Huurvoorwaarden

Basisvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een VUB-kamer moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven in een VUB-basisopleiding, dus een bacheloropleiding, een initiële masteropleiding of een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma voor een initiële masteropleiding. Studenten die een manama, doctoraat, postgraduaat … volgen kunnen ook een VUB-kamer huren, maar prijken niet bovenaan de prioriteitenlijst.
 • Je studeert voltijds met een diplomacontract. Met ‘voltijds’ verstaan we een traject van minstens 54 studiepunten. Studenten met alleen een credit- en/of examencontract komen niet in aanmerking.
 • Je hebt nog geen Vlaams masterdiploma.
 • Je bent een goede huurder. Je hebt dus geen achterstallige betalingen en er zijn geen meldingen van wangedrag in het voorbije academiejaar.

Ook doorheen het jaar wordt er gecontroleerd of je aan de basisvoorwaarden voldoet.

2022_Meisje op kot_Etterbeek_VUB
Uitzonderingen op de basisvoorwaarden

In het kader van een gelijkekansenbeleid kunnen volgende studenten die niet voldoen aan de basisvoorwaarden tóch een VUB-kamer toegewezen krijgen:

Niet akkoord?

Ben je niet akkoord met een beslissing van de Huisvestingsdienst? Dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Beroepsprocedure studentenvoorzieningen

Huurprijs en huurovereenkomst

De huurprijzen worden jaarlijks aangepast in functie van de verhoogde kostprijzen in nauw overleg met de studentenraad. De huurprijzen voor academiejaar 2023-2024 zullen uiterlijk 1 maart bekend zijn.

Huurprijzen VUB-kamers

De standaardhuurprijs voor academiejaar 2023-2024 bedraagt:

 • € 408,30 /maand voor een standaard studentenkamer
 • € 510,40 /maand voor een éénpersoonsstudio*
 • € 612,50 /maand voor een tweepersoonsflat**

De standaardhuurprijs voor academiejaar 2024-2025 bedraagt:

 • € 408,30 /maand voor een standaard studentenkamer
 • € 510,40 /maand voor een éénpersoonsstudio*
 • € 612,50 /maand voor een tweepersoonsflat**

Dat is inclusief:

 • internetaansluiting
 • energiekosten
 • brandverzekering
 • herstelling van defecten
 • wekelijks onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes

Belangrijk: je waarborg bedraagt € 500. Je persoonlijke inboedel moet je zelf verzekeren (meestal via de brandpolis van je ouders).

Beperkt aanbod (12 studio's in totaal), voorbehouden voor studenten met een medische noodzaak

** Beperkt aanbod (35 tweepersoonsflats in totaal)

Standaard huurovereenkomst

De standaard huurovereenkomst voor academiejaar 2023-2024 heeft een looptijd van 12 maanden en begint op 18/09/2023 en eindigt op 09/09/2024. De huurovereenkomst voor academiejaar 2024-2025 begint op 16/9/2024 en eindigt op 8/09/2025. Je beslissing om op VUB-kot te gaan neem je dus voor een volledig jaar. Je kan het contract niet tussentijds opzeggen. Uitzonderingen zijn:

 • Studenten die afstuderen of die volgend academiejaar niet meer op een kamer van de VUB zullen zitten: zij kunnen voor een periode van 10 maanden huren.
 • Studenten die in het eerste of het tweede semester naar het buitenland trekken voor een buitenlandse studie-ervaring: zij kunnen de huurperiode laten aanpassen. 

In principe is het niet toegelaten je te domiciliëren op je VUB-kot. Je kan een uitzondering krijgen na overleg met de medewerkers Huisvesting én een gegronde reden. Neem in dat geval zeker contact op vóór je het huurcontract ondertekent.

Standaard huurovereenkomst VUB-kamer

Praktische toelichting bij de huurovereenkomst

Deadlines en toewijzingsprocedure

Wil je graag een VUB-kot? Doe je aanvraag dan op tijd! 

Voor het huidige academiejaar (2023-2024) kan je tot en met 15 februari 2024 een aanvraag indienen. Na deze datum kan je ons per mail contacteren als je nog een kamer wil. Je kan tot 1 mei 2024 een aanvraag indienen voor volgend academiejaar (2024-2025).

1 mei

De deadline om een VUB-kot aan te vragen is 1 mei. Aanvragen na de deadline komen automatisch op de wachtlijst terecht.

De medewerkers Huisvesting rangschikken alle tijdige aanvragen die voldoen aan de huurvoorwaarden volgens datum van aanvraag.

15 mei

Vanaf 15 mei worden kamers toegewezen aan studenten die hun aanvraag tijdig hebben ingediend. 

Heb je geen kot toegewezen gekregen? Dan kom je automatisch terecht op de wachtlijst. Heb je je aanvraag op tijd ingediend maar kreeg je tegen eind mei nog geen antwoord? Neem dan contact op met de Huisvestingsdienst.

8 juli

De studenten die een kot toegewezen hebben gekregen, moeten ten laatste op 8 juli bevestigen dat ze hiermee akkoord gaan:

 1. Huurde je het jaar voordien geen VUB-kamer? Schrijf dan ten laatste op 8 juli het voorschot van € 100 over zoals aangegeven in je bevestigingsmail. Het voorschot is niet terugbetaalbaar, behalve voor generatiestudenten Geneeskunde die beslissen om toch niet aan de VUB te studeren omdat ze niet slagen voor hun toelatingsproef.
 2. Huurde je vorig jaar al een VUB-kamer? Bevestig dan ten laatste op 8 juli de toewijzing van je kot via de Student SelfService. Log in, navigeer naar Hoofdmenu > Selfservice > Huisvesting > Confirmatie Kamer en bevestig.

Studenten die hun toewijzing op 8 juli niet hebben bevestigd, verliezen onherroepelijk hun recht op een VUB-kamer. De koten waarvoor we geen bevestiging ontvangen worden na die datum toegewezen aan studenten op de wachtlijst.

Wie zijn kamer annuleert na 8 juli (en voor de ondertekening van de huurovereenkomst) wordt een administratieve boete van € 100 aangerekend.

Begin augustus

Vanaf begin augustus publiceren de medewerkers van Huisvesting op WeAreVUB Studentenportaal hoeveel aanvragen per prioriteitencategorie er nog op de wachtlijst staan. Deze wachtlijst zal dynamisch zijn.

Laattijdige aanvragen (= na 1 mei) worden doorlopend toegevoegd aan de wachtlijst volgens de verschillende prioriteitencategorieën. De medewerkers Huisvestiging brengen je op de hoogte als er een kot voor jou beschikbaar is. Ook na de start en later in de loop van het academiejaar komen er vaak nog kamers vrij.

 

Niet akkoord?

Ga je niet akkoord met een beslissing van de medewerkers Huisvesting? Dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Kot aanvragen

Een VUB-kamer vraag je online aan. Nieuwe studenten doen dit samen met hun aanmelding voor een opleiding. 

Handleiding aanvraag VUB-kot

Prioriteitenlijst

Wie krijgt voorrang?

De vraag naar VUB kamers is groter dan het aanbod, het indienen van een aanvraag garandeert dus niet dat je ook effectief een kot krijgt. Voor het toewijzen van de kamers hanteren wij een prioriteitensysteem (van hoog naar laag):

Kamerverdeling in mei

Voor het toewijzen van VUB-koten in mei hanteren we volgende prioriteitsvolgorde (van hoog naar laag). Aanvragen na de deadline van 1 mei komen automatisch op de wachtlijst terecht.

 • Heraanvragers die een 1ste keer op een VUB-kot zitten (of gezeten hebben) en een 2de keer aanvragen.
 • Heraanvragers die reeds een 2de keer op een VUB-kot zitten (of gezeten hebben) en een 3de keer aanvragen.
 • Generatiestudenten: Nieuwe studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs in of buiten Vlaanderen.
 • Studenten die nog nooit op een VUB-kot hebben gezeten (los van het feit of ze al eerder ingeschreven waren aan de VUB of niet).
 • Heraanvragers die al 3 keer of meer op een VUB-kot zitten (of gezeten hebben).
 • Studenten die niet voldoen aan de basisvoorwaarden
 
Wachtlijst

Heb je in mei geen kamer toegewezen gekregen, of diende je een aanvraag in na de deadline? Dan sta je op de wachtlijst. Zodra er kamers vrijkomen door bvb annulatie van andere studenten, worden deze toegewezen aan studenten op de wachtlijst in deze prioriteitsvolgorde (van hoog naar laag):

1 Generatiestudenten: Nieuwe studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs in of buiten Vlaanderen.
2 Heraanvragers 2de keer - niet van toepassing
3 Heraanvragers 3de keer - niet van toepassing
4 Studenten die nog nooit op een VUB-kot hebben gezeten (los van het feit of ze al eerder ingeschreven waren aan de VUB of niet).
5 Heraanvragers die al 3 keer of meer op een VUB-kot zitten (of gezeten hebben).
6 Heraanvragers die hun aanvraag hebben ingediend na de deadline van 1 mei.
7 Studenten die niet voldoen aan de basisvoorwaarden: studenten die geen basisopleiding volgen, studenten die niet voltijds zijn ingeschreven met een diplomacontract en Erasmusstudenten.
 
Voorrang binnen eenzelfde prioriteitengroep

Als er niet genoeg kamers beschikbaar zijn om alle studenten van dezelfde prioriteitengroep een kot toe te wijzen, dan bepaalt de datum van de aanvraag de voorrang. 

Hebben geen recht op een VUB-kamer
 • Slechte betalers of studenten die wangedrag vertoonden tijdens het voorbije academiejaar.
 • Studenten met achterstallige betalingen bij andere VUB-diensten.

   
Afwijkingen op de prioriteitenlijst en indieningsdatum

Naast bovenstaande prioriteitensysteem kunnen bepaalde studenten vóór alle andere aanvragers een VUB-kamer toegewezen krijgen, ongeacht de aanvraagdatum. Concreet gaat het om:

 • Studenten die hun studies niet kunnen starten als ze geen studentenkamer van de universiteit kunnen huren. Zij kunnen via de 'Bijzondere procedure huisvesting' een uitzondering krijgen op de basisvoorwaarden.
 • Topsportstudenten.
 • Generatiestudenten Geneeskunde.

   
Niet akkoord?

Ga je niet akkoord met een beslissing van de Huisvestingsdienstr? Dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Ondertekening huurovereenkomst

10 dagen na ontvangst

De ondertekening van de huurovereenkomsten gebeurt digitaal. Uiterlijk eind augustus krijgt iedereen per e-mail de vraag om de huurovereenkomst te ondertekenen en alle nodige informatie. Binnen de 10 dagen na ontvangst moet je de huurovereenkomst ondertekenen via de link naar het online platform Docusign. Je hebt hiervoor geen ID-kaartlezer of Docusign-account nodig, het volstaat om de eenvoudige digitale procedure te doorlopen en het document digitaal te ondertekenen met je handtekening.

De medewerkers Huisvesting ontvangen vervolgens het ondertekende exemplaar, in lijn met de GDPR-wetgeving.

Afhalen sleutels

Nieuwe kotstudenten kunnen vervolgens vanaf maandag 16 september 2024 hun sleutel afhalen in hun studentenhuis:

 • VUB Studentenhuis XY: secretariaat Studentenhuisvesting, gebouw X1 – gelijkvloers, Pleinlaan 2, 1050 Elsene
 • VUB Studentenhuis Schoofslaan/Triomflaan: tv-zaal 1ste verdiep, Schoofslaan 12, 1160 Oudergem
 • VUB Studentenhuis Nieuwelaan: Nieuwelaan 149, Blok 2, 1040 Etterbeek
 • VUB Health Campus: secretariaat Studentenhuisvesting – Laarbeeklaan 107, 1090 Jette

Bijzondere procedure huisvesting

Via een bijzondere procedure kunnen studenten prioritair een VUB-kot toegewezen krijgen.

Wat?

De bijzondere procedure huisvesting aanvragen kan enkel wanneer een kamer van de VUB essentieel is om de studies aan te vatten of tot een goed einde te brengen. Er moet aangetoond worden dat het niet hebben van een VUB-kamer de studies onmogelijk maakt en dat de student niet terecht kan op een kamer op de privémarkt.

Vooral medische en fysieke beperkingen of sociale en psychologische oorzaken kunnen hierbij aan de basis liggen. Financiële argumenten worden in deze procedure niet in acht genomen. Studenten met een financiële nood kunnen beroep doen op andere vormen van ondersteuning.

Hoe aanvragen?

Voor een aanvraag bijzondere procedure bezorg je het aanvraagformulier, medisch attest en de nodige documenten die jouw bijzondere situatie kunnen aantonen via e-mail aan de Studiefinanciering. Je bent ook welkom tijdens onze permanentie indien je je aanvraag graag met ons bespreekt.

Een bijzondere procedure is geldig voor 1 academiejaar en vraag je, indien nodig, in een volgend academiejaar opnieuw aan. Het kan ook dat onze medewerkers oordelen dat je in aanmerking komt voor deze bijzondere procedure gedurende je hele studieloopbaan. In dat geval wordt brengen we je hiervan op de hoogte via e-mail.Aanvraagformulier 2023-2024 

Aanvraagformulier 2024-2025

Medisch attest

Wanneer aanvragen?

De bijzondere procedure dient om jouw kameraanvraag prioriteit te geven. Het is dus wel belangrijk dat je effectief ook een kameraanvraag doet, voor de deadline van 1 mei.

De bijzondere procedure vraag je aan uiterlijk 1 mei voor aanvang van het betreffende academiejaar. Na deze datum kan je nog enkel een aanvraag indienen als:

 • de situatie waarin je verkeert, is ontstaan na 1 mei én;
 • de situatie waarin je verkeert een VUB-kamer vereist om je studies aan te vatten of verder te zetten.

Huurtoelage en gemeentebelasting

Is het moeilijk om elke maand de huur van je kot te betalen? Dan kan je een huurtoelage aanvragen. Een huurtoelage is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs van je kot die je niet moet terugbetalen.

Meer info over de huurtoelage

We zetten ook de regels rond de Brusselse gemeentebelasting uiteen, zodat je vlot kan uitzoeken of je hier al dan niet van bent vrijgesteld.

Meer info over gemeentebelasting