Huurvoorwaarden

Basisvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een VUB-kamer moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven in een VUB-basisopleiding, dus een bacheloropleiding, een initi√ęle masteropleiding of een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma voor een initi√ęle masteropleiding. Studenten die een manama, doctoraat, postgraduaat ‚Ķ volgen kunnen ook een VUB-kamer huren, maar prijken niet bovenaan de prioriteitenlijst.
 • Je studeert voltijds met een diplomacontract.¬†Met ‚Äėvoltijds‚Äô verstaan we een traject van minstens 54 studiepunten. Studenten met alleen een credit- en/of examencontract komen niet in aanmerking.
 • Je hebt nog geen Vlaams masterdiploma.
 • Je bent een goede huurder.¬†Je hebt dus geen achterstallige betalingen en er zijn geen meldingen van wangedrag in het voorbije academiejaar.
2022_Meisje op kot_Etterbeek_VUB
Uitzonderingen op de basisvoorwaarden

In het kader van een gelijkekansenbeleid kunnen volgende studenten die niet voldoen aan de basisvoorwaarden tóch een VUB-kamer toegewezen krijgen:

Niet akkoord?

Ben je niet akkoord met een beslissing van de Huisvestingsdienst? Dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Beroepsprocedure studentenvoorzieningen

Huurprijs en huurovereenkomst

De huurprijzen worden jaarlijks aangepast in functie van de verhoogde kostprijzen in nauw overleg met de studentenraad. De huurprijzen voor academiejaar 2023-2024 zullen uiterlijk 1 maart bekend zijn.

Huurprijzen VUB-kamers

De standaardhuurprijs voor academiejaar 2022-2023 bedraagt:

 • ‚ā¨ 371,80 /maand voor een standaard studentenkamer
 • ‚ā¨ 454,50 /maand voor een √©√©npersoonsstudio
 • ‚ā¨¬†578¬†/maand voor een tweepersoonsflat

Dat is inclusief:

 • internetaansluiting
 • energiekosten
 • brandverzekering
 • herstelling van defecten
 • wekelijks onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes

Belangrijk: je waarborg bedraagt ‚ā¨ 500. Je persoonlijke inboedel moet je zelf verzekeren (meestal via de brandpolis van je ouders).

Standaard huurovereenkomst

De standaard huurovereenkomst voor academiejaar 2022-2023 heeft een looptijd van 12 maanden en begint op 19/09/2022 en eindigt op 11/09/2023. De huurovereenkomst voor academiejaar 2023-2024 begint op 18/9/2023 en eindigt op 9/09/2024. Je beslissing om op VUB-kot te gaan neem je dus voor een volledig jaar. Je kan het contract niet tussentijds opzeggen. Uitzonderingen zijn:

 • Studenten die afstuderen of die volgend academiejaar niet meer op een kamer van de VUB zullen zitten: zij kunnen voor een periode van 10 maanden huren.
 • Studenten die in het eerste of het tweede semester naar het buitenland trekken voor een buitenlandse studie-ervaring: zij kunnen de huurperiode laten aanpassen.¬†

In principe is het niet toegelaten je te domicili√ęren op je VUB-kot. Je kan een uitzondering krijgen na overleg met de medewerkers Huisvesting √©n een gegronde reden. Neem in dat geval zeker¬†contact¬†op v√≥√≥r je het huurcontract ondertekent.

Standaard huurovereenkomst VUB-kamer
Praktische toelichting bij de huurovereenkomst

Deadlines en toewijzingsprocedure

Wil je graag een VUB-kot? Doe je aanvraag dan op tijd! Je kan vanaf 15 november een aanvraag indienen voor het komende academiejaar. Voor het huidige academiejaar kan je tot en met 15 februari een aanvraag indienen. Na deze datum kan je ons per mail contacteren als je nog een aanvraag wil indienen.

1 mei (voor academiejaar 2023-2024)

De deadline om je kandidaat te stellen voor een VUB-kot is 1 mei.

De medewerkers Huisvesting rangschikken alle tijdige aanvragen die voldoen aan de huurvoorwaarden in hun prioriteitencategorie volgens datum van aanvraag.

15 mei

Vanaf 15 mei worden kamers toegewezen aan studenten die hun aanvraag tijdig hebben ingediend. Heb je geen kot toegewezen gekregen? Dan kom je terecht op de wachtlijst. Heb je eind mei nog geen antwoord gekregen op je aanvraag, terwijl je die voor 1 mei hebt ingediend? Neem dan contact op met de Huisvestingsdienst.

8 juli

De studenten die een kot toegewezen hebben gekregen, moeten ten laatste op 8 juli bevestigen dat ze hiermee akkoord gaan:

 1. Huurde je het jaar voordien geen VUB-kamer?¬†Schrijf dan ten laatste op 8 juli het voorschot van¬†‚ā¨¬†100 over¬†zoals aangegeven in je bevestigingsmail. Het voorschot is niet terugbetaalbaar, behalve voor generatiestudenten Geneeskunde die beslissen om toch niet aan de VUB te studeren omdat ze niet slagen voor hun toelatingsproef.
 2. Huurde je vorig jaar al een VUB-kamer? Bevestig dan ten laatste op 8 juli de toewijzing van je kot via de Student SelfService. Log in, navigeer naar Hoofdmenu > Selfservice > Huisvesting > Confirmatie Kamer en bevestig.

Studenten die hun toewijzing op 8 juli niet hebben bevestigd, verliezen onherroepelijk hun recht op een VUB-kamer. De koten waarvoor we geen bevestiging ontvangen worden na die datum toegewezen aan studenten op de wachtlijst.

Wie zijn kamer annuleert na 8 juli (en voor de ondertekening van de huurovereenkomst) wordt een administratieve boete van¬†‚ā¨¬†100 aangerekend.

Begin augustus

Vanaf begin augustus publiceren de medewerkers van Huisvesting op WeAreVUB Studentenportaal hoeveel aanvragen per prioriteitencategorie er nog op de wachtlijst staan. Deze wachtlijst zal dynamisch zijn.

Laattijdige aanvragen (= na 1 mei) worden doorlopend toegevoegd aan de wachtlijst volgens de verschillende prioriteitencategorie√ęn. De medewerkers Huisvestiging brengen je op de hoogte als er een kot voor jou beschikbaar is. Ook na de start en later in de loop van het academiejaar komen er vaak nog kamers vrij.
 

Niet akkoord?

Ga je niet akkoord met een beslissing van de medewerkers Huisvesting? Dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Kot aanvragen

Een VUB-kamer vraag je online aan. Nieuwe studenten doen dit samen met hun aanmelding voor een opleiding. 

Handleiding aanvraag VUB-kot

Prioriteitenlijst

Wie krijgt voorrang?

Omdat de vraag naar VUB-kamers groter is dan het aanbod, werken we met een prioriteitenlijst (van hoog naar laag):

1 Nieuwe studenten die nog nooit eerder ingeschreven waren in het hoger onderwijs in of buiten Vlaanderen.
2 Heraanvragers die een eerste jaar op een VUB-kot zitten (of gezeten hebben).
3 Heraanvragers die reeds een tweede jaar op een VUB-kot zitten (of gezeten hebben).
4 Studenten die nog nooit op een VUB-kot zaten (onafhankelijk van het feit of ze al eerder ingeschreven waren aan de VUB of niet).
5 Heraanvragers die reeds meer dan 2 jaar op een VUB-kot zitten (of gezeten hebben).
6 Heraanvragers die na 1 mei hun aanvraag hebben ingediend.
7 Studenten die niet voldoen aan de basisvoorwaarden: studenten die geen basisopleiding volgen, studenten die niet voltijds zijn ingeschreven met een diplomacontract en Erasmusstudenten.
 
Voorrang binnen eenzelfde prioriteitengroep

Als er niet genoeg kamers beschikbaar zijn om alle studenten van dezelfde prioriteitengroep een kot toe te wijzen, dan bepaalt de datum van de aanvraag de voorrang. 

Hebben geen recht op een VUB-kamer
 • Slechte betalers of studenten die wangedrag vertoonden tijdens het voorbije academiejaar.
 • Studenten met achterstallige betalingen bij andere VUB-diensten.
   
Afwijkingen op de prioriteitenlijst en indieningsdatum

Naast bovenstaande prioriteitenlijst kunnen bepaalde studenten vóór alle andere aanvragers een VUB-kamer toegewezen krijgen, ongeacht de aanvraagdatum. Concreet gaat het om:

 • Studenten die hun studies niet kunnen starten als ze geen studentenkamer van de universiteit kunnen huren. Zij kunnen via de 'Bijzondere procedure huisvesting' een uitzondering krijgen op de basisvoorwaarden.
 • Topsportstudenten.
 • Generatiestudenten Geneeskunde.
   
Niet akkoord?

Ga je niet akkoord met een beslissing van de Huisvestingsdienstr? Dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Ondertekening huurovereenkomst

10 dagen na ontvangst

De ondertekening van de huurovereenkomsten voor academiejaar 2022-2023 gebeurt digitaal. Uiterlijk eind augustus 2022 krijgt iedereen per e-mail de vraag om de huurovereenkomst te ondertekenen en alle nodige informatie. Binnen de 10 dagen na ontvangst moet je de huurovereenkomst ondertekenen via de link naar het online platform Docusign. Je hebt hiervoor geen ID-kaartlezer of Docusign-account nodig, het volstaat om de eenvoudige digitale procedure te doorlopen en het document digitaal te ondertekenen met je handtekening.

De medewerkers Huisvesting ontvangen vervolgens het ondertekende exemplaar, in lijn met de GDPR-wetgeving.

Afhalen sleutels

Nieuwe kotstudenten kunnen vervolgens vanaf maandag 19 september 2022 hun sleutel afhalen in hun studentenhuis:

 • VUB Studentenhuis XY: secretariaat Studentenhuisvesting, gebouw X1 ‚Äď gelijkvloers, Pleinlaan 2, 1050 Elsene
 • VUB Studentenhuis Schoofslaan/Triomflaan: tv-zaal 1ste verdiep, Schoofslaan 12, 1160 Oudergem
 • VUB Studentenhuis Nieuwelaan: Nieuwelaan 149, Blok 2, 1040 Etterbeek
 • VUB Health Campus: secretariaat Studentenhuisvesting ‚Äď Laarbeeklaan 107, 1090 Jette

Bijzondere procedure huisvesting

Via een bijzondere procedure kunnen studenten prioritair een VUB-kot toegewezen krijgen.

Wat?

De bijzondere procedure huisvesting aanvragen kan enkel wanneer een kamer van de VUB essentieel is om de studies aan te vatten of tot een goed einde te brengen. Er moet aangetoond worden dat het niet hebben van een VUB-kamer de studies onmogelijk maakt en dat de student niet terecht kan op een kamer op de privémarkt.

Vooral medische en fysieke beperkingen of sociale¬†en psychologische oorzaken kunnen hierbij aan de basis liggen. Financi√ęle argumenten worden in deze procedure niet in acht genomen. Studenten met een financi√ęle nood kunnen beroep doen op¬†andere vormen van¬†ondersteuning.

Hoe aanvragen?

Voor een aanvraag bijzondere procedure moet je persoonlijk langsgaan bij een medewerker van Studiefinanciering met het aanvraagformulier, medisch attest en de nodige documenten die jouw bijzondere situatie kunnen aantonen. Afhankelijk van je situatie word je voor een extern advies doorverwezen naar de Medische Dienst, CAW Brussel, CGG of een medewerker van Studiebegeleiding. Een bijzondere procedure is geldig voor 1 academiejaar en vraag je, indien nodig, in een volgend academiejaar opnieuw aan.

Aanvraagformulier 2022-2023 
Aanvraagformulier 2023-2024 
Medisch attest

Wanneer aanvragen?

Uiterlijk 1 mei voor aanvang van het betreffende academiejaar. Na deze datum kan je nog enkel een aanvraag indienen als:

 • de situatie waarin je verkeert, is ontstaan na¬†1 mei √©n;
 • de situatie waarin je verkeert een VUB-kamer vereist om je studies aan te vatten of verder te zetten.

Huurtoelage en gemeentebelasting

Is het moeilijk om elke maand de huur van je kot te betalen? Dan kan je een huurtoelage aanvragen. Een huurtoelage is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs van je kot die je niet moet terugbetalen.

Meer info over de huurtoelage

We zetten ook de regels rond de Brusselse gemeentebelasting uiteen, zodat je vlot kan uitzoeken of je hier al dan niet van bent vrijgesteld.

Meer info over gemeentebelasting