Bekendmaking roosters

 • 1ste zittijd (januari + juni): ten laatste 4 weken voor de start van de examens
 • 2de zittijd = herexamens (augustus + september): ten laatste 2 weken vóór de start van de examens

   
Check de examenperiodes in

De academische kalender 

 
Vragen of opmerkingen?

Contacteer je faculteit
2022_Kalender_Kruisjes_Planning_Examenrooster_S_2002803581

Check het examenrooster van jouw faculteit!

Op zoek naar het examenrooster voor de komende examenperiode? Check hier de roosters van de verschillende faculteiten.

Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

Examenroosters
 
Nederlandstalige programma’s
Creditcontract
Micro-credentials
Je kan niet deelnemen aan een examen?

In geval van overmacht kan je vragen om je examen te verplaatsen. 
​​​​​​​Check hier de overmachtsprocedure van jouw faculteit

Wat na de examens? 

The exam schedules for the programmes taught in English by the faculty Social Sciences and Solvay Business School can be found here

Geneeskunde en Farmacie

 

Bekijk de examenroosters

Je kan niet deelnemen aan een examen?

In geval van overmacht kan je vragen om je examen te verplaatsen. 

Check hier de overmachtsprocedure van jouw faculteit

Ingenieurswetenschappen

De examenroosters van de eerste zittijd worden hier ten laatste 4 weken voor de aanvang van de examenperiode bekend gemaakt. 

De examenroosters van de tweede zittijd worden hier ten laatste 2 weken voor de aanvang van de examenperiode bekend gemaakt.

Bekijk de examenroosters

Je kan niet deelnemen aan een examen?

In geval van overmacht kan je vragen om je examen te verplaatsen. 

Check hier de overmachtsprocedure van jouw faculteit

Voor vragen kan je terecht bij je faculteitssecretariaat.

Letteren en Wijsbegeerte


Registratie mondelinge examens

In het examenrooster kan je zien of je docent een registratiemogelijkheid via Pointcarré aanbiedt. Je dient je in die gevallen nog te registreren voor het exacte examenmoment en -uur in Pointcarré. In Canvas kan je bij ‘Aankondigingen’, bij het desbetreffende vak een link zien die je doorverbindt met PointCarré.
Handleiding registreren voor examens op Pointcarré

Registratie voor mondelinge examens
vanaf 17 juli 2024 (9u) tot en met 17 augustus 2024 (23u55)

Het kan ook zijn dat de titularis van je vak via Canvas een andere manier van registratie heeft doorgegeven. Dan volg je vanzelfsprekend die alternatieve procedure.

Hieronder vind je een overzicht van de examenroosters (onder voorbehoud)
 • Rood = schriftelijk examen
 • Groen = mondeling examen (registratie Pointcarré start op 17/07/2024)
 • Geel = andere beoordeling

De definitieve roosters zijn bekend ten laatste 2 weken vóór de start van de examens.

Bekijk de examenroosters

Je kan niet deelnemen aan een examen?

In geval van overmacht kan je vragen om je examen te verplaatsen. 
Check hier de overmachtsprocedure van jouw faculteit

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

De definitieve examenroosters worden hier ten laatste 4 weken voor de aanvang van de examenperiode bekend gemaakt.

Examenroosters

Registratie mondelinge- en praktijkexamens

Voor enkele mondelinge- en praktijkexamens moet je je registreren via het leerplatform Canvas. Je kan op het examenrooster terugvinden voor welke vakken dit nodig is. Registratie is enkel mogelijk nadat het DEFINITIEF examenrooster werd gepubliceerd, er zal in dat geval in de Canvascursus van het vak een melding worden geplaatst met info over hoe en wanneer je je kan registreren.Handleiding registreren voor examens op Pointcarré

Je kan niet deelnemen aan een examen?

In geval van overmacht kan je vragen om je examen te verplaatsen. 

Check hier de overmachtsprocedure van jouw faculteit

Psychologie en Educatiewetenschappen

Examenroosters zijn definitief 4 weken voor de start van de eerste examenperiode en eerste zittijd (januari en juni). Examenroosters voor tweede zittijd zijn definitief 2 weken voor de start van de zittijd. Voor vakken die ingericht worden door andere faculteiten, gelieve ook hun rooster te consulteren.

Bekijk de examenroosters

Je kan niet deelnemen aan een examen?

In geval van overmacht kan je vragen om je examen te verplaatsen. 

Check hier de overmachtsprocedure van jouw faculteit

Recht en Criminologie

Examenroosters

 

Bekijk de examenroosters

Registratie mondelinge examens

Voor enkele mondelinge examens moet je je registreren via het platform Pointcarré. Je kan op het examenrooster terugvinden voor welke vakken dit nodig is. Er zal in dat geval in de Canvascursus van het vak een melding worden geplaatst met info over hoe en wanneer je je kan registreren.

Je kan niet deelnemen aan een examen?

In geval van overmacht kan je vragen om je examen te verplaatsen. 

Check hier de overmachtsprocedure van jouw faculteit

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Examenroosters zijn definitief 4 weken voor de start van de eerste examenperiode en eerste zittijd (januari en juni). Examenroosters voor tweede zittijd zijn definitief 2 weken voor de start van de zittijd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige wijzigingingen van opleidingsonderdelen ontleend bij andere faculteiten. 'Examenroosters onder voorbehoud' kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. In dat geval worden de studenten per e-mail verwittigd.

Bekijk de examenroosters

 

Praktische handleiding bij de Bachelor roosters

De faculteit maakt les- en examenroosters op basis van volgende belangrijke principes:

 • De faculteit maakt roosters voor modeltrajecten (1BA, 2BA, 3BA), rekening houdend met de verplichte vakken en met de prioritaire keuzevakken.
 • Vele BA-opleidingen hebben lange lijsten van keuzevakken. Daarom heeft iedere opleiding een lijst van prioritaire keuzevakken die de opleiding “typisch” aanraadt. Keuzevakken die niet tot deze lijst behoren worden eveneens ingeroosterd maar kunnen botsen met andere keuzevakken.

   

Prioritaire keuzevakkenPublicatie examenroosters:
 • eerste zittijd (zowel januari als juni): vóór aanvang van het academiejaar.
 • tweede zittijd vóór of vlak na de proclamaties van de 1ste zittijd.

Studenten die niet in een modeltraject zitten of keuzevakken opnemen buiten de lijst van prioritaire keuzevakken dienen zorgvuldig en tijdig uit te zoeken of en hoe de beoogde combinatie van vakken een persoonlijk werkend les- en examenrooster kan opleveren.

Dat kan gebeuren door:
 • andere keuzevakken te kiezen,
 • vakken uit hogere jaren uit te stellen naar de tweede zittijd of naar een volgend academiejaar (vergeet niet een registratie in cali tijdig ongedaan te maken),
 • te onderzoeken in hoeverre het alsnog mogelijk is om een examen te verplaatsen (zie hieronder).

   
Organisatie schriftelijke examens

Schriftelijke examens worden voor de modeltrajecten vrij van overlap ingeroosterd. In de mate van het mogelijke worden de schriftelijke examens van 1BA en 3BA in de voormiddag ingeroosterd en schriftelijk examens uit 2BA in de namiddag. Schriftelijke examens worden dan ook niet verplaatst op vraag van de student(en).

Organisatie mondelinge examens

Voor de mondelinge examens van vakken met een groot aantal studenten worden verschillende examengroepen op verschillende dagen ingericht. Studenten die niet in een modeltraject zitten en een botsing ervaren in de hen toegewezen examengroep dienen vooreerst te onderzoeken of één van de andere examengroepen het probleem oplost. Indien er slechts één examengroep is voor een vak, of indien alle examengroepen tot een botsing leiden kan de student aan de docent een ad-hoc datum vragen voor het mondeling examen. Indien dit niet mogelijk is moet overwogen worden een ander vak op te nemen of de botsende vakken elk in een andere zittijd af te leggen.

In het geval van verschillende examengroepen worden deze bekendgemaakt via Canvas en studenten dienen zich op deze inschrijvingslijsten te registreren op de hen toegekende dag. De inschrijvingslijsten worden afgesloten op de vrijdag net voor de aanvang van de examenperiode.

Je kan niet deelnemen aan een examen?

In geval van overmacht kan je vragen om je examen te verplaatsen. 

Check hier de overmachtsprocedure van jouw faculteit

Educatieve Master

De examenroosters worden hier ten laatste 4 weken voor de aanvang van de examenperiode bekend gemaakt.

Examenroosters 2de zittijd (aug/sept)

Campus Etterbeek
Campus Anderlecht, Diest & Leuven

Je kan niet deelnemen aan een examen?

In geval van overmacht kan je vragen om je examen te verplaatsen. 
Check hier de overmachtsprocedure van jouw faculteit

Op zoek naar een ander lokaal? 

Je vindt alle gebouwen en lokalen op de campus via Google Maps