Geef vorm aan de stad van de toekomst

Naarmate de wereld verder verstedelijkt en globaliseert, worden steden de belangrijkste vorm van menselijke nederzettingen en de schaal waarop veel van de dringendste maatschappelijke problemen worden aangepakt. De Master in Urban Studies geeft een uitgesproken Europees standpunt met betrekking tot vraagstukken inzake stedelijkheid en verstedelijking die tegelijkertijd lokaal uniek zijn en een wereldwijd netwerk vormen. Je leert de stad te zien, te horen, te begrijpen, ermee in dialoog te gaan en je kiest welke rol jij wil spelen in de vormgeving ervan.

Wil je nagaan of je in aanmerking komt voor een Erasmus Mundus 4CITIES-studiebeurs?

Ontdek alle info