Wat is de buitenlandtoelage?

De buitenlandtoelage is een tussenkomst in de kosten van je internationale uitwisseling die je niet moet terugbetalen. Er gelden zowel algemene voorwaarden als specifieke voorwaarden.

Heb je geen recht op een buitenlandtoelage, neem dan contact op met een medewerker van Studentenstatuut & studiefinanciering om na te gaan of je in aanmerking kan komen voor een andere vorm van financiële ondersteuning.

2022_Studenten_Studeren in het buitenland_S_1673852617

Voorwaarden

Heb ik recht op ondersteuning?

Voor de financiële ondersteuning die de Vrije Universiteit Brussel zelf verleent, gelden voorwaarden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene voorwaarden die gelden voor álle types ondersteuning én specifieke voorwaarden.

Voorwaarden

Specifieke voorwaarden
 
 1. De buitenlandtoelage kan enkel aangevraagd worden voor een internationale uitwisseling waarbij je via een ‘exchange coördinator’ een deel van je studiecurriculum in het buitenland aflegt. Summer schools, Winter schools of vrijwillige buitenlandse stages komen niet in aanmerking, evenals een kortstondig verblijf in het buitenland als gevolg van een uitstap in het kader van een opleidingsonderdeel.

   
 2. De buitenlandtoelage wordt berekend op basis van het aantal maanden dat je in het kader van je internationale uitwisseling in het buitenland verblijft. Als je voor de volledige duur van je verblijf in het buitenland een buitenlandtoelage ontvangen hebt, maar je maakt vroegtijdig een einde aan je internationale uitwisseling, dan zal je een deel van je ontvangen buitenlandtoelage moeten terugbetalen (a rato van het aantal maanden dat je niet in het buitenland verbleef).

 3. Wanneer het gezins- of eigen inkomen van de student een kadastraal inkomen vreemd gebruik bevat, mag het geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger zijn dan €1.250 en mag dit niet te hoog zijn in verhouding tot het inkomen. Een kadastraal inkomen vreemd gebruik zijn onroerende goederen waar je zelf niet woont en die niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden (bijvoorbeeld een vakantiewoning, gronden of een huis dat al dan niet wordt verhuurd). Hiervoor worden de regels gehanteerd die de afdeling Studietoelagen gebruikt in de toekenning van een studietoelage.

 4. Studenten die recht hebben op een huurtoelage voor het verblijf in een studentenkamer in Brussel, kunnen deze huurtoelage niet combineren met een buitenlandtoelage. Indien de student tijdens een deel van het academiejaar in het buitenland verblijft, dan gaan we ervan uit dat de huur van de studentenkamer in Brussel niet doorloopt.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden in verband met de financiële steun zijn de volgende:

 • de student voldoet aan één van de voorwaarden inzake nationaliteit van de afdeling Studietoelagen
 • de student is ingeschreven met een diplomacontract (studenten met een credit- of examencontract komen niet in aanmerking) *
 • de student is ingeschreven aan de VUB **
 • de student is ingeschreven voor een initiële basisopleiding: een bacheloropleiding, een masteropleiding, een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma ***
 • de student toont een financiële nood aan, gerelateerd aan de studiekosten
 • het gezins- of eigen inkomen van de student bevat geen kadastraal inkomen vreemd gebruik waarbij het geïndexeerd kadastraal inkomen hoger is dan € 1.250 en te hoog is in verhouding tot het inkomen. Voor de bepaling van het kadastraal inkomen vreemd gebruik worden de regels gehanteerd die de afdeling Studietoelagen gebruikt in de toekenning van een studietoelage.

   

* Studenten ingeschreven met een creditcontract kunnen wel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld. Vanaf academiejaar 2023-2024 komen studenten met een creditcontract ook in aanmerking voor een renteloze lening voor het studiegeld.

** Studenten hebben een inschrijving van ten minste 27 studiepunten (met uitzondering van het diplomajaar). Deze voorwaarde geldt voor een aanvraag sociale toelage, huurtoelage en externe beurzen.

*** Studenten die ingeschreven zijn in een Educatieve Bachelor- of Masteropleiding, een tweede academische basisopleiding van hetzelfde niveau of studenten die reeds een masterdiploma behaald hebben, kunnen enkel in aanmerking komen voor een verminderd studiegeld en een renteloze studielening. Deze renteloze studielening is ook mogelijk voor studenten die een Master-na-Masteropleiding volgen.

Voorwaarden

Niet akkoord?

 

Op basis van deze voorwaarden nemen de medewerkers van Studiefinanciering een beslissing over jouw specifieke aanvraag. Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan je hiertegen in beroep gaan. 

Beroepsprocedure studentenvoorzieningen

 

Hoeveel bedraagt de buitenlandtoelage?

De buitenlandtoelage wordt berekend volgens onderstaande criteria en volgens het aantal maanden dat je in het buitenland zal verblijven. We storten de buitenlandtoelage op je bankrekening en houden je op de hoogte over wanneer we dit precies doen.Check in welke situatie jij je bevindt:

Optie 1

 

Je hebt geen recht op een beurs voor internationale uitwisseling (dit zijn studenten zonder recht op een Erasmus+ beurs of een VLIR-UOS-beurs etc.) maar had wel recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid het voorgaande school- of academiejaar?

De buitenlandtoelage bedraagt € 270 per maand.

Optie 2

 

Je hebt geen recht op een beurs voor internationale uitwisseling (dit zijn studenten zonder recht op een Erasmus+ beurs of een VLIR-UOS-beurs etc.) en had geen recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid het voorgaande school- of academiejaar?

De buitenlandtoelage wordt berekend volgens je gezins- of eigen inkomen en bedraagt (als je inkomen niet te hoog is) minimaal € 70 en maximaal € 170/maand.

Optie 3

 

Je hebt recht op een beurs voor internationale uitwisseling (dit zijn studenten met recht op een Erasmus+ beurs of een VLIR-UOS-beurs etc.) en had recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid het voorgaande school- of academiejaar?

De buitenlandtoelage bedraagt € 170 per maand.

Optie 4

 

Je hebt recht op een beurs voor internationale uitwisseling (dit zijn studenten met recht op een Erasmus+ beurs of een VLIR-UOS-beurs etc.) en had geen recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid het voorgaande school- of academiejaar?

In dit geval krijg je geen buitenlandtoelage.

Aanvragen

De buitenlandtoelage vraag je aan voor de start van je internationale uitwisseling of ten laatste op de dag dat je vertrekt. Gebruik telkens een aanvraagformulier voor het juiste academiejaar

Online aanvraagformulier

Indien we nog documenten nodig hebben, nemen we via e-mail contact op.

Wanneer je je buitenlandtoelage na je vertrek naar het buitenland aanvraagt, wordt de buitenlandtoelage toegekend vanaf de maand waarin het aanvraagformulier werd ingediend.

Een buitenlandtoelage is geldig voor 1 academiejaar en vraag je, indien nodig, bij een nieuwe internationale uitwisseling (in een volgend academiejaar) opnieuw aan.

Voor een beurs voor internationale uitwisseling kan je terecht bij de International Office.