Met het programma Becas Presidente de la Republica voorziet het Peruaans ministerie van Onderwijs deĀ volledige financiering voor:

 • Masteropleidingen aan de VUB voor Peruaanse professionals met zowel uitstekende academische prestaties als een laag inkomen, en dit gedurende 1 tot 2 academiejaren.Ā 
 • Doctoraatsopleidingen aan de VUB voor Peruaanse professionals met zowel uitstekendeĀ academische prestaties als een laag inkomen, en dit tot 4 academiejaren.

De focus ligt op wetenschappen, technologie en onderwijs.

2022_Internationale studenten_S_551972989

Wie kan een beurs aanvragen?

Studenten die zich willen inschrijven voor een masterprogramma of een doctoraatsopleiding.

 • Nationaliteit

Burgers van Peru die op het moment van hun aanvraag in Peru wonen.

 • Studiedomeinen

Prioritaire domeinen: biologie, biotechnologie, nanotechnologie, kameelachtigen,Ā materiaalwetenschap en -technologie,Ā  milieuwetenschap en -technologie, aardwetenschappen,Ā bosbouw, voedseltechnologie, ICT, fysica, scheikunde, wiskunde, farmacie,Ā biochemie en alle ingenieurswetenschappen.

Niet-prioritaire studiedomeinen: bevoorradingsketen, gezondheidswetenschappen, openbaarĀ bestuur, overheidsbeleid, publiek management, economie en onderwijs.

 • Vereist diploma

Kandidaten moeten beschikken over een bachelor- of masterdiploma.

Wat dekt de beurs?

 • Inschrijvingsgeld? Vrijstelling inschrijvingsgeld
 • Duur?Ā maximaal 2 academiejarenĀ (masterprogramma) of maximaal 4 academiejaren (doctoraatsopleiding)
 • InclusiefĀ ziekteverzekering inbegrepen?Ā Ja
 • Inclusief vlucht?Ā Ja
 • Voorbereidende taallessen?Ā Ja
 • Andere? Leefgeld (masterprogramma), leefgeldĀ en onderzoekskosten (doctoraatsopleiding)

Hoe dien je een aanvraag in?

Je moet eerst een aanvaardingsbrief van de VUB hebben ontvangen voor je je aanvraag voor hetĀ PRONABEC-beursprogramma kan indienen. De gedetailleerde procedure vind je op de website vanĀ PRONABEC.

Naar de websiteĀ 

2022_Studente stopt documenten in een enveloppe_S_321712487.

Deadlines

Een gedetailleerde uitleg vind je op de website vanĀ PRONABEC.