Huurtoelage

De huurtoelage is bedoeld om op kot gaan toegankelijker te maken. Concreet wil dat zeggen dat studenten,  naast de Studietoelage van de Vlaamse overheid ook een toelage van de VUB kunnen aanvragen. De huurtoelage wordt maandelijks uitbetaald.  

Alles over de huurtoelage

Heb je geen recht op een huurtoelage? Neem dan contact op met Studiefinanciering om na te gaan of je in aanmerking kan komen voor een andere vorm van financiële ondersteuning. 

Gemeentebelasting

Huur je in Brussel een kot van een privépersoon, dan moet je in sommige gemeenten één of meerdere vormen van gemeentebelasting betalen. Het gaat om de belasting op een tweede verblijf en de belasting op een gemeubeld verblijf. Deze belastingen zijn niet van toepassing als je een VUB-kamer huurt.

Gemeentebelasting op een gemeubeld verblijf

In principe betaalt de eigenaar-verhuurder van een kot de gemeentebelasting op zijn gemeubeld verblijf. Sommige huisbazen laten echter in het huurcontract opnemen dat de student verantwoordelijk is voor alle gemeentebelastingen. Kijk je huurcontract dus goed na om te zien of je deze belasting moet betalen.

Gemeentebelasting op een tweede verblijf

Huur je een kot bij een privéhuisbaas in Brussel, maar heb je elders je officiële hoofdverblijfplaats (domicilie)? Dan moet je in veel Brusselse gemeenten ook een belasting op je tweede verblijfplaats betalen – al worden studenten soms vrijgesteld.

Het aangifteformulier voor de jaarlijkse gemeentebelasting wordt je in principe bezorgd door het gemeentebestuur. Ga er echter niet van uit dat je de belasting niet moet betalen als je geen formulier hebt ontvangen. Informeer je hierrond bij de gemeente waar je op kot zit of check de website ‘Wonen in Brussel’.

Belangrijke uitzonderingen

Verblijf je in een VUB-kamer, dan ben je volledig vrijgesteld van de belasting op je tweede verblijf. Deze uitzondering geldt niet voor de kamers in U-Residence, Brussello en Upkot.

Voor studenten is in bepaalde gemeentes wel een vermindering of volledige kwijtschelding van de belasting op het tweede verblijf voorzien. Ook als je een attest kan voorleggen waaruit blijkt dat je een studietoelage, financiële steun van het OCMW of een andere uitkering ontvangt, kan je worden vrijgesteld. Richt je tot de gemeente waar je op kot zit voor meer info of check de website Wonen in Brussel.

Hoeveel belasting betaal ik in mijn gemeente?

Elke gemeente heeft een eigen reglement met soms andere vrijstellings- of verminderingsmaatregelen. Neem contact op met de gemeente waar je op kot zit voor vragen of meer informatie over deze belasting, of surf naar de website Wonen in Brussel.