Hoeveel bedraagt de huurtoelage?

Had je vorig jaar een schooltoeslag (via uitbetaler Groeipakket) of studietoelage van de Vlaamse overheid?

Dan kan je in academiejaar 2023-2024 recht hebben op een huurtoelage van € 140/maand voor een VUB-kamer of tot € 160/maand voor een kamer bij één van onze privépartners (U-Residence, BRU UPKOT, JET UPKOT of het kamerbestand van Brik).

Had je vorig jaar geen schooltoeslag (via uitbetaler Groeipakket) of studietoelage van de Vlaamse overheid?

Dan wordt de huurtoelage berekend volgens je gezins- of eigen inkomen en bedraagt als je inkomen niet te hoog is minimaal €10 en maximaal € 140/maand voor een VUB-kamer of tot € 160/maand voor een kamer bij één van onze privépartners in academiejaar 2023-2024

iets met huurprijs, geld voor huisvesting, geld en wonen...?

Voorwaarden

Heb ik recht op ondersteuning?

Voor de financiële ondersteuning die de Vrije Universiteit Brussel zelf verleent, gelden voorwaarden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene voorwaarden die gelden voor álle types ondersteuning én specifieke voorwaarden.

Voorwaarden

Specifieke voorwaarden

 
 1. Een huurtoelage kan je aanvragen voor een kamer of studio van de Vrije Universiteit Brussel, U-Residence, BRU UPKOT, JET UPKOT of het kamerbestand van Brik. 

   
 2. Je voldoet aan de academische voorwaarden betreffende studievoortgang: je hebt recht op een huurtoelage gedurende de nominale studieduur van de opleiding onder voltijds modeltraject + 1 extra studiejaar. Voorgaande studiejaren aan de VUB of andere instellingen hoger onderwijs in dezelfde of in een andere studierichting tellen mee.

   

Bijvoorbeeld:

 • Een student die inschrijft voor de opleiding sociologie, zal gedurende 5 jaar recht hebben op een huurtoelage. Beëindigt de student na 6 jaar de studies, dan zal er in het laatste jaar (6de jaar) geen recht meer zijn op een huurtoelage.
 • Een student die inschrijft voor de opleiding psychologie en na 2 jaar heroriënteert naar de opleiding geschiedenis, zal gedurende de eerste 2 jaar recht hebben op een huurtoelage. Na heroriëntering zal de student nog recht hebben op een huurtoelage gedurende 3 jaar, aangezien de nominale studieduur van de opleiding geschiedenis 4 jaar is en je recht hebt op een huurtoelage voor de nominale studieduur + 1 extra academiejaar.
 • Een student die de academische bachelor criminologische wetenschappen heeft behaald aan een andere instelling, en die inschrijft voor het voorbereidingsprogramma psychologie (60 SP) en nadien de master psychologie (120 SP) volgt, zal maximum recht hebben op 3 jaar huurtoelage aan de VUB. De nominale studieduur van psychologie is 5 jaar. Als de student de academische bachelor criminologische wetenschappen in 3 jaar heeft behaald, heeft hij aan de VUB nog recht op 3 jaar huurtoelage (nominale studieduur + 1 extra academiejaar, voorgaande studiejaren meegerekend). Indien deze student 6 jaar heeft gedaan over de academische bachelor criminologische wetenschappen, dan zal hij geen recht meer hebben op een huurtoelage. 

   
 1. Je schrijft je voor minstens 27 studiepunten in tijdens het academiejaar waarvoor je de huurtoelage aanvraagt.

   
 2. Wanneer het gezins- of eigen inkomen van de student een kadastraal inkomen vreemd gebruik bevat, mag het geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger zijn dan €1.250 en mag dit niet te hoog zijn in verhouding tot het inkomen. Een kadastraal inkomen vreemd gebruik zijn onroerende goederen waar je zelf niet woont en die niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden (bijvoorbeeld een vakantiewoning, gronden of een huis dat al dan niet wordt verhuurd). Voor het kadastraal inkomen vreemd gebruik worden de regels gehanteerd die de afdeling Studietoelagen gebruikt in de toekenning van een studietoelage.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden in verband met de financiële steun zijn de volgende:

 • de student voldoet aan één van de voorwaarden inzake nationaliteit van de afdeling Studietoelagen
 • de student is ingeschreven met een diplomacontract (studenten met een credit- of examencontract komen niet in aanmerking) *
 • de student is ingeschreven aan de VUB **
 • de student is ingeschreven voor een initiële basisopleiding: een bacheloropleiding, een masteropleiding, een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma ***
 • de student toont een financiële nood aan, gerelateerd aan de studiekosten
 • het gezins- of eigen inkomen van de student bevat geen kadastraal inkomen vreemd gebruik waarbij het geïndexeerd kadastraal inkomen hoger is dan € 1.250 en te hoog is in verhouding tot het inkomen. Voor de bepaling van het kadastraal inkomen vreemd gebruik worden de regels gehanteerd die de afdeling School- en Studietoelagen gebruikt in de toekenning van een studietoelage.

   

* Studenten ingeschreven met een creditcontract kunnen wel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld. Vanaf academiejaar 2023-2024 komen studenten met een creditcontract ook in aanmerking voor een renteloze lening voor het studiegeld.

** Studenten hebben een inschrijving van ten minste 27 studiepunten (met uitzondering van het diplomajaar). Deze voorwaarde geldt voor een aanvraag sociale toelage, huurtoelage en externe beurzen.

*** Studenten die ingeschreven zijn in een Educatieve Bachelor- of Masteropleiding, een tweede academische basisopleiding van hetzelfde niveau of studenten die reeds een masterdiploma behaald hebben, kunnen enkel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld en een renteloze studielening. Deze renteloze studielening is ook mogelijk voor studenten die een Master-na-Masteropleiding volgen.

Voorwaarden

Niet akkoord?

 

Op basis van deze voorwaarden nemen de medewerkers van Studiefinanciering een beslissing over jouw specifieke aanvraag. Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan je hiertegen in beroep gaan. 

Beroepsprocedure studentenvoorzieningen

 

Aanvraag indienen

Een huurtoelage is geldig voor 1 academiejaar en dien je dus elk jaar opnieuw aan te vragen zolang je hiervoor in aanmerking komt.

De huurtoelage vraag je aan voor de start van je huurcontract of ten laatste op de dag dat je huurcontract start. Wanneer je je huurtoelage na de start van je huurcontract aanvraagt, wordt de huurtoelage toegekend vanaf de huurmaand waarin het aanvraagformulier werd ingediend. Gebruik telkens een aanvraagformulier voor het juiste academiejaar. 

Vul het online aanvraagformulier in. Je kan geen documenten toevoegen in het online formulier. We contacteren je via email indien we nog documenten nodig hebben van jou. Indien je tijdens academiejaar 2022-2023 reeds recht had op een studietoelage en een VUB-kamer huurde, zal je geen bijkomende documenten moeten voorzien.

Online aanvraagformulier 2023-2024

We contacteren je via e-mail indien we vragen hebben bij je aanvraag. Je dossier wordt uitgewerkt en onderzocht door een medewerker. Nadien ontvang je een beslissing met meer informatie.

Documenten digitaal opvragen

Bepaalde documenten die je moet bijvoegen kan je digitaal opvragenaanslagbiljet personenbelasting of inkomensgegevens

attest van gezinssamenstelling