VUB-beurs voor Masters of Science in Photonics Engineering

De VUB kent op basis van uitmuntendheid, technische kennis en motivatie elk jaar een aantal volledige studiebeurzen van € 10.000 euro/academiejaar toe voor de opleiding Master of Science in Photonics Engineering. Elke internationale student die zich inschrijft aan de VUB komt in aanmerking voor deze studiebeurzen, er moet geen aparte procedure worden gevolgd. 

Alle kandidaten die zich inschrijven aan de Vrije Universiteit Brussel krijgen de kans om hun technische kennis te bewijzen tijdens een studiebeursgesprek dat aan de definitieve toelating voorafgaat. 

VUB B-PHOT Excellence Scholarship

B-PHOT, de Brusselse fototonica-onderzoeksgroep van de VUB, biedt uitmuntende studenten ook studiebeurzen aan op een competitieve basis. Alle studenten die zich inschrijven voor de Master in Science in Photonics Engineering aan de VUB komen in aanmerking voor een B-PHOT Excellence Scholarship van € 5.000 per academiejaar. Deze beurs wordt toegekend door de onderzoeksgroep zonder afzonderlijke aanvraagprocedure.

Meer beurzen

Het bestuur van het masterprogramma deelt verschillende beurzen uit op een competitieve basis onder alle aanvaarde studenten, zoals MSPE Excellence Grants, Erasmus+ credit mobility beurzen, EMA2-partnerschap Beurzen.

Voorwaarden

  • Alle beurzen worden toegekend door de opleidingsraad van de VUB. 
  • Alle kandidaten die de VUB-beurs of de B-PHOT Excellence Scholarship krijgen, moeten zich ertoe verbinden een masterproef aan de VUB af te werken. 
  • Geen van deze beurzen kan worden toegekend in combinatie met een andere beurs (met uitzondering van de Erasmus+-mobiliteitsbeurzen).