Voorwaarden

Heb ik recht op ondersteuning?

Voor de financiële ondersteuning die de Vrije Universiteit Brussel zelf verleent, gelden voorwaarden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene voorwaarden die gelden voor álle types ondersteuning én specifieke voorwaarden.

Voor sommige externe beurzen gelden nog andere voorwaarden zoals je studierichting, studieresultaten en woonplaats. Studenten die aan deze en de algemene voorwaarden voldoen, kunnen één of meerdere externe beurzen aanvragen.

2022_Hand met rekenmachine documenten en laptop_S_1575538951

Voorwaarden

Specifieke voorwaarden
 

De specifieke voorwaarden van elke beurs vind je terug in het overzicht hieronder.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
 

De algemene voorwaarden in verband met de financiële steun zijn de volgende:

 • de student voldoet aan één van de voorwaarden inzake nationaliteit van de afdeling Studietoelagen
 • de student is ingeschreven met een diplomacontract (studenten met een credit- of examencontract komen niet in aanmerking) *
 • de student is ingeschreven aan de VUB **
 • de student is ingeschreven voor een initiële basisopleiding: een bacheloropleiding, een masteropleiding, een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma ***
 • de student toont een financiële nood aan, gerelateerd aan de studiekosten
 • het gezins- of eigen inkomen van de student bevat geen kadastraal inkomen vreemd gebruik waarbij het geïndexeerd kadastraal inkomen hoger is dan € 1.250 en te hoog is in verhouding tot het inkomen. Voor de bepaling van het kadastraal inkomen vreemd gebruik worden de regels gehanteerd die de afdeling Studietoelagen gebruikt in de toekenning van een studietoelage.
   

* Studenten ingeschreven met een creditcontract kunnen wel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld. Vanaf academiejaar 2023-2024 komen studenten met een creditcontract ook in aanmerking voor een renteloze lening voor het studiegeld.
** Studenten hebben een inschrijving van ten minste 27 studiepunten (met uitzondering van het diplomajaar). Deze voorwaarde geldt voor een aanvraag sociale toelage, huurtoelage en externe beurzen.
*** Studenten die ingeschreven zijn in een Educatieve Bachelor- of Masteropleiding, een tweede academische basisopleiding van hetzelfde niveau of studenten die reeds een masterdiploma behaald hebben, kunnen enkel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld en een renteloze studielening. Deze renteloze studielening is ook mogelijk voor studenten die een Master-na-Masteropleiding volgen.

Voorwaarden

Niet akkoord?
 

Op basis van deze voorwaarden nemen de medewerkers van Studiefinanciering een beslissing over jouw specifieke aanvraag. Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan je hiertegen in beroep gaan. 
Beroepsprocedure studentenvoorzieningen

 

Aanbod externe beurzen

Beurs Robert De Breyne - €250

Afkomstig zijn uit de provincie West-Vlaanderen of Limburg OF afkomstig uit het arrondissement Oudenaarde/Eeklo/Turnhout EN afkomstig uit het officieel onderwijs. Bachelorstudenten die het voorgaande academiejaar geslaagd zijn voor 54 studiepunten krijgen voorrang.

Beurs voor studentenvertegenwoordigers - €500

Enkel voor studentenvertegenwoordigers die actief zijn in de Studentenraad en/of het International Student Platform
Voorwaarden onder voorbehoud van beslissing van de Studentenraad in september 2023 - Later volgt ook een apart aanvraagformulier.

Beurs Jules Deconinck - €495

Voldoen aan de studievoorwaarden van de afdeling Studietoelagen EN geboren en gedomicilieerd zijn in West-Vlaanderen.

Beurs Crazy Copy Center - €200

Geen voorwaarden

Beurs Vroman - €200

Geen voorwaarden

Beurs Goldsobel - €250

Enkel voor studenten Geneeskunde

Guillaume Duflou - €200

Enkel voor studenten Taal- en Letterkunde (Germaanse talen)

dr. Gasiorowski and dr. Mauroy beurs - €500

Enkel voor studenten in de master Geneeskunde

BusinessClub VUB - 5 beurzen van €200
 • Eén van de volgende opleidingen volgen met een diplomacontract voor minstens 60 studiepunten:
  • 2de of 3de jaar Bachelor, (educatieve)Master, Schakelprogramma, Voorbereidingsprogramma, MANAMA
 • Studievoortgangscriterium: vorig academiejaar was je geslaagd voor minstens 48 studiepunten. Deze voorwaarde worden gecontroleerd aan de hand van de Databank Hoger Onderwijs. Enkel studenten die vorig academiejaar in België hebben gestudeerd komen in aanmerking.
 • Financiële nood aantonen (ahv gevraagde documenten)

Andere mogelijkheden

Daarnaast bieden een aantal alternatieve fondsen studiebeurzen aan voor sommige studenten. Hieronder vind je alvast enkele voorbeelden.

Fonds Dieter

Dit fonds biedt steun aan studenten die het door een problematische familiesituatie moeilijk hebben om na de middelbare school verder te studeren. In de eerste plaats richt het Fonds zich op jongeren uit de bijzondere jeugdzorg en pleegzorg. Deze jongeren kunnen bij het Fonds terecht voor zowel financiële steun als coaching bij hun verdere studies.

Deadline: Start (1ste dag) van het academiejaar

Meer info

Fonds Tinne Boes

Dit fonds biedt vormingsondersteuning aan jongeren in moeilijke leefomstandigheden. Het Fonds richt zich specifiek naar studenten uit de richtingen architectuur, medische wetenschappen, ingenieursstudies, chemische technologie, natuurwetenschappen, systeem- en computertechnologie en informatica.

Deadline: Start (1ste dag) van het academiejaar

Meer info

Een externe beurs aanvragen

Wanneer aanvragen

Een aanvraag voor één of meerdere externe beurzen moet gebeuren voor 1 december van het betrokken academiejaar via een aanvraagformulier. Aanvragen na deze datum komen niet meer in aanmerking. Gebruik telkens een aanvraagformulier voor het juiste academiejaar. Het aanvraagformulier voor volgend academiejaar is telkens vanaf september beschikbaar.

Een externe beurs is geldig voor 1 academiejaar en vraag je, indien nodig, in een volgend academiejaar opnieuw aan.

Aanvraagformulier 2023-2024 
Opgelet! Aanvragen voor de beurs voor studentenvertegenwoordigers gebeurt via een ander formulier. Dit volgt binnenkort. 

Aanvraag indienen
 1. Vul het aanvraagformulier digitaal in en onderteken ook digitaal, lees hier hoe je dit precies doet. 
 2. Voeg alle gevraagde documenten bij het ondertekend aanvraagformulier.
 3. Bezorg je dossier aan de Studiefinanciering

Je aanvraagformulier en alle gevraagde documenten mogen via e-mail worden doorgestuurd. We contacteren je via mail indien we verdere vragen hebben bij je aanvraag. Je dossier wordt uitgewerkt en onderzocht door een medewerker. Nadien ontvang je een beslissing met meer informatie.

Documenten digitaal opvragen

Bepaalde documenten die je moet bijvoegen kan je digitaal opvragen

aanslagbiljet personenbelasting of inkomensgegevens
attest van gezinssamenstelling

TALK & MUBA beurzen

Dankzij de legaten van Jeanne Lonnoy en Emile Lorand, reikt de opleiding Taal- en Letterkunde (TALK) en Linguistics and Literary Studies (MUBA) twaalf studiebeurzen uit aan laatstejaars van het secundair onderwijs die gebeten zijn door taal en literatuur, en die graag een Bachelor Taal- en Letterkunde of Linguistics and Literary Studies aan de VUB starten. Deze studiebeurs behelst het inschrijvingsgeld van je 1ste Bachelorjaar aan de VUB (max € 1000), en voor studenten die sowieso al beschikken over een studiebeurs bieden we zelfs het inschrijvingsgeld gedurende de drie jaren als bachelorstudent aan (max € 1000).

Iedereen maakt kans op deze studiebeurzen: het belangrijkste is je passie en je motivatie.

Aanmelding
- Motivatiebrief (max 800 woorden): Wie ben je? Waarom wil je deze studie aangaan? Waarom heb je deze beurs nodig?
- Puntenlijst van je voorgaande en huidige schooljaar
- Korte aanbevelingsbrief van een leerkracht van je middelbare school (geupload door de leerkracht) +/- 500 woorden

Deadline is 15 augustus voor de start van het nieuwe academiejaar.
Je hebt hiervoor een Google-account nodig.

Stel je kandidaat

Contact talk@vub.be