Lening op korte termijn

Studiekosten

Heb je hoge studiegerelateerde kosten die je moeilijk in één keer kan betalen, zoals je studiegeld, je kothuur, een laptop of studie-uitstappen? Contacteer ons dan om te bekijken of je in aanmerking komt voor een renteloze studielening op korte termijn.

Studiegeld

 
 • Een lening op korte termijn voor het studiegeld kan je aangaan als je aan de voorwaarden voldoet, en als je geen beurs- of bijna-beursstudent bent. Kijk zeker ook even na of je niet in aanmerking kan komen voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid en/of het verminderde inschrijvingsgeld. In deze gevallen kan je misschien in aanmerking komen voor het beurs- of bijna-beurs-tarief voor je inschrijvingsgeld.

   
 • Als je een renteloze studielening aangaat, storten wij het te betalen bedrag (maximum €1.500) rechtstreeks aan de Studentenadministratie, zodat jij in orde bent voor wat betreft het studiegeld. Nadien is het de bedoeling dat je dit bedrag in maandelijkse schijven aan ons terugbetaalt. In hoeveel schijven je de afbetaling doet, leggen we vast in een contract. Deze lening moet ten laatste op het einde van het academiejaar afbetaald zijn (30 september).
Studentenhuisvesting

 
 • Heb je het moeilijk om de maandelijkse huur van je kot te betalen en liep je hierdoor misschien huurachterstand op? Check dan of je in aanmerking komt om bij ons een renteloze studielening aan te gaan.

   
 • Huur je een kamer van de VUB, zal het ontleende bedrag rechtstreeks worden overgemaakt aan VUB Huisvestingsdienst. Huur je een kamer bij een privé-eigenaar, dan wordt het ontleende bedrag op je rekening gestort zodat je daar zelf de huur mee kan betalen.

   
 • Nadien is het de bedoeling dat je dit bedrag in maandelijkse schijven terugbetaalt. In hoeveel schijven je de afbetaling doet, leggen we vast in een contract. Deze lening moet ten laatste op het einde van het academiejaar afbetaald zijn (30 september).

Lening op lange termijn

Afhankelijk van je financiële situatie kan een renteloze lening op lange termijn toegekend worden om zo je studiekosten betaalbaar te houden.

2022_Man met bankkaart en laptop_S_524397307

Hoeveel bedraagt de lening?

Korte termijn

Een lening korte termijn bedraagt maximaal € 1.500 en moet steeds tijdens het academiejaar (via een afbetalingsplan) terugbetaald worden. 

Lange termijn

Een lening lange termijn bedraagt maximaal € 1.500 en vangt eerder een structurele financiële nood op (indien je bv. zelf niet al je studiekosten kan betalen). De terugbetaling van een lening op lange termijn start 2 jaar na het beëindigen of stopzetten van de studies aan de VUB. 

Voorwaarden

Heb ik recht op ondersteuning?

Voor de financiële ondersteuning die de Vrije Universiteit Brussel zelf verleent, gelden voorwaarden. 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden in verband met de financiële steun zijn de volgende:

 • de student voldoet aan één van de voorwaarden inzake nationaliteit van de afdeling Studietoelagen
 • de student is ingeschreven met een diplomacontract (studenten met een credit- of examencontract komen niet in aanmerking) *
 • de student is ingeschreven aan de VUB **
 • de student is ingeschreven voor een initiële basisopleiding: een bacheloropleiding, een masteropleiding, een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma ***
 • de student toont een financiële nood aan, gerelateerd aan de studiekosten
 • het gezins- of eigen inkomen van de student bevat geen kadastraal inkomen vreemd gebruik waarbij het geïndexeerd kadastraal inkomen hoger is dan € 1.250 en te hoog is in verhouding tot het inkomen. Voor de bepaling van het kadastraal inkomen vreemd gebruik worden de regels gehanteerd die de afdeling Studietoelagen gebruikt in de toekenning van een studietoelage.

   

* Studenten ingeschreven met een creditcontract kunnen wel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld. Vanaf academiejaar 2023-2024 komen studenten met een creditcontract ook in aanmerking voor een renteloze lening voor het studiegeld.

** Studenten hebben een inschrijving van ten minste 27 studiepunten (met uitzondering van het diplomajaar). Deze voorwaarde geldt voor een aanvraag sociale toelage, huurtoelage en externe beurzen.

*** Studenten die ingeschreven zijn in een Educatieve Bachelor- of Masteropleiding, een tweede academische basisopleiding van hetzelfde niveau of studenten die reeds een masterdiploma behaald hebben, kunnen enkel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld en een renteloze studielening. Deze renteloze studielening is ook mogelijk voor studenten die een Master-na-Masteropleiding volgen.

Voorwaarden

Niet akkoord?

 

Op basis van deze voorwaarden nemen de medewerkers van Studiefinanciering een beslissing over jouw specifieke aanvraag. Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan je hiertegen in beroep gaan. 

Beroepsprocedure studentenvoorzieningen

 

Een lening aanvragen

Korte termijn voor studiegeld

 

Voldoe je aan de algemene voorwaarden? Vul dan een aanvraag voor een lening korte termijn in via onderstaand formulier.Lening korte termijn studiegeld aanvragen

Zodra wij de aanvraag ontvangen hebben, verwerken we deze en stellen wij een contract op via Docusign met daarin het afbetalingsplan dat je moet volgen. Je ontvangt een e-mail van Docusign op je VUB-mailadres met het contract dat je moet nalezen, aanvullen en ondertekenen, samen met een kopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart.

Zodra wij je ondertekende contract ontvangen, verwerken wij je lening en voegen we nog een handtekening gestructureerde mededeling toe aan het contract. Je ontvangt het definitieve contract opnieuw via Docusign en wij gaan aan de slag met de uitbetaling van de lening aan de Onderwijs- en studentenadministratie. Jij kan starten met de afbetaling zoals vastgelegd in je contract. Let erop dat je het juiste rekeningnummer gebruikt en dat je steeds de gestructureerde mededeling vermeldt.

Korte termijn voor studiekosten of Studentenhuisvesting

 

Voor een lening korte termijn kan je ons via mail contacteren tot en met 1 september (aan het einde van het betreffende academiejaar). Je hoeft hiervoor geen aanvraagformulier in te vullen, maar je moet wel voldoen aan de algemene voorwaarden.

Lening korte termijn aanvragen via mail

Er wordt steeds een leningcontract opgesteld, waarvoor we de volgende informatie graag via e-mail ontvangen:

 • Waarvoor dient de lening?
 • Welk bedrag wil je lenen?
 • Vanaf welke maand kan je starten met de afbetaling?
 • Hoeveel kan je per maand afbetalen? (Het minimumbedrag per maand is â‚¬50)

   

Zodra wij deze informatie ontvangen hebben, stellen wij een contract op via Docusign met daarin het afbetalingsplan dat je moet volgen. Je ontvangt een e-mail van Docusign op je VUB-mailadres met het contract dat je moet nalezen, aanvullen, ondertekenen en aan ons terug bezorgen, samen met een kopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart.

Zodra wij je ondertekende contract ontvangen, verwerken wij je lening en voegen we nog een handtekening gestructureerde mededeling toe aan het contract. Je ontvangt het definitieve contract opnieuw via Docusign en wij gaan aan de slag met de uitbetaling van de lening. Jij kan starten met de afbetaling zoals vastgelegd in je contract. Let erop dat je het juiste rekeningnummer gebruikt en dat je steeds de gestructureerde mededeling vermeldt.

Lange termijn

 

Een aanvraag voor een lening lange termijn kan enkel indien je voldoet aan de algemene voorwaarden en moet gebeuren via een aanvraagformulier ten laatste op 1 september (aan het einde van het betreffende academiejaar). Er wordt ook steeds een leningcontract opgesteld.Aanvraagformulier lening lange termijn 2023-2024