Recht op verminderd tarief?

Let op: studenten die een master-na-masteropleiding, een postgraduaat of een doctoraat volgen en studenten die ingeschreven zijn met een examencontract, komen niet in aanmerking voor het verminderd studiegeld.

2022_Rekenmachine met geld en documenten_S_784546060
Beurstarief

Heb je als student recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid? Dan betaal je het beurstarief. Dit wordt automatisch toegekend na een positieve beslissing van de afdeling Studietoelagen.

Heb je geen recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet voldoet aan de studievoorwaarden, maar wel aan de nationaliteits- en financiële voorwaarden? Ook dan betaal je het beurstarief. Dit wordt enkel toegekend na het indienen van een aanvraagformulier voor een verminderd studiegeld.

Tarieven studiegeld

Bijna-beurstarief

Heb je als student geen recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat:

 • het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen maximaal € 3.768 (bedrag academiejaar 2023-2024) boven de maximumgrens ligt
 • het kadastraal inkomen een te groot aandeel vormt in het totaal gezamenlijk belastbaar inkomen?

Dan betaal je het bijna-beurstarief: een tarief tussen het volledig studiegeld en het beurstarief. Het bijna-beurstarief wordt automatisch toegekend na een negatieve beslissing van de afdeling Studietoelagen.

Als je geen studietoelage hebt aangevraagd, dan kan het bijna-beurstarief toegekend worden na het indienen van een aanvraagformulier voor een verminderd studiegeld. 

Voorwaarden

Heb ik recht op ondersteuning?

Voor de financiële ondersteuning die de Vrije Universiteit Brussel zelf verleent, gelden voorwaarden. 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden in verband met de financiële steun zijn de volgende:

 • de student voldoet aan één van de voorwaarden inzake nationaliteit van de afdeling Studietoelagen
 • de student is ingeschreven met een diplomacontract (studenten met een credit- of examencontract komen niet in aanmerking) *
 • de student is ingeschreven aan de VUB **
 • de student is ingeschreven voor een initiële basisopleiding: een bacheloropleiding, een masteropleiding, een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma ***
 • de student toont een financiële nood aan, gerelateerd aan de studiekosten
 • het gezins- of eigen inkomen van de student bevat geen kadastraal inkomen vreemd gebruik waarbij het geïndexeerd kadastraal inkomen hoger is dan € 1.250 en te hoog is in verhouding tot het inkomen. Voor de bepaling van het kadastraal inkomen vreemd gebruik worden de regels gehanteerd die de afdeling Studietoelagen gebruikt in de toekenning van een studietoelage.

   

* Studenten ingeschreven met een creditcontract kunnen wel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld. Vanaf academiejaar 2023-2024 komen studenten met een creditcontract ook in aanmerking voor een renteloze lening voor het studiegeld.

** Studenten hebben een inschrijving van ten minste 27 studiepunten (met uitzondering van het diplomajaar). Deze voorwaarde geldt voor een aanvraag sociale toelage, huurtoelage en externe beurzen.

*** Studenten die ingeschreven zijn in een Educatieve Bachelor- of Masteropleiding, een tweede academische basisopleiding van hetzelfde niveau of studenten die reeds een masterdiploma behaald hebben, kunnen enkel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld en een renteloze studielening. Deze renteloze studielening is ook mogelijk voor studenten die een Master-na-Masteropleiding volgen.

Voorwaarden

Niet akkoord?

 

Op basis van deze voorwaarden nemen de medewerkers van Studiefinanciering een beslissing over jouw specifieke aanvraag. Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan je hiertegen in beroep gaan. 

Beroepsprocedure studentenvoorzieningen

Aanvraag indienen

 1. Vul het aanvraagformulier digitaal in en onderteken ook digitaal, lees hier hoe je dit precies doet.
 2. Voeg alle gevraagde documenten bij het ondertekend aanvraagformulier.
 3. Bezorg je dossier aan de Studiefinanciering

Je aanvraagformulier en alle gevraagde documenten voor een vermindering van het studiegeld mogen via e-mail worden doorgestuurd. We contacteren je via mail indien we verdere vragen hebben bij je aanvraag. Je dossier wordt uitgewerkt en onderzocht door een medewerker. Nadien ontvang je een beslissing met meer informatie.
 

Deadline

Je kan een aanvraagformulier indienen tot en met 1 september (aan het einde van het betreffende academiejaar).

Documenten digitaal opvragen

Bepaalde documenten die je moet bijvoegen kan je digitaal opvragen:

aanslagbiljet personenbelasting of inkomensgegevens
attest van gezinssamenstelling