Wie kan een beurs aanvragen?

Wie kan een volledig doctoraat (3-4 jaar) aanvragen?

 • Je hebt de Chinese nationaliteit en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van CSC.
 • Je bent een laatstejaars Masterstudent aan een Chinese universiteit (4-jarige beurs)
 • Of een laatstejaars Masterstudent aan een universiteit buiten China (4-jarige beurs)
 • Of een student die al een masterdiploma heeft behaald (4-jarige beurs)
 • Of een eerstejaars PhD student die momenteel ingeschreven is aan een universiteit buiten China (3-jarige beurs)

 

Wie kan een Jointly Supervised PhD (6-24 maanden) aanvragen?

 • Je hebt de Chinese nationaliteit en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van CSC.
 • Je bent momenteel een PhD-student die ingeschreven is aan een Chinese universiteit

 

Wat dekt de beurs? 

Op basis van de overeenkomst tussen VUB en CSC, omvat de beurs een maandelijkse vergoeding voor de toegewezen periode en internationale vlucht aangeboden door CSC, en vrijstelling van studiegeld en ziektekostenverzekering aangeboden door VUB (Opmerking: de verzekering wordt alleen verstrekt voor volledige PhD of Jointly Supervised PhD studenten).

Type doctoraatsbeurzen

Volledige doctoraatskandidaten (3 tot 4 jaar voor een doctoraat aan de VUB)

Jointly supervised PhD - alleen voor PhD-studenten die momenteel zijn ingeschreven aan een Chinese universiteit (6 tot 24 maanden voor uitwisseling of dubbel diploma op basis van een wederzijdse overeenkomst voor elke student)

Het VUB-CSC-beurzenprogramma biedt twee soorten jointly supervised PhD-programma's:

 • Gezamenlijk begeleide PhD zonder doctoraatsdiploma van de VUB (gelijk aan een PhD uitwisseling of gaststudent aan de VUB).
 • Gezamenlijk begeleide PhD voor een student die een dubbele doctoraatstitel wil behalen aan zowel de VUB als zijn/haar thuisuniversiteit in China. Dit gebeurt op basis van de overeenkomst tussen beide universiteiten en PhD begeleiders. In dat geval wordt er een overeenkomst getekend tussen de begeleiders (of promotoren) aan de VUB en een Chinese universiteit voor een specifieke doctoraatsstudent. De aanvraag volgt dezelfde procedure als een hierboven genoemde PhD. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
 • Opmerking: Volgens het beleid van CSC kan de Chinese promotor van gezamenlijk begeleide doctoraatsstudenten een beurs van één maand aanvragen om de promotor aan de VUB te bezoeken.

Selectieprocedure en tijdlijn 

Raadpleeg de webpagina in het Engels (click here).

Postdoctorale kandidaten en gastwetenschappers

Stuur een e-mail naar csc@vub.be met vermelding van 'CSC Postdoc Application' of 'CSC Visiting Scholars Application' in het onderwerp, met in bijlage je CV in het Engels, een motivatiebrief, het onderzoeksonderwerp waarin je geïnteresseerd bent en een korte beschrijving van het onderzoeksonderwerp. We zoeken voor je aanvraag dan een overeenkomstige onderzoeksgroep aan de VUB. Indien je al een VUB-promotor hebt, gelieve ons dan via e-mail de naam van de promotor, het onderzoeksonderwerp en de duur van de PhD door te geven.

APS-certificaat

De kandidaten die de VUB-CSC-beurs behaalden, hebben vanaf het academiejaar 2018-2019 geen APS-attest meer nodig. Houders van een CSC-beurs zijn volledig vrijgesteld van het APS-certificaat. De vrijstelling wordt enkel gecommuniceerd op basis van de namenlijst die door het bureau Internationale Betrekkingen van de VUB aan de relevante Belgische autoriteit wordt verstrekt. Als de kandidaten via VUB de beurs aangevraagd hebben, worden de namen automatisch aan de lijst toegevoegd. Indien kandidaten via andere kanalen de beurs aanvroegen, dienen ze de dienst Internationale Betrekkingen hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar csc@vub.be

Meer informatie over APS vindt u hier.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande informatie onder bepaalde omstandigheden kan worden gewijzigd.

Andere soorten CSC-beurzen (uitgaand en inkomend)

Taal: Engels 

Niveau:  

 • Bachelor 
 • Master 
 • Doctoraat 
 • Post-doctoraat 
 • Medewerkers 

 

Type student:  

 • Uitwisselingsstudent 
 • Diplomastudent

 

Land: China 

Type-Niveau toewijzing:  

 • Uitwisseling bachelor
 • Uitwisseling master
 • Uitwisseling phd
 • Uitwisseling post-doctoraat
 • Uitwisseling medewerkers 

 

Contact

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail naar csc@vub.be. Vermeld in het onderwerp van je e-mail 'CSC PhD Application' of 'CSC Postdoctoral Application'. Voor de VUB-studenten die zich willen aanmelden om als uitwisselingsstudent in China te studeren, vermeld dan "CSC-beurs uitgaande mobiliteit" in het onderwerp van je e-mail.