO ‘Landuse planning and growth management’ (3 SP), dan krijg je een deelvrijstelling voor het nieuwe OO ‘Landuse planning and growth management’ (6 SP). Je moet dan de bijkomende opdrachten voor dit OO alsnog afleggen in AJ 2022-23.

[iv] Vanaf 2022-23 bedraagt het OO ‘Design Studio’ 15 in plaats van 12 SP, doordat de opdrachten voor het OO ‘Case studies in urban planning and design’ hierin zijn opgenomen. Het OO ‘Case studies in urban planning and design’ wordt uit je studievereisten verwijderd.

[v] Indien je in 2021-2022 (of eerder) het OO ‘Publieke Ruimte’ opnam, maar er geen credit voor verwierf, kun je in AJ 2022-2023 een derde en vierde examenkans voor dit OO krijgen, maar je zal de lessen niet meer opnieuw kunnen volgen aangezien dit vak niet meer ingericht wordt. Je mag na goedkeuring door de opleidingsverantwoordelijken ook opteren om het OO ‘Publieke ruimte’ niet meer op te nemen. In dit geval volg je het OO ‘seminarie masterproef’ uit het nieuwe programma voor 6 SP (tegen over 3 SP in het oude programma). Contacteer daarvoor de studietrajectbegeleiders (studietraject.we@vub.be).

[vi] Indien je voor de start van AJ 2022-23 nog niet alle credits uit Deeltraject 1 en Deeltraject 2 (‘oud’ programma) behaalde, en problemen ondervindt bij registratie van vakken, contacteer dan de studietrajectbegeleiders (studietraject.we@vub.be).

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Studiegeld

Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je raadplegen op www.vub.be/inschrijven

Heb je vragen ?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons