Hoe werkt het precies?

Heb je je studietoelage aangevraagd en is je inschrijving voltooid? Pas dan kan je een voorschot krijgen. We storten het voorschot rechtstreeks op jouw rekening. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan de helft van de totale te verwachten studietoelage volgens onze simulatie. Vanaf academiejaar 2023-2024 bedraagt het voorschot maximaal € 1.500.

Vroeg je in het eerste semester een voorschot aan en laat de beslissing van de studietoelage te lang op zich wachten? Contacteer Studiefinanciering dan om de mogelijkheid tot een bijkomend voorschot te bespreken.

Het voorschot wordt op de rekening van de student gestort. Indien er een positieve beslissing volgt van de afdeling Studietoelage van de Vlaamse overheid wordt het voorschot afgehouden van de studietoelage die de student zal ontvangen. Indien er negatief beslist wordt over de studietoelage, dient de student binnen de maand na het ontvangen van deze beslissing het voorschot terug te betalen aan Studentenstatuut & studiefinanciering.

2022_Hand met geld_Eurobiljetten_S_1431264284

Voorschot aanvragen

Je kan een voorschot op de studietoelage van de Vlaamse overheid aanvragen door een afspraak te maken bij één van onze medewerkers of door ons een e-mail sturen met de nodige informatie. 

Contactgegevens 

Deadline

Voor een voorschot kan je ons via mail contacteren tot en met 1 september (aan het einde van het betreffende academiejaar). 

Je kan een voorschot op de studietoelage aanvragen zodra:

Gelieve voor de berekening van het voorschot op de studietoelage en voor het contract de volgende gegevens door te mailen:

 • Bewijs aanvraag studietoelage (bevestigingsmail);
 • Het gewenste bedrag;
 • Of je op kot zit;
 • Indien van toepassing: informatie over recente wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het gezin (bv. lager inkomen,…);
 • Indien je vorig academiejaar een studietoelage hebt ontvangen:
  • beslissingsbrief van de studietoelage van dat jaar
 • Indien je vorig academiejaar geen studietoelage hebt ontvangen:
  • Inkomensgegevens:
   • Ben je student ten laste? Dan hebben we de inkomensgegevens van je ouders nodig (aanslagbiljet personenbelasting van het inkomen van twee jaar vooraf aan de start van het academiejaar);                                    
   • Ben je zelfstandig student? Dan hebben we jouw inkomensgegevens nodig;
   • Ben je 'gehuwd’ (=wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend en gemeenschappelijke kinderen) student, dan hebben we jouw inkomensgegevens én die van je partner nodig.
  • Informatie over je gezin:
   • aantal kinderen ten laste in het gezin;
   • aantal personen in het hoger onderwijs;
   • aantal personen met een fiscale handicap;
   • gegevens kadastraal inkomen vreemd gebruik (= onroerende goederen in bezit, behalve je hoofdverblijfplaats én onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik).

Contract ondertekenen

Nadat een medewerker een simulatie van de studietoelage van de Vlaamse Overheid heeft opgesteld en bepaald heeft hoeveel voorschot er kan worden toegekend, wordt er een contract opgesteld.

Dit contract wordt via Docusign naar je VUB-mailaccount verstuurd. Volg de instructies in Docusign. We vragen je je persoonsgegevens in te vullen, een kopie of foto van je identiteitskaart toe te voegen en het contract te ondertekenen.

Nadat je dit contract hebt ondertekend, zal de medewerker nog een gestructureerde mededeling toevoegen aan het contract en dit eveneens ondertekenen. Je ontvangt het ondertekende contract ook via mail. Daarna kan de betaling doorgegeven worden aan onze financiële dienst.